Ultimate Explorer South Africa Surprise! 9 days

Locations :
ประเทศแอฟริกาใต้
12 Nov 2017 - 20 Nov 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – ดูไบ
18.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรสต์ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว T อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
20.35 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK373 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
00.50 น.
ถึงท่าอากาศยานดูไบ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
04.40 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK761 นำท่านเหินฟ้าสู่ โจฮันเนสเบิร์ก
DAY
วันที่สอง
ดูไบ – โจฮันเนสเบิร์ก – ซันซิตี้ – พาเลส ออฟ เดอะ ลอส ซิตี้
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
10.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซันซิตี้ เมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโจฮันเนสเบิร์ก และได้รับฉายาว่า เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหล เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงแรม รีสอร์ท และสถานบันเทิง คาสิโน รวมถึงสนามกอล์ฟ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ได้รับความนิยมอีกเมืองหนึ่ง ความเป็นมา คือ พื้นที่แห่งนี้ได้รับการเนรมิตโดยอภิมหาเศรษฐีนามว่า Sol Kerzner ที่ใช้เงินลงทุนกว่า 28,000 ล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 18 ปี ในการปรับเปลี่ยนที่ดินอันว่างเปล่าแห่งนี้ให้กลายมาเป็นเมืองอันยอดนิยม โดยเริ่มสร้างโรงแรมมาตั้งแต่ โรงแรมเดอะ ซัน ซิตี้ , โรงแรมเดอะคาบานาว, โรงแรมเดอะ คาสเคต จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1992 จึงได้เริ่มสร้าง เดอะ พาเลส ออฟ เดอะ ลอส ซิตี้
ดูไบ – โจฮันเนสเบิร์ก – ซันซิตี้ – พาเลส ออฟ เดอะ ลอส ซิตี้ - 2
นำท่านเข้าสู่ที่พัก พาเลส ออฟ เดอะ ลอส ซิตี้ ตั้งอยู่บนอดีตปล่องภูเขาไฟ รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน ภายในวิจิตรไปด้วยศิลปะการตกแต่งประดับประดาโดยใช้กระจกสี โมเสก ภาพเฟรสโก ตัวอาคารตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่น ที่ราวกับว่าเป็นปราสาทเทพนิยายของอาณาจักรแอฟริกันที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติ
ดูไบ – โจฮันเนสเบิร์ก – ซันซิตี้ – พาเลส ออฟ เดอะ ลอส ซิตี้ - 2
อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินและพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พักที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave ที่มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ รายล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้นานาชนิดที่ได้รับการตกแต่งอย่างเป็นระเบียบอย่างสวยงาม ใกล้ๆกันนั้น คือ สะพานแห่งกาลเวลา ที่สองข้างทางจะมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ ซึ่งสะพานนี้ได้เชื่อมต่อกับกองหินอันมหึมาที่มีความเชื่อว่าเป็น เมืองที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการระลึกถึงความทรงจำนี้ ในทุกๆชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว อีกทั้ง ยังมีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานระดับโลกและเคยใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญๆ มาหลายครั้ง นอกจากนี้ ยังมี คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ดูไบ – โจฮันเนสเบิร์ก – ซันซิตี้ – พาเลส ออฟ เดอะ ลอส ซิตี้ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Palace of The Lost City หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
ซันซิตี้ – Option ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า – Early Game Drive อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – Game drive ตะลุยป่าซาฟารี
Option
ในช่วงเช้าตรู่
นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จุดปล่อยบอลลูนภายในอุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์ก เพื่อนำท่านสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจไปกับการ ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า ที่ปลายขอบฟ้า ณ ดินแดนประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้แห่งนี้
จากนั้น คณะนักบินและพนักงานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทบอลลูนรอต้อนรับพร้อมอธิบายรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับการขึ้นบอลลูน พร้อมชมการสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียด
หลังจากนั้น ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจที่จะทำให้ท่านจดจำไปตลอดชีวิต กับการล่องลอยขึ้นเหนือฟากฟ้า ซึ่งมีธรรมชาติอันแสนพิสุทธิ์บวกกับสายลมแผ่วพลิ้วเย็นสบายในยามเช้า รับอรุณกับวันใหม่เหนือแสงอาทิตย์สีสันสดใส ขอบฟ้าตัดกับแนวสีเขียวของธรรมชาติรอบๆตัว ที่รอคอยมอบความสุขให้แก่ท่านไปนานแสนนาน
ซันซิตี้ – Option ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า – Early Game Drive อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – Game drive ตะลุยป่าซาฟารี - 2
เช้า
นำท่านออก Game Drive เพื่อชมสัตว์ป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์ก ที่ออกหากินในช่วงเช้ามืด พร้อมกับชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ท่ามกลางอากาศของธรรมชาติที่สุดแสนบริสุทธิ์
ซันซิตี้ – Option ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า – Early Game Drive อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – Game drive ตะลุยป่าซาฟารี - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแอฟริกาใต้ อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 572 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ทำให้ผืนดินมีแร่ธาตุอุดมสมบรูณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานับชนิด และต่อมาจึงเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการท่องป่าแบบซาฟารี
ซันซิตี้ – Option ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า – Early Game Drive อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – Game drive ตะลุยป่าซาฟารี - 2
จากนั้น นำท่านออก Game Drive โดยนำท่าน นั่งรถ 4WD ตะลุยป่าซาฟารี ชมสัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย ท่านมีโอกาสที่จะได้พบกับสัตว์นานาชนิดมากมายหลายสายพันธุ์ รวมถึงสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 หรือที่เรียกกันว่า Big Five นั่นคือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว แต่อย่างไรก็ตาม การพบเห็นสัตว์ครบทั้ง 5 ชนิดนั้น ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะสัตว์เหล่านั้น มักจะแยกอยู่กันอย่างอิสระ
ซันซิตี้ – Option ขึ้นบอลลูนชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า – Early Game Drive อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – Game drive ตะลุยป่าซาฟารี - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kwa Maritane Bush Lodge หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – เพรทโตเรีย – จัตุรัสโบสถ์ – อาคารยูเนี่ยน – อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ – โจฮันเนสเบิร์ก – โรสแบ้งค์ มอลล์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เพรทโตเรีย เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับสมญานามว่าเป็นกรุงเยรูซาเลมแห่งแอฟริกัน ปัจจุบัน เป็นเมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “City of Jacaranda” เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ต้น Jacaranda จะออกดอกสีม่วงบานสะพรั่งสวยงามดุจดั่งซากุระของชาวญี่ปุ่น
อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – เพรทโตเรีย – จัตุรัสโบสถ์ – อาคารยูเนี่ยน – อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ – โจฮันเนสเบิร์ก – โรสแบ้งค์ มอลล์ - 2
นำท่านชม จัตุรัสโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์แห่งแรกในเพรทโตเรีย ได้รับการออกแบบให้ดูคล้ายๆ กับการผสมผสานระหว่างจัตุรัสทราฟัลการ์ในมหานครลอนดอน และจัตุรัสคองคอร์ดในกรุงปารีส ด้านหน้าจัตุรัสท่านจะพบกันอนุสาวรีย์รูปปั้นอดีตประธานาธิบดี Paul Kruger ตั้งเด่นสง่าอยู่
อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – เพรทโตเรีย – จัตุรัสโบสถ์ – อาคารยูเนี่ยน – อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ – โจฮันเนสเบิร์ก – โรสแบ้งค์ มอลล์ - 2
จากนั้น นำท่านชมด้านนอก อาคารยูเนี่ยน ที่ปัจจุบัน เป็นที่ทำการของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ โดยทางด้านนอกอาคาร มีรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดี เนลสัน แมนเดลล่า ตั้งตระหง่านอยู่ ซึ่งอาคารยูเนี่ยนนี้เป็นผลงานการสร้างของสถาปนิกชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Sir Herbert Baker ในปีค.ศ. 1910 โดยใช้สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเกาะอังกฤษ ตัวอาคารเรียงเป็นรูปครึ่งวงกลม แบ่งตัวอาคารเป็นสองฝั่ง โดยมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางคล้ายหอนาฬิกาบิ๊กเบนในมหานครลอนดอน และสร้างจากหินทรายทั้งหมด นับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของประเทศ ชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว
อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – เพรทโตเรีย – จัตุรัสโบสถ์ – อาคารยูเนี่ยน – อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ – โจฮันเนสเบิร์ก – โรสแบ้งค์ มอลล์ - 2
แล้วนำท่านชม อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ อาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศชัยชนะ และรำลึกถึงความกล้าหาญของชาววูเทรกเกอส์ หรือก็คือผู้บุกเบิกดินแดนแอฟริกา ตัวอาคารมีขนาดความสูง 40 เมตร ใช้หินแกรนิตเป็นวัสดุหลักในการสร้าง ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมกว่า 200,000 คน
อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – เพรทโตเรีย – จัตุรัสโบสถ์ – อาคารยูเนี่ยน – อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ – โจฮันเนสเบิร์ก – โรสแบ้งค์ มอลล์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก หรือที่ชาวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้นๆ ว่า โจเบิร์ก เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ ได้รับฉายาว่า THE GOLD CITY เนื่องจากในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสีผิว ทำให้เกิดชุมชนต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเป็นเมืองคนขาว คือ Sandton และเมืองคนดำคือ Soweto ปัจจุบัน โจฮันเนสเบิร์กเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของแอฟริกาใต้ เมืองแห่งความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะโจฮันเนสเบิร์กเป็นเมืองซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร แสงสียามค่ำคืน ผับ บาร์ ซิการ์บาร์ แหล่งช้อปปิ้ง สปาเพื่อสุขภาพและความงาม
อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – เพรทโตเรีย – จัตุรัสโบสถ์ – อาคารยูเนี่ยน – อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ – โจฮันเนสเบิร์ก – โรสแบ้งค์ มอลล์ - 2
นำท่านเดินทางสู่ โรสแบ้งค์ มอลล์ ให้ท่านได้ช้อปสินค้ามากมายหลากหลายทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้า และร้านค้าภายนอกที่จะเป็นสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าพันคอ และเครื่องประดับ เป็นต้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเลือกซื้อของตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
อุทยานแห่งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – เพรทโตเรีย – จัตุรัสโบสถ์ – อาคารยูเนี่ยน – อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ – โจฮันเนสเบิร์ก – โรสแบ้งค์ มอลล์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Intercontinental OR Tambo หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
โจฮันเนสเบิร์ก – ท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ฟรานชฮุค – ชิมไวน์ – เคปทาวน์
เช้า
อาหารเช้าแบบกล่อง
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก
07.45 น.
โดยสายการบิน เซาท์แอฟริกัน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ SA313 นำท่านเหินฟ้าสู่ เคปทาวน์
08.25 น.
ถึงท่าอากาศยานเคปทาวน์ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ ฟรานชฮุค เมืองเล็กๆ ในแถบ Western Cape ที่เต็มไปด้วยไร่ไวน์มากมายและยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของความสวยงามทางธรรมชาติอันสุดแสนบริสุทธิ์
โจฮันเนสเบิร์ก – ท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ฟรานชฮุค – ชิมไวน์ – เคปทาวน์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของไวน์อันขึ้นชื่อ และเลือกซื้อไวน์เป็นของฝาก
โจฮันเนสเบิร์ก – ท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ฟรานชฮุค – ชิมไวน์ – เคปทาวน์ - 2
จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความน่ารักของเมือง พร้อมเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นจนถึงเวลานัดหมาย
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ เคปทาวน์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศแอฟริกาใต้ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดและมีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก มีภูเขาล้อมรอบ และเป็นที่ตั้งของแหลมกู๊ดโฮป ซึ่งยื่นออกไประหว่าง 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้มีภูมิอากาศแบบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เคปทาวน์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2010
โจฮันเนสเบิร์ก – ท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ฟรานชฮุค – ชิมไวน์ – เคปทาวน์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Table Bay หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
เคปทาวน์ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเคปทาวน์ – วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนท์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ด้วยการ นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเคปทาวน์ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามของตัวเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง แบบ Bird Eyes View ชมความอัศจรรย์ทางธรรมชาติเหนือชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอันสวยงาม โดยเฉพาะ
เทเบิ้ล เมาท์เท่น จากมุมมองอันสุดแสนพิเศษที่จะทำให้ท่านประทับใจและติดตรึงอยู่ในใจนานแสนนาน (ใช้ระยะเวลาในการนั่งเฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมทัศนียภาพประมาณ รอบละประมาณ 15 นาที)
เคปทาวน์ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเคปทาวน์ – วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนท์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนท์ คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือแหล่งช้อปปิ้งในรูปแบบสไตล์โมเดิร์น ที่ตั้งอยู่ริมท่าเรือเก่า มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินชมไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต
เคปทาวน์ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเคปทาวน์ – วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนท์ - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม The Table Bay หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
เคปทาวน์ – Hout Bay – เกาะดุยเกอร์ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – ขึ้นกระเช้าเดอะฟลายอิงดัตช์แมน – ประภาคารเคปพอยท์ – อาณานิคมนกเพนกวินหาดโบวล์เดอร์ – เคปทาวน์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Hout Bay เพื่อนำท่านล่องเรือชมฝูงแมวน้ำจำนวนมากที่นอนอาบแดดอยู่บนเกาะดุยเกอร์ ซึ่งระหว่างเดินทางสู่ท่าเรือนั้น ท่านจะได้ชมความงดงามของชายฝั่งบริเวณ เคปเพนินซูล่า
เคปทาวน์ – Hout Bay – เกาะดุยเกอร์ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – ขึ้นกระเช้าเดอะฟลายอิงดัตช์แมน – ประภาคารเคปพอยท์ – อาณานิคมนกเพนกวินหาดโบวล์เดอร์ – เคปทาวน์ - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เคปพอยท์ จุดใต้สุดของ แหลมกู๊ดโฮป หนึ่งในสถานที่ที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของแอฟริกาใต้ และเป็นฉากหนึ่งในภาพยนต์ฮอลลีวูด “Pirates of the Caribbean” ที่ให้ความรู้สึกราวกับกำลังมองไปยังเส้นขอบโลก เคปพอยท์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเทเบิ้ลเม้าน์เท้น เป็นบริเวณที่ที่รู้จักกันดีว่ามีกระแสคลื่นและลมทะเลที่รุนแรง ด้วยหน้าผาสูงตระหง่าน และโขดหินโสโครกมากมาย นับเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่โด่งดังระดับโลก และทำให้เรือใหญ่อัปปางมาแล้วถึง 26 ลำ ในขณะเดียวกันก็ยังมีความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ บึงน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ หุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงสัตว์และนกกว่า 250 สายพันธุ์
เคปทาวน์ – Hout Bay – เกาะดุยเกอร์ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – ขึ้นกระเช้าเดอะฟลายอิงดัตช์แมน – ประภาคารเคปพอยท์ – อาณานิคมนกเพนกวินหาดโบวล์เดอร์ – เคปทาวน์ - 2
จากนั้น นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าแบบราง เดอะฟลายอิงดัตช์แมน สู่ยอดเขา เคปพอยท์ เพื่อชมทิวทัศน์ที่งดงามของ 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก ชื่อของกระเช้าไฟฟ้านี้มาจากชื่อของเรือในตำนาน ที่ผ่านเข้ามายังน่านน้ำแห่งนี้และได้อัปปางลงเพราะกระแสคลื่นลมที่รุนแรง กลายเป็นเรือปีศาจที่ซ่อนตัวอยู่ในม่านหมอก และกลายเป็นเรื่องเล่าของเล่านักเดินเรือสืบต่อกันมา นำท่านชม ประภาคารเคปพอยท์ ซึ่งช่วยให้สัญญาณกับนักเดินเรือให้ระวังหน้าผาและหินโสโครก โดยไฟจากประภาคารนี้สามารถเห็นได้จากในทะเลห่างจากฝั่งถึง 101 กิโลเมตร
เคปทาวน์ – Hout Bay – เกาะดุยเกอร์ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – ขึ้นกระเช้าเดอะฟลายอิงดัตช์แมน – ประภาคารเคปพอยท์ – อาณานิคมนกเพนกวินหาดโบวล์เดอร์ – เคปทาวน์ - 2
แล้วนำท่านชม อาณานิคมนกเพนกวิน หาดโบวล์เดอร์ เพื่อให้ท่านได้ชม ความน่ารักของนกเพนกวินตัวน้อย ซึ่งเป็นนกเพนกวินแอฟริกันที่ใกล้สูญพันธุ์ ในปี ค.ศ. 1982 นกเพนกวินเริ่มขยายพันธุ์มากขึ้น ณ หาดแห่งนี้จนกลายเป็นอาณานิคมนกเพนกวินที่มีนกเพนกวินอาศัยอยู่มากถึงราว 3,000 ตัว
เคปทาวน์ – Hout Bay – เกาะดุยเกอร์ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – ขึ้นกระเช้าเดอะฟลายอิงดัตช์แมน – ประภาคารเคปพอยท์ – อาณานิคมนกเพนกวินหาดโบวล์เดอร์ – เคปทาวน์ - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เคปทาวน์
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม The Table Bay หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่แปด
เคปทาวน์ – นั่งรถไซค์คาร์ – เทเบิ้ล เมาท์เท่น – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา – ท่าอากาศยานเคปทาวน์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร พาท่านสัมผัสประสบการณ์การชมเคปทาวน์ไปกับ รถไซด์คาร์ สนุกสนานพร้อมเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันความสวยงามทางธรรมชาติ เพื่อเดินทางสู่ เทเบิ้ล เมาท์เท่น หนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแอฟริกาใต้ ภูเขาลูกใหญ่กลางเมืองที่สามารถมองเห็นได้จากทุกสารทิศ มีรูปทรงแปลกตาคือ มีลักษณะคล้ายกับโต๊ะที่แบนราบตั้งอยู่บนแผ่นดิน จึงทำให้ภูเขาลูกนี้ได้ชื่อว่า เทเบิ้ล เมาท์เท่น มีความสูง 1,086 เมตร และเป็นที่นิยมของเหล่านักปีนเขา ด้วยเส้นทางชมธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกัน
เคปทาวน์ – นั่งรถไซค์คาร์ – เทเบิ้ล เมาท์เท่น – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา – ท่าอากาศยานเคปทาวน์ - 2
แล้วนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเทเบิ้ล เมาท์เท่น เพื่อชมทัศนียภาพที่งดงามเหนือเคปเพนินซูล่า ซึ่งพื้นของกระเช้าแต่ละคันสามารถหมุนให้ทุกคนได้ชมทิวทัศน์แบบมุมมอง 360 องศาอีกด้วย
เคปทาวน์ – นั่งรถไซค์คาร์ – เทเบิ้ล เมาท์เท่น – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา – ท่าอากาศยานเคปทาวน์ - 2
อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศและความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ท่านจะได้เห็นมหาสมุทรแอนแลนติกได้ไกลสุดสายตา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากจะมาเยือน
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน์
18.15 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK711 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่เก้า
ดูไบ – กรุงเทพฯ
05.45 น.
ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น.
โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK418 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
18.40 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Ultimate Explorer South Africa Surprise! 9 days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 161,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 153,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 145,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 129,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 35,000 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินเอมิเรสต์
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินเอมิเรสต์ (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าขนกระเป๋า สายการบินเซาท์ แอฟริกัน แอร์เวย์ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

 ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร  เลขที่บัญชี   001-2-80809-9

 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสีลม  ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร  เลขที่บัญชี   101-8-64952-3

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. การยกเลิก

กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น

กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 หมายเหตุ

บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น

บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments