Colorful Eastern Hokkaido Surprise!

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) ฮอกไกโด
25 Jul 2018 - 31 Jul 2018

ชมความงามทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ณ ทะเลสาบอะคัง
พร้อมค้นหาความลับที่น่าพิศวงและเป็นเอกลักษณ์ของสาหร่ายมาริโมะ
ลิ้มรสอาหารทะเลเลิศรสที่สดอร่อยปรุงโดยพ่อครัวจากภัตตาคารชื่อดัง
รวมถึงสาเกยอดนิยมและย่านราเมนท้องถิ่นอันมีชื่อเสียง

สัมผัสความหนาวเย็นท่ามกลางฤดูร้อนภายในพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งและไอซ์พาวิลเลียน
ชมดอกไม้หลากสีสันเอกลักษณ์ของฤดูร้อนที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม
พักผ่อนอย่างเต็มที่ในโรงแรมแบบออนเซ็น หรือบ่อน้ำร้อนของญี่ปุ่นถึง 3 คืน
ช้อปปิ้งปิดท้ายอย่างจุใจ ณ ตัวเมืองซัปโปโรและเอาท์เล็ตชื่อดัง

วันแรก พ. 25 ก.ค. 61 
กรุงเทพฯ – โตเกียว

19.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว R อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 8เจ้าหน้าที่บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
21.55 น.โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง พฤ. 26 ก.ค. 61 
โตเกียว – ฮอกไกโด – คุชิโร – Fisherman’s Wharf MOO – หอสังเกตการณ์พื้นที่ชุ่มน้ำเมืองคุชิโร่ – ทะเลสาบอะคัง –ศูนย์จัดแสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
06.05 น. ท่าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็ค สัมภาระแล้ว นำท่านต่อสายการบินภายในประเทศสู่ ท่าอากาศยาน คุชิโร่
เกาะฮอกไกโด
08.00 น. โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL541 นำท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานคุชิโร่
09.40 น. ถึงท่าอากาศยาน คุชิโร่ เกาะฮอกไกโด หนึ่งในภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองในสายหมอกเนื่องจากเมืองแห่งนี้จะมีหมอกสีขาวปกคลุมอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นอีกปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ Fisherman’s Wharf MOO ตลาดริมน้ำ ใกล้สะพานนุซามาอิ ในเมืองคุชิโร่ เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุ้มค่าแก่การเที่ยวชม ภายในเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ และอยู่ติดทะเล จึงทำให้นักท่องเที่ยวมากมาย แวะมาถ่ายภาพ อีกทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวญี่ปุ่น และ ภายในยังมีร้านอาหาร และร้านค้ามากมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ Fisherman’s Wharf MOO
อิสระให้ท่านได้เลือกอาหารรสชาติหลากหลาย ณ โซน คุชิโระ มินาโตะ โนะ ยาไต บนชั้นสองของ Fisherman’s Wharf MOO ซึ่งเป็นแหล่งขายอาหารที่มีชื่อเสียงของคุชิโร่ จัดขึ้นมาในรูปแบบรถเข็นอาหารแบบญี่ปุ่น หรือ ยาไต ซึ่งปัจจุบันหาได้เพียง ณ เมืองฟุกุโอกะ ในเกาะคิวชูเท่านั้น ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หอสังเกตการณ์พื้นที่ชุ่มน้ำเมืองคุชิโร่ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเมืองคุชิโร่ หอสังเกตการณ์แห่งนี้เปิดเมื่อ ปี ค.ศ. 1984 มีการออกแบบในสไตล์ธรรมชาติให้เข้ากับพื้นที่อุทยานแห่งนี้ โดยท่านสามารถขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งอนุรักษ์พืชพันธ์และสัตว์นานาชนิด

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในด้านความงดงามของภูมิทัศน์ และนอกจากทัศนียภาพอันงดงาม และน้ำที่ใสมากกว่าทะเลสาบอื่นๆแล้ว ที่นี่ยังมีสาหร่ายมาริโมะ สาหร่ายสีเขียวเป็นเอกลักษณ์สำคัญด้วยให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบอะคังบนเรือเฟอร์รี่

จากนั้น นำท่านเข้าชม ศูนย์จัดแสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ บนเกาะกลางทะเลสาบอะคัง มาริโมะเป็นมอสน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลของสาหร่ายและตะไคร่น้ำ มีลักษณะเป็นทรงกลมสีเขียวที่มาเกาะรวมกัน พบที่ทะเลสาบอะคังและทะเลสาบเพียงไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้น ปกติสาหร่ายชนิดนี้เมื่อโตเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 10 ซม. แต่ในทะเลสาบอะคังนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ถึง 30 ซม. เลยทีเดียว

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ให้ท่านได้สัมผัสอาหารต้นตำรับญี่ปุ่นแบบไคเซกิ อาหารสำหรับต้อนรับ ผู้มาเยือน บนชุดจาน ชามลวดลายสวยงามแบบดั้งเดิม ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ หลากหลายประเภท ทั้งอาหารปิ้งย่าง ปลาดิบ หม้อไฟ สลัดญี่ปุ่น หรือเทมปุระ เสิร์ฟมาในขนาดพอรับประทาน ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารตา และอาหารคาว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Akan Yuku no Sato หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม ศ. 27 ก.ค. 61 
ทะเลสาบอะคัง – ทะเลสาบมาชู – อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์แก้วริวเฮียว – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ – ออนเนยุออนเซ็น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดในบริเวณ ทะเลสาบมาชู ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวมากมายให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของท้องน้ำสีฟ้าสดใส ตัดกับโค้งฟ้าสีครามโดยมีเทือกเขาอันสวยงามเป็นฉากหลัง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะบาชิริ ที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของฮอกไกโด เป็นเมืองที่โดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในฤดูร้อนได้ต้อนรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แก้วริวเฮียว ซึ่งใช้หลอคไฟนำมารีไซเคิลออกมเป็นผลิตภัณฑ์แก้ว ไว้จัดแสดงและจำหน่าย ให้ท่านได้ชมคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์จากแก้วที่สวยงามและสัมผัสประสบกาณณ์ทดลองทำผลิตภัณฑ์จากแก้วแบบง่าย ๆ เป็นของตัวเองด้วย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ โดยภายในได้มีการจัดแสดงธารน้ำแข็งแท้ๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไว้ในห้องน้ำแข็งอุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธารน้ำแข็งเหล่านี้ได้ถึงแม้ในฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมี 110 จอมัลติวิชั่นแสดงภาพความงดงามของทะเลโอโอทสึกุ ในฤดูต่างๆทั้ง 4 ฤดู และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ออนเนยุออนเซ็น ซึ่งถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ. 1899 มีประวัติศาสตร์มากว่า 100 ปี ซึ่งมีคุณมบัติของน้ำออนเซ็นที่เป็นกำมะถัน
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Oehonke หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ส. 28 ก.ค. 61 
ออนเนยุออนเซ็น – คามิคาว่า – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน – อาซาฮิคาว่า – ย่านราเมน – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยามะ – บิเอ – สวนชิกิไซโนะ โอกะ – ฟูราโนะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงาม และยิ่งใหญ่ตระการตาของ คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานปั้น การแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย

จากนั้น นำท่านสู่ ย่านราเมน ชื่อดังในเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า มีราเมนรสชาติอร่อยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ Ramen Village
อิสระให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับรสชาติหลากหลาย ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของ ฮอกไกโด ท่านสามารถเลือกทานราเมนจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยามะ ซึ่งเริ่มผลิตสาเกที่เมือง อิตามิ ช่วงปีค.ศ. 1661 เป็นสาเกที่โชกุน ในสมัยเอโดะชอบซื้อหามาดื่มระหว่างดูการแสดงคาบุกิ มีประวัติมากว่า 340 ปีและได้กลายมาเป็นโรงงานสาเกระดับพรีเมี่ยมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ และได้รับรางวัลในการประกวดมามากมาย ภายในจัดแสดงประวัติของสาเกโอโตโกยามะ อุปกรณ์ในการทำสาเก และขั้นตอนการกลั่นสาเกในปัจุบัน ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ รวมถึงโซนของที่ระลึกที่ให้ท่านเลือกสรรค์สินค้าต่างๆมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนชิคิไซ โนะ โอกะ ให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม ซึ่งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ จะได้เห็นความงามของดอกไม้นานาชนิดในสวนแห่งนี้ อีกทั้งภายในสวนยังมีจำหน่ายผลผลิกทางการเกษตร ของที่ระลึก และร้านอาหารไว้คอยบริการ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม New Furano Prince หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อา. 29 ก.ค. 61 
ฟูราโนะ – ฟาร์มโทมิตะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านสถานีเจอาร์ซัปโปโร

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านสู่ ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ ฟาร์มโทมิตะ ที่เริ่มปลูกดอก
ลาเวนเดอร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ทำการปลูกดอก
ลาเวนเดอร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมประเภทน้ำหอมจนกระทั่งปี ค.ศ. 1975 การรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่น ได้จัดโปรแกรมนำเที่ยวทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ในช่วงที่ทุ่งดอกไม้บานเต็มที่ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้ มีแปลงดอกไม้อยู่ทั้งหมด 6 แปลง ผลัดกันออกดอกตามฤดูกาลตั้งแต่กลางเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้กันมากที่สุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดอกลาเวนเดอร์ ดอกป๊อปปี้ และดอกไม้นานาพันธ์พากันออกดอกบานสะพรั่ง ให้ท่านเดินชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา และดอกไม้นานาพันธุ์ ที่แสนประทับใจไม่รู้ลืม

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สภาพบ้านเรือนที่สวยงาม และการเมืองที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด

จากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้งย่านสถานีเจอาร์ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดิน และใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้งไดมารู เซย์บุ เอสต้า หรือแม้แต่ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำอย่าง บิ๊กคาเมร่า และโยโดบาชิคาเมร่า หากท่านที่ชื่นชอบหนังสือ ก็มีร้านคิโนะคุนิยะร้านใหญ่อยู่ในบริเวณนี้เช่นกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Keio Plaza Sapporo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก จ. 29 ก.ค. 61 
ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – – เรร่า เอาท์เล็ต – ท่าอากาศยานชิโตเสะ – ท่าอากาศยานฮาเนดะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮอกไกโด ซึ่งอาคารบ้านเรือนเป็นรูปแบบของตะวันตก สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน นำท่านเดินชมความสวยงามของเมือง เลียบ คลองโอตารุ ที่สวยงามและน่าประทับใจ

จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่รวบรวมกล่องดนตรีอันงดงาม และหายากไว้มากมาย ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการออกแบบ และทำกล่องดนตรีในสไตล์ของท่านเองได้

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ ซัปโปโร
กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เรร่า เอาท์เล็ต เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชิโตเสะ

10.00 น. โดยสายการบินแจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL528 นำท่านเหินฟ้าสู่นครโตเกียว
22.35 น. ถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ

วันที่เจ็ด อ. 31 ก.ค. 61 
ท่าอากาศยานฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.40 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL033 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Colorful Eastern Hokkaido Surprise!
ผู้ใหญ่ ท่านละ 76,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 69,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 61,500 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 24,500 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
 • มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 ก.ก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด

2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง

3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments