Hidden Jewel of Hungary
Surprise! 7 Days
โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส (QR)
10-16 ตุลาคม 2566
Hidden Jewel of Hungary
Surprise! 7 Days
โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส (QR)
10-16 ตุลาคม 2566
Hidden Jewel of Hungary
Surprise! 7 Days
โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส (QR)
10-16 ตุลาคม 2566
วันแรก อังคารที่  10 ต.ค. 2566
กรุงเทพฯ – โดฮา
17.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

20.00 น. โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR835 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม พักค้างแรมบนเครื่องบิน

23.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด กรุงโดฮา

02.10 น. โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR189 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง พุธที่ 11 ต.ค. 2566
เวียนนา – ฮังการี – เยอร์ – จัตุรัสเซแชนยิ – บูดาเปสต์ – แคสเทิล ฮิลล์ – มื้ออาหาร Michelin Red Guide

เช้า

07.00 น. ถึงท่าอากาศยานเวียนนา ประเทศออสเตรีย

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เยอร์ (Győr) เมืองหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฮังการี ซึ่ง เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑลเยอร์-โมซง-โซพรอน (Győr-Moson-Sopron) และภูมิภาคทรานส์ดานูเบียตะวันตก ตั้งอยู่บนถนนสายสำคัญสายหนึ่งของยุโรปกลาง กึ่งกลางระหว่างบูดาเปสต์และเวียนนา

เยอร์เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Széchenyi István และคณะบัลเล่ต์แห่งเยอร์ที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล ซึ่งจัดแสดงในโรงละครแห่งชาติฮังการี (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

แล้วนำท่านถ่ายรูปด้านนอก ศาลาว่าการเมืองเยอร์ สถานที่สำคัญของเมืองแห่งนี้เป็นอาคารสไตล์นีโอคลาสสิก เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898 มีหอคอยสูง 59 เมตรและหลังคาสีเขียวที่โดดเด่น ที่ด้านนอกศาลากลาง มีสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของเยอร์ขนาดใหญ่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน

จากนั้น นำท่านชม จัตุรัสเซแชนยิ (Széchenyi Sqaure) จตุรัสกลางเมืองเยอร์ เป็นจัตุรัสสไตล์บาโรกที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ โรงแรม ร้านอาหารที่มีที่นั่งหน้าร้าน และร้านค้าที่น่าสนใจ

อิสระให้ท่านเดินเล่นรอบๆ จัตุรัส แล้วนำท่านเดินสำรวจเมืองเก่าของเยอร์

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ตั้งอยู่ในเรือกลางแม่น้ำ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการรับประทานอาหาร ร้านอาหารแห่งนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2000

บริการท่านด้วยอาหารท้องถิ่น 3 คอร์สเมนู เริ่มต้นด้วยสลัดเบคอน ผักสดๆ และเสาวรส ให้รสเปรี้ยวเรียกน้ำย่อย สำหรับอาหารถัดไป เมนูสเต็กปลา หรือสเต็กหมู 
ที่ท่านสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง ตบท้ายด้วยเมนูขนมหวานอย่างช็อกโกแลตซูเฟล่ ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่กลิ่นหอมละมุน (เมนูในแต่ละช่วงฤดูกาล อาจะมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับร้านเป็นผู้กำหนด)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บูดาเปสต์ นครหลวงของประเทศฮังการีที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูป”  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

แล้วนำท่านเดินทางสู่ แคสเทิล ฮิลล์ หรือที่เรียกกันว่าเป็นเมืองเก่าบูดา จุดศูนย์กลางทางด้านสถาปัตยกรรมโบราณเก่าแก่และศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมาย  มากว่า 100 ปี  และชม ป้อมชาวประมง ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีพจากการรุกรานปกป้องบ้านเมืองเมื่อครั้งที่ถูกพวกมองโกล เข้ามารุกรานเมื่อปี ค.ศ. 1241-1242 

บนป้อมแห่งนี้นับว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงดงามของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามา

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นแบบฮังกาเรียนแท้ๆ ที่ตั้งอยู่ในร้านขนมตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีความเป็นมายาวนานในการทำอาหารมากกว่า 35 ปี ได้รับการแนะนำใน Michelin Red Guide ตั้งแต่ปี 2005 และ Gault Millau ได้รับรางวัลหมวก 2 ใบในปี 2011 

