เที่ยว BHUTAN ในทริปส่วนตัวสุด private ที่คุณปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ตามความต้องการ

บริการในรูปแบบของ World Surprise Travel Concierge

ดินแดนที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ที่โดดเด่นในเรื่องธรรมชาติ วัฒนธรรม อารยธรรม และสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ

ถ้าคุณชอบท่องเที่ยวสายนี้ ที่นี่จะให้คุณสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยปรัชญาแห่งชีวิต