Hokuriku Autumn & Scenic Surprise!

ประเทศ : ญี่ปุ่น

โดยสายการบินไทย (TG) และ ออลนิปปอน แอร์เวย์ (NH)
12 - 18 ตุลาคม 2562 (7วัน)

Hokuriku Autumn & Scenic Surprise! 7 วัน

โดยสายการบินไทย (TG) และ ออลนิปปอน แอร์เวย์ (NH) 12 – 18 ตุลาคม 2561

 

จังหวัดโทยามะ (Toyama) ตั้งอยู่ภูมิภาคโฮคุริคุ/ภูมิภาคชินเอ็ทสุ (Hokuriku/Shinetsu) โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับทะเลญี่ปุ่นและแหล่งขุนเขาที่ราบสูง

ในฤดูร้อนอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอุณหภูมิก็จะลดลงมาก

พื้นที่ต่างๆ ระหว่างภูเขาจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันแห่งใบไม้เปลี่ยนสีงดงามจับตา สวยงามอัดแน่นเต็มทุกพื้นที่ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก ส. 12 ต.ค. 62  
กรุงเทพฯ – โตเกียว

 

19.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง อา. 13 ต.ค. 62
โตเกียว – โคมัตสึ – วัดนาตะเดระ – คากะออนเซ็น

 

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง

10.35 น. นำท่านสู่เมือง โคมัตสึ โดยสายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH753

11.35 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองโคมัตสึ จังหวัดอิชิคาว่า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสำภาระแล้ว จากนั้น นำท่านสู่ วัดนาตะเดระ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 1,300 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 717 เป็นวัดศูนย์กลางประจำนิกายชินกง

บริเวณรอบๆ เต็มไปด้วยสีสันของต้นสนซีดาร์และคาเมเลียอายุหลายร้อยปี ที่ขึ้นเรียงรายกันจนเป็นป่าทำให้ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น ต้นไม้จะออกสีแดงเหลืองสวยงาม

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ คากะออนเซ็น เมืองแห่งน้ำพุร้อนทางตอนใต้ของจังหวัด

คานาซาว่า น้ำพุร้อนแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อ 1,300 ปีมาแล้วโดยพระซึ่งเดินทางมายังภูเขาฮาคุซัง เมืองคากะออนเซ็นมีเอกลักษณ์คือมีบ่ออาบน้ำสาธารณะ หรือ “โซยุ” ซึ่งอยู่กลางเมือง

 

นำท่านเดินทางสู่โรงแรม

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารค่ำให้ท่านได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งการแช่ออนเซ็นนั้น ส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ผิวเนียนนุ่มยิ่งขึ้นอีกด้วย

พักค้างแรม ณ โรงแรม YUZANKAKU หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม จ. 14 ต.ค. 62 
คากะออนเซ็น – คานาซาว่า – ตลาดโอมิโจ – ย่านเมืองเก่าฮิงาชิ ชายะ – สวนเคนโรคุเอ็น – ทำเครื่องเขินมาคิเอะ – คากะออนเซ็น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโอมิโจ ตลาดชื่อดังกลางใจเมือง

คานาซาว่า เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ 400 ปีก่อนในฐานะตลาดเช้า ในยุคศักดินา ตลาดแห่งนี้เคยเป็นแหล่งอาหารสำคัญของคานาซาว่า เปิดให้บริการแก่คนทั่วไปในปี ค.ศ. 1904 หลังจากนั้น ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนได้รับสมญานามว่า “ครัวแห่งคานาซาว่า” ซึ่งเต็มไปด้วยชาวบ้านในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

 

ภายในตลาดมีร้านค้า จำหน่ายอาหารทะเล ผักสด เนื้อสัตว์ ขนม ของใช้ในชีวิตประจำวัน ดอกไม้ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าฮิงาชิ ชายะ หนึ่งในหมู่บ้านโรงน้ำชา และแหล่งผลิตชา ชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทิงให้แขกผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงและเต้นรำของเกอิชา

แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ โรงน้ำชาชิมะ เป็นโรงน้ำชาที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เปิดให้เข้าชมห้องการแสดงของเกอิชา ห้องครัว เครื่องดนตรี และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของเกอิชา

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมความงดงามของ สวนเคนโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนที่ตกแต่งในสไตล์ไคยูรินเซ็น ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ชื่อของสวน มาจาก 6 ที่มาที่ทำให้สร้างสวนสวยคือ กว้างขวาง เงียบสงบ กลอุบาย สมัยโบราณ ต้นกำเนิดน้ำ และมุมมองที่สวยงาม

 

จากนั้น นำท่านชม มาคิเอะ (Maki-e) ซึ่งเป็นศิลปะการทำเครื่องเงินชั้นสูงของญี่ปุ่น ด้วยการลงสีด้วยผงทอง และทองคำเปลว ลงไปในภาชนะต่างๆอาทิเช่น แก้ว จาน ชาม และอื่นๆอีกหลายชนิด รวมไปถึงนาฬิกา และปากกา ซึ่งศิลปะชั้นสูงนี้มีต้นกำเนิด มาจากเมือง คานาซาว่า ในยุคสมัย เอโดะ หรือประมาณปี ค.ศ. 1603 – 1867

พิเศษ! ให้ท่านได้ทดลองลงสีลงบนภาชนะด้วยตัวของท่านเอง

  

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารค่ำให้ท่านได้ อิสระเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ำแร่

ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งการแช่ออนเซ็นนั้นมีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใน ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายได้เป็นอย่างดี

พักค้างแรม ณ โรงแรม YUZANKAKU หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ อ. 15 ต.ค. 62 
คากะออนเซ็น – อุนาซุกิออนเซ็น

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติรอบๆโรงแรมตามอัธยาศัย ซึ่งโดยรอบโรงแรม ท่านสามารถเดินชม สะพานไม้ คุโรจิบาชิ สวนคากุเซ็นเก ยามานากะออนเซ็น

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุนาซุกิออนเซ็น เมืองน้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่สวยงามตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งออนเซ็นเพื่อผิวสวย ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในเขตจังหวัดโทยามะ

แล้วนำท่านสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นในเมือง อุนาซุกิ ตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ แบบชุดไคเซกิ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม ENTAIJISO หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า พ. 16 ต.ค. 62 
อุนาซูกิออนเซ็น – รถไฟสายหุบเขาคุโรเบะ – สถานีคุโรเบะอุนาสุกิ – ชินคันเซ็น – โตเกียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยรถไฟสายหุบเขาคุโรเบะ เป็นหนึ่งในเส้นทางชมความงามของธรรมชาติโดยเฉพาะฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี 1 ใน 3 หุบเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

อีกทั้งตลอดทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ยังเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพและจุดชมวิวที่หลากหลาย เช่น สะพานยามาบิโกะ และสะพานชินยามาบิโกะ สองสะพานแดงคู่ขนาน หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเส้นทางรถไฟ

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟคุโรเบะ อุนาสุกิออนเซ็น

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางสู่โตเกียวโดยรถไฟชินคันเซ็นสู่ โตเกียว

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ถึงสถานี โตเกียว แล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม IMPERIAL TOKYO หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่หก พฤ. 17 ต.ค. 62 
โตเกียว – พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิตอล – ย่านกินซ่า – ท่าอากาศยานฮาเนดะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ แล้วนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิตอล ตั้งอยู่ในย่านเมืองใหม่โอไดบะ ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลญี่ปุ่นด้วยขยะ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ภายในจัดแสดงศิลปะยุคใหม่ ที่ผสมผสานระหว่างงานศิลป์และโลกแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด อิสระให้ท่านได้ชมพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่น เกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่างๆ

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ

วันที่เจ็ด ศ. 18 ต.ค. 62 
โตเกียว – กรุงเทพฯ

00.20 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

04.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง (สายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 12-18  ต.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 97,900
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 97,900
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 88,900
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 78,900
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 27,900

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ฮาเนดะ – โคมัตสึ โดยสายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย