Colorful Spring Hokkaido Surprise!

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : โตเกียว / ซับโปโร

โดยสายการบินไทย (TG) และออลนิปปอน แอร์เวย์ (NH)
17 - 24 พฤษภาคม 2562 (8วัน)

🔹 ทุ่งทิวลิปคามิยุเบทสึ
เรียกได้ว่าเป็นสวนที่ดังและขึ้นชื่อมากๆ เกี่ยวกับความสวยงามของดอกทิวลิป โดยภายในสวนปลูกดอกทิวลิปสายพันธุ์ต่างๆ กว่า 1 ล้านต้น ในพื้นที่ประมาณ 70,000 ตร.ม. ยิ่งใหญ่จนคุณสามารถมองดูดอกทิวลิปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา เรียกได้ว่าความสวยงามของที่นี่ไม่แพ้ทุ่งทิวลิปที่ปลูกในประเทศเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียว

🔸 ทุ่งพิงค์มอสทาคิโนอูเอะ
ทุ่งแห่งนี้คลอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร และยังรายล้อมไปด้วยภูเขา หุบเขาและน้ำตกทำให้ที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาลดอกไม้บานที่จัดขึ้น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายน

หลังจากฤดูหนาวหมดลง… ฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาเยือนและแต่งแต้มสีสันแห่งธรรมชาติอันงดงามให้กับฮอกไกโด
เราจะพาคุณไปเพลิดเพลินทั้งสีสันสดใสของทิวทัศน์ธรรมชาติ
🔹 ชมสีสันทุ่งทิวลิป และดอกพิงค์มอสที่มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา
🔸 ไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ เหินฟ้าชมทัศนียภาพของบรรยากาศทุ่งดอกไม้และทิวทัศน์ที่สวยงาม
🔹 ยิ่งใหญ่ตระการตาไปกับ คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน ที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะ

📍 ออกเดินทางวันที่ : 17 – 24 พฤษภาคม 2562
ราคา : 119,900 บาท / ท่าน

โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  17 พ.ค. 62 กรุงเทพฯ – โตเกียว

19.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2

เจ้าหน้าที่บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

21.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 18 พ.ค. 62 : โตเกียว – ฮอกไกโด – คุชิโร่ – ทะเลสาบอะคัง – ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอะคัง – ศูนย์แสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

06.05 น.  ถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็ค สัมภาระแล้ว นำท่านต่อสายการบินภายในประเทศสู่ ท่าอากาศยานคุชิโร่เกาะฮอกไกโด

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยานฮาเนดะ

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

11.25 น.โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH741 นำท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานคุชิโร่

13.00 น.ถึงท่าอากาศยาน คุชิโร่ เกาะฮอกไกโด หนึ่งในภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองในสายหมอกเนื่องจากเมืองแห่งนี้จะมีหมอกสีขาวปกคลุมอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นอีกปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในด้านความงดงามของภูมิทัศน์ และนอกจากทัศนียภาพอันงดงาม และน้ำที่ใสมากกว่าทะเลสาบอื่นๆและที่นี่ยังมีสาหร่ายมาริโมะ สาหร่ายสีเขียวเป็นเอกลักษณ์สำคัญด้วย

ให้ท่านได้ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบอะคัง บนเรือเฟอร์รี่

จากนั้น นำท่านเข้าชม ศูนย์จัดแสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ บนเกาะกลางทะเลสาบอะคัง      มาริโมะเป็นมอสน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลของสาหร่ายและตะไคร่น้ำ มีลักษณะเป็นทรงกลมสีเขียวที่มาเกาะรวมกัน พบที่ทะเลสาบอะคังและทะเลสาบเพียงไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้น

ปกติสาหร่ายชนิดนี้เมื่อโตเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 10 ซม. แต่ในทะเลสาบอะคังนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ถึง 30 ซม. เลยทีเดียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Lake Akan Tsuruga Wings หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม 19 พ.ค. 62 ทะเลสาบอะคัง – วาตานาเบะฟาร์ม – ทุ่งดอกพิงค์มอสฮิกาชิโมโตโกะ – อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ วาตานาเบะฟาร์ม ฟาร์มที่ได้การรับรองว่าเป็นฟาร์มสำหรับการศึกษาธรรมชาติ ที่นี่เลี้ยงวัวนมไว้มากกว่า 120 ตัว โดยนมวัวฮอกไกโดนั้น ได้รับการยอมรับว่าเป็นนมที่มีคุณภาพดี รสชาติหอมอร่อย จนกลายเป็นส่วนประกอบของขนมยี่ห้อต่าง ๆ ไปทั่วโลก

ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของนมวัวฮอกไกโดสดใหม่ และสัมผัสประสบการณ์การทำไอศกรีมจากนมวัวฮอกไกโด จนกลายเป็นไอศกรีมที่แสนอร่อยไม่แพ้กัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกพิงค์มอสฮิกาชิโมโกโตะ ที่ปกคลุมด้วยดอกพิงค์มอส ดอกไลแลคสีชมพูและสีม่วงอ่อนพร้อมใจกันบานสะพรั่งอวดโฉมนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะบาชิริ ที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของฮอกไกโด เป็นเมืองที่โดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในฤดูร้อนได้ต้อนรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย

 

แล้วนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึกุ โดยภายในได้มีการจัดแสดงธารน้ำแข็งแท้ๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไว้ในห้องน้ำแข็งอุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธารน้ำแข็งเหล่านี้ได้ถึงแม้ในฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมี 110 จอมัลติวิชั่นแสดงภาพความงดงามของทะเลโอโฮทสึกุ ในฤดูต่างๆทั้ง 4 ฤดู และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Abashirikoso หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 20 พ.ค. 62 : อะบาชิริ – ทุ่งทิวลิปคามิยุเบทสึ – ทุ่งพิงค์มอสทาคิโนอูเอะ – โซอุนเคียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งทิวลิปคามิยุเบทสึ เดิมทีเป็นแค่สวนดอกไม้เล็กๆ ต่อมากลุ่มประชากรอาวุโสประจำท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะดอกทิวลิปขึ้นมา ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ได้ปฎิบัติกันมาเรื่อยๆ เป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆ

ปัจจุบันสวนดอกไม้มิใช่เป็นเพียงแค่ สวนดอกไม้เล็กๆ ดังเช่นในอดีตอีกต่อไป หากแต่สวนแห่งนี้ได้กลายเป็นทุ่งดอกไม้ที่กว้างใหญ่และสวยงามราวกับทุ่งทิวลิปที่ปลูกในประเทศเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียว

อิสระให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของทุ่งทิวลิปแห่งนี้กันตามอัธยาศัย พร้อมทั้งถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งพิงค์มอสทาคิโนอูเอะ ที่เริ่มปลูกดอกพิงค์มอสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทำให้เติบโตขึ้นมาอย่างสวยสดงดงามจนครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร

อีกทั้งทุ่งแห่งนี้ยังรายล้อมไปด้วยภูเขา น้ำตก และหุบเขา ทำให้ที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาลดอกไม้บานที่จัดขึ้น

เป็นประจำทุกปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายน ทุ่งแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติแวะมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว

อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของทุ่งดอกพิงค์มอสที่เบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งถ่ายภาพของทุ่งดอกไม้ที่มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา

นำท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ พาท่านเหิรฟ้าชมทัศนียภาพของบรรยากาศทุ่งดอกไม้และทิวทัศน์

ที่สวยงาม ด้วยมุมมองแบบ เบิร์ด อาย วิว พร้อมสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ (ใช้เวลาประมาณ 3 นาที)

หมายเหตุ : หากในวันที่ทัศนวิสัยไม่ดี หรือมีลมแรง เฮลิคอปเตอร์อาจไม่เปิดให้บริการ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทซึซัง สถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Choyotei หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 21 พ.ค. 62 โซอุนเคียว – คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลี่ยน – ย่านราเมน – พิพิธภัณฑ์และโรงกลั่นสาเกโอโตโกะยามะ – สุนะกาวะ – สุนะกาวะ สวีทโร้ด – ซัปโปโร      

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงาม และยิ่งใหญ่ตระการตาของ คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานปั้น การแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย

แล้วนำท่านสู่ ย่านราเมน ชื่อดังในเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า ราเมนมีรสชาติอร่อยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ Ramen Village

อิสระให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับรสชาติหลากหลาย ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของฮอกไกโด มีความแตกต่างกับราเมนของจังหวัดอื่นๆในฮอกไกโด คือ น้ำซุปโชยุ (ซอสถั่วเหลือง) ที่ซัปโปโรจะเป็นราเมนน้ำซุปมิโซะ และที่ฮาโกดาเตะเป็นซุปเกลือ น้ำซุปของราเมน  อะซาฮิกาว่า จะค่อนข้างมัน มีชั้นของน้ำมันลอยอยู่ด้านบน และเส้นราเมนก็จะบาง และเป็นคลื่น โรยหน้าด้วยเนื้อหมู หน่อไม้ ไข่ และต้นหอม

ท่านสามารถเลือกทานราเมนจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์และโรงกลั่นสาเกโอโตโกะยามะ โรงกลั่นสาเกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอาซาฮิคาว่าและฮอกไกโด  สาเกของโอโตโกะยามะมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 340 ปี

ให้ท่านได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสาเก พร้อมทั้งลิ้มลองชิมสาเกที่มีรสชาติกลมกล่อม และเลือกซื้อสาเกยอดนิยมนี้กลับไปเป็นที่ระลึก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง สุนะกาวะ นำท่านสู่ ถนนขนมหวานสุนากาว่า หรือ สุนะกาวะ สวีทโร้ด ซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านขนมหวานและคาเฟ่ 18 ร้าน ให้ท่านได้เลือกชิมและซื้อ

ขนมเค้ก ขนมญี่ปุ่นหรือวากาชิ ขนมปัง หรือไอศกรีมแสนอร่อยตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด มีสภาพบ้านเรือนสวยงามเป็นระเบียบ และภายในตัวเมือง

ซัปโปโรมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Mercure Sapporo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 22 พ.ค. 62 ซัปโปโร – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว – ย่านร้านเบเกอรี่ – คลองโอตารุ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งบริเวณสถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโร

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮอกไกโด ซึ่งอาคารบ้านเรือนเป็นรูปแบบของตะวันตก สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรี และเครื่องแก้วอันงดงาม และหายากไว้มากมาย

พิเศษ ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับการออกแบบ และทำกล่องดนตรีในสไตล์ของท่านเอง

แล้วนำท่านสู่ ย่านร้านเบเกอรี่ ซึ่งในบริเวณเมืองโอตารุนี้จะมีร้านเบเกอรี่เรียงราย

ให้ท่านได้เลือกชิม อิสระให้ท่านได้ชิมขนมเค้ก และขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น สตรอเบอรี่ช็อตเค้ก เค้กช็อกโกแลต แยมโรล และอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินชมความสวยงามของเมือง เลียบคลองโอตารุ ที่สวยงามและน่าประทับใจ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ ซัปโปโร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งบริเวณสถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดิน และใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้งไดมารู เซย์บุ เอสต้า หรือแม้แต่ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำอย่าง บิ๊กคาเมร่า และโยโดบาชิคาเมร่า หากท่านที่ชื่นชอบหนังสือก็มีร้านคิโนะคุนิยะร้านใหญ่อยู่ในบริเวณนี้เช่นกัน

อิสระให้ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Mercure Sapporo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด 23 พ.ค. 62 ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ชิโรอิโคอิบิโตะ พาร์ค – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ซัปโปโร – ท่าอากาศยานชิโตะเสะ – โตเกียว  

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ชิโรอิโคอิบิโตะ พาร์ค ที่ถือเป็นของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิต

ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ซัปโปโร เอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่นและจากต่างประเทศมากมาย

แฟชั่นเก๋ๆ สำหรับบุรุษและสตรี เสื้อผ้าเด็ก รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ที่มีร้านค้ากว่า 130 ร้านให้ท่านได้เลือกสรร อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก ของใช้ต่างๆ กันตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชิโตเสะ

20.30 น. โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH82 นำท่านเหินฟ้าสู่นครโตเกียว

22.10 น. ถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด 24 พ.ค. 62 โตเกียว – กรุงเทพฯ     

00.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (สายการบินไทย : TG)
เดินทางในช่วง 17-24 พ.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 119,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 115,900
เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 107,900
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 95,900
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 21,000

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. สำหรับสายการบินระหว่างประเทศ
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. สำหรับสายการบินภายในประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด

2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย