Shikoku Sensation Surprise! 6 Days

ราคาเริ่มต้นที่ 109,900 บาท - ต่อคน
Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) โอซาก้า => โกเบ
11 Apr 2018 - 16 Apr 2018

Download Details
กดโหลดโปรแกรมทัวร์แบบ PDF

ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาได้ยากของน้ำวนนารุโตะ เวิลด์พูล
ย่างเท้าซึมซับความสงบและความสวยงามของหนึ่งในสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
เดินทางขึ้นนมัสการศาลเจ้าโคโตฮิรากูที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่
หลงไหลไปกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พร้อมทิวทัศน์ตะลึงตา ณ หุบเขาอิยะ
พักผ่อน ณ เมืองน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ชมโรงอาบน้ำซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ชื่อดัง
ชมหนึ่งในสิบสองปราสาทดั้งเดิมที่เหลือรอดจากสงครามโลกพร้อมวิวตระการตา
ช้อปปิ้งปิดท้ายอย่างจุใจ ณ มหานครโอซาก้า

 

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
20.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2
เจ้าหน้าที่บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.30 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ โอซาก้า
DAY
วันที่สอง
โอซาก้า - สวนสมุนไพรนุโนะมิคิ - นารุโตะ เวิลด์พูล – มินามิอะวาจิ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
07.30

ถึงท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางขึ้นกระเช้า ชิน-โกเบ สู่ สวนสมุนไพรนุโนะมิคิ สวนที่ตั้งอยู่บนภูเขาร็อกโกะ เหนือเมืองโกเบ ระหว่างที่นั่งกระเช้าขึ้นไปชมสวน ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆจากมุมสูง เช่น วิวของท่าเรือเมืองโกเบ น้ำตกนุโนะบิกิ และอ่างเก็บน้ำโกะฮุนมัตซึ สมุนไพรนุโนะมิคิเป็นสวนสมุนไพรที่มีขนาดใหญ่ที่แห่งหนึ่งญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยพืชกว่า 75,000 ชนิด อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวอันสุดยอดในการชมเมืองโกเบ ส่วนบนสุดเป็นส่วนของ จุดชมวิวและร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และอ่างแช่เท้า สมุนไพร ให้แช่เท้าไปพร้อมชมวิวสวยๆ เหนือท่าเรือเมืองโกเบ เรือนกระจกที่มีการจัดแสดงสมุนไพรและการจัดสวนแบบน่ารักๆ จากจุดบนสุดก็มีทางเดินลงเขา ผ่านสวนสมุนไพรซึ่งจัดไว้อย่างสวยงาม มีสมุนไพรอยู่มากมายหลายชนิด แต่ละอย่างก็มีกลิ่นหอมและสรรพคุณเฉพาะตัว

 

พิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้วิธีการทำสเปรย์ปรับอากาศ กลิ่นหอมสดชื่น พร้อมนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก

 

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเทปันยากิเนื้อญี่ปุ่นซึ่งมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น (สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อ ทางร้านมีเมนูซีฟู้ดบริการ)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นารุโตะ เมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกุ
แล้วนำท่านชม นารุโตะ เวิลด์พูล ปรากฎการณ์น้ำวนที่ท่านสามารถพบได้ที่เกาะชิโกกุ ซึ่งเกิดจากการที่น้ำทะเลจากทะเลในไหลเวียนมาปะทะกับมหาสมุทรแปซิฟิก จนทำให้เกิดกระแสน้ำสูง และ ต่ำจนกลายเป็นน้ำวนนั้นเอง ซึ่งปรากฎการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ 6 ชั่วโมง และส่วนใหญ่จะพบได้ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงเวลาละ 1 – 2 ชั่วโมง

