Kawazu
First Sakura & Ito Illumination
7 วัน 4 คืน 23-29 กุมภาพันธ์  2567
โดยสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ (ANA) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ชมความสวยงามซากุระแรกของปี ในเทศกาลคาวาสุซากุระ  ที่มีต้นซากุระมากกว่า 8,000 ต้น ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร
เยือนเทศกาลประดับไฟ Ito Gran Illumination ความสวยงามในยามค่ำคืนด้วยไฟกว่า 4 ล้านดวง
ล่องเรือสะเทินน้ำสะเทินบก รถบัสนินจา พร้อมประสบการณ์ชมวิวรอบทะเลสาบและภูเขาไฟฟูจิ เก็บสตอเบอร์รี่หวานฉ่ำสดๆ จากสวน ช้อปปิ้งที่โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ทส์ เอ๊าท์เล็ทส์ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ! พักโรงแรมที่มีออนเซ็นแบบส่วนตัวด้วยกันถึง 3 คืน ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งที่โตเกียว ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตที่ไม่ควรพลาด
DAY 1
ศ. 23 ก.พ. 67
กรุงเทพฯ – โตเกียว
19.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 6

เคาน์เตอร์ L เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์   

เจ้าหน้าที่เวิลด์เซอร์ไพร้ส คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก 

22.50 น. โดยสายการ ออลนิปปอน แอร์เวย์   เที่ยวบินที่ NH850 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฮาเนดะ โตเกียว

พักค้างแรมบนเครื่องบิน 

DAY 2
ส. 24 ก.พ. 67
โตเกียว – ฮาโกเน่ – รถบัสนินจา – อะตามิ
สวนอะตามิไบเอ็น – อิโตะ

เช้า

06.30 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ โตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่ สวนฮาโกเน่ แล้วนำท่านโดยสาร รถบัสนินจา รถบัสสะเทินน้ำสะเทินบก โดยเริ่มต้นเส้นทางจากบนบกแล้วแล่นลงสู่ทะเลสาบอะชิเพื่อสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ท่านสามารถชมศาลเจ้าฮาโกเน่ และภูเขาไฟฟูจิได้ระหว่างทางอีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารญี่ปุ่นข้าวปูอบหม้อดิน และเครื่องเคียงต่างๆ

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่  อะตามิ  แล้วนำท่านชม สวนอะตามิไบเอ็น สถานที่ที่ดอกบ๊วยที่บานเร็วที่สุด และใบไม้เปลี่ยนสีช้าที่สุดในญี่ปุ่น โดยดอกบ๊วยสีชมพูและแดงจะบานสะพรั่งช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี รวมถึงมีการจัดเทศกาลชมดอกบ๊วย ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านค้าและงานอีเวนท์ต่างๆอีกด้วย อิสระให้ท่านชมความงามของดอกบ๊วยตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

*หมายเหตุ : การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วย เมนูไคเซกิ หรือ เซตอาหารญี่ปุ่นตามฤดูกาลซึ่งจะรวบรวมวัตถุดิบ
รสชาติเยี่ยม สดใหม่ นำมาปรุงเป็นอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลอง อย่างหลากหลาย

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

หลังอาหารอิสระให้ทุกท่านได้แช่น้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Laforet Ito Onsen Yunoniwa หรือในระดับเดียวกัน 

พิเศษ!  ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับออนเซ็นแบบส่วนตัวภายในห้องพัก


DAY 3
อา. 25 ก.พ. 67
อิโตะ – เทศกาลคาวาสุซากุระ – ชายฝั่งโจกาซากิ – งานเทศกาล Ito Gran Illumination – อิโตะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลคาวาสุซากุระ หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานที่คาวาสุ เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จัดขึ้นในเมืองคาวาสุ จังหวัดชิซึโอกะ ภูมิภาคจูบุ เป็นสถานที่แรกๆ ที่ดอกซากุระเริ่มบานในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ต้นเดือน กุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน (ก่อนเมืองโตเกียวซึ่งจะบานช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน)

เทศกาลนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศกว่าล้านคนมาร่วมงานไฮไลท์ของเทศกาลอยู่ที่ ต้นซากรุะขนาดใหญ่อายุกว่า 60 ปี และต้นซากุระกว่า 8,000 ต้น ที่เรียงรายเป็นทางยาวเลียบริมแม่น้ำคาวาสุเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

*หมายเหตุ : การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารฝรั่งเศส 3 คอร์ส

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชายฝั่งโจกาซากิ ทางตะวันออกของแหลมอิซุ ชายฝั่งนี้ได้ก่อเกิดขึ้นตามธรรมชาติมาตั้งแต่ 4,000 ปีที่แล้ว จากการระเบิดของภูเขาไฟโอมุระ กลายเป็นหน้าผาริมชายฝั่งสูง 9 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล จนมีทัศนียภาพที่งดงามของชายฝั่ง โดยเฉพาะ สะพานแขวนคะโดวากิซากิ ซึ่งพาดอยู่ระหว่างสองฝั่งของหน้าผา บนความสูง 48 เมตร 

อิสระให้ท่านชมความงามทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของแหลมอิซุ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ

นำท่านเดินทางสู่ งานเทศกาล Ito Gran Illuminationงานเทศกาลประดับไฟในยามค่ำคืนแห่งใหม่ใกล้โตเกียว โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของสวน Izu Granpal Kouen ได้รางวัลอันดับ 3 ของงานเทศกาลแสดงไฟในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ไฟกว่า 4 ล้านดวง

แบ่งโซนการแสดงกว่า 12 แห่ง และ ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 80,000 ตารางเมตร หรือขนาดเท่ากับโตเกียวโดม 2 แห่ง โดยมีการจัดแสดงยาวนานเกือบ 4 เดือน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี

ได้เลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Laforet Ito Onsen Yunoniwa หรือในระดับเดียวกัน พิเศษ!  ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับออนเซ็นแบบส่วนตัวภายในห้องพัก


DAY 4
จ. 26 ก.พ. 67
อิโตะ – อิสุ – ชูเซ็นจิออนเซ็น – กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ – สะพานแขวนมิชิม่า – ฮาโกเน่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อิสุ แล้วนำท่านเดินทางสู่ ชูเซ็นจิออนเซ็น เป็นหนึ่งในเมืองน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดบนแหลมอิซุ ตั้งอยู่บนภูเขาใจกลางคาบสมุทร เมืองแห่งนี้ตั้งชื่อตามวัดชูเซนจิซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมือง รายรอบไปด้วยศาลเจ้าเล็ก ๆ อีกมากมาย รวมถึงสะพานสีแดงกลางเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ ป่าไผ่ และ บริเวณออนเซ็นแช่เท้า

นำท่านเดินชมบริเวณชูเซ็นจิออนเซ็นจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นพร้อมทั้งยังสามารถรับประทานสตอเบอร์รี่หวานฉ่ำ ได้แบบไม่อั้นภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วย 

*หมายเหตุ : การเก็บสตอเบอร์รี่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนมิชิม่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อเอาใจคนที่รักการ ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบแบบพาโนราม่า

สะพานแขวนแห่งนี้มีความยาว 400 เมตร อยู่เหนือพื้นดินระดับ 70.6 เมตร นับว่าเป็นสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hakone Kowakien Tenyu หรือในระดับเดียวกัน

พิเศษ! ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับ ออนเซ็นแบบส่วนตัว ภายในห้องพัก


DAY 5
อ. 27 ก.พ. 67
ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ทส์ – โตเกียว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งก่อกำเนิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่าสามพันปีที่แล้ว โดยเรือที่ดูคล้าย เรือโจรสลัด สีสันสวยงามแปลกตา ใช้เวลาประมาณ 40 นาที หากในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ท่านสามารถเห็นยอดภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ทส์ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในราคาย่อมเยา ท่ามกลางธรรมชาติ

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ  ได้จัดเตรียม ค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,500 เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เอ๊าท์เล็ทส์แห่งนี้ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรที่สามารถขึ้นไปชมวิวธรรมชาติได้ มีสินค้าแบรนด์ทั้งในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศ

นอกจากนี้จุดที่เป็นไฮไลท์ของเอ๊าท์เล็ทส์แห่งนี้ ก็คือ ในวันที่ท้องฟ้าสดใส สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูยากินิคุหรือปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ได้เลือกเนื้อวัว หมู หรือไก่ พร้อมเครื่องเคียงไม่จำกัดในเวลาที่กำหนด

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani หรือในระดับเดียวกัน


DAY 6
พ. 28 ก.พ. 67
โตเดียว – ย่านชินจูกุ – นาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์  อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ

ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมือง

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านขาปูยักษ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุดิบอาหารและขาปูยักษ์ที่มีคุณภาพสูง รสชาติอาหารอร่อย รวมถึงคุณภาพด้านบริการที่ดีเยี่ยม

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน นาริตะ

18.40 น. โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ NH805 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 7
พฤ. 29 ก.พ. 67
00.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Kawazu First Sakura & Ito Illumination

23 – 29 ก.พ. 2567
(7 วัน 4 คืน)

จำนวนผู้เดินทาง
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
94,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
67,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
26,000 บาท
– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 13,000 าทต่อท่าน
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย
ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศ (บินไป-กลับ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)