The Discovery of Africa

Locations :
ประเทศแอฟริกาใต้
09 Apr 2019 - 20 Apr 2019

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

เปิดโลกการท่องเที่ยวแห่งแอฟริกาใต้ ไปกับ

World Surprise Travel ที่จะทำให้คุณประทับใจ

พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำ

ด้วยการบริการระดับมืออาชีพกว่า 40ปี

เดินทางด้วยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

และสายการบินเซาต์แอฟริกันแอร์เวย์ (SA)

9 – 20 เมษายน 2562

วันแรก อังคารที่ 9 เมษายน 2562
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

18.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 5 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว K

เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

21.00 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ981 นำท่านเหินฟ้าสู่ สิงคโปร์

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง พุธ 10  เมษายน 2562
เคปทาวน์ ฟาร์มนกกระจอกเทศ เทเบิลเมาน์เทน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา

00.25 น. ถึงท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

01.25 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ478 นำท่านเหินฟ้าสู่ เคปทาวน์

เช้า  อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

09.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เคปทาวน์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (เวลาที่แอฟริกาใต้ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) เคปทาวน์ เป็นเมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลก ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศแอฟริกาใต้ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี มีภูเขาล้อมรอบ และเป็นที่ตั้งของแหลมกู๊ดโฮป ซึ่งยื่นออกไประหว่าง 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้มีภูมิอากาศแบบทะเล เมดิเตอร์เรเนียน เคปทาวน์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2010

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ West Coast Ostrich Ranch ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ซึ่งเป็นนกที่ตัวใหญ่และวิ่งเร็วที่สุดในโลก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกา ฟาร์มนกกระจอกเทศ เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ เนื้อนำไปทำเป็นสเต็กชั้นดี รสชาติคล้ายเนื้อวัว แต่อร่อยและหวานกว่า ขนใช้ทำเครื่องประดับ ส่วนหนังทำรองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอื่นๆ เปลือกไข่สามารถนำมาวาดรูป ระบายสีลวดลาย เป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามได้

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ฟาร์ม West Coast Ostrich Ranch เมนูสเต็กนกกระจอกเทศ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เทเบิลเมาน์เทน หนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแอฟริกาใต้ ภูเขาลูกใหญ่กลางเมืองที่สามารถมองเห็นได้จากทุกสารทิศ มีรูปทรงแปลกตาคือ มีลักษณะคล้ายกับโต๊ะที่แบนราบตั้งอยู่บนแผ่นดิน จึงทำให้ภูเขาลูกนี้ได้ชื่อว่า เทเบิลเมาน์เทน มีความสูง 1,086 เมตร และเป็นที่นิยมของเหล่านักปีนเขา ด้วยเส้นทางชมธรรมชาติที่สวยงาม

แล้วนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเทเบิลเมาน์เทน เพื่อชมทัศนียภาพที่งดงามเหนือเคปเพนินซูล่า ซึ่งพื้นของกระเช้าแต่ละคันสามารถหมุนให้ทุกคนได้ชมทิวทัศน์แบบมุมมอง 360 องศาอีกด้วย

อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศและความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ท่านจะได้เห็นมหาสมุทรแอนแลนติกได้ไกลสุดสายตา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากจะมาเยือน

จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเช็คอินและพักผ่อน

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเป๋าฮื้อและกุ้งมังกร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Table Bay หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม พฤหัสบดีที่ 11  เมษายน 2562
เคปทาวน์เคปเพนินซูล่าอ่าวไมเด้นหาดแคมป์เบย์ท่าเรือฮูทเบย์ –  เกาะแมวน้ำเคปพอยท์แหลมกู๊ด โฮปอาณานิคมนกเพนกวิน – หาดโบวล์เดอร์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เคปเพนินซูล่า โดยเส้นทางเรียบชายฝั่งทะเล ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูปที่ อ่าวไมเด้น จุดชมวิวที่สวยงาม และ หาดแคมป์เบย์ ชายหาดด้านหลังอุทยานแห่งชาติเทเบิลเมาน์เทน และเขาหิน 12 ลูก เป็นหนึ่งในหาดที่สวยที่สุดของโลก

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฮูทเบย์ หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณ เกาะซีล หรือ เกาะดุยเกอร์ ซึ่งเป็นอิริยาบถน่ารักๆ และวิถีชีวิตอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา จากนั้นนำท่านชมความงามของชายฝั่ง ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก แชปแมนส์ พีค ให้ท่านแวะถ่ายรูปและชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เคปพอยท์

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม เคปพอยท์ จุดใต้สุดของ แหลมกู๊ดโฮป หนึ่งในสถานที่ที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของแอฟริกาใต้ และเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ฮอลลีวูด “Pirates of the Caribbean” ที่ให้ความรู้สึกราวกับกำลังมองไปยังเส้นขอบโลก

เคปพอยท์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเทเบิลเมาน์เทน เป็นบริเวณที่ที่รู้จักกันดีว่ามีกระแสคลื่นและลมทะเลที่รุนแรง ด้วยหน้าผาสูงตระหง่าน และโขดหินโสโครกมากมาย นับเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่โด่งดังระดับโลก และทำให้เรือใหญ่อัปปางมาแล้วถึง 26 ลำ

ในขณะเดียวกันก็ยังมีความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ หุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงสัตว์และนกกว่า 250 สายพันธุ์

แล้วนำท่านชม อาณานิคมนกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน เพื่อให้ท่านได้ชมความน่ารักของนกเพนกวินตัวน้อยนับพันตัวที่ หาดโบวล์เดอร์ ซึ่งเป็นนกเพนกวินแอฟริกัน JACKASS ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในปี ค.ศ. 1982 นกเพนกวินเริ่มขยายพันธุ์มากขึ้น ณ หาด แห่งนี้จนกลายเป็นอาณานิคมนกเพนกวินที่มีนกเพนกวินอาศัยอยู่มากถึงราว 3,000 ตัว

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เคปทาวน์

ค่ำ   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Table Bay หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ศุกร์ที่ 12  เมษายน 2562
เคปทาวน์Wine Route สแตลเลนบอช เคปทาวน์  ช้อปปิ้งที่ วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนท์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางแห่งไวน์สแตลเลนบอช (Stellenbosh Wine Route) สู่ เมืองสแตลเลนบอช หรือ City of Oak เมืองหลวงแห่งการทำไวน์เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้ที่ยังคงรักษาไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม

เมืองนี้มีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการให้ชิมไวน์ สแตลเลนบอชยังมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนการทำไวน์โดยเฉพาะอีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีตึกเก่าแก่ที่สวยงามสไตล์ดัตช์ จอร์เจีย และวิคตอเรีย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านสแตลเลนบอช ซึ่งภายในบ้านจำลองสภาพความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนถึง 4 ยุค อันได้แก่ กระท่อมชเรียดอร์เฮยสโบราณ (1690-1720) บ้านเบลตเตอร์มันเฮยส (1750-1790) บ้านกรอเวอร์เนอร์สไตล์จอร์เจีย (1800-1830) และ บ้านเมอเรย์สไตล์วิคตอเรียยุคกลาง (1840-1870) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นภายในเมือง ซึ่งยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Waterkloof Wine Estate เป็น 1 ใน 10ร้านอาหารที่ดีที่สุดของแอฟริกาใต้ พร้อมกับชิมไวน์

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เคปทาวน์

แล้วนำท่านเดินทางสู่ วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนท์ คอมมูนิตี้มอลล์ หรือแหล่งช้อปปิ้ง ในรูปแบบสไตล์โมเดิร์น ที่ตั้งอยู่ริมท่าเรือเก่า มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินชมไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต อิสระให้ท่านช้อปปิ้งจนถึงเวลานัดหมาย

 

18.00 น.   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารทะเล

พักค้างแรม ณ โรงแรม Table Bay หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เสาร์ที่ 13 เมษายน 2562
เคปทาวน์วิคตอเรียฟอลส์ ประเทศซิมบับเวอุทยานแห่งชาติโชเบ– ประเทศบอตสวานา – Game Drive ท่องซาฟารี

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

08.30 น. โดยสายการบินเซาต์แอฟริกันแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ SA 8690 นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน วิคตอเรียฟอลส์ ประเทศซิมบับเว

11.15 น. ถึงท่าอากาศยาน วิคทอเรียฟอลส์ ประเทศซิมบับเว แล้วนำท่านสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐบอตสวานา ผ่านด่านพรมแดนแล้ว นำคณะเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นดันดับ 3 ในบอตสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด อาทิ ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก ฝูงควายป่า ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต เสือดาว เสือชีต้า ไฮยีน่าลายจุด

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิดกว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ

ให้ท่านตื่นเต้นกับการท่องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ที่จะพาไปชมสัตว์ป่า เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้าง รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถ และไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ

 

จุดเด่นของอุทยานฯแห่งนี้คือท่านจะเห็นฝูงช้างป่าแอฟริกาออกหากินตามลำน้ำ เป็นภาพธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ท่านอาจเห็นฝูงฮิปโปโปเตมัสนับสิบตัวอาศัยอยู่ตามริมฝั่ง นอกจากนี้ท่านยังสามารถพบเห็นสัตว์จำพวกกวางป่าหายาก อย่างตัว เซเบล เซลเซบี้ เรด รีชเว กวางโชเบ ฯลฯ ได้อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Chobe Safari Lodge หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 62
อุทยานแห่งชาติโชเบล่องเรือท่องซาฟารีลิฟวิงสโตนประเทศแซมเบียน้ำตกวิคตอเรียฝั่งประเทศแซมเบีย

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ล่องเรือท่องซาฟารีในแม่น้ำโชเบ (Boat Safari) (ใช้เวลาในการทํา Game Drive ทางน้ำประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำโชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโปโปเตมัส จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่า ประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ำโชเบ

แล้วนําท่านแวะถ่ายรูปกับต้นไม้มหัศจรรย์ หรือ ต้นบาโอบับ (หรือเบาบับ) พันธุ์แอฟริกาที่มีในอุทยานนี้ ความมหัศจรรย์ของต้นบาโอบับ คือ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่กันดารแห้งแล้ง

เนื่องจากมีบริเวณกลางลำต้นขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บกักน้ำไว้กับตัวได้อย่างมหาศาล เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลก มีอายุเฉลี่ยโดยทั่วไปถึง 1,000 – 3,000 ปี และมีอายุยืนได้ถึง 6,000 ปี

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของต้นบาโอบับคือ ทุกส่วนของต้นสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์เป็นยาป้องกันและรักษาโรคในมนุษย์ได้ จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิต บาโอบับเป็นต้นไม้พันปีที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงเฉลี่ย 25 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 6-10 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย ชม น้ำตกวิคตอเรีย หรือเรียกกันอีกชื่อว่า “โมซิ-โอวา-ทุนยา” น้ำตกที่มีความหมายว่า “ควันที่ส่งเสียงกึกก้อง” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World)

น้ำตกวิคตอเรีย ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปีค.ศ.1855 ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อน้ำตกนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย

น้ำตกวิคตอเรียเกิดจากแม่น้ำแซมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนของทั้งสองประเทศตกลงมาสู่แอ่งลึก โดยน้ำตกมีขนาดกว้างกว่า 1,690 เมตร สูงราว 60 – 100 เมตร ไอน้ำจากน้ำตกวิคตอเรียสามารถมองเห็นได้จากระยะ 20 กิโลเมตร

น้ำตกวิคตอเรียแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบันนี้ น้ำตกวิคตอเรียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว จึงมีการสร้างโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งสองประเทศ

 

แล้วนำท่านชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งประเทศแซมเบีย คือ น้ำตกอาร์มแชร์ (Armchair Falls) ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสองรองจากน้ำตกเรนโบว์ (Rainbow Falls) ที่สูงถึง 101 เมตร

อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตกอีสเทิร์นคาตาแร็คท์ (Eastern Cataract Falls) ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ ในการเดินชมน้ำตกท่านอาจจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกเกือบตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด และร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืม ถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆไปด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Royal Livingstone หรือในระดับเดียวกัน


วันที่เจ็ด จันทร์ที่ 15 เมษายน 2561
ลิฟวิงสโตนสะพานน้ำตกวิกตอเรียน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของน้ำตกวิคตอเรียล่องเรือชมแม่น้ำแซมเบซีลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ สะพานน้ำตกวิคตอเรีย เป็นสะพานมิตรภาพที่เชื่อมต่อระหว่างซิมบับเว และแซมเบีย ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำแซมเบซี ระหว่างช่องแคบที่สองของน้ำตก สร้างจากเหล็กล้วนๆ มีความยาว 198 เมตร สูง 128 เมตร สามารถข้ามได้ทั้งรถไฟ รถยนต์และเดินเท้า ถือเป็นสถานที่ยอดนิยมอันดับสองรองจากน้ำตกวิกตอเรีย

ความพิเศษของสะพานเส้นนี้นั้น นอกจากจะเป็นสะพานที่ท่านจะได้สัมผัสละอองน้ำจากน้ำตกวิกตอเรีย สะพานแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับกระโดดบันจี้จัมพ์ของผู้ที่ชอบความหวาดเสียว เพราะที่นี่นับเป็นจุดกระโดดบันจี้จัมพ์ที่สูงที่สุดในโลก

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ประเทศซิมบับเว โดยผ่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านวิคตอเรียฟอลส์ ประเทศซิมบับเวเดิมเรียกว่า โรดิเซีย (Rhodesia) ต่อมาในปี ค.ศ.1923 จักรวรรดิอังกฤษยึดเอาดินแดนส่วนที่ชื่อว่า โรดิเซียใต้ มาจากประเทศแอฟริกาใต้ แล้วผนวกเข้าเป็นอาณานิคม โดยมีรัฐบาลชาวผิวขาวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นผู้ปกครอง จึงทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิชอบธรรมจากชนพื้นเมืองซึ่งเป็นคนหมู่มาก ส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกัน จนกระทั่งได้รับเอกราชจากอังกฤษในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1980 แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น สาธารณรัฐซิมบับเว

 

แล้วนำท่านชม น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว ซึ่งมีจุดชมน้ำตก 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ

 1. เดวิลส์คาตาแร็คท์ (Devil’s Cataract)
 2. น้ำตกหลัก (Main Falls) เป็นน้ำตกที่มีความกว้างถึง 830 เมตร
 3. น้ำตกเกือบม้า (Horse Shoe Falls) เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปทรงคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร
 4. น้ำตกสายรุ้ง (Rainbow Falls) เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด ในการเดินชมน้ำตกท่านอาจจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด และร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องถ่ายรูปไปด้วย

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย จากมุมสูง (ใช้เวลาบินประมาณ 15 นาที) เป็น 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย และยังมีเวลาให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพน้ำตกวิคตอเรียแบบใกล้ชิด

จากนั้น นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซมเบซี ในยามเย็น แม่น้ำแซมเบซีเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อยู่เหนือน้ำตกวิคตอเรียไปไม่กี่กิโลเมตร ท่านจะได้ชมความกว้างใหญ่ของแม่น้ำและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ในยามเย็น ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่นกลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่าจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย

พร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิ ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่า 2 ชั่วโมงที่ล่องเรือผ่านไปไวเหมือนสายลมพัด จนไม่ทันรู้สึกตัว

นอกจากจะได้รับการยอมรับถึงความสวยงามและความยิ่งใหญ่แล้ว แซมเบซียังเป็นแม่น้ำที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ทั้งสัตว์บกที่อาศัยอยู่ริมพงไพร และบรรดาสัตว์น้ำต่างๆ รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ที่ใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางการคมนาคม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ที่สำคัญ และเป็นแหล่งผลิตพลังงานทางธรรมชาติด้วย แม่น้ำแห่งนี้จึงได้รับอีกสมญานามว่าเป็น “The River of Life” หรือ แม่น้ำแห่งชีวิต

ค่ำ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Royal Livingstone หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด อังคารที่ 16 เมษายน 2561
ลิฟวิงสโตนวิคทอเรียฟอลส์ ประเทศซิมบับเว วาลวิสเบย์ ประเทศนามิเบียชมเมืองสวาคอปมุนด์

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน วิคทอเรียฟอลส์ ประเทศซิมบับเว

10.25 น. โดยสายการบินแอร์นามิเบีย เที่ยวบินที่ SW716 นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน วาลวิสเบย์ ประเทศนามิเบีย

12.35 น.  ถึงท่าอากาศยาน วาลวิสเบย์ ประเทศนามิเบีย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวาคอปมุนด์ ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของแอฟริกา ระหว่างทางท่านจะได้ สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลทราย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม สวาคอปมุนด์ เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติกและอีกฝั่งเป็นทะเลทรายแห้งแล้ง เมืองนี้มีประชากรที่เป็นคนผิวขาวเชื้อสายเยอรมันอยู่จำนวนมาก รวมไปถึงชาวพื้นเมืองแอฟริกัน ทำให้เมืองแห่งนี้มีสีสันและน่าเที่ยว นำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่สวยงามแบบเยอรมัน ผ่านชมที่ว่าการประจำเมือง ย่านช้อปปิ้ง ท่าเรือ ชมหาดทรายที่สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Swakopmund หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า พุธที่ 17 เมษายน 2562
สวาคอปมุนด์ซอสซุสไฟล์ ประเทศนามิเบีย ทะเลทรายนามิบ  แคนยอนเซสเรียม

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซอสซุสไฟล์ ประเทศนามิเบีย (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง) แล้วนำท่านสู่ เขตอุทยานแห่งชาติซอสซุสไฟล์ ประเทศนามิเบีย

นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

 

(กรุณาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทัวร์ตะลุยสันทราย เช่น ครีมกันแดด หมวก เสื้อสีสดใส รองเท้าผ้าใบที่สวมใส่กระชับเพื่อความคล่องตัวในการเดินบนทราย และน้ำดื่ม)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางตะลุยทะเลทรายที่สวยงามบริเวณ ซอสซุสไฟล์ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดยอดของทะเลทรายนามิบ (Namib Desert) เป็นหนึ่งในทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุถึง 55 ล้านปี และ ชื่อของประเทศนามิเบียก็มาจากชื่อทะเลทรายแห่งนี้

นำท่านนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อตะลุยไปในทะเลทราย สู่ศูนย์กลางของซอสซุสไฟล์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ และโฆษณาหลายร้อยเรื่อง ซอสซุสไฟล์ถือว่าเป็นเนินทรายที่งดงามที่สุด สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 32,000 ตารางกิโลเมตร

นำท่านไต่ขึ้นเนินทรายที่สูงที่สุดในโลก Big Daddy หรือเลือกเนินทรายที่เล็กลงหน่อยที่รู้จักในนาม Big Mama ซึ่งเนินทราย (Sand Dune) ต่างๆ เหล่านี้กำเนิดจากการพัดของกระแสลมจากหลายทิศทาง ทางทฤษฎีเรียกเนินทรายแถบนี้ว่า Parabolic Dunes หรือ Multi Cycle Dunes แวะชม Dead Vlei คือ จุดที่เคยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำมาก่อน ทำให้มีต้นไม้จำพวกต้นอาคาเซียขึ้น แต่ปัจจุบันน้ำแห้งไปหมดต้นไม้จึงยืนต้นตาย

แล้วนำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับเนินทรายสีแดง (Dune 45) เป็นเนินทรายขนาดใหญ่สูงกว่า 150 เมตร ตั้งอยู่ในหลักกิโลเมตรที่ 45 นับจากประตูทางเข้าอุทยาน จากซอสซุสไฟล์ นำท่านไปชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของ แคนยอนเซสเรียม (Sesriem) ท่านจะได้ชมหน้าผาของแม่น้ำเซาชับอันงดงาม ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นจากแรงลม และพายุทรายมานานกว่า 15 ล้านปี กลายเป็นหน้าผาที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร และลึกถึง 30 เมตร

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม &Beyond Sossusvlei Desert Lodge หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สิบ พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2561
ซอสซุสไฟล์โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้โรสแบงค์ มอลล์

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ซอสซุสไฟล์ ประเทศนามิเบีย

12.15 น. โดยสายการบินเซาต์แอฟริกันแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ SA75 นำท่านเหินฟ้าสู่ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

14.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก หรือที่ชาวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้นๆ ว่า โจเบิร์ก เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ ได้รับฉายาว่า “THE GOLD CITY” เนื่องจากในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสีผิว ทำให้เกิดชุมชนต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเป็นเมืองคนขาว คือ Sandton และเมืองคนดำคือ Soweto

ปัจจุบัน โจฮันเนสเบิร์กเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของแอฟริกาใต้ เมืองแห่งความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะโจฮันเนสเบิร์กเป็นเมืองซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร แสงสียามค่ำคืน ผับ บาร์ ซิการ์บาร์ แหล่งช้อปปิ้ง สปาเพื่อสุขภาพและความงาม

แล้วนำท่านสู่ โรสแบงค์ มอลล์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลากหลาย ทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า และร้านค้าภายนอกที่เป็นสินค้าหัตถกรรม เช่น ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน ผ้าพันคอ เครื่องหนัง และเครื่องประดับ เป็นต้น

อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวสไตล์แอฟริกัน ที่มีเนื้อหลากหลายชนิด ย่างจนหอมกรุ่น ให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นกันเอง

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sandton Sun หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สิบเอ็ด ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
โจฮันเนสเบิร์กสิงคโปร์

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

09.45 น.  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน

13.45 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ479 นำท่านเหินฟ้าสู่ สิงคโปร์

ค่ำ  อาหารค่ำบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สิบสอง เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
สิงคโปร์กรุงเทพฯ

เช้า   อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

06.10 น. ถึงท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.35 น.โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ972 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

11.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

The Discovery of Africa
ผู้ใหญ่ ท่านละ 399,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 399,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 81,900 บาท
  *กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ เพิ่มท่านละ 142,500 บาท

หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
 • มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจรระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – เคปทาวน์ และ โจฮันเนสเบิร์ก – กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศระหว่าง เคปทาวน์ – วิคตอเรียฟอลส์ / วิคตอเรียฟอลส์ – วาลวิสเบย์ / ซอสซุสไฟล์ – โจฮันเนสเบิร์ก
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. สำหรับสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. สำหรับสายการบินเซาต์แอฟริกันแอร์เวย์
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเรือล่องเรือไปชมแมวน้ำที่เกาะซีล และล่องเรือชมแม่น้ำแซมเบซี
 • ค่าขึ้นล่องเรือและนั่งรถส่องสัตว์ ที่อุทยานแห่งชาติโชเบ
 • ค่าชมวิวน้ำตกวิคตอเรียมุมสูง บนเฮลิคอปเตอร์
 • ค่ารถบริการตามระบุในรายการ
 • ค่าห้องพักตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด

2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง

3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้


หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

 

 

Comments

comments