โกเบ – นารุโตะ เวิลด์พูล – ทาคามัตสึ – สวนริทสึริน - 2
จากนั้น นำท่านชม นารุโตะ เวิลด์พูล ณ จุดสังเกตการณ์ อุสุโนะมิจิ ซึ่งเป็นทางเดินใต้สะพาน
นารุโตะ และสามารถมองเห็นวิวของปรากฎการณ์น้ำวนจากจุดสังเกตการณ์ที่สูง 45 เมตรเหนือระดับน้ำวนด้านล่าง ซึ่งท่านสามารถมองเห็นน้ำวนที่น่าทึ่งผ่านทางพื้นทางเดินที่เป็นกระจกใส
โกเบ – นารุโตะ เวิลด์พูล – ทาคามัตสึ – สวนริทสึริน - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ มินามิอะวาจิ เมืองทางทิศใต้ของจังหวัดเฮียวโง ซึ่งเป็นประตูบานสุดท้ายของเกาะฮอนชูก่อนจะข้ามทะเลมุ่งหน้าสู่เกาะชิโกกุต่อไป
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Renaissance Naruto Resort หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
มินามิอะวาจิ – ทาคามัตสึ – สวนริทสึริน –ทำอุด้ง – โคโตฮิระ – พิพิธภัณฑ์โรงงานสาเกคินเรียว – ศาลเจ้าโคโตฮิรากู
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทาคามัตสึ เมืองหลวงของจังหวัดคากาวะ จังหวัดที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่มีเรือจากแผ่นใหญ่มาเทียบท่า และเป็นเสมือนประตูสู่เกาะชิโกกุ ก่อนจะมีการสร้าสะพานเซโตะโอฮาชิในปี ค.ศ. 1988
นำท่านชม สวนริทสึริน สวนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาคามัตสึ สร้างขึ้นโดย ขุนนางศักดินาในช่วงแรกของสมัยเอโดะ ถือเป็นหนึ่งในสวนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนที่กว้างใหญ่ มีสระน้ำหลายสระ เนินเขา ต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์ และศาลาที่สวยงามทั้งสไตล์ญี่ปุ่น และสไตล์ตะวันตก ในฤดูใบไม้ผลิ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ภายในสวนซึ่งประดับประดาด้วยใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยสดงดงามตระการตา
กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ให้ท่านร่วมสนุกไปกับการทำเส้นอุด้งสดๆและรับประทานอุด้งที่ท่านทำเอง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านโคโตฮิระ เป็นย่านเมืองเก่าและศาลเจ้า สองข้างทางเดินเป็นร้านค้า ของที่ระลึก ร้านซอฟท์ครีม ร้านอุด้ง โรงงานสาเกเก่า และร้านอุด้ง
แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรงงานสาเกคินเรียว เป็นโรงงานสาเกเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1789 สามารถเดินชมประวัติ และขั้นตอนการทำสาเก มีอุปกรณ์ และภาชนะที่เคยใช้ในการผลิตจัดแสดงด้วย และสามรถลองชิมและเลือกซื้อสาเกได้
จากนั้น นำท่านเดินสู่ ศาลเจ้าโคโตฮิรากู ศาลเจ้าที่สถิตของเทพเจ้าแห่ง ท้องทะเล “ซานุกิ โนะ คนปิระซัง” เหล่านักเดินทางมักมาขอพรก่อนที่จะเดินทาง เพื่อให้เดินทางปลอดภัย ภายในศาลเจ้ามีสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ อาคารจัดแสดงภาพวาดสมัยโบราณ ที่ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีจนกระทั่งปัจจุบัน การเดินทางมาสักการะศาลเจ้าโคโตฮิรากูนั้นต้องเดินเท้าขึ้นบันไดมาทั้งสิ้น 785 ขั้น ก่อนจะถึงศาลเจ้าหลัก แต่ความเป็นจริงแล้วบันไดนั้นทอดยาวไปถึง 1,368 ขั้น แต่ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำพิธี จึงไม่เปิดให้เข้าไป
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kotohira Onsen Kotosankaku หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
โคโตฮิระ – หุบเขาอิยะ – ล่องเรือ ณ หุบเขาอิยะ – โดโกะออนเซ็น – โรงอาบน้ำโดโกะฮงคัง
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินสู่ หุบเขาอิยะ แนวเขาที่เงียบสงบตามแนวแม่น้ำอิยะในภาคตะวันตกของจังหวัดโทะกุชิมะ มีภูเขาสูงชัน และป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีถนนที่คดเคี้ยว ความห่างไกลจาก เมืองใหญ่นี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้มาเยือน เพื่อที่จะได้สัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรมชนบท ที่เป็นเรื่องยากที่จะหาได้ในเมืองญี่ปุ่นสมัยใหม่
แล้วนำท่านชม สะพานแขวนคาซึระบาชิ ในอดีตสะพานแขวนที่ทำเถาวัลย์เป็นเส้นทางเดียวที่ผู้คนจะสามารถเข้าออกและขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ำของหุบเขาอิยะ ในอดีตหุบเขานี้เคยมีสะพานแขวน 13 แห่ง แต่ทุกวันนี้เหลืออยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้น สะพานแขวนคาซึระบาชิเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่และเป็นที่นิยมมากที่สุด สะพานที่ทอดยาว 45 เมตรข้ามแม่น้ำอิยะ ที่กลางหุบเขา มีมุมที่สามารถมองสายน้ำไหลด้านล่างจากความสูง 14 เมตร สะพานจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกสามปี ยึดอยู่กับต้นซีดาร์ต้นสูงใหญ่ที่ปลายทั้งสองฝั่ง และมีสายลวดสลิงที่ซ่อนอยู่ภายในเถาวัลย์เพื่อความปลอดภัย เป็นสะพานที่สามารถข้ามไปได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น
พิเศษ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันร่มรื่นของหุบเขา โดยการล่องเรือชมธรรมชาติ
