Kansai Forest and Sea Sakura
โดยสายการบินไทย (TG)
24 – 30 มีนาคม 2566
นำท่านสัมผัสธรรมชาติแห่งขุนเขาและท้องทะเลของภูมิภาคคันไซแบบ Unseen

ลิ้มรสอาหารอันโอชะ ทั้งในโรงแรม ภัตตาคาร และบนรถไฟชมวิว

สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมโบราณตั้งแต่สมัยอดีตที่ยังคงหลงเหลือถึงปัจจุบัน

ดื่มด่ำกับความมหัศจรรย์และความสวยงามของ 1 ในทิวทัศน์ขึ้นชื่อ

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในโอซาก้า

โปรแกรมการเดินทาง

โอซาก้า – อะสึกะ – จุดชมวิวอะมาคาชิ – วัดอะสึกะ – สุสานสวนหินโบราณ – นารา – วัดโทไดจิ – ชิกะ – ทะเลสาบบิวะ
Day 1
21.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย  อาคารผู้โดยสาร   ขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 1 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว A

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.59 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครโอซาก้า

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

Day 2
เช้า

อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ นครโอซาก้า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อะสึกะ จังหวัดนารา ดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองหลวงแรกของญี่ปุ่น

ถึงแม้ปัจจุบันจะเหลือปราสาทหรือวัดเก่าแก่อยู่ไม่มาก แต่ ณ ที่นี้คือจุดเริ่มต้นของจักรพรรดิองค์แรกและจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาในญี่ปุ่น 

แล้วนำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมของอะสึกะ เช่น จุดชมวิวอะมาคาชิ  จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอะสึกะทั้งเมืองรวมถึงหุบเขาที่โอบล้อมอยู่ได้ วัดอะสึกะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.588 ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น (ค.ศ.603) 

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บริการท่านด้วยอาหารขึ้นชื่อของเมืองนาราที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนารา กับเมนู 茶粥 (Chagayu) คือข้าวต้มที่หุงด้วยน้ำชา เป็นการผสมคำว่า 茶 (cha) = น้ำชา กับ 粥 (Kayu) = ข้าวต้ม

ซึ่งเมนูนี้เป็นของขึ้นชื่อที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ 1,200 ปีก่อนเลยทีเดียว เล่ากันว่าเคยเป็นอาหารของพระนาระ เสริฟพร้อมเครื่องเคียงต่างๆรสชาติละมุนลิ้น เพื่อให้ท่านได้เปิดประสบการณ์แปลกใหม่

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นารา แล้วนำท่านชม วัดโทไดจิ นำท่านนมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ ที่สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานภายในโบสถ์ไม้ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี ค.ศ. 752 แล้วให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่รอบบริเวณวัด

จากนั้นนำท่านเดินเล่น ย่านนารามาจิ ถนนที่เรียงรายไปด้วยบ้านเก่าของพ่อค้าในอดีต ปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าต่าง ๆ ร้านขนม คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ อาร์ตแกลลอรี่ รวมถึงโรงแรมแบบบูธีค เหมาะสำหรับสายอาร์ต และนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาของที่ระลึกซึ่งเป็นงานฝีมือแบบเก๋ๆ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จังหวัด ชิกะ นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักบริเวณ ทะเลสาบบิวะ

 

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม บริการท่านด้วยเซ็ตอาหารญี่ปุ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Lake Biwa Marriott  หรือในระดับเดียวกัน

ทะเลสาบบิวะ – บิวะโกะเทอร์เรซ – สถานีนิชิไมซุรุ – รถไฟคุโระมัตสึ – สถานีอามาโนะฮาชิดาเตะ – มิยาซุ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้น

นำท่านโดยสารกอนโดล่า เพื่อขึ้นสู่ บิวะโกะเทอร์เรซ จุดชมวิวทะเลสาบบิวะบนยอดเขาอุจิมิซึ่งอยู่ที่ความสูง 1,108 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ท่านจะได้ชมวิวอันกว้างใหญ่ไพศาลของทะเลสาบบิวะที่ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีนิชิไมซุรุ

แล้วนำท่านโดยสารรถไฟสุดหรู ซึ่งวิ่งในบริเวณอามาโนะฮาชิดาเตะและใกล้เคียง ชื่อว่า รถไฟคุโระมัตสึ ซึ่งสื่อความหมายด้วยคำว่าสีดำและต้นสน รถไฟขบวนนี้ออกแบบโดย เอย์จิ มิโตะโอกะ นักออกแบบรถไฟชื่อดัง ซึ่งมีผลงานที่มีชื่องเสียงมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น รถไฟ Seven Stars ในภูมิภาคคิวชู

รถไฟคุโระมัตสึ จะนำท่านผ่านชายฝั่งทะเลของเกียวโต ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยท้องทะเลสีคราม เทือกเขาและพันธุ์ไม้เขียวขจี ให้ท่านได้ชื่มชม     ความงามทางธรรมชาติของสองข้างทาง จากหน้าต่างของรถไฟ พร้อมคอร์สขนมหวานแสนอร่อย

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯมีความตั้งใจอยากให้ทุกท่านมีความสุขจากประสบการณ์ที่เราได้เลือกสรรมาอย่างดี แต่ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ Super high demand ของประเทศญี่ปุ่น ณ ปัจจุบันอาจจะไม่สามารถจองรถไฟอย่างที่ตั้งใจได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่ารถไฟจำนวน JPY ให้แก่ทุกท่านหากไม่สามารถดำเนินการจองรถไฟขบวนนี้ได้

ถึงสถานีอามาโนะฮาชิดาเตะ จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักบริเวณ มิยาซุ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม บริการท่านด้วยเซ็ตอาหารญี่ปุ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel and Resort Kyoto-Miyazu หรือในระดับเดียวกัน

มิยาซุ – อิเนะ – ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ – อะมาโนะฮาชิดาเตะ – สวนคะสะมะสึ – โรงไวน์อามาโนะฮาชิดาเตะ – ล่องเรือเฟอร์รี่ – อามาโนะฮาชิดาวิวแลนด์
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อิเนะ เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต เลียบเป็นแนวเส้นโค้งทอดยาวตามอ่าวอิเนะ เรียงรายไปด้วยบ้านลักษณะแปลกตาที่เรียกว่า “ฟุนายะ” ซึ่งชั้นล่างจะเป็นท่าจอดเรือ ส่วนชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถออกเรือจากบ้านไปหาปลาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ พร้อมชมภูมิทัศน์ของหมู่บ้านลอยน้ำที่สวยงามแปลกตา และเพลิดเพลินไปกับการให้อาหารกับฝูงนกนางนวลที่มักจะชอบบินแวะเวียนมาที่เรืออีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ อะมาโนะฮาชิดาเตะ หรือ สะพานทางเดินสู่สรวงสวรรค์ ความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ปกคลุมไปด้วยต้นสน หาดทราย ตัดผ่านอ่าวมิยาสึ บนคาบสมุทรทังโกะ ทางตอนเหนือของเกียวโต ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดความละเมียดละไมของธรรมชาติที่สวยงามดั่งภาพวาด

แล้วนำท่านขึ้นสู่ สวนคะสะมะสึ โดยกระเช้าลอยฟ้า เพื่อไปยังจุดชมวิวยอดนิยมของอามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งว่ากันว่า ถ้าหากก้มแล้วมองลอด    หว่างขาตัวเอง ภาพที่ปรากฏต่อหน้าของท่านจะเห็นวิวที่เหมือนทางเดินสู่สรวงสวรรค์จริงๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านคนมายืนก้มมองลอดใต้หว่างขาตัวเองเพื่อชมสะพานสู่สวรรค์แห่งนี้ นับว่าเป็นความงามของธรรมชาติอันโดดเด่น

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เซ็ตโซบะเย็นทำมือ โดยที่เชฟจะทำสดๆเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มอรรถรสของเนื้อสัมผัสของแป้งโซบะสดๆรสนุ่มเนียน เสริฟพร้อมซาชิมิสดหวานเพื่อให้ท่านอิ่มเอมกับอาหารท้องถิ่นของอะมาโนะฮาชิดาเตะ

หลังอาหาร นำท่านชม โรงไวน์อามาโนะฮาชิดาเตะ โรงบ่มไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงจนได้รับรางวัลระดับประเทศ มีประวัติศาสตร์การบ่มไวน์มากว่า 30 ปี ให้ท่านได้ชมไร่องุ่นอันกว้างขวาง ศึกษาขั้นตอนการบ่มไวน์ และทดลองชิมไวน์เลิศรสที่บ่มจากองุ่นท้องถิ่น

จากนั้น นำท่าน ล่องเรือเฟอรี่ ข้ามฟากไปยังฝั่งทิศใต้ของอามาโนะฮาชิดาเตะ

พิเศษ ให้ท่านเลือกเดินทางสู่ฝั่งทิศใต้ด้วยจักรยาน ซึ่งท่านสามารถชมความงามของสันทรายได้แบบใกล้ชิด พร้อมทั้งรับลมทะเล ณ ใจกลางของอามาโนะฮาชิดาตะเตะ
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel and Resort Kyoto-Miyazu หรือในระดับเดียวกัน
มิยาซุ – แม่น้ำนานะทานิ – โกเบ – ซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตส – โอซาก้า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ แม่น้ำนานะทานิ สถานที่ชมดอกไม้แบบ unseen ยอดนิยมที่ต้อง  ไม่พลาดมาชม และสัมผัสกับความงามของดอกซากุระกว่า 1,500 ต้น เรียงรายริมแม่น้ำตลอดความยาว 1 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ยังมีสวนใกล้แม่น้ำให้ท่านได้เพลิดเลินกับความงามของ ต้นซากุระประมาณ 280 ต้น จาก 28 สายพันธุ์ ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลดอกซากุระประจำปี และงานประดับไฟ ซึ่งดึงดูดผู้คนมากมายให้มาชมดอกซากุระที่สวยงาม ในแต่ละปีอีกด้วย 

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและชื่นชมกับบรรยากาศของซากุระตลอดริมสองฝั่งของแม่น้ำตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โกเบซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด จนถึงเวลานัดหมาย 


ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani Osaka หรือในระดับเดียวกัน

โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ย่านชินไซบาฉิ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร ท่านเดินทางสู่ตลาด ตลาดคุโรมง ตลาดที่มีชื่อที่สุดในโอซาก้า มีร้านค้า และร้านอาหารมากกว่า 100 ร้านค้า มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีเปรียบเสมือนโรงอาหารแห่งโอซาก้าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยทุกอย่างที่เกียวข้องกับอาหาร เช่น อาหารทะเลสดๆ, ภาชนะประกอบอาหาร, มีดญี่ปุ่น, และยังเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงที่มีอาหารตามฤดูกาลให้เลือกซื้อ เลือกชิม

นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองอย่างเช่น ขนมหวาน, ผักดอง, และของทะเลตากแห้งจากนั้น นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร และอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า

กลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ  ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรมNew Otani Osakaหรือในระดับเดียวกัน

โอซาก้า – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ

11.45 น. โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 623 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
กลางวัน
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

Kansai Forest and Sea Sakura Surprise!

7 Days

โดยสายการบินไทย (TG)

ออกเดินทางวันที่
24 – 30 มีนาคม 2566
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำต่อคณะ
15 ท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
89,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
16,000 บาท
อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางพร้อมคณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ราคาเริ่มต้น ท่านละ
28,900 บาท
อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร (ตั๋วเดี่ยว)
ราคาเริ่มต้น ท่านละ
33,000 บาท
อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ชั้นธุรกิจ (ตั๋วเดี่ยว)
ราคาเริ่มต้น ท่านละ
130,900 บาท
หมายเหตุ

 – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน

อัตราค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจรข้างต้น ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ทำการจองตั๋วกับทางสายการบินฯ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจองจริง

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 

ค่าบริการรวม

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ1,500,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย)วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์และ มัคคุเทสก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง,เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ

– ค่าขนกระเป๋า

– ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจ RT-PCRก่อนเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)