Hakodate Gourmet Surprise!

ประเทศ : ญี่ปุ่น

โดยสายการบินไทย (TG) และ ออลนิปปอน แอร์เวย์ (NH)
4 - 9 ธันวาคม 2562 (6วัน)


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก พ. 4 ธ.ค. 62  
กรุงเทพฯ – โตเกียว

 

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์เช็คอินแถว C

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.15 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง พฤ. 5 ธ.ค. 62 
โตเกียว – ฮาโกดาเตะ – ย่านโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ

 

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ โตเกียว แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

10.15 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ ฮาโกดาเตะ โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH553

11.35 น.  หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารอาหาร

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านโกดังอิฐแดง ตั้งอยู่บริเวณอ่าวฮาโกดาเตะ ตลอดบริเวณอ่าวจะมี อาคาร ทำจากอิฐสีแดงตั้งอยู่เรียงรายริมน้ำ

อาคารเหล่านี้เคยใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าเมื่อ ร้อยกว่าปีมาแล้ว บริเวณโดยรอบนั้นรายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ พร้อมด้วยทัศนียภาพ อันโดดเด่น เช่น คลองที่เคยใช้ในการขนส่งสินค้า และสะพานหินอันมีชื่อเสียง

ปัจจุบัน อาคารอิฐสีแดงเหล่านี้กลายเป็นร้านค้า 40 ร้าน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกัน จำหน่ายของ ที่ระลึกและเครื่องประดับต่างๆ อีกทั้งยังสามารถแวะผ่อนคลายอิริยาบถ โดยการนั่งดื่มชา ณ ร้านชีสเค้ก และร้านเบเกอรี่เลื่องชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย

 

 

แล้วนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศยามพลบค่ำอันสุดแสนโรแมนติก และสวยงาม บนยอดเขาฮาโกดาเตะ บางท่านกล่าวไว้ว่าที่นี่เป็นวิวที่สวยงาม และมีค่ามาก จนได้รับการ กล่าวขานว่าเป็น “Million Dollar View” นอกจากนี้ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของฮาโกดาเตะ ได้รับการยกย่องว่าเป็นทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงามหนึ่งในสามของโลกร่วมกับเมืองเนเปิลส์ และเมืองฮ่องกง

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม La Vista หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม ศ. 6 ธ.ค. 62 
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโงเรียวคาคุ – ทะเลสาบโทยะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ เป็นตลาดสดขนาดใหญ่

ภายในส่วนใหญ่ขายสินค้าประเภท ผักสด อาหารทะเลสดๆ ซึ่งบางร้านมีบริการซื้ออาหารทะเลแล้วนำไปย่างบนเตาร้อนๆ พร้อมรับประทาน อิสระให้ท่านได้เดินชมตลาด และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

จากนั้น นำท่านสู่ ป้อมโงเรียวคาคุ หรือมีชื่อเรียกเล่นๆว่า ป้อมดาว 5 แฉก เนื่องจากมีพื้นที่ เป็นรูปดาวขนาดใหญ่ ตามลักษณะป้อมปราการแบบยุโรป สร้างขึ้นเมื่อ 150 ปีก่อน ในปี สุดท้ายของสมัยเอโดะ ใช้เพื่อป้องกันการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตก ต่อมาป้อมแห่งนี้ กลายเป็นฐานบัญชาการรบในสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และกองกำลัง ของรัฐบาลเมจิ

นำท่านขึ้นชมจุดชมวิวบนหอยคอยสูง 107 เมตร ท่านจะสามารถมองเห็นรูปร่าง ของป้อมปราการได้อย่างชัดเจน ภายในป้อมปราการ มีฐานบัญชาการของซามูไรในสมัยอดีต ตั้งอยู่ ณ ใจกลางของฐานทัพรูปดวงดาว ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านชมสภาพของ ฐานบัญชาการการรบในสมัยนั้น

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม บริการท่านด้วยเมนู อาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการปรนิบัติผิวด้วยออนเซ็นที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิด ที่จะช่วยทำให้ผิวของท่านเนียนนุ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตภายใน ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Lake View Toya Nonokaze Resort หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ ส. 7 ธ.ค. 62 
ทะเลสาบโทยะ – โนโบริเบทสึ – ดาเตะ จิไดมูระ – จิโกคุดานิ– ซัปโปโร

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ สถานที่ตากอากาศอันมีชื่อเสียงมากที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น รายล้อมด้วยภูเขาไฟ จึงทำให้น้ำแร่ในบริเวณนี้อุดมด้วย คุณค่าของแร่ธาตุอันทรงคุณค่ามากมาย

แล้วนำท่านชม โนโบริเบทสึ ดาเตะ จิไดมูระ ซึ่งเป็นธีมพาร์คกลางแจ้ง ภายในจำลองเมืองและสภาพความเป็นอยู่ของเมืองเอโดะ

ให้ท่านสัมผัสชีวิตในสภาพแวดล้อมและอาคารต่างๆ ที่ถูกสร้างลอกเลียนแบบ ตามผังเมืองเอโดะของจริง และชมนิทรรศการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมของสมัยเอโดะ ซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์นานาชนิด ณ สวนสัตว์

โนโบริเบทสึ มารีน ปาร์ค สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไดโด ซึ่งท่านจะได้ พบกับความน่ารักของสัตว์นานาชนิดรวมถึงสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวอย่าง นกเพนกวิน ที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมสัตว์นานาชนิดตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด มีสภาพบ้านเรือนสวยงาม เป็นระเบียบ และภายในตัวเมืองซัปโปโรมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo Grand หรือในระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า อา. 8 ธ.ค. 62 
ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้ง สถานีเจอาร์ ซัปโปโร – ซัปโปโร

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ซึ่งตึกราม บ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซีย หลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่น ในสมัยก่อน แล้วอิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงาม น่าประทับใจ

 

 

จากนั้น นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่รวบรวมกล่องดนตรีอันงดงาม และหายาก ไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกสรร นำกลับไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย

 

 

จากนั้น นำท่านลิ้มรสต้นตำรับชีสเค้กแสนอร่อย ณ ร้าน LeTAO พร้อมชมบรรยากาศ สุดน่ารักของเมืองโอตารุ

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ ซัปโปโร

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้ง สถานีเจอาร์ ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้งไดมารู เซย์บุ เอสต้า หรือแม้แต่ห้าง อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำอย่าง บิ๊กคาเมร่า และโยโดบาชิคาเมร่า หากท่านที่ชื่นชอบหนังสือก็มี ร้านคิโนะคุนิยะร้านใหญ่อยู่ในบริเวณนี้เช่นกัน

 

 

อิสระให้ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo Grand

วันที่หก จ. 9  ธ.ค. 62  
ซัปโปโร – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชินชิโตะเสะ

10.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รวมค่าตั๋วเครื่อง (สายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 4-9 ธ.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 94,900
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 90,900
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 88,900
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 80,900
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 18,900

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ฮาเนดะ – โคมัตสึ โดยสายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรอง การเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชี ธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย