Scenic Italian Alps
Surprise! 9 Days 6 Nights
โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)
11-19 กันยายน 2566
Scenic Italian Alps
Surprise! 9 Days 6 Nights
โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)
11-19 กันยายน 2566
Scenic Italian Alps
Surprise! 9 Days 6 Nights
โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)
11-19 กันยายน 2566
วันแรก จันทร์ที่  11 ก.ย. 2566
กรุงเทพฯ – ออสเตรีย
20.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว G ประตู 4

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.40 น.

โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย

วันที่สอง อังคารที่ 12 ก.ย. 2566
ออสเตรีย  เวนิส  เทรวิโซ่  ไร่ไวน์ โคล เวโตราซ

05.35 น.                 ถึงท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เช้า                          อาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย ภายในท่าอากาศยาน

09.10 น.                 โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS521 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี

10.15 น.                  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล เวนิส ประเทศอิตาลี 

 หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เทรวิโซ่ ตั้งอยู่ในแคว้นเวเนโต ไม่ไกลจากเวนิส เป็นแคว้นหนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 18,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4.8 ล้านคน มีเมืองหลักคือเมืองเวนิส ครั้งหนึ่งเคยเป็นแผ่นดินของ  สาธารณรัฐเวนิส  ในปัจจุบันแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่งและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีก ด้วยซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาประมาณ 60 ล้านคนในทุก ๆ ปี

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินเที่ยวชม เทรวิโซ่ (Treviso) เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า  “A Little Venice” และเป็นเมืองเล็กที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม มหาวิหารเตรวิโซ ที่ตั้งตระงานกลางเมืองเด่นชัดด้วยโดมสีเขียว  เดินชมรอบๆ กำแพงเมืองและประตูโบราณ ที่สร้างตั้งแต่ในศตวรรษที่ 15 ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองเก่าและขนานไปกับแม่น้ำ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ โคล เวโตราซ (Col Vetoraz) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของหมู่บ้านวัลดอบบิอาเดเน่ อันมีสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเพาะปลูกองุ่นสำหรับทำโปรเซคโค่ ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ดินที่ใช้ปลูก สภาพภูมิอากาศ การเก็บเกี่ยว ที่ทำด้วยมือเท่านั้น

ศิลปะของการรังสรรค์ไวน์ และความเชี่ยวชาญของผู้ผลิตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมายาวนานกว่า 10 ศตวรรษ ทำให้ไร่ไวน์แห่งนี้ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไวน์โปรเซคโค่ (Prosecco) ที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น และขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพเยี่ยมที่สุดในอิตาลี อย่าง Valdobbiadene DOCG และ Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG

พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของโปรเซคโค่ สปาร์คกลิ้งไวน์สัญชาติอิตาลี อบอวลด้วยกลิ่นหอมฟรุ๊ตตี้ ชัดเจนกว่าสปาร์คกลิ้งไวน์ประเภทไหนๆ รสชาติอมหวาน พร้อมทั้ง ท่านสามารถเลือกซื้อไวน์เป็นของฝาก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Villa Soligo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม พุธที่ 13 ก.ย. 2566
เทรวิโซ่ – คอร์ตินา ดัมเปซโซ – ทะเลสาบ มิสุรีน่า – เตร ซีเม ดิ ลาวาเรโด – ทะเลสาบบรายเอส – ซาน คาสซิอาโน่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โดโลไมท์ อุทยานแห่งชาติของประเทศอิตาลีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 2009 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ครอบคลุมอาณาบริเวณกว่า 140,000 เฮกเตอร์ ของแคว้น South Tyrol และแคว้น Veneto

โดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและติดตรึงใจ นักเดินทางมากมาย ด้วยภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาล้อมรอบปราสาท ทะเลสาบและหมู่บ้านเล็กๆมากมาย อีกทั้งยังสามารถสัมผัสได้ถึงความผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมของประเทศเยอรมนีและอิตาลีด้วยกัน

ในฤดูหนาว คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสำหรับการเล่นสกี ขณะที่ฤดูร้อนนั้น นับได้ว่าเป็นปลายทางอันยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปีนเขาและปั่นจักรยาน

แล้วนำท่าน นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมือง คอร์ตินา ดัมเปซโซ เมืองสกีรีสอร์ทอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวอันโด่งดังในอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ อีกทั้ง ยังเคยเป็นสถานที่ที่จัดแข่งกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวอีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ มิสุรีน่า (Lake Misurina) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ บนอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1745 เมตร และกว้างกว่า 2.6 กิโลเมตร

จุดเด่นของที่นี่ คือน้ำในทะเลสาบ ที่สะท้อนเงาของวิวทิวทัศน์ เสมือนกับว่าเป็นกระจกเงา ตัวอาคารสีเหลืองตั้งเป็นสง่า ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เตร ซีเม ดิ ลาวาเรโด (Tre Cime di Lavaredo) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งของโดโลไมท์ ลักษณะเป็นภูเขาหินขนาดมหึมา 3 ลูกที่วางตัวเรียงกันในเเนวตะวันออก-ตะวันตก

ความยิ่งใหญ่อลังการของภูเขาแห่งนี้ ทำให้ตัวเรามีขนาดเล็กจนเเทบจะเหมือนมดเท่านั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวโดโลไมท์ มักจะไม่พลาดการมาเที่ยวชม และเก็บภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้น นำท่านชม ทะเลสาบบรายเอส (Lago di Braies) หนึ่งในทะเลสาบที่สวย ที่สุดในอิตาลี ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใน เป็นทะเลสาบ บนภูเขามีเสน่ห์ด้วยผืนน้ำสีเขียวเทอร์ควอยซ์และเทือกเขา Seekofel อันงดงามที่ โอบล้อมอยู่รอบทะเลสาบ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ซาน คาสซิอาโน่ อีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีเสน่ห์ในโดโลไมท์ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขายอดลากาซัวอิ ที่เป็นที่รู้จักดีสำหรับอุโมงค์หลบภัยในสมัยสงคราม

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel Ciasa Salares หรือในระดับเดียวกัน
วันที่สี่ พฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 2566

ซาน คาสซิอาโน่ –  ยอดเขาลากาซูโอ้ย – ชิงเกว่ ตอร์ริ – ซาน คาสซิอาโน่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาลากาซูโอ้ย (Lagazuoi) แล้วนำท่านนั่งกระเช้า สู่เนินเขาลากาซูโอ้ย ที่ระดับความสูง 2762 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาโดโลไมท์ ในมุมมองแบบพาโนรามา ที่ราวกับว่าพาท่านไปนั่งอยู่ที่มุมขอบโลก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่จุดนัดพบ

กลางวัน

รับประทานอาหารท่ามกลางขุนเขา

เปิดประสบการณ์ กับมื้ออาหารสุดพิเศษ ให้ท่านรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติ และชมความงดงามของขุนเขา

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชิงเกว่ ตอร์ริ (Cinque Torri หรือ Five Towers) ยอดเขา 5 ยอดแห่งโดโลไมท์ หนึ่งในสถานที่ห้ามพลาด เมื่อได้ไปเยือนโดโลไมท์ แล้วนำท่าน นั่งกระเช้า เพื่อเดินทางสู่

ชิงเกว่ ตอร์ริ ตลอดการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพ โดยรอบ และเก็บภาพความประทับใจ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านสู่ “Nida Cheese Room” ห้องเก็บชีสที่เต็มไปด้วยชีสกว่า 60 ชนิด พร้อมผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่คอยให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับชีสให้กับท่าน ให้ท่านได้ ทดลองชิมชีส ซึ่งทำมาจากกระบวนการเฉพาะ ที่ไม่ผ่านการกระบวนการหมักแต่อย่างใด

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel Ciasa Salares หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ศุกร์ที่ 15 ก.ย. 2566
ซาน คาสซิอาโน่ – พิพิธภัณฑ์ลูเมน – ออร์ทิเซ่ – นั่งรถม้าโบราณ – ชมวิวแอลป์ดิซูซี่ – ออร์ทิเซ่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูเมน (Lumen Museum) พิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ที่หลงใหลในการถ่ายภาพ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 2,272 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูมิภาค Kronplatz ภายในพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร ที่มีถึงสี่ชั้น 

ท่านสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพภูเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแสดงศิลปะภาพถ่ายของช่างภาพจากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถชมวิวที่งดงามของภูเขาและถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ออร์ทิเซ่ (Ortise) หมู่บ้านเล็กๆ ที่เปรียบดุจดั่งอัญมณี ในอาณาเขตของ
วาล กาเดน่า ตั้งอยู่บนความสูง 1236 เมตรจากระดับน้ำทะเล

จากนั้นนำท่าน นั่งรถม้าโบราณ ชมความสวยงามและให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศของความสวยงามทางธรรมชาติที่สรรค์สร้างออกมาอย่างสุดแสนอลังการ

แล้วนำท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ แอลป์ดิซูซี่ (Alpe di Siusi) ยอดเขาที่ด้านบนเป็นพื้นที่ราบกว้างกว่า 50 ตารางกิโลเมตร มีทางเดินเท้าและถนนสำหรับปั่นจักรยาน เพื่อไปยังจุดต่างๆ บนเทือกเขาแห่งนี้

อีกทั้งท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามทางธรรมชาติของเทือกเขาโดโลไมท์จากมุมสูงรอบด้าน อันจะได้เห็นทัศนียภาพที่ยิ่งใหญ่ของวิวทิวทัศน์อันสุดแสนบริสุทธิ์และมีภูเขาเป็นฉากหลัง

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Gardena Grodnerhof Hotel & Spa หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก เสาร์ที่ 16 ก.ย. 2566
ออร์ทิเซ่ – ทะเลสาบคาเรซซ่า – โบลซาโน – เซอร์มิโอเน่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาเรซซ่า ทะเลสาบสีเขียวมรกตที่สะท้อนวิวทิวเขาอันสวยงามที่เปรียบเสมือนประตูต้อนรับเข้าสู่ความสวยงามแห่งเทือกเขาโดโลไมท์

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โบลซาโน (Bolzano) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด South Tyrol แล้วนำท่านเดินสัมผัสเสน่ห์ของเมืองแห่งหุบเขา ชมภายในเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผ่านจัตุรัส โบสถ์ประจำเมือง และตลาดยามเช้า

อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น สินค้าของที่ระลึก หรือลิ้มลองผลไม้และอาหารท้องถิ่นกันตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เซอร์มิโอเน่ เมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นลอมบาร์ดี้ ที่เป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลสาบการ์ดา

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Byblos Art Hotel Amista หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด อาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2566
เซอร์มิโอเน่ – ปราสาท The Scaliger Castle of Sirmion – มิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาท The Scaliger Castle of Sirmione ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเซอร์มิโอเน่ นำท่านเดินชมปราสาทและเก็บภาพแห่งความประทับใจ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิลาน นครที่มีชื่อทางด้านอุตสาหกรรม และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอิตาลี นอกจากนี้ มิลานยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี เพื่อให้เป็นห้องรับแขกแห่งเมืองมิลาน

เป็นอาคารหลังแรก ๆ ของยุโรปที่ใช้โครงเหล็กในการก่อสร้าง พื้นตกแต่งด้วยโมเสกเป็นรูปทวีปต่าง ๆ อาคารอย่างมีรสนิยมโดยสถาปนิกชื่อดังของอิตาลี Giuseppe Mengoni

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Chateau Monfort Milan หรือในระดับเดียวกัน
วันที่แปด จันทร์ที่ 18 ก.ย. 2566
มิลาน – ดูโอโม – จตุรัสกลางเมือง เปียสซ่า เดล ดูโอโม่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านชม ดูโอโม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้ และไม่ถูกทำลายลงในช่วงสงคราม ด้านหน้า คือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 ขณะทรงม้าด้านในดูโอโมมีกระจกสีที่สวยงาม 

กล่าวกันว่าสถานที่นี้ คือ สถานที่ใช้เก็บตะปูซึ่งใช้ตรึงพระเยซู ตะปูนี้จะนำลงมาให้ประชาชนเข้าชมปีละครั้งในเดือนกันยายน นำท่านเดินเล่นชมเมือง

จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวชม จตุรัสกลางเมือง เปียสซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza del Duomo) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับบ้านเรือนสไตล์อิตาลี พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆตามร้านรวงที่เรียงรายอยู่ในบริเวณนี้

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมาลเพนซ่า

กลางวัน

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ ท่าอากาศยานมาลเพนซ่า

17.35 น. โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS514 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวียนนา

19.10 น. ถึงท่าอากาศยานเวียนนา ประเทศออสเตรีย  แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเตรื่อง

20.15 น. โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS015 นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

วันที่เก้า อังคารที่ 19 ก.ย. 2566

เวียนนา – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

11.35 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

Scenic Italian Alps

Surprise 9 Days 6 Nights

โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)

วันที่ออกเดินทาง
11 – 19 ก.ย. 66
จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำต่อคณะ
10 – 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
189,000 บาท
169,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
62,500 บาท
62,500 บาท
หมายเหตุ

– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

อัตราค่าบริการรวม

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพักสองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ3,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000บาท

หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถ

– Internet Sim Cardสำหรับใช้ในประเทศยุโรป 1 ซิมต่อท่าน

– ขนมและของว่างบริการระหว่างเดินทาง

– ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)