YU KIRORO

ส่วนลด 30%

 • ส่วนลดใช้ได้กับอพาร์ตเมนต์ทุกประเภท
 • ไม่มีคืนขั้นต่ำ ต่อคืน
 • เข้าพักได้ในช่วง ฤดูหนาว 2019/20

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้าอพาร์ทเมนท์ทุกประเภท
 • ไม่มีคืนขั้นต่ำ ต่อคืน
 • ใช้ได้สำหรับการเข้าพัก ฤดูหนาว 2019/20 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2019 ถึง 30 เมษายน 2020
 • โปรโมชั้นนี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มกราคม 2563
 • ส่วนลดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของห้องพัก
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • ส่วนลดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • สำหรับการจองและชำระมัดจำ ไม่สามารถขอเงินคืนได้

The Vale Niseko

ส่วนลด 15% – OFF PEAK 

 • ส่วนลด 15% – OFF PEAK
 • ใช้กับอพาร์ตเมนต์ทุกประเภท
 • เข้าพักอย่างน้อย 3 คืนติดต่อกัน
 • เข้าพักได้ตั้งแต่ วันที่ 1-14 ธันวาคม 2562 และ 3 กุมภาพันธ์ – 27 เมษายน 2563

ส่วนลด 10% – PEAK 

 • ส่วนลด 15% – OFF PEAK
 • ใช้กับอพาร์ตเมนต์ทุกประเภท
 • เข้าพักอย่างน้อย 3 คืนติดต่อกัน
 • เข้าพักได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 –  2 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • รวมอาหารเช้าใน Hotel Rooms & Studios เท่านั้น
 • ระยะเวลาจองจนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่เข้าพักในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2563
 • ช่วงเวลาPEAK Season ตั้งแต่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
 • ส่วนลดอาจมีการเข้าพักขั้นต่ำคืนดังกล่าวข้างต้น
 • ส่วนลดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • สำหรับการจองและชำระมัดจำ ไม่สามารถขอเงินคืนได้

The Maples Niseko

ส่วนลด 30% – OFF PEAK 

 • ใช้กับอพาร์ตเมนต์ทุกประเภท
 • เข้าพักอย่างน้อย 3 คืนติดต่อกัน
 • นำไปใช้กับวันที่เข้าพักในช่วงระยะเวลา OFF-PEAK
 • ส่วนลดพิเศษ 5% ใช้กับ 5 คืนขึ้นไป

ส่วนลด 20% – PEAK 

 • ใช้กับอพาร์ตเมนต์ทุกประเภท
 • เข้าพักอย่างน้อย 3 คืนติดต่อกัน
 • นำไปใช้กับวันที่เข้าพักในช่วงระยะเวลา PEAK
 • ส่วนลดพิเศษ 5% ใช้กับ 5 คืนขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • วันที่เข้าพักในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2563
 • ช่วงเวลาPEAK Season ตั้งแต่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
 • ส่วนลดอาจมีการเข้าพักขั้นต่ำคืนดังกล่าวข้างต้น
 • ส่วนลดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • สำหรับการจองและชำระมัดจำ ไม่สามารถขอเงินคืนได้

Always Niseko

ส่วนลด 25% 

 • ใช้ได้กับห้องประเภทห้องพัก เท่านั้น
 • ไม่มีคืนขั้นต่ำต่อคืน
 • เข้าพักในระหว่างวันที่ 1 มีนาคมถึง 27 เมษายน 2020
 • ใช้ได้สำหรับการจองก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020

ส่วนลด 20%

 • ใช้ได้กับห้องประเภทห้องพัก เท่านั้น
 • เข้าพักอย่างน้อย 3 คืนติดต่อกัน
 • เข้าพักในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • ใช้ได้สำหรับการจองก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • ราคานี้รวมอาหารเช้าแล้ว
 • ระยะเวลาจองจนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • ส่วนลดใช้ได้สำหรับวันที่เข้าพักเฉพาะในฤดูหนาว 2019/20 ดังกล่าวข้างต้น
 • ช่วงเวลา PEAK Season ตั้งแต่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
 • ส่วนลดอาจมีการเข้าพักขั้นต่ำคืนดังกล่าวข้างต้น
 • ส่วนลดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • สำหรับการจองและชำระมัดจำ ไม่สามารถขอเงินคืนได้