Glass Igloo & Northern Lights in Lapland

ประเทศ ฟินแลนด์

27 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563 (8 วัน)

เปิดประสบการณ์และการผจญภัยในดินแดนขั้วโลกเหนืออย่างมีระดับ
เพลิดเพลินไปกับสัตว์เลี้ยงของซานตาคลอส นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์
ชมดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการที่หมู่บ้านซานตาคลอส

 • พร้อมรับประกาศนียบัตรแห่งความภาคภูมิใจ หนึ่งในผู้พิชิตอาร์คติคเซอร์เคิล
 • ผจญภัยกับการขับขี่สโนว์โมบิล ท่ามกลางหิมะ
 • สัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขฮัสกี้ พร้อมนั่งขับเลื่อนลากสุนัขฮัสกี้
 • นั่งรถเพนโดลิโน่ วิ่งบนลานหิมะสู่เหมืองพลอยอเมทิสต์
 • สัมผัสประสบการณ์สุดยอดครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยการค้างแรมที่ Glass Igloo
 • ปิดท้ายด้วยการชมเมืองหลวงเฮลซิงกิ “ธิดาแห่งทะเลบอลติก”

โปรแกรมเดินทาง (Itinerary)

 

วันแรก พฤ. 27 ก.พ. 63  
กรุงเทพฯ

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว S เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.05 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY144 นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง ศ28 ก.พ. 63
เฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – หมู่บ้านซานตาคลอส – รับประกาศนียบัตรอาร์คติคเซอร์เคิลครอสซิ่ง

 

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

05.20 น. ถึงท่าอากาศยาน เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

07.35 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY531 นำท่านเหินฟ้าสู่โรวาเนียมิ

09.05 น. ถึงท่าอากาศยาน โรวาเนียมิ เมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว

นำท่านชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ให้ท่านมีโอกาสได้สัมผัสฝูงกวางเรนเดียร์อย่างใกล้ชิด

รวมทั้งการลอง นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพาหนะของซานตาคลอสในวันคริสต์มาส ซึ่งท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้ในเขตแลปแลนด์เท่านั้น

 

 

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสุดหูสุดตาได้ตามอัธยาศัย

(หมายเหตุ การนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ อาจถูกยกเลิกได้ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ หมู่บ้านซานตาคลอส ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเกอวาตุนตุริ

ที่นี่มีร้านขายของขวัญ งานหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ซึ่งผู้ใหญ่และเด็กสามารถส่งความสุขแบ่งปันให้เพื่อนทางบ้านได้ โดยใช้บริการไปรษณีย์ของซานตาคลอส ในการส่งของขวัญหรือจดหมายไปทุกแห่งหนทั่วโลกอีกด้วย

พร้อมรับประกาศนียบัตรที่แสดงว่าท่านได้เดินทางผ่าน เส้นอาร์คติคเซอร์เคิล แห่งนี้ ซึ่งบ่งบอกว่าท่านได้มาเยือนเขตขั้วโลกเหนือแล้ว

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Artic Light Rovaniemi หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม อา. 29 ก.พ. 63  
โรวาเนียมิ ขี่รถ snowmobile ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งเลื่อนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้  พิพิธภัณฑ์ Arktikum

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการ ขับขี่รถ snowmobile พาหนะที่ใช้ขับขี่ตะลุยบนหิมะหรือน้ำแข็งที่ชาวแลปแลนด์ใช้ในฤดูหนาว อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นเลื่อนหิมะจากเนินเขาและการขับขี่รถ snowmobile โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการเล่นจากเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่บ้านบนเนินเขา หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

 

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมและสัมผัสกับความฉลาดและแสนรู้ของสุนัขสายพันธุ์

ไซบีเรียนฮัสกี้ ที่สุดแสนจะน่ารักน่าเอ็นดู ซึ่งท่านสามารถลองนั่ง เลื่อนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ Arktikum ศูนย์รวมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และแหล่งรวบรวมความรู้ของชาวแลปแลนด์ นำท่านสัมผัสกับเรื่องราวความเป็นมา และวิถีชีวิต ของชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนเขตอาร์กติก

 

 

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Artic Light Rovaniemi หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ จ. 1  ก.พ. 63  
โรวาเนียมิ – ลูออสโต – นั่งรถเพนโดลิโน่ – เหมืองพลอยอเมทิสต์ – เลวี่

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลูออสโต หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติ

Pyhä-Luosto ในดินแดนแลปแลนด์

 

 

พิเศษ! นำท่านเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับการ นั่งรถเพนโดลิโน่

สัมผัสประสบการณ์และผ่านชมภูมิทัศน์อันสวยงามทางธรรมชาติและทัศนียภาพของผืนป่าสนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ โดยการนั่งยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนลานหิมะ บนเส้นทางขึ้นสู่เหมือง

พลอยอเมทิสต์ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในอุทยานแห่งชาติ Pyhä-Luosto หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในหมู่บ้านลูออสโต

 

 

แล้วนำท่านชม เหมืองพลอยอเมทิสต์ ที่เชื่อกันว่า พลอยอเมทิสต์นั้นถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ 2,000 ล้านปีที่แล้วภายในภูเขา ซึ่งมีความเชื่อและเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น

ลีโอนาร์โด ดาวินชี จะมีพลอยอเมทิสต์นี้ไว้บนโต๊ะทำงานของเขา โดยได้มีบันทึกในไดอารี่ส่วนตัวไว้ว่า “พลอยอเมทิสต์นี้ จะช่วยขจัดความชั่วร้ายและเพิ่มความรวดเร็วในด้านความคิดของเขา”

 

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เลวี่ เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับการพักค้างแรมใน Glass Igloo ห้องพักที่มีเอกลักษณ์

อันโดดเด่น ในรูปทรงโค้งเว้าที่ล้อมรอบหลังคาด้วยกระจก

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Golden Crown หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า จ. 1 ก.พ. 63  
เลวี่ – คิตติลา – เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส – ซีเน็ตสแควร์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยภายในที่พัก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิตติลา

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในสนามบิน

โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 25 Euro

13.35 น.โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY574 นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฮลซิงกิ

15.05 น. ถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ หลังจากตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เฮลซิงกิ ธิดาแห่งบอลติก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่และร่วมสมัยอันงดงาม จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป

นำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส อนุสาวรีย์รูปออแกนขนาดใหญ่ภายในสวนซิเบลิอุส ที่ออกแบบโดย Eila Hiltunen เพื่อสดุดีแก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของประเทศฟินแลนด์ นามว่า ฌอง ซิเบลิอุส ผลงานที่โดดเด่น คือ เพลงปลุกใจในการเรียกร้องเอกราชจากประเทศรัสเซีย

 

 

จากนั้น นำท่านชม ซีเน็ตสแควร์ ที่ตั้งของวิหารคริสต์นิกายลูเธอรันและอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 สัญลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Haven หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก อ. 3 ก.พ. 63 
เฮลซิงกิ – พอร์วู – เฮลซิงกิ – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – Stockmann

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พอร์วู อีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ของประเทศฟินแลนด์ ที่เป็น 1 ใน 6 เมืองที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13

นำท่านชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองเก่าแห่งนี้ ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จึงทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในปลายทางที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลก

 

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เฮลซิงกิ

นำท่านชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ ที่สร้างด้วยการเจาะภูเขาให้เป็นโพรงหินขนาดใหญ่ ตกแต่งภายในด้วยสไตล์สมัยใหม่งดงามแปลกตายิ่งนัก

 

 

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ Stockmann ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชื่อดังใจกลางเฮลซิงกิ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ จนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Haven หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด อ. 3 ก.พ. 63  
เฮลซิงกิ – ตลาดฮาคาเนียเมน – ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านสู่ตลาดฮาคาเนียเมนตลาดในร่มอันก่าแก่กว่า 100 ปีในเฮลซิงกิ ภายในตลาดประกอบไปด้วยร้านค้าย่อย ๆ มากกว่า 70 ร้าน

อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อหรือลิ้มลอง อาหารพื้นเมืองภายในตลาดแห่งน้ีตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ

 

16.50 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินที่ AY141 นาท่านเหินฟ้ากลับ สู่กรุงเทพ ฯ

อาหารบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่แปด พ. 4 ก.พ. 63  
กรุงเทพฯ

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

09.15 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ)
เดินทางในช่วง 27 ก.พ. – 04 มี.ค. 63
ผู้ใหญ่ท่านละ 142,000
พักห้องเดี่ยว ท่านละ 32,900

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
  เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
 • กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรสำหรับสายการบินฟินน์แอร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข:

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (10 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 80,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน
 3.  กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 6. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้
 7. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย