• DAY 1-2
  • DAY 3
  • DAY 4
  • DAY 5
  • DAY 6
  • DAY 7-8
  • เงื่อนไขและค่าบริการ
1
จ. 4 ธ.ค. 66
กรุงเทพฯ – ซูริค
10.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินสวิสแอร์  เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

13.20 น. โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ LX181 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

19.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ นครซูริค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อม  

ตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางโดยสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Zurich Airport หรือในระดับเดียวกัน

2
อ. 5 ธ.ค. 66
ซูริค – เบิร์น – สวนหมี หรือ แบร์พาร์ค – ซเปียส – ทูน – อินเทอลาเก้น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยสู่ เบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ด้วยทิวทัศน์ของแม่น้ำ Aare และอาคารบ้านเรือนในยุคกลางแบบยุโรปโบราณ ทำให้เบิร์นเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์

แล้วนำท่านชม สวนหมี หรือแบร์พาร์ค ซึ่งประวัติของเมืองเบิร์นนั้นมาจากคำว่า “Baren” ในภาษาเยอรมัน ที่แปลว่า “หมี” หรือ “Bear” ในภาษาอังกฤษ เกิดมาจากในสมัยก่อนนั้น ผู้ครองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่าสัตว์ และสัตว์ที่ได้กลับมานั้นก็คือหมี จนทำให้เบิร์นกลายเป็นชื่อของเมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีไปด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารตะวันตก เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 20 ปี ที่เชฟผู้ก่อตั้งได้พัฒนาเมนูอาหารแต่ละจานจากประสบการณ์ การเดินทางรอบโลก และยังเป็นร้านที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในลิสต์ของ มิชลิน ไกด์

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางโดยรถสู่ ซเปียส (Spiez) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทูน ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบธูนท่ามกลางเนินเขาและไร่องุ่นของรัฐเบอร์นีสโอเบอร์แลนด์ ทำเลที่ตั้งอันงดงามเป็นแม่เหล็กดึงดูดทั้งผู้รักธรรมชาติ แล้วนำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือวิวทะเลลาบทูน ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

เดินทางถึง ทูน (Thun) เป็นที่รู้จักในฐานะประตูสู่ Bernese Oberland ซึ่งเป็นเขตที่มีทั้งภูเขา เนินเขา ป่าสนและทะเลสาบอันสวยงามหลายแห่ง แต่ไม่ใช่เพียงเพราะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามเท่านั้น สถาปัตยกรรมของเมืองและภูมิทัศน์โดยรอบเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชมความงามตามธรรมชาติของภูมิภาคนี้ในสวิตเซอร์แลนด์

แล้วให้ท่านเดินเท้าสู่ ปราสาททูน ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบทูน ได้รับการก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและงดงามมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1195 นับเป็นปราสาทอันเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารที่ตั้งอยู่ภายในปราสาทเก่าริมทะเลสาบทูน บริการท่านด้วยเมนูอาหารฝรั่งเศสคุณภาพเยี่ยม

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อินเทอลาเก้น ซึ่งเป็นเมืองที่เชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ เช่นยอดเขา จุงฟราว หรือหมู่บ้าน กรินเดอวาล์ว เป็นต้น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal St Georges Interlaken – Mgallery หรือในระดับเดียวกัน

3
พ. 6 ธ.ค. 66
อินเทอลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – พิชิตยอดเขาจุงฟราว – ถ้ำน้ำแข็ง – เลาเทอร์บรุนเน่น –เซอร์แมท

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางโดยรถสู่ กรินเดอวาลด์ เมืองสกีรีสอร์ตซึ่งแวดล้อมด้วยขุนเขาที่งดงาม เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อขึ้นสู่ พิชิตยอดเขาจุงฟราว ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น สถานีรถไฟ Top of Europe

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา (แบบตะวันตก)

หลังอาหาร นำท่านเยี่ยมชม ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย อันเกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และชมถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปี

ชมเกลเชอร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง สฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักไว้อย่างสวยงามราวกับภาพวาด ซึ่งจมลึกอยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งประมาณ 30 เมตร

 

ร่วมสัมผัสกับภาพความประทับใจของ ธารน้ำแข็งอเลิท์ซ ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 77 เมตร โดยไม่เคยละลาย และไม่ควรพลาดกับการ ส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

จากนั้น ให้ท่านเดินทางสู่ เลาเทอร์บรุนเน่น หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น ที่ตั้ง อยู่เชิงเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,648 ฟุต (796 เมตร)

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ เซอร์แมท

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Alpen Resort Hotel หรือในระดับเดียวกัน

4
พฤ. 7 ธ.ค. 66
เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านขึ้น รถไฟสายกอร์นเนอร์แกรท ที่เป็นการร่วมทุนสร้างของรัฐบาล และ เอกชนจากสถานี เซอร์แมท ไปถึง กอร์นเนอร์แกรท เพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท ที่มีระดับความสูง 3,089 เมตรเพื่อชมทิวทัศน์ในมุม 360 องศา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน และเทือกเขาน้อยใหญ่ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ และธารน้ำแข็ง

จากนั้น นำท่าเดินทางกลับสู่เซอร์แมท

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบตะวันตก)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) โดยนำท่านขึ้น Cable Car จากสถานี Zermatt ZBAG-Iz ทางใต้สุดของเซอร์แมท เพื่อไปต่ออีก 2 สถานี จนถึงสถานีปลายทางไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn Glacier Paradise) สถานีเคเบิ้ลคาร์ที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูง 3,883 เมตร

ทิวทัศน์รอบด้าน 360º ที่เผยให้เห็นภูเขา 38 ลูกที่ตั้งตระหง่านสูงกว่า 4,000 เมตร และธารนํ้าแข็ง 14 สาย นอกจากทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดสายตาจนถึงยอดเขา Mont Blanc อีกด้วย

ให้ท่านเพลิดเพลินกับเก็บภาพบรรยากาศ และเข้าชมไม่ว่าจะเป็น Glacier Palace ที่ภายในเต็มไปด้วยปติมากรรมจากน้ำแข็งที่งดงามปราณีต

ได้เวลาอันสมควร นำท่าเดินทางกลับสู่ เซอร์แมท

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Alpen Resort Hotel หรือในระดับเดียวกัน

5
ศ. 8 ธ.ค. 66
เซอร์แมท – อันเดอร์แมท – ลูเซิร์น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อสู่ อันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็กๆ น่ารัก และเป็นอีกหนึ่งเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Luzerne) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนฝั่งริมทะเลสาบลูเซิร์น

จากนั้นอิสระให้ท่าน เดินชมบริเวณ เมืองเก่าลูเซิร์น ที่งดงามด้วยบรรยากาศสบาย ๆ เดินข้ามสะพานไม้สัญลักษณ์ที่สำคัญ ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์แห่งทหารรับจ้างชาวสวิสที่เสียชีวิตในการอารักขาพระราชวังตุย เลอรีย์ ของฝรั่งเศส

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารจีนชื่อดังกลางกรุงลูเซิร์น ตกแต่งร้านแบบจีนร่วมสมัย ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 โดยเริ่มต้นนั้นทางร้านได้พ่อครัวชาวจีนจากในพระราชวังต้องห้ามมาเป็นเชฟให้ จากนั้นจึงมีการสืบทอดการทำอาหารและพัฒนาแต่ยังคงรสชาติตามแบบฉบับดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

พักค้างแรม ณ โรงแรม Radisson Blu Hotel, Lucerne หรือในระดับเดียวกัน

6
ส. 9 ธ.ค. 66
ลูเซิร์น – ซาฟฮาวเซ่น – ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไรน์ – ซูริค – ถนนบานโฮฟซตราเซอร์ – ตลาดคริสต์มาสซูริค

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาฟฮาวเซ่น นำท่าน ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไรน์ ที่ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปให้ท่านชมความสวยงาม และต้นกำเนิดของแม่น้ำไรน์หนึ่งในแม่น้ำสายหลักของทวีปยุโรป

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ภัตตาคาร ริมแม่น้ำไรน์ ที่ตั้งอยู่ในตึกกลางน้ำ ซึ่งเป็นดึกเก่าแก่ ตั้งแต่สมัย ค.ศ.1348 

บริการท่านด้วยอาหารแบบตะวันตก พร้อมเพลิดเพลินไปกับการชมวิวแม่น้ำไรน์

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กว่า 20 แห่ง และแกลอรี่กว่า 100 แกลอรี่

จากนั้น นำท่านชมเมืองโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็น วิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเป็นวิหารใหญ่ประจำเมือง และ จุดชมวิวลินเดอร์ฮอฟ เนินเขากลางเมืองริมแม่น้ำ ที่สามารถทำให้เราได้เห็นวิวของนครซูริค ได้โดยรอบ และสวยงาม

แล้ว นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) ชมวิถีชีวิตชาวเมืองที่ถนนสายหลัก ยิ่งไปกว่านั้น ในปี ค.ศ. 2010 ที่ดินบนถนนแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดอันดับ 3 ในทวีปยุโรป และอันดับ 5 ในโลกอีกด้วย

โดยตลอดสองข้างทางมีร้านค้า และร้านแบร์นเนมชื่อดังมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ไม่พลาดที่จะนำท่านเดินชม ตลาดคริสต์มาสซูริค ตลาดคริสต์มาสที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง มีการตกแต่งด้วยไฟวิบวับตลอดทั้งงาน แถมร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก และยังมีต้นคริสต์มาสที่ประดับตกแต่งด้วย คริสตัลจากสวารอฟสกี้ ไม่น้อยกว่า 7,000 ชิ้น บนต้นคริสมาสต์สูงกว่า 15 เมตร ในสถานี The Great Hall of Zurich ล้อมรอบด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์โดดเด่น

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Renaissance Zurich Tower Hotel หรือในระดับเดียวกัน

7
อา. 10 ธ.ค. 66
ซูริค – กรุงเทพฯ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางโดยรถสู่เมือง เซนต์กาแลง (St. Gallen) เมืองเล็ก ๆ อันเก่าแก่ที่มีอายุราวกว่า 5 ศตวรรษ แต่เปี่ยมล้นไปด้วยมนต์เสน่ห์ และปราศจากความวุ่นวายของมลภาวะแวดล้อมต่าง ๆ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่ไกลจากนครซูริค

แล้วนำท่านเข้าชม วิหารเซนต์กาแลง (St.Gallen Cathedra) สถานที่อันเก่าแก่ที่อยู่ในเขตเมืองเก่า โดยท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของศิลปะทางสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค จากภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องราวของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลบนฝาผนังของวิหาร

และชม ห้องสมุดแห่งเซนต์กาแลง (Abbey Library) ซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์โดยในปี 1983 บริเวณทั้งหมดของวิหารแห่งนี้ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครซูริค

18.00 น. โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ LX180 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ

8
จ. 11 ธ.ค. 66
กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

10.40ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

Enchanted Switzerland Winter Surprise! 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG)

4 – 11 ธันวาคม 2566

จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
142,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
35,000 บาท
หมายเหตุ

– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว 

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 20,000 บาทต่อท่าน (ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ท่าน)
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

– Internet Sim Card สำหรับใช้ในประเทศยุโรป 1 ซิมต่อท่าน

– ขนม และของว่างบริการระหว่างเดินทาง

– ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)