พักไต้หวัน 3 คืน สุดคุ้ม

ราคาเริ่มเพียง 9,900 บาท /2 ท่าน

FX HOTEL TAIPEI  3 คืนพร้อมอาหารเช้า + Metro Pass 2วัน
พร้อมแผนที่ร้านอาหารในไทเป

 

Double/ Twin Room ฿9,900    Triple Room ฿12,900   Family Room ฿14,900

 • ราคานี้รวม
 • ที่พัก 3 คืน โรงแรม FX HOTEL TAIPEI พร้อมอาหารเช้า
 • Metro Pass 2วัน
 • แผนที่ร้านอาหารในไทเป

หมายเหตุ

 • ค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมสำหรับวันเสาร์: Double or Twin Room ฿300/ Triple Room ฿500
  / Family Room ฿600
 • ทางโรงแรมจะขอเก็บมัดจำบัตรMRT จำนวน TWD1,500 ต่อใบ และจะทำการคืนเงินหลังจากท่านนำการ์ดมาคืน

เงื่อนไขการจอง

 • ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่12กันยายน – 15 ธันวาคม 2562
 • ราคานี้ สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2562
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นและไม่สามารถเข้าพักได้ในวันที่เป็นช่วง Peak Day* โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจอง
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินในกรณียกเลิกในทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments