เปิดประสบการณ์ Formula 1 Singapore  ราคาสบายกระเป๋า 

21,900.-

20-23 กันยายน 2019 (4D3N)

ราคาเพีย ง 21,900 บาท / ท่าน (พัก 2 ท่านต่อ1ห้อง)

ตั๋วเครื่องบินไป–กลับกรุงเทพ–สิงคโปร์ ชั้นประหยัดสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

  • โรงแรมที่พัก 3 คืน ณ โรงแรม Fragrance Hotel – Emerald *3
  • บัตรเข้าชมการแข่งขัน Formula 1 Singapore Bay Grandstand (3-DAY)
  • คอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลกตามรายการที่กำหนด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments