Kawazu First Sakura & Ito Illumination

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : โตเกียว ชิซึโอกะ

โดยสายการบินไทย (TG)
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 (6 วัน)

นำท่านสัมผัสความงดงามของ
เทศกาลซากุระ ที่บานสะพรั่งก่อนฤดูกาล

เพลิดเพลินในงานประดับไฟที่สีสันสดใส
ชมทิวทัศน์อันตระการตาของภูเขาไฟฟูจิจากจุดชมวิวที่มีเอกลักษณ์

นำท่านย้อนเวลาสู่ยุดอดีต ณ เมืองออนเซ็น รวมถึงย่านถ่ายละครขึ้นชื่อ
ช้อปปิ้งอย่างจุใจทั้งเอ๊าเล็ทส์ชื่อดัง และแหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองที่ครบครัน
พร้อมพักผ่อนอย่างจุใจ ณ โรงแรมในออนเซ็นชื่อดังพร้อมบ่อน้ำร้อนส่วนตัวภายในห้องพัก


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก อ. 25 ก.พ. 63  
กรุงเทพฯ – โตเกียว

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.15 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ มหานครโตเกียว

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง พ. 26 ก.พ. 63  
โตเกียว ศาลเจ้าสึรุโอกะ ฮาจิมังกุ อะตามิ ปราสาทอะตามิ อิโตะ ออนเซ็น – Ito Illumination – อิโตะ ออนเซ็น

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ โตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าสึรุกะโอกะ ฮาจิมังกุ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของคามาคุระ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1063 โดยโชกุนคนแรกของคามาคุระ เพื่ออุทิศให้เทพเจ้าประจำตระกูลและเหล่าซามูไร

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อะตามิ เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมอิสุ ห่างจากโตเกียวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองรีสอร์ตชายทะเลยอดนิยมแห่งหนึ่งของชาวญี่ปุ่น

นำท่านสู่ ปราสาทอะตามิ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสร้างขึ้นเลียนแบบรูปทรงปราสาทแบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของเมืองอะตามิ เพราะอะตามินั้นตามประวัติศาสตร์แล้วไม่เคยมีปราสาท จึงสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทต่างๆ ในญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้งจุดชมวิวของเมืองและอ่าวซากามิเบื้องล่างที่สวยงาม

มีที่แสดงภาพวาดแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า “ยูคิโย เอะ” ที่ชั้นใต้ดิน และนักท่องเที่ยวยังสามารถลองสวมชุดญี่ปุ่นสมัยเอโดะเพื่อถ่ายภาพได้อีกด้วย

 

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ อิโตะออนเซ็น ออนเซ็นชื่อดังในแถบอิสุ

อิสระให้ท่านพักผ่อนในโรงแรมที่พักจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ งานเทศกาล Ito Gran Illumination งานเทศกาลประดับไฟในยามค่ำคืนแห่งใหม่ใกล้โตเกียว โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของสวน Izu Granpal Kouen ได้รางวัลอันดับ 3 ของงานเทศกาลแสดงไฟในประเทศญี่ปุ่น

โดยใช้ไฟกว่า 4 ล้านดวง แบ่งโซนการแสดงกว่า 12 แห่ง และใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 80,000 ตารางเมตร หรือขนาดเท่ากับโตเกียวโดม 2 แห่ง โดยมีการจัดแสดงยาวนานเกือบ 4 เดือน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี

 

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

พิเศษ! หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำ แช่ออนเซ็นแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Laforet Club Ito Onsen Yunoniwa หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม พฤ. 27 ก.พ. 63  

อิโตะ ออนเซ็น – เทศกาลคาวาสุซากุระ – ฟาร์มวาซาบิ – ชูเซ็นจิออนเซ็น – อิโตะ ออนเซ็น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลคาวาสุซากุระ หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานที่คาวาสุ เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จัดขึ้นในเมืองคาวาสุ จังหวัดชิซึโอกะ ภูมิภาคจูบุ เป็นสถานที่แรกๆ ที่ดอกซากุระเริ่มบานในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ต้นเดือน กุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน (ก่อนเมืองโตเกียวซึ่งจะบานช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน)

เทศกาลนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศกว่าล้านคนมาร่วมงานไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ ต้นซากรุะขนาดใหญ่อายุกว่า 60 ปี และต้นซากุระกว่า 8,000 ต้น ที่เรียงรายเป็นทางยาวเลียบริมแม่น้ำคาวาสุเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ฟาร์มวาซาบิ พืชพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก คนส่วนใหญ่จะรู้จักวาซาบิเป็นเพียงเครื่องปรุงรสที่ช่วยทำให้รสชาติอาหารอร่อยยิ่งขึ้น แต่ในประเทศญี่ปุ่น มีการนำวาซาบิมาทำเป็นสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ไอศกรีม น้ำสลัดวาซาบิ ผงวาซาบิโรยข้าว ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินชมฟาร์มวาซาบิและลิ้มลองรสชาติของสินค้าหลากหลายชนิดที่ทำจากวาซาบิ

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ชูเซ็นจิออนเซ็น เป็นหนึ่งในเมืองน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดบนแหลมอิซุ ตั้งอยู่บนภูเขาใจกลางคาบสมุทร เมืองแห่งนี้ตั้งชื่อตามวัดชูเซนจิซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมือง รายรอบไปด้วยศาลเจ้าเล็ก ๆ อีกมากมาย รวมถึงสะพานสีแดงกลางเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ ป่าไผ่ และ บริเวณออนเซ็นแช่เท้า นำท่านเดินชมบริเวณชูเซ็นจิออนเซ็นจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยอาหารฝรั่งเศส ณ ภัตตาคารที่ตกแต่งสไตล์ตะวันตก ท่ามกลางไร่องุ่นชื่อดังของแหลมอิซุ

ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำการจอง

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Laforet Club Ito Onsen Yunoniwa หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ศ. 28 ก.พ. 63  

ฮิโตะ ออนเซ็น – สะพานแขวนมิชิม่า – โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ทส์ – โตเกียว

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนมิชิม่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อเอาใจคนที่รักการชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบแบบพาโนราม่า

สะพานแขวนแห่งนี้มีความยาว 400 เมตร อยู่เหนือพื้นดินระดับ 70.6 เมตร นับว่าเป็นสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ทส์

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ
โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ
2,000 เยน

หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้ง ณ โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ทส์ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านช้อปิ้งตามอัธยาศัย

 

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! บริการท่านด้วย เมนูชาบูสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมูอย่างดี พร้อมไก่สับปรุงรส เสิร์ฟพร้อมผักสด มาให้ท่านได้เลือกสรร ภายในร้านที่ตกแต่งอย่างทันสมัย พร้อมซอฟท์ดริ้งค์แบบไม่อั้น!

 

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperail Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

 

 

วันที่ห้า ส. 29 ก.พ. 63  
โตเกียว – ชิบะ – ชิบามาตะ – ยามาโมโตะเท – วัดไทฉะคุเทน – ไทฉะคุเทนซันโดะ – ย่านกินซ่า – ท่าอากาศยานฮาเนดะ

 

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชิบะ แล้วนำท่านสู่ ย่านชิมาบาตะ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์มาแต่โบราณไว้ นำท่านชม ยามาโมโตะเท บ้านพักในสวนแบบญี่ปุ่น เดิมทีเป็นบ้านพักของพ่อค้าในอดีต ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นผสมกับแบบยุโรป

 

จากนั้น นำท่านชม วัดไทฉะคุเทน ที่มีชื่อเสียงมาจากการตกแต่งจากไม้แกะสลักอันสวยงาม เป็นผลงานเดียวกับผู้แกะสลักไม้ ณ ศาลเจ้าโทโชกุในนิกโก้  แต่ไม่มีการทาสีเนื่องจากเป็นการตั้งใจที่จะคงสภาพแบบเดิมไว้ และบริเวณหน้าอาคารหลักยังมีต้นสนที่อายุกว่า 500 ปี ที่เปรียบเสมือนมังกรเลื้อยผ่านบริเวณนี้

 

 

จากนั้น นำท่านเดินชม ไทฉะคุเทนซันโดะ หรือถนนคนเดินหน้าวัดไทฉะคุเทน  ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ โดยถนนสายนี้มักถูกใช้เป็นฉากในละครญี่ปุ่น โดยในช่วงปีค.ศ. 1969 – 1995 มีละครถึง 48 เรื่องที่ใช้เมืองนี้เป็นฉากหลัง โดยสองข้างทางเป็นร้านค้าที่มีอายุเก่าแก่ โดยขายสินค้า ของที่ระลึก และขนมขบเคี้ยวแบบญี่ปุ่นให้ท่านได้เลือกช้อปและชิมตามอัธยาศัย

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บริการท่านด้วย เมนู ข้าวหน้าปลาไหล ภายในภัตตาคารท้องถิ่นที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน

ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำการจอง

 

 

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่เปรียบเสมือนย่านทองหล่อของชาวโตเกียว ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 120,000 เหรียญสหรัฐ)

นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยป้ายโฆษณา ห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม และร้านทอยส์ปาร์ค ที่ขายของเล่นและเกมส์ ร้านขายของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกที่หาได้เกือบทุกยี่ห้อที่จัดและตกแต่งร้านอย่างสวยงามเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานช้อปปิ้งแบรนด์มากมาก อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Hermes,Dolce & Gabbana, Burburry, Prada และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูปูยักษ์ ให้ท่านได้เพลิกเพลินกับการลิ้มรสปูหลากหลายเมนู ณ ภัตตาคารชื่อดัง

ภัตตาคารอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำการจอง

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ

วันที่หก อา. 1 มี.ค. 63  
โตเกียว – กรุงเทพฯ

 

00.20 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.25 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รวมค่าตั๋วเครื่อง (สายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 25 ก.พ.- 1 มี.ค. 63
ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 89,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 86,500 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 80,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 71,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 19,500 บาท

หมายเหตุ         

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ 

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค่าขนกระเป๋า น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 40,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