Kawazu First Sakura Surprise!

ราคาเริ่มต้นที่ 86,900 บาท - ต่อคน
Locations :
ประเทศญี่ปุ่น
25 Feb 2018 - 02 Mar 2018

Download Details

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
21.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก
ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.55 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 นำท่านเหินฟ้าสู่ มหานครโตเกียว
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY
วันที่สอง
โตเกียว – พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล – อะตามิ – ปราสาทอะตามิ
เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
07.35 น.

ถึงท่าอากาศยานนาริตะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูป ที่ท่านสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งได้ความรู้อีกด้วย

เรียนรู้ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูปยี่ห้อดัง “นิชชิน” (NISSIN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958ชมขั้นตอนการผลิต และทดลองทำบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูปในแบบของท่านเอง แล้วนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อะตามิ เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมอิสึ ห่างจากโตเกียวประมาณ 2 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองรีสอร์ตชายทะเลยอดนิยมแห่งหนึ่งของชาวญี่ปุ่น แล้วนำท่านสู่ ปราสาทอะตามิ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสร้างขึ้นเลียนแบบรูปทรงปราสาทแบบญี่ปุ่น

ปราสาทอะตามิ ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของเมืองอะตามิ เพราะอะตามินั้นตามประวัติศาสตร์แล้วไม่เคยมีปราสาท จึงสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทต่างๆ ในญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้งจุดชมวิวของเมืองและอ่าวซากามิเบื้องล่างที่สวยงาม มีที่แสดงภาพวาดแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า ยูคิโย เอะ ที่ชั้นใต้ดิน และนักท่องเที่ยวยังสามารถลองสวมชุดญี่ปุ่นสมัยเอโดะเพื่อถ่ายภาพได้อีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก
ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Akao หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สาม
อะตามิ – อิโตะ – เทศกาลคาวาสุซากุระ – คาวาสุ – ท่าเรือชิโมดะ – เรือไอซุ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – ชูเซ็นจิออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลคาวาสุซากุระ หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานที่คาวาสุ เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จัดขึ้นในเมืองคาวาสุ จังหวัดชิซึโอกะ ภูมิภาคจูบุ เป็นสถานที่แรกๆ ที่ดอกซากุระเริ่มบานในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. – ต้นเดือน มี.ค.ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน (ก่อนเมืองโตเกียวซึ่งจะบานช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน)

เทศกาลนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศกว่าล้านคนมาร่วมงานไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ ต้นซากรุะขนาดใหญ่อายุกว่า 60 ปี และต้นซากุระกว่า 8,000 ต้น ที่เรียงรายเป็นทางยาวเลียบริมแม่น้ำคาวาสุเป็นระยะทางประมาณ 4 กม.

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านสู่ ท่าเรือชิโมดะ เพื่อขึ้น เรือไอซุ ซึ่งท่าเรือนี้เป็นท่าเรือสมัยเอโดะและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนอกจากนี้ฤดูใบไม้ผลิและดูใบไม้ร่วงท่านสามารถให้อาหารนกนางนวล จากบนเรือ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันสวยงาม ท่ามกลางฝูงนกนางนวลที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

แล้วนำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ (ผลไม้ตามฤดูกาล) ซึ่งเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิดทั้ง ลูกสตรอเบอรี่ ส้ม และผลไม้อื่นๆ ซึ่งจะผลัดกันออกผลตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนตุลาคม แล้วอิสระให้ท่านได้สนุกสนาน กับการชิมผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนผลไม้ชั้นนำสดๆ จากต้น

จากนั้น นำท่านสู่ที่พักในเมือง ชูเซ็นจิออนเซ็น อิสระให้ท่านเดินพักผ่อนรอบๆ ของโรงแรมตามอัธยาศัย ซึ่งโดยรอบของโรงแรม ท่านสามารถเดินชม วัด ศาลเจ้า สะพานแดง ป่าไผ่ และ บริเวณศูนย์ออนเซ็น แช่เท้า

ค่ำ

สวมชุดยูกาตะ ออกมารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค

พักค้างแรม ณ โรงแรม Katsuragawa Shuzenji เรียวกังสุดหรูในอ้อมกอดของธรรมชาติและขุนเขา บริการท่านด้วยห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาตที่บริสุทธิ์และอากาศที่แสนสดชื่น และอิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พักทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

DAY
วันที่สี่
ชูเซ็นจิออนเซ็น – ฟาร์มวาซาบิ – อิซึไวน์เนอรี่ – โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ทส์ – ทะเลสาบคาวากุชิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านสู่ฟาร์มวาซาบิ พืชพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักวาซาบิว่าเป็นเพียงเครื่องปรุงรสที่ช่วยทำให้รสชาติอาหารอร่อยยิ่งขึ้น แต่ที่ประเทศญี่ปุ่น เขานำวาซาบิมาทำเป็นสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ไอศกรีม น้ำสลัดวาซาบิ   ผงวาซาบิโรยข้าว ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินชมฟาร์มวาซาบิ และ ทำวาซาบิดอง พร้อมนำกลับเป็นที่ระลึกทำจากวาซาบิ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อิซึไวน์เนอรี่ ซึ่งเป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นที่มีคุณภาพ สกัดจากธรรมชาติ ท่านสามารถทดลองชมกระบวนการผลิตไวซ์เหล้าองุ่น ซึ่งภายในพื้นที่โรงกลั่นเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โกะเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักบริเวณทะเลสาบคาวากุชิ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Highland Resort & Spa หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่ห้า
ทะเลสาบคาวากุชิ – หมู่บ้านน้ำใส – คาวากุจิโกะ มิวสิค ฟอร์เรส – ย่านชินจูกุ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำใส ที่เลื่องชื่อ ที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านน้ำใสนี้ มีเหตุมาจากว่า ในหมู่บ้านนี้ มีบ่อน้ำอยู่ 8 บ่อ โดยน้ำที่อยู่ในบ่อต่าง ๆ นั้นเกิดจากฝีมือธรรมชาติด้วยการละลายของหิมะโดยรอบภูเขาไฟฟูจิ เป็นอย่างนี้มาช้านานกว่า 80 ปีมาแล้ว ซึ่งความใสสะอาดของน้ำนั้น สามารถดื่มจากตรงนั้นได้เลย

นอกจากนี้ที่นี่ยังได้รับเลือกให้เป็นแหล่งน้ำที่ดี 1 ใน 100 ของแหล่งน้ำในญี่ปุ่น ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และทัศนียภาพที่งดงาม

 

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาวากุจิโกะ มิวสิค ฟอร์เรส เป็นสวนกึ่งพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี ภายในจะมีอาคารแสดงกล่องดนตรีโบราณ เครื่องดนตรีออแกน และเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรียุโรป และบริเวณด้านนอกอาคารจะเป็นสวนที่ถูกจัดแบบสไตล์ยุโรป ซึ่งบริเวณสวนแห่งนี้สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย รวมทั้งยังมีร้านค้าของพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของต่าง ๆ อีกมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่างๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุกๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน

ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่างๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลา นัดหมาย

 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสริฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่หก
โตเกียว – ย่านอะเมโยโกะ – นาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นแปลก ๆ แหวกแนว โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมแต่งตัวมาประชันโฉมกัน ที่นี่มีร้านค้าและสถานบันเทิงสำหรับวัยรุ่นมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาริตะ ท่าอากาศยานนาริตะ

17.25 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน
21.55 น.
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

Kawazu First Sakura Surprise!
ผู้ใหญ่ ท่านละ 86,900 บาท
เด็กกอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 82,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 69,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,000 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
 • มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ

 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

 • ค่าอาหาร ตามรายการ

 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง

 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

  ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท

 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ

 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 1. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ธนาคารกสิกรไทย                     สาขาสีลม                  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร                                                                    เลขที่บัญชี   001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ                        สาขาสีลม                  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร                                                                  เลขที่บัญชี   101-8-64952-3

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 3. กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 4. กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 5. กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้


หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
Download Details

garage kit shop,garage kit model,garage kit uk,garage kit anime,garage kit painting,garage kitchener,garage kit tutorial,garage kits melbourne,garage kits lowes,garage kit figure,garage kit prices,garage kit menards,garage kit for refrigerator,Sexy doll,Sexy toys
dolls house figures,beatles figures dolls,action figures dolls,historical figures dolls,reaction figures dolls reviews,icarly figures dolls,political figures dolls,horror dolls figures,disney princess figures dolls,celebrity action figures for dolls house,action figures are dolls,figures for a dolls house,dolls and figures,difference between figures and dolls,dolls and figures deviantart
手辦,玩偶 ,手偶,フィギュア スケート,フィギュア スケート 速報,フィギュアヘッズ,フィギュア スケート 女子

Comments

comments