Hidden Gems of Slovenia
เดินทาง 20-28 กันยายน 2567
ประเทศ: สโลวีเนีย, อิตาลี
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)(ไม่รวมตั๋ว)

Bled Lake

ทะเลสาบเบลด

หนึ่งในปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงาม มีโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ชื่อดังที่มีคู่หนุ่มสาวมาจัดงานแต่งงานมากมาย และให้บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก

Bovec

โบเวค

สัมผัสการล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน

Ljubljana

ลูบลิยานา

นั่งรถไฟชมเมืองลูบลิยานา เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ที่ยังคงบรรยากาศความคลาสสิค ผสมผสานวัฒนธรรมและความทันสมัยไว้ด้วยกัน

Goriska Brda

Goriska Brda

แหล่งผลิตไวน์ในประเทศสโลเวเนีย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Tuscany of Slovenia” และพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปกับการ ขี่จักรยาน
เยือนทะเลสาบเบลด และโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม
ชมถ้ำพอทสยานา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป ที่มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี
สัมผัสเสน่ห์ของเมือง ลูบลิยานา หนึ่งในเมืองเก่าสมัยยุคกลางที่มีความสวยงามดุจดั่งเทพนิยาย
ปั่นจักรยาน ชมเมืองแหล่งผลิตไวน์ชื่อดังของสโลเวเนีย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Tuscany of Slovenia”

DAY 1
ศ. 20 ก.ย. 67
กรุงเทพ – มิวนิก
20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว G

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.00 น. โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 นำท่านเหินฟ้าสู่ มิวนิก ประเทศเยอรมนี

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.20 ชม.)

DAY 2
ส. 21 ก.ย. 67
มิวนิก – เวนิส – ปราสาทมิราม่า – ตริเอสเต – เปียสซา อูนีตา ดิทาเลีย – ปอรโตรอซ

เช้า

05.20 น. ถึงท่าอากาศยาน มิวนิก ประเทศเยอรมนี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง (ประมาณ 3.05 ชม.)

เช้า อาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย ภายในท่าอากาศยานมิวนิก

08.25 น. โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 9454 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

09.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล เวนิส ประเทศอิตาลี หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ตริเอสเต เมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลเอเดรียติกกับประเทศสโลเวเนีย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมิราม่า ปราสาทริมอ่าวทริเอสเต้ ที่สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ในอดีตเคยถูกครอบครองโดยออสเตรีย ที่ครั้งหนึ่งเคยยึดครองดินแดนในแถบทะเลเอเดรียติก

ความกลมกลืนของสีผิวของน้ำทะเล ทำให้ปราสาทมีความโดดเด่นและสวยงาม มีความกลมกลืนกับสีของน้ำทะเล กอปรกับการจัดสวนที่จัดแต่งอย่างสวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองตริเอสเต เมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่ติดกับประเทศสโลเวเนีย เป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบและมีความน่ารักในแบบยุโรปตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นประกอบไปด้วยร้านกาแฟ ร้านค้า และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลที่สวยงาม และยังเคยเป็นที่พำนักของนักเขียนที่มีชื่อเสียงอย่าง James Augustine Aloysius Joyce

นำท่านชม เปียสซา อูนีตา ดิทาเลีย เป็นจัตุรัสหลักของเมืองตรีเอสเต โดยบริเวณด้านหน้าของจัตุรัสนั้นติดกับทะเลเอเดรียติก และยังได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลที่มีวิวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ปอรโตรอซ เมืองรีสอร์ทริมทะเลของประเทศสโลเวเนีย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel Kempinski Palace Portoroz หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
อา. 22 ก.ย. 67

ปอรโตรอซ – ไพราน – Tartini Square – โบสถ์ Saint George –
Piran Town Wall – Goriska Brda – ขี่จักรยาน – ชิมไวน์ – บัททริโอ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไพราน หนึ่งในสี่เมืองติดทะเล ของประเทศสโลวีเนีย ที่มีแนวชายฝั่งทะเลเอเดรียติคเพียง 47 กิโลเมตร เท่านั้น และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในคาบสมุทรIstria อีกด้วย  ซึ่งยังคงสภาพของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเวเนเซียนเอาไว้

นำท่านชม Tartini Square กลางเมืองไพราน บันทึกภาพกับรูปปั้น Tartini นักประพันธ์เพลงและนักไวโอลิน คนสำคัญของเมืองไพราน ซึ่งจัตุรัสสำคัญของเมือง ถูกตั้งชื่อตามชื่อเขาว่า Tartini Square 

จากนั้น นำท่านชม โบสถ์ Saint George เป็นโบสถ์ โรมันคาทอลิกที่สำคัญของเมืองตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างในสมัยเวเนเชี่ยน ศตวรรษที่ 12 แบบเวเนเชี่ยน – เรอเนสซองส์ โดยนักออกแบบ Bonfante Torre จากเวนิสอุทิศให้แก่นักบุญ  Saint George ตัว Bell tower ของโบสถ์นี้ สร้างเลียนแบบ Bell Tower ที่ St. Mark’s Square เมืองเวนิส บางส่วนของโบสถ์เคยถล่มลงมา ต่อมาก็ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะใหม่

แล้วนำท่านขึ้นชม Piran Town Wall กำแพงเมืองโบราณ จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Goriska Brda แหล่งผลิตไวน์ในประเทศสโลเวเนีย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Tuscany of Slovenia” และพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปกับการ ขี่จักรยาน ท่ามกลางพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็น “Tuscany of Slovenia” ให้ท่านสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านชมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการทำไวน์และ ชิมไวน์ ที่ผลิตในภูมิภาคแห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันเลื่องชื่อของประเทศสโลเวเนีย

(หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อการบรรยายลักษณะของกิจกรรม)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Delparco Hotel หรือในระดับเดียวกัน
DAY 4
จ. 23 ก.ย. 67
บัททริโอ – ชิวิดาเล่ เดล ฟริอุลลิ – สะพาน Ponte del Diavolo – โคบาริด
โบเวค – ล่องแก่ง – โบฮินจ์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชิวิดาเล่ เดล ฟริอุลลิ หนึ่งในเมืองเล็กๆ อันงดงามในภูมิภาค Friuli-Venezia Giulia ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่าที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นหนึ่งใน UNESCO World Heritage ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในยุคโรมัน โดยจูเลียส ซีซาร์ ภายใต้ชื่อของ Forum Lulii อาทิเช่น สะพาน Ponte del Diavolo หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างมาตั้งแต่สมัย ค.ศ. 1442 และ Piazza Paolo Diacono จัตุรัสใจกลางเมือง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โคบาริด

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โบเวค ให้ท่านได้ลองสัมผัสการล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้

ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและความเป็นกันเองภายใต้การดูแลของพนักงานผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โบฮินจ์

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Bohinj ECO Hotel & Wellness หรือในระดับเดียวกัน
DAY 5
อ. 24 ก.ย. 67
ทะเลสาบโบฮินจ์ – รูปปั้นซลาโทร็อก – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – นั่งรถม้าชม ทะเลสาบเบลด
ลูบลิยานา – นั่งรถไฟชมเมือง – สะพานมังกร – เมืองเก่า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโบฮินจ์ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา Julian Alps

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ รูปปั้นซลาโทร็อก หรือที่เรียกกันว่า เขาทอง (Goldhorn)

สัตว์ตามตำนานที่เล่าขานต่อกันมาของอุทยานแห่งชาติ Triglav ซึ่งตั้งอยุ่ริมทะเลสาบ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม 

นำท่านเดินทางสู่ เบลด หนึ่งในปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของทะเลสาบและโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ชื่อดังที่มีคู่หนุ่มสาวมาจัดงานแต่งงานมากมาย และให้บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก

จากนั้น นำท่านล่อง ทะเลสาบเบลด ชมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป์ มุ่งหน้าสู่เกาะกลางทะเลสาบ ที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์พระแม่มารี ภายในโบสถ์มีภาพวาดเฟรสโก้มากมายที่บอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารี

อีกทั้ง ยังมีความเชื่อท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่า เพื่อให้ชีวิตคู่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น เจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวจากท่าเรือเดินขึ้นบันไดจำนวน 99 ขั้น จนถึงประตูหน้าโบสถ์ ก่อนที่จะทำการลั่นระฆัง

อิสระให้ท่านเก็บบรรยากาศความโรแมนติกบนเกาะ จนถึงเวลานัดหมายนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง

จากนั้น นำท่าน นั่งรถม้า ชมบรรยากาศยามเช้ารอบทะเลสาบเบลด

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลูบลิยานา เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวีเนีย แล้วนำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชมเมือง ลูบลิยานา

นำท่านชม สะพานมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ำ Ljubljanica ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง

มีเรื่องเล่าของมังกรแห่งเมืองลูบลิยานาว่า มังกร คือ Saint George ซึ่งก็คือนักรบกรีกผู้กล้าในตำนาน และเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความยิ่งใหญ่

เดินชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมืองเก่า เช่น ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส  จากนั้น นำท่านชมย่านการค้าพื้นเมือง และเดินเล่นชมบ้านเรือนที่สวยงาม 

อิสระให้ท่านถ่ายรูป และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
พ. 25 ก.ย. 67
ลูบลิยานา – ถ้ำโพสทอยนา – ปราสาทพรีดจาม่า – ลูบลิยานา – ล่องเรือชมเมือง ชมการเปิดขวดไวน์ในน้ำ และชิมไวน์ท้องถิ่น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโพสทอยนา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี และมีความยาวกว่า 27 กิโลเมตร

สำหรับการเที่ยวชมภายในถ้ำนั้น จะเป็นการเข้าชมโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส (ควรเตรียมเสื้อกันหนาว เนื่องจากสภาพอากาศภายในถ้ำค่อนข้างเย็น)

อีกทั้ง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและมีสีสันสวยงาม มีลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน และห้องต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ ยังสามารถพบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ปลามนุษย์” (Human fish) หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทพรีดจาม่า ปราสาทในยุคเรอเนสซองส์ที่ตั้งอยู่บนปากถ้ำของ
หน้าผาที่มีความสูงกว่า 100 เมตร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ลูบลิยานา แล้วนำท่าน ล่องเรือ ผ่านใจกลางของ เมืองในแม่น้ำ Ljubljanica ผ่านชมเสน่ห์ ความสวยงามและทิวทัศน์ของสถานที่ต่างๆ ในลูบลิยานาภายใต้อีกมุมมองที่ต่างออกไป ท่ามกลางสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบบาร็อค ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน

แล้วนำท่าน ชมการเปิดขวดไวน์ในน้ำ พร้อมให้ท่านลิ้มรสชิมไวน์ท้องถิ่น

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7
พฤ. 26 ก.ย. 67
ลูบลิยานา – ท่าอากาศยานลูบลิยานา – ท่าอากาศยานนครมิวนิค – อินโกลสแตดท์วิลเลจ – มิวนิค
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานลูบลิยานา

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในท่าอากาศยานลูบลิยานา

โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย

13.00 น. โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1697 นำท่านเหินฟ้าสู่มหานครมิวนิค ประเทศเยอรมนี

13.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนครมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ อินโกลสแตดท์วิลเลจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่เอ้าท์เล็ตสุดหรูกับร้านบูติกมากกว่า 110 ร้านจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชื่อดัง แล้วอิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Westin Grand Munich หรือในระดับเดียวกัน

DAY 8
ศ. 27 ก.ย. 67
มิวนิก – พระราชวังเรสซิเดนซ์มิวนิก – จตุรัสมาเรียนพลาส – ช้อปปิ้งที่ถนนแมกซิมิลเลียน – ท่าอากาศยานมิวนิก

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเรสซิเดนซ์มิวนิก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ตั้งอยู่ใจกลางนครมิวนิก พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1385 เป็นอดีตพระราชวังหลวงของราชอาณาจักรบาวาเรีย และเป็นที่ทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมายาวนานกว่า 500 ปี 

ปัจจุบันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมงานทางศิลปะ และเป็นคลังเก็บสมบัติของกษัตริย์โบราณ โดยมีห้องจัดแสดงถึง 130 ห้อง 

นอกจากนี้ ท่านยังจะได้พบกับ สวน Grotto ซึ่งเป็นสวนสุดแสนคลาสสิคโดยจิตรกรชื่อดังนามว่า Friedrich Sustris ผู้ซึ่งริเริ่มการนำสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกยุคโบราณมาปรับใช้กับพระราชวังแห่งนี้เป็นครั้งแรก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียนพลาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองทั้งเก่าและใหม่ที่มีการตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี

ท่านจะได้พบกับความน่ารักของตุ๊กตาที่อยู่ในหอระฆังที่มีชื่อเสียง ซึ่งหอแห่งนี้มีความสูงถึง 85 เมตร

อิสระให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าย่อยมากมายจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนแมกซิมิลเลียน ถนนสายหลักของมิวนิค ที่มีร้านดีไซเนอร์และสินค้า

แบรนด์เนมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, Gucci 

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครมิวนิก

22.22 น. โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย 

อาหารบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.50 ชม.)

DAY 9
ส. 28 ก.ย. 67
กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

14.10 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Hidden Gems of Slovenia Surprise!
9 Days 6 Nights

โดย สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)

20 – 28 กันยายน 2567

อัตราค่าบริการทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
จำนวนผู้เดินทาง
10 – 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
172,900 บาท
154,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
40,500 บาท
40,500 บาท
– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

– Internet Sim Card สำหรับใช้ในประเทศยุโรป 1 ซิมต่อท่าน

– ขนม และของว่างบริการระหว่างเดินทาง

– ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag)

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)