เที่ยว หลวงพระบางในทริปส่วนตัวสุด private ที่คุณปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ตามความต้องการ

บริการในรูปแบบของ World Surprise Travel Concierge

หลวงพระบางเมืองท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและสายน้ำ

สัมผัสชาวหลวงพระบางร่วมใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้า

ล่องเรือถ้ำติ่ง ที่มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน ชมวัดเชียงทอง

อัญมณีแห่งเมืองหลวงพระบางและศิลปะล้านช้าง