Colorful Spring Hokkaido
17 – 23 พ.ค. 67 (7 วัน 5 คืน) โดยสายการบินไทย (TG) และออลนิปปอน แอร์เวย์ (NH) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
DAY 1
ศ. 17 พ.ค. 67
กรุงเทพฯ – โตเกียว
19.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2

เคาน์เตอร์สายการบินไทย  เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY 2
ส. 18 พ.ค. 67
โตเกียว – ฮอกไกโด – คุชิโร่ – ทะเลสาบอะคัง – ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบอะคัง – ศูนย์แสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ
เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

06.55 น. ถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยานฮาเนดะ

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

11.10 น. โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH741  นำท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานคุชิโร่

12.25 น. ถึงท่าอากาศยาน คุชิโร่ เกาะฮอกไกโด หนึ่งในภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติ

อันงดงาม และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองในสายหมอกเนื่องจากเมืองแห่งนี้จะมีหมอกสีขาวปกคลุมอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นอีกปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในด้านความงดงามของภูมิทัศน์ และนอกจากทัศนียภาพอันงดงาม และน้ำที่ใสมากกว่าทะเลสาบอื่นๆ

และที่นี่ยังมี สาหร่ายมาริโมะ สาหร่ายสีเขียวเป็นเอกลักษณ์สำคัญด้วยให้ท่านได้ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบอะคัง บนเรือเฟอร์รี่

จากนั้น นำท่านเข้าชม ศูนย์จัดแสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ บนเกาะกลางทะเลสาบอะคัง 

มาริโมะเป็นมอสน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลของสาหร่ายและตะไคร่น้ำ มีลักษณะเป็นทรงกลมสีเขียวที่มาเกาะรวมกัน พบที่ทะเลสาบอะคังและทะเลสาบเพียงไม่กี่แห่งในโลก

เท่านั้น ปกติสาหร่ายชนิดนี้เมื่อโตเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 10 ซม. แต่ในทะเลสาบอะคังนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ถึง 30 ซม. เลยทีเดียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Lake Akan Tsuruga Wings หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
อา. 19 พ.ค. 67
ทะเลสาบอะคัง – วาตานาเบะฟาร์ม – ทุ่งดอกพิงค์มอสฮิกาชิโมโตโกะ – อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ วาตานาเบะฟาร์ม ฟาร์มที่ได้การรับรองว่าเป็นฟาร์มสำหรับการศึกษาธรรมชาติ ที่นี่เลี้ยงวัวนมไว้มากกว่า 120 ตัว

โดย นมวัวฮอกไกโด นั้น ได้รับการยอมรับว่าเป็นนมที่มีคุณภาพดี รสชาติหอมอร่อย จนกลายเป็นส่วนประกอบของขนมยี่ห้อต่าง ๆ ไปทั่วโลก

ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของนมวัวฮอกไกโดสดใหม่ และ สัมผัสประสบการณ์การทำไอศกรีมจากนมวัวฮอกไกโด จนกลายเป็นไอศกรีมที่แสนอร่อยไม่แพ้กัน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกพิงค์มอสฮิกาชิโมโกโตะ ที่ปกคลุมด้วยดอกพิงค์มอส ดอกไลแลคสีชมพูและสีม่วงอ่อนพร้อมใจกันบานสะพรั่งอวดโฉมนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะบาชิริ ที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของฮอกไกโด เป็นเมืองที่โดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในฤดูร้อน ได้ต้อนรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ โดยภายในได้มีการจัดแสดงธารน้ำแข็งแท้ๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไว้ในห้องน้ำแข็งอุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียสซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธารน้ำแข็งเหล่านี้ได้ถึงแม้ในฤดูร้อน

นอกจากนี้ยังมี 110 จอมัลติวิชั่น แสดงภาพความงดงามของทะเลโอโฮทสึกุ ในฤดูต่างๆทั้ง 4 ฤดู และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hokuten No Oka Lake Abashiri Tsuruga หรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
จ. 20 พ.ค. 67
อะบาชิริ – ทุ่งทิวลิปคามิยุเบทสึ – ทุ่งพิงค์มอสทาคิโนอูเอะ – โซอุนเคียว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งทิวลิปคามิยุเบทสึ เดิมทีเป็นแค่สวนดอกไม้เล็กๆ ต่อมากลุ่มประชากรอาวุโสประจำท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะดอกทิวลิปขึ้นมา ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ได้ปฎิบัติกันมาเรื่อยๆ เป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆ

ปัจจุบันสวนดอกไม้มิใช่เป็นเพียงแค่สวนดอกไม้เล็กๆ ดังเช่นในอดีตอีกต่อไป หากแต่สวนแห่งนี้ได้กลายเป็นทุ่งดอกไม้ที่กว้างใหญ่และสวยงามราวกับทุ่งทิวลิปที่ปลูกในประเทศเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียว

อิสระให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของทุ่งทิวลิปแห่งนี้กันตามอัธยาศัย พร้อมทั้งถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งพิงค์มอสทาคิโนอูเอะ ที่เริ่มปลูกดอกพิงค์มอสตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1957 และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทำให้เติบโตขึ้นมาอย่างสวยสดงดงาม จนครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร

อีกทั้งทุ่งแห่งนี้ยังรายล้อมไปด้วยภูเขา น้ำตก และหุบเขา ทำให้ที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาลดอกไม้บานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายน ทุ่งแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติแวะมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว

อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของทุ่งดอกพิงค์มอสที่เบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งถ่ายภาพของทุ่งดอกไม้ที่มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว

นำท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ พาท่านเหินฟ้าชมทัศนียภาพของบรรยากาศทุ่งดอกไม้และทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้วยมุมมองแบบ เบิร์ด อาย วิว พร้อมสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ (ใช้เวลาประมาณ 3 นาที)

หมายเหตุ : หากในวันที่ทัศนวิสัยไม่ดี หรือมีลมแรง เฮลิคอปเตอร์อาจไม่เปิดให้บริการ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทซึซัง สถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Choyotei หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
อ. 21 พ.ค. 67
โซอุนเคียว – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลี่ยน – ย่านราเมน – พิพิธภัณฑ์และโรงกลั่นสาเกโอโตโกะยามะ
สุนะกาวะ – สุนะกาวะ สวีทโร้ด – ซัปโปโร

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงาม และยิ่งใหญ่ตระการตาของ คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานปั้น การแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย  

แล้วนำท่านสู่ ย่านราเมน ชื่อดังในเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า ราเมนมีรสชาติอร่อย ติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด  

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ Ramen Village 

อิสระให้ท่านได้เลือกชิมราเมน ต้นตำรับรสชาติหลากหลาย ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของฮอกไกโด มีความแตกต่างกับราเมนของจังหวัดอื่นๆในฮอกไกโด คือ น้ำซุปโชยุ (ซอสถั่วเหลือง) ที่ซัปโปโรจะเป็นราเมนน้ำซุปมิโซะ และที่ฮาโกดาเตะ เป็นซุปเกลือ

น้ำซุปของราเมน  อะซาฮิกาว่า จะค่อนข้างมัน มีชั้นของน้ำมันลอยอยู่ด้านบน และเส้นราเมนก็จะบาง และเป็นคลื่น โรยหน้าด้วยเนื้อหมู หน่อไม้ ไข่ และต้นหอม

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์และโรงกลั่นสาเกโอโตโกะยามะ โรงกลั่นสาเกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอาซาฮิคาว่าและฮอกไกโด

สาเกของโอโตโกะยามะมีประวัติความเป็นมา ยาวนานกว่า 340 ปี ให้ท่านได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสาเก พร้อมทั้งลิ้มลองชิมสาเกที่มีรสชาติกลมกล่อม และเลือกซื้อสาเกยอดนิยมนี้กลับไปเป็นที่ระลึก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง สุนะกาว นำท่านสู่ ถนนขนมหวานสุนากาว่า หรือ สุนะกาว สวีทโร้ด ซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านขนมหวานและคาเฟ่ 18 ร้าน ให้ท่านได้เลือกชิมและซื้อขนมเค้ก ขนมญี่ปุ่นหรือวากาชิ ขนมปัง หรือไอศกรีมแสนอร่อยตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด มีสภาพบ้านเรือนสวยงามเป็นระเบียบ และภายในตัวเมืองซัปโปโรมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo Stream ในระดับเดียวกัน

DAY 6
พ. 22 พ.ค. 67
ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งบริเวณสถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโร

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ซึ่งตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซีย หลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน 

แล้วนำท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ

จากนั้น นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่รวบรวมกล่องดนตรีอันงดงาม และหายากไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกสรร นำกลับไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ ซัปโปโร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งบริเวณสถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดิน และใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้งไดมารู เซย์บุ เอสต้า หรือแม้แต่ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำอย่าง บิ๊กคาเมร่า และโยโดบาชิคาเมร่า หากท่านที่ชื่นชอบหนังสือก็มีร้านคิโนะคุนิยะร้านใหญ่อยู่ในบริเวณนี้เช่นกัน

อิสระให้ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo Stream ในระดับเดียวกัน

DAY 7
พฤ. 23 พ.ค. 67
ซัปโปโร – ท่าอากาศยานชิโตะเสะ
เช้า อาหารเช้า แบบ Breakfast Box

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชิโตเสะ

10.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

15.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Colorful Spring Hokkaido Surprise!

17 – 23 พ.ค. 2567 (7 วัน 5 คืน)

จำนวนผู้เดินทาง
10 – 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
99,900 บาท
90,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
79,900 บาท
72,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
27,900 บาท
27,900 บาท
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศ (บินไป-กลับ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– หัก ณ ที่จ่าย3% 

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)