Scenic Kyushu & Gourmet Surprise!

เดินทาง 6-11 ธันวาคม 2022
นำท่านเดินทางสู่เกาะคิวชู ดินแดนแห่งออนเซ็นทางใต้ของญี่ปุ่น
ย้อนเวลาสู่อดีต ณ ย่านเมืองเก่าฮิตะ และปราสาทคุมาโมโต้

ชื่นชมความงามทางธรรมชาติอันวิจิตรในช่องเขาอันเชียวชอุ่ม
ลิ้มลองอาหารรสเลิศ หลากหลาย รวมถึง ย่านยาไต ร้านแผงลอยแบบญี่ปุ่น
ปิดท้ายด้วยช้อปปิ้งย่านเทนจินให้หายคิดถึง

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ฮิตะ – ย่านเมืองเก่ามาเมะดะ – โออิตะ – สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ – ซึเอะตาเตะ ออนเซ็น

สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ
หนึ่งในสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น สูงจากพื้นดิน 173 เมตร เป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม ทั้งหุบเขาและน้ำตก รวมถึงความสวยงามของตัวสะพานเองก็สามารถมองได้จากจุดชมวิวอีกด้วย
ย่านเมืองเก่ามาเมดะ
ลิตเติ้ลเกียวโตแห่งคิวชู เมืองนี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นอย่างดีให้คงเสน่ห์ของเมืองเก่าที่น่ามาเยือน เดินชมถนนจิ และถนนมิยูกิ สองข้างทางของย่านนี้จะมีอาคารเก่าแก่ที่เป็นร้านค้าของขึ้นชื่อ เช่น ขนม ภาพวาด แผนที่ รองเท้าเกี๊ยะไม้ และงานฝีมือจากไม้
Day 1

กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ

22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
01.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

Day 2
เช้า

อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ฮิตะ เมืองเล็กๆ ทางตะวันตกของจังหวัดโออิตะ
เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการทำรองเท้าเกี๊ยะไม้แบบญี่ปุ่น และภาชนะเครื่องปั้นดินเผา

ชมย่านเมืองเก่ามาเมดะ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยเอโดะ และได้ชื่อว่าเป็น
ลิตเติ้ลเกียวโตแห่งคิวชู เมืองนี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นอย่างดีให้คงเสน่ห์ของเมืองเก่าที่น่ามาเยือน
เดินชมถนนคามิมาจิ และถนนมิยูกิ สองข้างทางของย่านนี้จะมีอาคารเก่าแก่ที่เป็นร้านค้าของขึ้นชื่อ และของสะสมของฮิตะ เช่น ขนม ภาพวาด แผนที่ รองเท้าเกี๊ยะไม้ และงานฝีมือจากไม้

อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Itaya Honke

บริการท่านด้วย ข้าวหน้าปลาไหล ภายในภัตตาคารที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่สมัยเอโดะ มีอายุรวมกว่า 160 ปี มัดใจลูกค้าด้วยซอสสูตรพิเศษที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีเมนูชูโรงทั้งข้าวหน้าปลาไหลแบบย่างที่เป็นที่นิยม และแบบนึ่งซึ่งหาทานได้ยากอีกด้วย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เขตจังหวัด โออิตะ เพื่อเข้าชม สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ หนึ่งในสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น มีความยาว 390 เมตร เปิดให้บริการเมื่อปีค.ศ. 2006 ใช้งบประมาณการสร้างกว่า 2 พันล้านเยน สูงจากพื้นดิน 173 เมตร เป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม ทั้งหุบเขาและน้ำตก รวมถึงความสวยงามของตัวสะพานเองก็สามารถมองได้จากจุดชมวิวอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เข้าสู่ที่พักบริเวณ ซึเอะตาเตะ ออนเซ็น

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นสไตล์ไคเซกิ ให้ท่านได้สัมผัสอาหารต้นตำรับญี่ปุ่นแบบ ไคเซกิ อาหารสำหรับต้อนรับผู้มาเยือน โดยจะนำวัตถุดิบสดใหม่ที่มีในท้องถิ่น มาปรุงเป็นอาหารประเภทต่างๆ ทั้งประเภทปิ้งย่าง ปลาดิบ หม้อไฟ สลัดญี่ปุ่น หรือเทมปุระ เสิร์ฟมาในขนาดพอรับประทาน ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารตาและอาหารคาว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Daishizen หรือในระดับเดียวกัน

คุโรคาวะ ออนเซ็น – ทาคาชิโฮะ – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – คุมาโมโต้ – กิจกรรมเก็บสตรอเบอรี – Amu Plaza Kumamoto
ล่องเรือชมช่องเขาทาคาชิโฮะ
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ เกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ำโกคาเซะตัดผ่าน 2 ข้างจะเป็นหินสูงชันเหมือนหน้าผา มีน้ำตกมินาอิโนทาคิ ที่สูงถึง 17 เมตรที่ไหลเอื่อยๆ ลงมาที่ธารน้ำสีน้ำเงินอมเขียว
กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่
เก็บสตรอเบอรีสดๆจากต้นพร้อมทั้งยังสามารถรับประทานสตรอเบอรีหวานฉ่ำได้แบบไม่อั้นภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วย
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทาคาชิโฮะ แล้วนำท่านชม ช่องเขาทาคาชิโฮะ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ อยู่ไม่ไกลกับภูเขาไฟอะโซะ ซึ่งเกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ำโกคาเซะตัดผ่าน 2 ข้างจะเป็นหินสูงชันเหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ำตกมินาอิโนทาคิ ที่สูงถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี้ ให้วิวที่สวยงามที่ตัดกับน้ำตกที่ไหลเอื่อยๆ ลงมาที่ธารน้ำสีน้ำเงินอมเขียว กับความเขียวขจีของแมกไม้และหินสีเทา


พิเศษ ให้ท่านนั่งเรือชมความงามของธรรมชาติ ผ่านเส้นทางช่องเขาทาคาชิโฮะ

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Nagomi บริการท่านด้วย เมนูเซตยากินิกุ หรือปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ที่จัดเสิร์ฟ เนื้อวัวทาคาชิโฮะ ซึ่งเคยได้รับรางวัลเนื้อวัวอันดับหนึ่งในงานแข่งขัน Wagyu Olympic ในปี ค.ศ. 2017


โดยวัวจากทาคาชิโฮะถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่ควบคุมพิเศษและน้ำแร่จากภูเขาโซโบะ ในบริเวณมีวัวเลี้ยงกว่า 500,000 ตัว แต่จะถูกคัดเลือกเหลือ 600 ตัวที่ได้ชื่อเป็นวัวมิยาซากิ และเหลือ 200 ตัวที่ได้ชื่อเป็นวัวทาคาชิโฮะ

หลังอาหาร หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตรอเบอรี ให้ท่านได้เก็บสตรอเบอรีสดๆจากต้นพร้อมทั้งยังสามารถรับประทานสตรอเบอรีหวานฉ่ำได้แบบไม่อั้นภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วย


จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คุมาโมโตะ เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะคิวชู เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นรู้จักกันในนามของเมืองแห่งป่าไม้ เนื่องจากอุดมไปด้วยธรรมชาตินานาชนิด

จากนั้น นำท่านสู่ Amu Plaza Kumamoto ห้างสรรพสินค้าใหม่ล่าสุดของเมืองคุมาโมโตะ อยู่ตรงหน้าสถานี JR คุมาโมโตะ มีพื้นที่รวมกว่า 50,000 ตารางเมตร ภายในมีร้านค้ากว่า 180 ร้าน ทั้งร้านอาหาร เสื้อผ้าแฟชั่น โซนเอนเตอร์เทน รวมถึงห้างดังอย่างบิ๊คคาเมร่าอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดอีเวนท์ของเมือง ที่จะมีอีเวนท์เวียนมาจัดอย่างไม่ขาดสายอีกด้วย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

บริการท่านด้วย เมนูยากิโทริ ไก่ปิ้งแบบญี่ปุ่น ทั้งเนื้อไก่หอมหวานและเครื่องในแบบต่างๆ ที่ปิ้งสดใหม่ นำมาเสิร์ฟแบบหอมกรุ่น พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ  

พักค้างแรม ณ โรงแรม The NEW Kumamoto หรือในระดับเดียวกัน

คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – สวนซุนเซนจิ – ฟุกุโอกะ – ท่องย่านยะไต
ปราสาทคุมาโมโตะ
ปราสาทใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่นร่วมกับปราสาทฮิเมจิและปราสาทมัทสึโมโต้
สวนซุยเซนจิ
สวนสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดคุมาโมโตะ ภายในมีทางเดินเป็นวงกลมรอบสวน มีแบบย่อส่วนของหลายๆสิ่งที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เช่น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม้
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาทคุมาโมโตะ ปราสาทใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่นร่วมกับปราสาทฮิเมจิและปราสาทมัทสึโมโต้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1601 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1607

ออกแบบโดยซามูไรคาโต้ คิโยมาสะ สถาปนิกที่มีความรู้ทางการทหาร จึงมีลักษณะที่ป้องกันจากการโจมตีของศัตรูได้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทนั้นได้รับความหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 2016 แต่ได้รับการซ่อมแซมโดยวิธีดั้งเดิม โดยส่วนตัวปราสาทนั้นซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2019 และซ่อมแซมกำแพงปราสาทเสร็จเมื่อ ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Mine Sushi

บริการท่านด้วย เมนูซูชิ หรือข้าวปั้นหน้าปลาดิบ ภายในภัตตาคารท้องถิ่นชื่อดัง เริ่มจากการเปิดร้านในปีค.ศ. 1971 ด้วยความตั้งใจที่จะเสิร์ฟซูชิด้วยปลาที่สดใหม่ จนปัจจุบันมีการขยายสาขาออกไปยังต่างประเทศ มีหลายสาขาในฮ่องกง รวมถึงนิวยอร์กอีกด้วย

หลังอาหาร นำท่านชม สวนซุยเซนจิ เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดคุมาโมโตะ ถูกสร้างขึ้นประมาศตวรรษที่ 17 โดยตระกูล โฮโซกาว่า ภายในมีทางเดินเป็นวงกลมรอบสวน ที่เป็นแบบจำลองของถนนโทไคโดะ ถนนสายที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยเอโดะ โดยมีแบบย่อส่วนของหลายๆสิ่งที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เช่น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ ศาลาไม้ สะพานหิน มีนกกระเรียน หงส์ และปลาคาร์ฟภายในสวนด้วย


จากนั้น ท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ

นำท่านสู่บริเวณ เกาะนะกาสุ เพื่อ สัมผัสประสบการณ์ ท่องย่านยะไต หรือร้านแผงลอยที่ขายอาหารข้างถนน สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในญี่ปุ่นมีร้านแผงลอยเปิดจำนวนมาก

แต่ปัจจุบันเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมืองที่ยังมียะไตเหลืออยู่เยอะที่สุดก็คือฟุกุโอกะนี่เอง ปัจจุบันมีราว 150 ร้าน และจุดที่มีเยอะที่สุด และโด่งดังที่สุด ก็คือบริเวณเกาะนะกาสุ ซึ่งมีอยู่เรียงรายอยู่กว่า 20 ร้าน พร้อมวิวแม่น้ำข้างทางชิลๆ ให้ได้ผ่อนกายและใจ

ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านสามารถกับร้านยะไตที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ  ได้จัดเตรียมค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักค้างแรม ณ โรงแรม Monterey Fukuoka หรือในระดับเดียวกัน

ฟุกุโอกะ – ตลาดยานางิบาชิเรนโกะ – ย่านเทนจิน<
ตลาดยานางิบาชิเรนโกะ
ไฮไลท์ของตลาดแห่งนี้คือ จะเน้นขายผัก ผลไม้ และอาหารทะเลสดๆ ท่านสามารถลิ้มอาหารทะเลย่างบนเตาร้อนๆ ทานกันสดๆ ที่ตลาดนี้ได้เลย
ย่านเทนจิน
ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น อิเซตัน มิตสึโคชิ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดยานางิบาชิเรนโกะ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งไฮไลท์ของตลาดแห่งนี้คือ จะเน้นขายผัก ผลไม้ และอาหารทะเลสดๆ ท่านสามารถลิ้มอาหารทะเลย่างบนเตาร้อนๆ ทานกันสดๆ ที่ตลาดนี้ได้เลย

กลางวัน
บริการท่านด้วยเมนูราเมน ณ ร้าน อิปปุโด 

ร้านราเมนฮากาตะยอดฮิตที่เป็นที่นิยมจนมีสาขาขยายไปต่างประเทศ มีจุดเด่นที่ซุปกระดูกหมูสูตรเฉพาะ จนได้ชื่อว่าเป็นราเมนซุปกระดูกหมูที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น (*ไม่สามารถทำการจองที่นั่งล่วงหน้าได้)


เพื่อให้ท่านสามารถเลือกราเมนที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ  ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 1,500 เยน

จากนั้น นำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น อิเซตัน
มิตสึโคชิ เป็นต้น

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนู มตซึนาเบะ หม้อไฟสไตล์ฟุกุโอกะ ในญี่ปุ่นมีอาหารประเภทหม้อไฟหลายประเภท มตสึนาเบะก็เป็นหนึ่งในเมนูที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เป็นเมนูขึ้นชื่อที่มีร้านอยู่ทุกมุมของฟุกุโอกะ มีส่วนประกอบสำคัญสามอย่างคือ ไส้วัวสดใหม่ กะหล่ำปลีหั่นชิ้น และน้ำซุป ออกมาเป็นหม้อไฟรสชาติกลมกล่อม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Monterey Fukuoka หรือในระดับเดียวกัน

ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

11.40 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.40 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

Scenice Kyushu & Gourmet Surprise! 6 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)

ออกเดินทางวันที่
6 – 11 ธันวาคม 2565
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
79,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
74,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
69,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
64,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
14,900 บาท
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ

– ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

– ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000บาท

– มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ

– ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าตัดบัตรเครดิต 3%

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)