The Discovery of Baltic States Surprise! 9 Days

Locations :
12 Apr 2018 - 20 Apr 2018

>> ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง(PDF)
 วันแรก 12 เมษายน 2561 กรุงเทพฯ

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูที่ 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินฟินน์แอร์ แถว G เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

23.35 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY144 นำท่านเหินฟ้าสู่ เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 วันที่สอง 13 เมษายน 2561 เฮลซิงกิ – วีลนีอุส – ชมเมืองเก่า

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน 06.05 น. ถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 09.40 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY1101 นำท่านเหินฟ้าสู่ วีลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย 10.55 น. ถึงท่าอากาศยานวีลนีอุส เมืองหลวงของสาธารณรัฐลิทัวเนีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม เขตเมืองเก่า ของวีลนีอุส ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น UNESCO World Heritage ในปี ค.ศ. 1994 และยังเป็นที่รวบรวมสถาปัตยกรรมที่งดงามมากมาย ตลอดสองข้างทางท่านจะได้ชมศิลปะความงามของบ้านเรือนต่าง ๆ และสูดกลิ่นอายของยุคกลาง และความคลาสสิคของตึกโบราณ

ไม่ว่าเป็นศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองส์ บาร๊อค ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจไปอีกนาน แล้วนำท่านชมโบสถ์วีลนีอุส ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านเขตเมืองเก่า นับเป็นจุดศูนย์กลางของชาวคาธอลิคของเมือง

จากนั้น นำท่านชม โบสถ์เซนต์แอนน์ แต่แรกเดิมทีโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นมาจากไม้ทั้งหมด เพื่ออุทิศให้แก่ แอนนา ผู้ซึ่งเป็น Grand Duchess แห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย และเป็นภรรยาของพระมหากษัตริย์ วีทูร์ทาสมหาราช ไม่นานก็ได้เกิดเพลิงไหม้ในปี ค.ศ. 1419

ตัวอาคารทั้งหมดถูกทำลายลง หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1495 – 1500 ที่นี่ได้รับการบูรณะขึ้นมาอีกครั้ง แต่คราวนี้ใช้โครงสร้างเป็นอิฐแดง และก็คงสภาพเดิมอยู่จนถึงทุกวันนี้

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Novotel Vilnius Centre หรือในระดับเดียวกัน

 วันที่สาม 15 เมษายน 2561  วิลนิอุส – ทราไก – ขึ้นบอลลูน – ปราสาททราไก – โคนาส – เฮ้าส์ออฟธันเดอร์ – ถนนฟรีดอมอเวนิว – โบสถ์ เซนต์ไมเคิล 

เช้า นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ทราไกแต่เช้าตรู่ เพื่อนำท่านสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจไปกับการ ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า พร้อมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของปราสาททราไกจากมุมสูง

05.00 น. จากนั้น คณะนักบินและพนักงานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทบอลลูนรอต้อนรับพร้อมอธิบายรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับการขึ้นบอลลูน พร้อมชมการสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียด

แล้วให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจที่จะทำให้ท่านจดจำไปชั่วชีวิต กับการล่องลอยขึ้นเหนือฟากฟ้าเมืองทราไก ให้ได้เห็นธรรมชาติอันแสนพิสุทธิ์พร้อมทั้งทัศนียภาพของเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งตัวปราสาทกับสายลมแผ่วพลิ้วเย็นสบายในยามเช้า รับอรุณกับวันใหม่เหนือแสงอาทิตย์สีสันสดใสที่รอคอยมอบความสุขให้แก่ท่านไปนานแสนนาน

(รวมระยะเวลาที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้น นำท่านกลับไปที่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทราไก เมืองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง แล้วนำท่านชม ปราสาททราไก ปราสาทที่ตั้งอยู่อย่าง โดดเด่นบนเกาะ รายล้อมไปด้วยผืนน้ำตามธรรมชาติ ปราสาทนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14

ปัจจุบันที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า 300,000 คนต่อปีเลยทีเดียว

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โคนาส อดีตเมืองหลวงชั่วคราวของสหภาพยุโรปในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เมืองนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม จนมีผู้ขนานนามว่าเป็น “The Real Taste of Lithuania” ตามประวัติศาสตร์ในระหว่างช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 17

โคนาสได้ถูกรุกรานอยู่หลายต่อหลายครั้ง จนกระทั่งในปีค.ศ. 1759 เมืองนี้ก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตสหภาพโซเวียตในที่สุด จากผลกระทบของสงครามทำให้บางส่วนของตัวเมืองถูกไฟไหม้ และทำลายลงไป

นำท่านผ่านชม เฮ้าส์ออฟธันเดอร์ สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 15 และยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบฉบับของศิลปะแบบ Flamboyant Gothic ที่งดงาม และยังคงรักษาสภาพเดิมให้เห็นในประเทศลิทัวเนีย

แล้วนำท่านชม ถนนฟรีดอมอเวนิว ถนนที่สร้างตั้งแต่ในศตวรรษที่ 19 ถนนเส้นนี้ยังได้เชื่อมระหว่างตัวเมืองใหม่และเมืองเก่าเข้าไว้ด้วยกัน ที่ปลายของถนนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์ เซนต์ไมเคิล สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1891 – 1895 เมื่อครั้งที่โคนาสยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรรัสเซีย ซึ่งท่านสามารถเห็นได้จากการก่อสร้างสไตล์นีโอ – ไบเซนไทน์ ที่จะพบได้ทั่วไปในประเทศรัสเซีย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Kaunas หรือในระดับเดียวกัน

 วันที่สี่ 15 เมษายน 2561 โคนาส – พระราชวังรันดาเร – ริก้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังรันดาเร พระราชวังฤดูร้อนของ Ernst Johan Biron (Duke of Courland) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมพระราชวังแห่งนี้ ที่ใช้การผสมผสานทางสถาปัตยกรรมระหว่าง บารอค และรอคโคโคเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว และวิจิตรงดงามตระการตายิ่งนัก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ริก้า เมืองหลวงของ ประเทศลัตเวีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดารัฐแถบทะเลบอลติก เดิมทีตัวเมืองเดิมของริก้าถูกทำลายเนื่องจากสงคราม แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวทั่วโลกยังสามารถชมเสน่ห์ของศิลปะแบบดั้งเดิมได้อยู่

เนื่องจากเมืองนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์รวมกลิ่นอายของศิลปะสมัยเก่ากับศิลปะสมัยใหม่ ผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว หลังจากที่สหภาพโซเวียตได้สลายตัวลง ริก้าก็ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของยุโรปทางตอนเหนือ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Radisson Blu Elizabete หรือในระดับเดียวกัน

 วันที่ห้า 16 เมษายน 2561 ริก้า – ตลาดใจกลางเมือง – ชมย่านเมืองเก่า – ปราสาททูไรด้า – พาร์นู – ชมเมือง

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านชม ตลาดใจกลางเมือง ตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแถบยุโรปตะวันออก และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในปีค.ศ. 1930 อีกทั้งในปีค.ศ. 1998 ยังได้รับการบันทึกอยู่ใน UNESCO World Heritage List อีกด้วย

ด้านในมีสินค้าขายมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น อาหารและผลไม้พื้นเมือง นม ชีส หรือว่าจะเป็นสินค้าหัตถกรรมงานถักจากช่างฝีมือท้องถิ่น และสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านเขตเมืองเก่า ตลอดสองข้างทาง ท่านจะพบกับบรรยากาศของเมืองที่น่ารัก และมีเสน่ห์อย่างยิ่ง จากนั้น นำท่านชมด้านนอกอาคาร เฮ้าส์ ออฟ แบลคเฮด อาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในจัตุรัสใจกลางย่านเมืองเก่า ตัวบ้านเดิมนั้นถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นสมัยศตวรรษที่ 14 แต่ต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงเนื่องมาจากสงครามโดยระเบิดของฝ่ายเยอรมนี ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1941

ยิ่งไปกว่านั้นในปี ค.ศ. 1948 ก็ยังถูกสหภาพโซเวียตเดิมทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น ตัวอาคารที่ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เป็นอาคารที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1995 – 1999 โดยช่างผู้มีฝีมือ จึงทำให้ที่แห่งนี้กลับมาสวยงามตามแบบฉบับดั้งเดิม

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซีกัลดา เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศลัตเวีย เนื่องจากมีสภาพบ้านเมืองที่สวยงามราวกับภาพวาด ดังนั้นจึงเป็นเมืองที่ได้รับความนิยม ทั้งในกลุ่มคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

อีกทั้ง ซีกัลดา ยังเป็นเมืองที่มีสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงเหมาะยิ่งนักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง โดยในแต่ละฤดูกาล เมืองนี้ก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไป

จากนั้น นำท่านชม ปราสาท ทูไรด้า ปราสาทที่สร้างในสมัยยุคกลางราวศตวรรษที่ 12 ที่มีโครงสร้างหลักทำมาจากอิฐ โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นยิ่งนัก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พาร์นู เมืองพักผ่อนตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของประเทศเอสโตเนีย เมืองนี้ถูกสร้างตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1251 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในฤดูร้อน และยังได้รับการขนานนามว่า “The Official Summer Capital of Estonia”

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Hedon Spa หรือในระดับเดียวกัน

 วันที่หก 17 เมษายน 2561 พาร์นู – โรงงานผลิตไซเดอร์ – ทาลินน์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชมหอคอยสีแดง ตึกสมัยยุคกลางซึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง และเป็นอาคารเดียวที่หลงเหลือให้เห็นมาจนถึงในปัจจุบัน พร้อมทั้งผ่านชมบ้านเรือนสมัยศตวรรษที่ 17-19 จนถึงชายหาดที่เลื่องชื่อของเมือง แล้วอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าในแหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ขึ้นชื่อของประเทศ แอปเปิ้ลไซเดอร์ และไซเดอร์ผลไม้อื่นๆพร้อมทั้งกับแกล้มด้วยชีสท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสามารถชมสวนกล้วยไม้สวยๆได้บริเวณนี้อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ทาลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของทวีปยุโรป ในปีค.ศ. 2011 โดยตัวเมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือ ฝั่งเมืองเก่า และฝั่งเมืองใหม่

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Swissotel หรือในระดับเดียวกัน

 วันที่เจ็ด 18 เมษายน 2561 ทาลินน์ – ช็อคโกแลต workshop – เดินชมเมืองเก่า – ทาลินน์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ สถาบันช็อคโกแลต ให้ท่าน ทำช็อคโกแลต workshop หลักสูตรสั้นๆ พร้อมมีการสาธิต และอธิบายการทำอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านช็อคโกแลต รวมถึงกลเม็ดเคล็ดลับของส่วนผสมต่างๆ ให้ท่านได้เรียนรู้ ทดลองทำ และลองชิม ได้อย่างสนุกสนาน

จากนั้น นำท่านเดินชม ย่านเขตเมืองเก่า ของทาลินน์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ซึ่งท่านจะได้เดินชมอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างสไตล์กอธิคสมัยยุคกลาง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ภายในย่านเมืองเก่า พร้อมเดินเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างแรม ณ โรงแรม Swissotel หรือในระดับเดียวกัน

 วันที่แปด 19 เมษายน 2561 ทาลินน์ – พิพิธภัณฑ์เรือ – ท่าอากาศยานทาลินน์ – เฮลซิงกิ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมเรือดำน้ำ ชื่อว่า “Lembit” เรือตัดน้ำแข็งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา และเรือสมุทรที่ผ่านการใช้งานจริง โดยภายในจัดแสดงเรือต่างๆในอดีต รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรืออีกมากมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทาลินน์

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro

14.50 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY1020 นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 15.25 น. ถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 17.35 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY141 นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ

อาหารบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 วันที่เก้า 20 เมษายน 2561 กรุงเทพฯ

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม 07.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

The Discovery of Baltic States Surprise! 9 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 126,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 121,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 114,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 101,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 20,000 บาท

หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้คิดคำนวณจากอัตราราคาตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะเดินทางไป-กลับพร้อมกัน)สายการบินฟินน์แอร์
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินฟินน์แอร์ ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทยสาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

 

 **กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1.  กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2.  การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

 1. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 2. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

 

Comments

comments