Chubu Wonderland Surprise! 6 Days

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง นาโกย่า - ทาคายาม่า  

โดยสายการบินไทย (TG)
30 ก.ย. - 5 ต.ค. 2562 (6 วัน)

Chubu Wonderland Surprise! 7 Days

นำท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของ “Chubu

นำท่านเดินทางสู่ทาคายามา “ลิตเติ้ล เกียวโต” เมืองขนาดเล็กน่ารักในหุบเขา ที่ยังคงดูแลศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน

ให้คงอยู่ในแบบบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว

ท่องเที่ยว ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ความมหัศจรรย์ของหมู่บ้านมรดกโลกกลางหุบเขา

ออกเดินทางวันที่ : 30 กันยายน – 5 ตุลาคม 2562


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก จ. 30 ก.ย. 62 
กรุงเทพฯ – นาโกย่า

 

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพรส์ รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียวโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง อ. 1 ต.ค. 62 
นาโกย่า – กุโจฮาจิมัง – ทดลองทำโมเดลอาหาร – ทาคายามา – เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ

 

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่า

ถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ กุโจฮะจิมัง เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ได้สมญานามว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำในจังหวัดกิฟุ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำและการร่ายรำ

นอกจากนี้ เมืองกุโจฮะจิมัง ยังขึ้นชื่อในเรื่องการทำโมเดลอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

นำเข้าชมขั้นตอนการทำโมเดลอาหาร และสัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้และทดลอง ทำโมเดลอาหาร ด้วยตัวของท่านเอง

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูโซบะเทมปุระ อาหารเส้นประจำชาติญี่ปุ่นเสิร์ฟพร้อมเทมปุระร้อน ๆ ภายในร้านที่ทำเส้นด้วยมือล้วน ๆ

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทาคายามา ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว

แล้วนำท่านชม เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

 

 

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ  ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hida Plaza หรือในระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม พ. 2 ต.ค. 62 
ทาคายามา – หมู่บ้านชิราคาว่า – เซกิ – พิพิธภัณฑ์ดาบซามูไร – นาโกย่า

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995

ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโช-สึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

จากนั้น นำท่านสู่ จุดชมวิวชิโระยามะ ซึ่งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของหมู่บ้าน เป็นจุดที่ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์หมู่บ้านมรดกโลกในมุมสูง อิสระให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจเป็นที่ระลึก

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นท้องถิ่นภายในบ้านแบบโบราณ

โดยร้านนี้จะมีวิธีการประกอบอาหารอย่างปราณีต โดยนำปลาสด ๆ ที่ตกได้จากบ่อในบริเวณร้านมาประกอบอาหารที่หลากหลายให้กับทุกท่าน

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เซกิ เพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดาบซามูไร ภายในจัดแสดงอาวุธคู่กายของเหล่านักรบซามูไรในอดีต และอุปกรณ์ของมีคมทุกประเภท นอกจากนั้น ท่านยังสามารรับชมการสาธิตการใช้ดาบซามูไรของเหล่านักรบผู้กล้า หรือโชว์การตีดาบอีกด้วย

(การโชว์ซามูไรและการตีดาบไม่อาจกำหนดล่วงหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตารางภารกิจของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นการแสดงโดยผู้มีประสบการณ์จริง)

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่นาโกย่า

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูชาบู เนื้อ หมูคัดพิเศษอย่างดี จัดเสิร์ฟพร้อมผักสดให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ

 

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม JAL City Nagoya Nishiki หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ พฤ. 3 ต.ค. 62 
นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า – นากาชิม่า – มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์คแจ๊สดรีม – สวนสนุกนากาชิม่าสปาแลนด์

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและรวบรวมรถไฟต่างๆ ตั้งแต่สมัยรถจักรไอน้ำในอดีต มาจนถึงสมัยรถไฟระบบแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีระบบจำลองการขนส่งและคมนาคมทางรถไฟที่เสมือนจริงและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย

 

 

จากนั้น นำท่านสู่นากาชิม่า สู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊สดรีม ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับ การจับ จ่ายสินค้า แบรนด์ดังๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Gucci , Burberry , Coach , Polo Ralph Lauren , Lacoste ฯลฯ

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 1,500 เยน

 

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านสู่ สวนสนุกนากาชิม่าสปาแลนด์ ที่ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ที่จะทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถสนุกสนานร่วมกัน

นอกนั้นยังมีสระว่ายน้ำทะเลและกระดานลื่นในช่วงหน้าร้อน สระว่ายน้ำจืดในที่ร่ม รวมถึงร้านอาหารกระจายอยู่ทั่วไปภายในสวนสนุกซึ่งให้ท่านได้สัมผัสทั้งความสนุกสานและความสะดวกสบาย

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ค่าบริการรวมเฉพาะค่าเข้าสปาแลนด์ ไม่รวมค่าเล่นเครื่องเล่นต่างๆ)

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่นาโกย่า

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูยากินิคุ เนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น แบบบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อย กับเนื้อและหมูที่ท่านชื่นชอบไม่อั้น ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม JAL City Nagoya Nishiki หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ศ. 4 ต.ค. 62 
นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – ท่าอากาศยานเซ็นแทร์ – กรุงเทพฯ

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ในอาคารสองหลังจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลนานาชนิด ท่านยังจะได้พบกับปลาโลมาแสนรู้ ปลาวาฬเพชฌฆาต ปลาวาฬเบลูก้า และสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ จากน่านน้ำระหว่างประเทศญี่ปุ่นและมหาสมุทรแอนตาร์กติก อิสระให้ท่านเดินชมพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูมิโซะคัตสึ หรือ หมูชุดเกล็ดขนมปังทอดราดซอสมิโซะ ที่มีต้นกำเนิดใน นาโกย่า ซึ่งมีคุณภาพทั้งด้านรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้าน จนสามารถขยายสาขาไปตามภูมิภาคต่างๆในญี่ปุ่น

 

 

หลังอาหาร นำท่านเสู่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองนาโงย่า มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้ามือสอง ในย่านซาคาเอะนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ Oasis 21 และ Nagoya TV Tower อีกด้วย

 

 

 

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูซูชิ หรือข้าวปั้นหน้าปลาดิบ ประเภทของอาหารญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเสียงในเอกลักษณ์ จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเซ็นแทร์

00.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

 

วันที่หก ส. 5 ต.ค. 62 
กรุงเทพฯ

 

04.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รวมค่าตั๋วเครื่อง (สายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 30 ก.ย.-5 ต.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 65,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 61,200 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 61,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 56,000 บาท
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 14,500

หมายเหตุ         

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน –
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เดินทางระหว่างประเทศ ชั้นทัศนาจร สายการบินไทย
  (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระ ระหว่างประเทศ น้ำหนักไม่เกิน ท่านละ 30 กก.
 • ทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • บริการของว่าง หรือ ขนมขบเคี้ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (อันเนื่องมาจากอุบัตติเหตุ) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์จากกรุงเทพฯ เดินทางพร้อมคณะ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ของพรีเมี่ยม ประกอบด้วย กระเป๋า Travel Kit, หมอนรองคอ, ปกพาสปอร์ต, ปากกา
  ไฟฉาย, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และยาดม
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยาน

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าบริการตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