2-Day Glamorous Budapest (Small Private Group)

HIGHLIGHT

สัมผัสเสน่ห์ของเมืองบูดาเปสต์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของสถาปัตยกรรม ดังเช่น “รัฐสภาฮังการี”ที่ขนานนามกันว่าสวยงามที่สุดในโลก “มหาวิหารเซนต์ สเตฟาน” ที่มีอาคารสูงสง่าเป็นที่ชื่นชอบของช่างภาพทั่วโลก  และประทับใจที่สุดกับความงดงามของแม่น้ำของเมืองนี้ สมดังคำเปรียบเทียบว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านไม่ควรพลาด

อัตราค่าบริการระหว่างวันที่
01  พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560
เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 28,500 บาท/ท่าน
เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 37,500 บาท/ท่าน

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการเริ่มต้นคำนวนจากเส้นทาง A + B   (2วัน) ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางหรือออฟชั่นที่เลือก

เส้นทาง A: บูดาเปสต์ – แอสเตอร์กอม –  วิหารแอสเตอร์กอม – วิเชร์การ์ด – ปราสาทวิเชร์การ์ด – เซนตานแดร – บูดาเปสต์

แอสเตอร์กอม เมืองหลวงเก่าของประเทศฮังการี ในช่วงศตวรรษที่ 10 จนถึงกลางศตวรรษที่ 13 และเป็นศูนย์กลาง ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากกว่า 1,000 ปี

วิหารแอสเตอร์กอม ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฮังการี ภายในมีแท่นบูชาที่เป็นภาพวาดของพระแม่มารี ผลงานของ Michelangelo Grigoletti ซึ่งเป็นภาพวาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทำการวาดบนผืนผ้าใบเพียงผืนเดียว

วิเชร์การ์ด เมืองที่ได้ชื่อว่า ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีที่สุดของประเทศ คืออยู่ในช่วงโค้งของแม่น้ำดานูบ และเป็นจุดชมวิวแม่น้ำดานูบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังได้เห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาเรียงรายอย่างสวยงาม

ปราสาทวิเชร์การ์ด ปราสาทในยุคกลางที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของเหล่าอัศวินที่เดินทางไปรบในสงครามครูเสด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และได้รับการยกย่องให้เป็น “ปราสาทในม่านเมฆ

ซานตานแดร เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ อดีตชุมชนที่ตั้งของพวกอพยพขาวเซอร์เบีย ที่นำเอาสถาปัตยกรรมออโธร์ดอกซ์มาผสมผสานกับสภาปัตยกรรมแบบบาร็อค  อีกทั้งบริเวณจตุรัสเมือง มีร้านค้าน่ารักๆ ร้านขายของที่ระลึกเรียงรายให้เพลิดเพลิน

หมายเหตุ: ย่านซานตานแดร ร้านค้าปิดทุกวันอาทิตย์

เลือกพักโรงแรม ภายในเมืองบูดาเปสต์

เส้นทาง B: บูดาเปสต์ – เซ็นทรัล มาร์เก็ต ฮอลล์ – เกลเลิร์ต ฮิลล์  – ล่องเรือ – ถนนวาซี – บูดาเปสต์

เซ็นทรัล มาร์เก็ตฮอลล์ ตลาดในร่มที่ทั้งใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในกรุงบูดาเปสต์ มีสินค้ามากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นยามเช้า ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และร้านขายของที่ระลึก

หมายเหตุ: เซ็นทรัล มาร์เก็ต ฮอล์ ร้านค้าปิดทุกวันอาทิตย์

เกลเลิร์ต ฮิลล์ เนินเขาที่มีความสูง 235 เมตร สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ได้ทั้ง 2 ฝั่ง โดยบนเนินเขานี้ มีอนุสาวรีย์ซิทาเดล ที่มีรูปปั้นของเทพีถือใบมะกอก หรือที่รู้จักกันในนามของเทพีเสรีภาพ ของประเทศฮังการี

ล่องเรือ ชมบรรยากาศโดยรอบ และดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทางของกรุงบูดาเปสต์ บนแม่น้ำดานูบ

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นออฟชั่น

ถนนวาซี ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกรุงบูดาเปสต์ เป็นย่านที่มีร้านอาหาร และร้านรวงต่างๆ มากมาย และยังเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักประจำเมืองที่ประกอบด้วยร้านแบรนด์ดัง อาทิเช่น Zara, H&M, Esprit, Swarovski, Hugo Boss, หรือ Lacoste

เลือกพักโรงแรม ภายในเมืองบูดาเปสต์

เส้นทาง C: บูดาเปสต์ – เซแคชแฟเฮร์วาร์ – ปราสาทบอรี่ – ชิมไวน์ – ทะเลสาบบาลาตอน

เซแคชแฟเฮร์วาร์ อดีตเมืองหลวงของประเทศฮังการีในยุคกลาง ซึ่งปัจจุบัน ยังคงมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศ คือ เป็นเมืองแห่งปราสาทและพระราชวัง

ปราสาทบอรี่ ปราสาทอันแสนโรแมนติกที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะแบบบาร็อคและกอธิค สร้างโดยสถาปนิกชาวฮังกาเรียนที่ชื่อว่า Jeno Bory เพื่อการแสดงถึงความรักที่เขาได้มีให้กับภรรยาของเขา และยังเป็นสัญลักษณ์แทนคำว่า “ความรักนิรันดร์”  โดยปราสาทแห่งนี้ ใช้เวลาในการสร้างกว่า 36 ปี (1923- 1959) มีคุณสมบัติที่ต่างจากปราสาทอื่นๆ คือ สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหมด อีกทั้งภายในปราสาทยังประกอบไปด้วยรูปปั้นหินอ่อนและสวนอันสวยงาม

ชิมไวน์ ชมกระบวนการผลิตไวน์ และลิ้มลองรสชาติของไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่ปลูกบนดินที่เกิดจากภูเขาไฟในเขตรอบนอกของกรุงบูดาเปสต์ ในบริเวณพื้นที่รอบๆทะเลสาบบาลาตอน

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นออฟชั่น

ทะเลสาบบาลาตอน ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดยุโรปกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของชาวฮังการี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากบูดาเปสต์)

เลือกพักโรงแรม ย่านทะเลสาบบาลาตอน

เส้นทาง D: บูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาฮังการี – จตุรัสวีรบุรุษ – ย่านเมืองเก่า – บาติสลาว่า

อาคารรัฐสภาฮังการี ที่สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1885 – 1902 มีความยาว 268 เมตร ความสูง  96 เมตร ประกอบด้วยจำนวน 691 ห้อง ลายประดับตกแต่งทางด้านข้างเป็นแบบนีโอ – กอธิค แต่ตัวอาคารทางด้านล่างสร้างในศิลปะแบบบาร็อค

จตุรัสวีรบุรุษ ลานที่ตั้งอนุสรณ์สถานบุคคลสำคัญของประเทศฮังการี ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความภาคภูมิใจของชาวฮังการีที่มีต่อประเทศของพวกเขาเอง

บาตีสลาว่า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย นอกจากนี้ บราติสลาว่า ยังเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ คือ ประเทศออสเตรีย และประเทศฮังการี ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเชคโกสลาวาเกีย และยังเป็นประตูสู่โลกตะวันตกของคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศสโลวาเกีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากบูดาเปสต์)

ย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเมืองนี้เคยได้รับอิทธิพลจากหลายเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ออสเตรีย  เชค เยอรมัน ฮังการี ยิว และสโลวัก ทำให้มีการผสมผสานของอาคารในยุคกลาง และอาคารในศตวรรษที่ 20   อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ รวมถึงมีผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของเมือง อาทิเช่น รูปปั้นคนตกท่อ และผองเพื่อน และอีกหลายมุมที่ต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าแห่งนี้ได้โดยง่าย

เลือกพักโรงแรม ภายในเมืองบาติสลาว่า, สโลวาเกีย

ค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พักจำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ
  • Hilton Budapest Hotel *****
 • ค่าเช่ารถตู้ พร้อมคนขับภาษาท้องถิ่น, ค่าที่จอดรถ, ค่าที่พักสำหรับคนขับ  และค่าทางด่วน(ถ้ามี) จำนวน 2วัน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว ภาษาอังกฤษ ตามเส้นทางที่เลือก  จำนวน 2 วัน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าทิป ไกด์ / คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรม เช่น ค่าล่องเรือ, ชิมไวน์  เป็นต้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประเทศไทย) ถ้ามี

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 • อัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับการเดินทางในวันที่  1 พฤษภาคม 30 กันยายน 2560 ซึ่งใช้การคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน อัตราค่าบริการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากอัตราแลกเปลี่ยนปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงไม่เกิน 50 สตางค์ (ซึ่งยึดถือตามอัตราแลกเปลี่ยน ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Travel Concierge ได้ที่
Telephone.: 02 634 8877
Website:
www.worldsurprise.com
Instagram:
www.instagram.com/worldsurprisetravel
Line: @worldsurpriseComments

comments