Hokkaido Fireworks Festival & Gourmet

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) ซัปโปโร
04 Jul 2018 - 09 Jul 2018

ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลชมดอกไม้ไฟประกอบดนตรี สุดยิ่งใหญ่อลังการ

เพลิดเพลินกับการชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากหลายสี

สัมผัสประสบการณ์ Gourmet ณ ภัตตาคารชื่อดัง และ Local Cuisine

ดื่มด่ำกับธรรมชาติแห่งขุนเขา ณ ฮอกไกโด

อิสระช้อปปิ้งส่งท้ายอย่างจุใจ


 วันแรก 4 กรกฎาคม 2561 

กรุงเทพ – ซัปโปโร

21.00 น. พร้อมกัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.55 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 นำ ท่านเหินฟ้าสู่ ซับโปโร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน


 วันที่สอง 5 กรกฎาคม 2561 

ซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า – โซอุนเคียว – ภูเขาคุโรดาเกะ – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซย์

เช้า บริการอาหารบนเครื่องบิน

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานชิโตะเสะ ซัปโปโร หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อาซาฮิกาว่า เมืองใหญ่อันดับสองของเกาะฮอกไกโด ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังเป็นดั่งภาพพื้นหลังของเมืองและมีแม่น้ำกว่า 100 สายไหลผ่านเมืองนี้อีกด้วย

นำท่านสู่ ย่านราเมน ชื่อดังในเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า ราเมนมีรสชาติอร่อยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด

เช้า แล้วนำท่านสู่ ย่านราเมน ชื่อดังในเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า ราเมนมีรสชาติอร่อยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ Ramen Village

อิสระให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับรสชาติหลากหลาย ซึ่งเป็นอาหารที่มีขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของฮอกไกโด มีความแตกต่างกับราเมนของจังหวัดอื่นๆในฮอกไกโด คือ น้ำซุปโชยุ (ซอสถั่วเหลือง) ที่ซัปโปโรจะเป็นราเมนน้ำซุปมิโซะ และที่ฮาโกดาเตะเป็นซุปเกลือ น้ำซุปของราเมนอะซาฮิกาว่า จะค่อนข้างมัน มีชั้นของน้ำมันลอยอยู่ด้านบน และเส้นราเมนก็จะบาง และเป็นคลื่น โรยหน้าด้วยเนื้อหมู หน่อไม้ ไข่ และต้นหอม

ท่านสามารถเลือกทานราเมนจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติ
ไดเซทสึซัง เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

จากนั้น นำท่านขึ้นกระเช้าชมวิวธรรมชาติบนยอด เขาคุโรดาเกะ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาสูง และชมวิวแบบพาโนราม่าจากบนเขาคุโรดาเกะ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

แล้วนำท่านชม น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตก เป็นทัศนียภาพที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง และน้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็ก ๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายแสนงดงาม อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ในย่านโซอุนเคียวฮอทสปริง เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายร่างกายจากความเมื่อยล้า ซึ่งน้ำแร่ในบริเวณนี้อุดมด้วยคุณค่าของแร่ธาตุมากมาย

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Choyo Resort หรือในระดับเดียวกัน


 วันที่สาม 6 กรกฎาคม 2561 

โซอุนเคียว – บิเอ – สวนชิคิไซ โนะ โอกะ – ฟูราโนะ – สวนคามิฟูราโนะ

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บิเอ เมืองที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนเป็นทิวแถว ทำให้เกิดภาพวิวที่มีลักษณะสวยงาม ซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมใช้เมืองนี้เป็นฉากหลังสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาต่าง ๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนชิคิซ โนะ โอกะ ให้ท่านเดินชมสวนชมดอกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม ซึ่งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนนี้จะได้เห็นความงามของดอกไม้นานาชนิดในสวนแห่งนี้ อีกทั้งภายในสวนยังมีจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของที่ระลึก และร้านอาหารไว้คอยบริการ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฟูราโนะ หรือเมืองฟูรานูอิ ที่มีความหมายว่า เปลวไฟ ที่มีกลิ่นหอม ตามรากศัพท์ของชาวไอนุ ชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด เมืองฟูราโนะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวท้องถิ่นว่าเป็นเมืองแห่งชุมชนกสิกรรม

เนื่องมาจากพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำกสิกรรม ทำให้เมืองนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้นานาชนิด อาทิเช่น องุ่น แตงโม เมล่อน และ มันฝรั่ง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลาเวนเดอร์ ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาชมความงดงามกันเป็นประจำทุกปี

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนู นาเบะเซ็ต เซ็ตหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น เป็นอาหารท้องถิ่นที่ชึ้นชื่องของเมือง
ฟูราโนะ จัดเสิร์ฟพร้อม เนื้อหมูคัดสรรอย่างดี ผักสด และข้าวญี่ปุ่นร้อนๆ

(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสความงดงามของทุ่งดอกไม้ ณ สวนคามิฟูราโนะ เป็นหนึ่งในทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ของภูมิภาคฮอกไกโด และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักทิองเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวชมดอกไม้ ณ ฟูราโนะ อิสระให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของดอกไม้หลากสีภายในสวนและเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Furano Prince หรือในระดับเดียวกัน


 วันที่สี่ 7 กรกฎาคม 2561 

ฟูราโนะ – ซัปโปโร – พักผ่อนตามอัธยาศัย – สวมชุดยูกาตะ – มาโคมานาอิ สเตเดี่ยม – เทศกาลดอกไม้ไฟประกอบดนตรี

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด มีสภาพบ้านเรือนสวยงาม เป็นระเบียบ และภายในตัวเมืองซัปโปโรมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย

กลางวัน      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ เชิญท่านลิ้มลองความนุ่ม หอมหวานอันเลื่องชื่อของ เทปันยากิเนื้อคุณภาพเยี่ยม ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น โดยพ่อครัวจะแสดงการปุรงอาหารบนแผ่นกระทะเหล็กต่อหน้าท่าน และเสิร์อาหารที่ทำเสร็จร้อนๆ ให้แก่ท่าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทั้งการแสดงปรุงอาหาร และรสชาติอาหารแสนอร่อย

(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วงบ่ายวันนี้

จากนั้น นำท่านทดลองสวมชุดยูกาตะ เป็นชุดลำลองของชาวญี่ปุ่น นิยมใส่ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะมีความคลายคลึงกันกับชุดกิโมโน แต่บางกว่า และสวมใส่เพียงชั้นเดียว

แล้วนำท่านเดินทางสู่ มาโคมานาอิ สเตเดี่ยม เพื่อเข้าร่วมชม งานเทศกาลดอกไม้ไฟประกอบดนตรี ในช่วงเย็น ซึ่งเป็นเทศกาลที่จะจัดในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่น แต่เทศกาลดอกไม้ไฟประกอบดนตรีนั้นจะจัดขึ้นเฉพาะที่ซัปโปโรเท่านั้น และไฮไลท์สำคัญคือ ท่านจะได้ชมความงดงามของดอกไม้ไฟจำนวน 22,000 ลูก ที่จะจุดเป็นรูปต่างๆ ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านที่ระลึก ร้านอาหาร ขนม ของฝาก และอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน

ค่ำ   อาหารค่ำ บริการท่านด้วยเบนโตะเซ็ตสไตล์ญี่ปุ่น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Sapporo หรือในระดับเดียวกัน


 วันที่ห้า 8 กรกฎาคม 2561 

ซัปโปโร – ตลาดโจไก – โรงงานช็อคโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ พาร์ค –
Workshop แต่งหน้าคุ้กกี้ฮอกไกโด – ย่านช้อปปิ้ง สถานีเจอาร์ ซัปโปโร

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดอาหารทะเลที่ประกอบด้วยร้านค้าเกือบ 80 ร้าน และร้านอาหารเรียงรายกัน หนึ่งในตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของซัปโปโร มีอาหารทะเลมากมาย เช่น ปู หอยเม่น ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่นข้าวโพด
มันฝรั่ง แตงโม และผลผลิตตามฤดูกาล

เป็นตลาดที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เพราะสินค้าที่ดีในราคาที่เหมาะสม วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ในตลาด คือการได้ทานข้าวหน้าซีฟู้ด สดใหม่จากในท้องถิ่น ที่หนึ่งในอาหารยอดนิยม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค ที่ถือเป็นของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นม เลือกชิม และเลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย

พิเศษ ให้ท่านเข้าร่วม Workshop แต่งหน้าคุ้กกี้ฮอกไกโด ด้วยตัวของท่านเอง และท่านสามารถนำกลับไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับซูชิหรือข้าวปั้นหน้าต่างๆ ที่มีให้เลือกหลากหลายหน้า อาทิเช่น

ปลาแซลมอนดิบ กุ้ง ปลาไหล ไข่หวาน ไข่กุ้ง ฯลฯ

(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง สถานีเจอาร์ ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้งไดมารูเซย์บุ เอสต้า หรือแม้แต่ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำอย่าง บิ๊กคาเมร่า และโยโดบาชิคาเมร่า

หากท่านที่ชื่นชอบหนังสือก็มีร้านคิโนะคุนิยะร้านใหญ่อยู่ในบริเวณนี้เช่นกัน อิสระให้ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! บริการท่านด้วยเซ็ทปูยักษ์ อาหารเลื่องชื่อของฮอกไกโด ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ และเอร็ดอร่อยกับปูยักษ์ฮอกไกโด คุณภาพดี สดใหม่ เนื้อหวาน ที่รู้จักกันแพร่หลาย

(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Sapporo หรือในระดับเดียวกัน


 วันที่หก 9 กรกฎาคม 2561 

ซัปโปโร–กรุงเทพ

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชิโตะเสะ

11.40 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

* รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างในการนำเสนอเท่านั้น

* อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง

* การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

* การชมดอกไม้ไฟประกอบดนตรีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และผู้จัดงาน

Hokkaido Fireworks Festival & Gourmet
ผู้ใหญ่ ท่านละ 109,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 101,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 98,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 87,500 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 24,900 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้คิดคำนวณจากอัตราราคาตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะเดินทางไป-กลับพร้อมกัน)สายการบิน การบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ ไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 • บัตรเข้าชมเทศกาลชมดอกไม้ไฟประกอบเพลง
 • ของพรีเมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋า Travel kit, universal adepter, Shopping bag, ปกพาสปอร์ตหนังแท้, ปากกาไฟฉาย, ร่ม, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และ ยาดม)
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยาน
 • พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / 2 ท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 55,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365
  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 6. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 065-238830-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร

 

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments