Finland-Visit Santa Claus and Aurora Hunting
25 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 (8 วัน 6 คืน )
โดยสายการบินฟินน์แอร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เปิดประสบการณ์และการผจญภัยในดินแดนขั้วโลกเหนืออย่างมีระดับ
เพลิดเพลินไปกับสัตว์เลี้ยงของซานตาคลอส ด้วยการนั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ ชมดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการที่หมู่บ้านซานตาคลอส
พิชิตอาร์คติคเซอร์เคิล ผจญภัยกับการขับขี่สโนว์โมบิล ท่ามกลางหิมะ พร้อมนั่งรถลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้แสนรู้สุดน่ารัก
นั่งรถเพนโดลิโน่สู่เหมืองพลอยอเมทิสต์ ปิดท้ายด้วยการชมเมืองหลวงเฮลซิงกิ “ธิดาแห่งทะเลบอลติก”
DAY 1
พฤ. 25 ม.ค. 67
กรุงเทพฯ
08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ อาคารผู้โดยสารขาออก

ชั้นที่ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว S 

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

10.45 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY146 นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์


กลางวัน อาหารกลางวัน บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเครื่องบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12.30 ชม.)

18.15 น. ถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร

แล้วรอเปลี่ยนเครื่อง (ประมาณ 1.25 ชม.)


ค่ำ อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคาร ภายในสนามบิน

19.40 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY539 นำท่านเหินฟ้าสู่โรวาเนียมิ ประเทศฟินแลนด์
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชม.)

21.05 น. ถึงท่าอากาศยาน โรวาเนียมิ ประเทศฟินแลนด์ แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sokos Vaakuna, Rovaniemi หรือในระดับเดียวกัน
DAY 2
ศ. 26 ม.ค. 67
โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ – หมู่บ้าน ซานตาคลอส – ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ให้ท่านมีโอกาสได้สัมผัสฝูงกวางเรนเดียร์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการลอง นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพาหนะของซานตาคลอสในวันคริสต์มาส ซึ่งท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้ในเขตแลปแลนด์เท่านั้น

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสุดลูกหูลูกตา ได้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: การนั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ อาจถูกยกเลิกได้ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางชมดินแดนแห่งความสุขในจินตนาการ หมู่บ้านซานตาคลอส ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเกอวาตุนตุริ ที่นี่มีร้านขายของขวัญ งานหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

ซึ่งผู้ใหญ่และเด็กสามารถส่งความสุขแบ่งปันให้เพื่อนทางบ้านได้ โดยใช้บริการไปรษณีย์ของซานตาคลอส ในการส่งของขวัญหรือจดหมายไปทุกแห่งหนทั่วโลกอีกด้วย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านดื่มด่ำและเปิดประสบการณ์ทางธรรมชาติ กับการ ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ที่จะปรากฏให้เห็นบริเวณเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนของดินแดนในแถบอาร์กติกเท่านั้น

หมายเหตุ: กิจกรรมการชมแสงเหนือ อาจถูกยกเลิกได้ หากสภาพอากาศไม่อำนวย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sokos Vaakuna, Rovaniemi หรือในระดับเดียวกัน
</p>
DAY 3
ส. 27 ม.ค. 67
โรวาเนียมิ – ขี่รถสโนว์ โมบิล – นั่งลากเลื่อนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – พิพิธภัณฑ์อาร์คติคุม – ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการ ขี่รถสโนว์ โมบิล พาหนะที่ใช้ขับขี่ตะลุยบนหิมะหรือน้ำแข็งที่ชาวแลปป์ใช้ในฤดูหนาว 

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นเลื่อนหิมะจากเนินเขาและการขับขี่รถสโนว์ โมบิล โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการเล่นจากเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่บ้านบนเนินเขา หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมและสัมผัสกับความฉลาดและแสนรู้ของสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียน

ฮัสกี้ ที่สุดแสนจะน่ารักน่าเอ็นดู ซึ่งท่านสามารถลองนั่ง ลากเลื่อนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ ได้ตามอัธยาศัย

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์คติคุม ศูนย์รวมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และแหล่งรวบรวมความรู้ของชาวแลปแลนด์ นำท่านสัมผัสกับเรื่องราวความเป็นมา และวิถีชีวิต ของชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนเขตอาร์กติก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านดื่มด่ำและเปิดประสบการณ์ทางธรรมชาติ กับการ ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือแสงออโรร่า ที่จะปรากฏให้เห็นบริเวณเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนของดินแดนในแถบอาร์กติกเท่านั้น  

หมายเหตุ: กิจกรรมการชมแสงเหนือ อาจถูกยกเลิกได้ หากสภาพอากาศไม่อำนวย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sokos Vaakuna, Rovaniemi หรือในระดับเดียวกัน
</p>
DAY 4
อา. 28 ม.ค. 67
โรวาเนียมิ – ลูออสโต – นั่งรถเพนโดลิโน่ – เหมืองพลอยอเมทิสต์ – เลวี่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลูออสโต หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติ ไพฮา ลูว์สโต ในดินแดนแลปแลนด์  

พิเศษ!  นำท่านเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับการ นั่งรถเพนโดลิโน่ 

สัมผัสประสบการณ์และผ่านชมภูมิทัศน์อันสวยงามทางธรรมชาติและทัศนียภาพของ ผืนป่าสนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ โดยการนั่งยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนลานหิมะ บนเส้นทางขึ้นสู่เหมืองพลอยอเมทิสต์ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในอุทยานแห่งชาติไพฮา ลูว์สโตหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในหมู่บ้านลูออสโต

แล้วนำท่านชม เหมืองพลอยอเมทิสต์ ที่เชื่อกันว่า พลอยอเมทิสต์นั้นถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ 2,000 ล้านปีที่แล้วภายในภูเขา ซึ่งมีความเชื่อและเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย

อาทิเช่น ลีโอนาร์โด ดาวินชี จะมีพลอยอเมทิสต์นี้ไว้บนโต๊ะทำงานของเขา โดยได้มีบันทึกในไดอารี่ส่วนตัวไว้ว่า “พลอยอเมทิสต์นี้ จะช่วยขจัดความชั่วร้ายและเพิ่มความรวดเร็วในด้านความคิดของเขา”

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เลวี่ เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับการพักค้างแรมใน รีสอร์ทเรือนกระจก (Glass Igloo) ห้องพักที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ในรูปทรงโค้งเว้าที่ล้อมรอบหลังคาด้วยกระจก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Golden Crown – Levin Igloo หรือในระดับเดียวกัน
</p>
DAY 5
จ. 29 ม.ค. 67
โรวาเนียมิ – ท่าอากาศยานโรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ – ซีเน็ตสแควร์ – วิหารอุสเพนสกี้
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยภายในที่พัก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโรวาเนียมิ

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน

14.00 น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY534 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครเฮลซิงกิ

15.20 น.  ถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ หลังจากตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เฮลซิงกิ ธิดาแห่งบอลติก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่และร่วมสมัยอันงดงาม จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป แล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป ซีเน็ตสแควร์ ที่ตั้งของวิหารคริสต์นิกายลูเธอรันและอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 สัญลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ แวะถ่ายรูป วิหารอุสเพนสกี้ ของนิกายออร์โธดอกซ์ ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียตกแต่งภายในอย่างงดงามอร่ามด้วยสีทองและอัญมณี

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Haven หรือในระดับเดียวกัน

</p>
DAY 6
อ. 30 ม.ค. 67
เฮลซิงกิ – พอร์วู – เฮลซิงกิ – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – ห้างสรรพสินค้าสต็อกแมนน์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พอร์วู อีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ของประเทศฟินแลนด์ ที่เป็น 1 ใน 6 เมืองที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13

นำท่านชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองเก่าแห่งนี้ ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จึงทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในปลายทางที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เฮลซิงกิ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ ที่สร้างด้วยการเจาะภูเขาให้เป็นโพรงหินขนาดใหญ่ ตกแต่งภายในด้วยสไตล์สมัยใหม่งดงามแปลกตายิ่งนัก

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าสต็อกแมนน์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชื่อดังใจกลางเฮลซิงกิ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์

อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Haven หรือในระดับเดียวกัน
</p>
DAY 7
พ. 31 ม.ค. 67
เฮลซิงกิ – ตลาดฮาคาเนียเมน – ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ตลาดฮาคาเนียเมน ตลาดในร่มอันเก่าแก่กว่า 100 ปี ในเฮลซิงกิ ภายในตลาดประกอบไปด้วยร้านค้าย่อย ๆ มากกว่า 70 ร้าน

อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อ หรือลิ้มลองอาหารพื้นเมืองภายในตลาดแห่งนี้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ 

16.35 น. โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY145 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ

อาหารบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.35ชม.)

พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY 8
พฤ. 1 ก.พ. 67
เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

09.10 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
</p>
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Finland-Visit Santa Claus and Aurora Hunting 

25 ม.ค. – 1 ก.พ. 2567 (8 วัน 6 คืน)
จำนวนผู้ใหญ่เดินทางขั้นต่ำ ต่อรถบัส 1 คัน
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ผู้ใหญ่ ท่านละ
199,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
169,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
38,900 บาท
– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

– กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถ

– ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag)
ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินฟินน์แอร์

– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

</p>

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)