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โดโกะออนเซ็น หนึ่งในเมืองน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ตอนกลางของมัตสึยาม่า เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมโรงอาบน้ำและเรียวกังที่สวยงาม โดโกะออนเซ็นยังเป็นที่พักผ่อนตากอากาศสำหรับราชวงศ์ญี่ปุ่นอีกด้วยแล้วนำท่านชม โรงอาบน้ำโดโกะฮงคัง สัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวหลักของโดโกะออนเซ็น โรงอาบน้ำที่สวยงามนี้ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1894 ในสมัยเมจิ ตกแต่งภายในด้วยไม้ มีบันไดและทางเดินที่ซับซ้อน และมีห้องมากมาย ที่มักจะคึกคักไปด้วยผู้เข้าชม โรงอาบน้ำโดโกะฮงคังได้ชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์การ์ตูนที่ได้รับรางวัลเรื่อง "Spirited Away" โดย ฮายาโอะ มิยาซากิ จากสตูดิโอ Ghibli สตูดิโอการ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่น
พิเศษ ให้ท่านได้ลองแช่น้ำแร่ภายในออนเซ็นเก่าแก่ (รวมค่าเช่าผ้าเช็ดตัว,สบู่และแชมพู) และบริการท่านด้วยขนมญี่ปุ่นและชาร้อน
ชิมันโตะ – ล่องเรือแม่น้ำชิมันโตะ – โดโกะออนเซ็น – โรงอาบน้ำโดโกะฮงคัง - 2
ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Chaharu หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่ห้า
สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น – นั่งรถไฟโบ๊ตจัง – ปราสาทมัตสึยาม่า – ฟุคุยาม่า – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 เป็นสถานที่ที่แสดงถึงความเป็นยุคสมัยเมจิได้เป็นอย่างดี แล้วนำท่าน นั่งรถไฟโบ๊ตจัง รถไฟหัวรถจักรไอน้ำขนาดเล็ก สู่สถานีมัตสึยาม่า
โดโกะออนเซ็น – สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น – นั่งรถไฟโบ๊ตจัง – ปราสาทมัตสึยาม่า – ฟุคุยาม่า – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า - 2
จากนั้น นำท่านขึ้น กระเช้าสู่ยอดเขาคัตสึยาม่า แล้วนำท่านชม ปราสาทมัตสึยาม่า หนึ่งในสิบสอง "ปราสาทดั่งเดิม" ของญี่ปุ่น ซึ่งอยู่รอดจากการถูกทำลายในสงคราม นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในปราสาทที่ซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนภูเขาคัตสึยาม่า ภูเขาสูงในใจกลางเมืองที่ผู้มาเยือนสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองมัตสึยาม่าได้แบบเบิร์ดอายวิว
โดโกะออนเซ็น – สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น – นั่งรถไฟโบ๊ตจัง – ปราสาทมัตสึยาม่า – ฟุคุยาม่า – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟุคุยาม่า โดยข้ามทะเลในเซโตะ บนเส้นทางวิมานามิไคโด ที่เชื่อมแผ่นดินหลักหรือเกาะฮอนชูกับเกาะชิโกกุ ด้วยสะพานที่ทอดยาวผ่านเกาะ 6 เกาะในทะเลเซโตะ ให้ท่านพักผ่อนและชมทิวทัศน์ของทะเลที่สวยงามสองข้างทาง
โดโกะออนเซ็น – สถานีรถไฟโดโกะออนเซ็น – นั่งรถไฟโบ๊ตจัง – ปราสาทมัตสึยาม่า – ฟุคุยาม่า – รถไฟชินคันเซน – โอซาก้า - 2
แล้วนำท่านสู่ สถานีรถไฟชินคันเซนฟุคุยาม่า เพื่อโดยสารรถไฟชินคันเซน หรือรถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อนำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Westin Osaka
DAY
วันที่หก
โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึง ย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์ของเมืองโอซาก้า ที่ตั้งอยู่สองข้างแม่น้ำโดตอมโบริกาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากได้อย่างเต็มอิ่มจุใจ และยังมีร้านทาโกะยากิที่เลื่องชื่อของเมืองโอซาก้า ได้ท่านได้เพลิดเพลินจนถึงเวลานัดหมาย
โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพฯ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ โดยบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 2,000 เยน
โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพฯ - 2
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคันไซ
17.35 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
21.25 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Shikoku Sensation Surprise! 6 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 109,900 บาท
เด็กกอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 129,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 98,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 87,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 24,000 บาท
หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานฑูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานฑูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศน์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

 

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

 

Download Details

Comments

comments