บริการท่านด้วยอาหาร 3 คอร์สเมนู (เมนูในแต่ละช่วงฤดูกาล อาจะมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับร้านเป็นผู้กำหนด)

พักค้างแรม ณ โรงแรม ที่พัก Novotel Budapest Danube หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม พฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 2566
บูดาเปสต์ – เซ็นทรัล มาร์เกต ฮอลล์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – นั่งรถบัสจิบเบียร์ชมเมืองบูดาเปสต์ – โรงอาบน้ำแร่ Széchenyi Thermal

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เซ็นทรัล มาร์เกต ฮอลล์ ตลาดในร่มที่ทั้งใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในกรุงบูดาเปสต์ มีสินค้ามากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นยามเช้า ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และร้านขายของที่ระลึก

ที่แห่งนี้ ท่านจะได้ชิมอาหารพื้นเมืองยอดนิยม คือ Langos ขนมปังทอดในแบบฉบับฮังการี ที่กระจายความนิยมไปยังประเทศต่างๆ รอบข้าง อาทิเช่น ออสเตรีย , เซอร์เบีย , สาธารณรัฐเชค หรือ
สโลวาเกีย

อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลานัดหมาย นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมบรรยากาศโดยรอบและดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทางของกรุงบูดาเปสต์ จากบนแม่น้ำดานูบ

ท่านสามารถถ่ายภาพกับ อาคารรัฐสภาฮังการี ที่สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1885 – 1902 มีความยาว 268 เมตรความสูง 96 เมตร มีจำนวน 691 ห้อง ลายประดับตกแต่งทางด้านข้างเป็นแบบนีโอ-กอธิค แต่ตัวอาคารทางด้านล่างสร้างในศิลปะแบบบาร็อค

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นชื่อดังอันดับต้นๆ ของบูดาเปสต์ ที่ได้รับรางวัลมิชลินเพลท มาตั้งแต่ปี 2016 เสิร์ฟท่านด้วย 3 คอร์สเมนู ที่ประกอบไปด้วย ซุปไก่หน่อไม้ฝรั่งเข้มข้นหอมกลุ่นกลิ่นกระเทียมป่า ตามด้วยปลาเรดฟิชปลาน้ำลึกย่างด้วยเนยคุณภาพดี เสิร์ฟพร้อมมันหวาน หรือให้ท่านเลือกเป็นหมูสันนอกย่างเสิร์ฟพร้อมซอสสูตรพิเศษที่ให้รสหวานอมเปรี้ยว ปิดท้ายด้วยขนมหวานประจำวัน (เมนูในแต่ละช่วงฤดูกาลอาจะมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับร้านเป็นผู้กำหนด)

หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถบัสจิบเบียร์ชมเมืองบูดาเปสต์ ให้ท่านได้นังรถเที่ยวชมเมืองบูดาเปสต์ในอีกหนึ่งมุมมอง พร้อมกับจิบเบียร์กันแบบไม่อั้น ตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โรงอาบน้ำแร่ Széchenyi Thermal Bath

โรงอาบน้ำแร่ชื่อดังของเมืองบูดาเปสต์ โดยตัวอาคารได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์ นีโอ บาร็อค มีทั้งอ่างอาบน้ำแร่ในร่มและกลางแจ้ง และยังได้รับสมญานามว่าเป็น “One of the largest bathing complexes in Europe” อีกด้วย

อิสระให้ท่านอาบน้ำแร่ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารปิ้งย่างท้องถิ่นแบบบุฟเฟ่ต์ ที่กำลังเป็นกระแสในบูดาเปสต์
มีให้เลือกทั้ง กุ้ง, ปลาหลากชนิด ทั้งปลาฉลาม, ปลาแซลมอน, ปลากระพง และอื่นๆ ปลาหมึก, เนื้อหมู, เนื้อวัว สำหรับสายชอบดื่ม สามารถเลือกดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุกชนิด ทั้งไวน์ เบียร์  เต็มอิ่มกันไป 3 ชั่วโมงเต็มๆ เรียกได้ว่า “All You Can Eat And Drink Restaurant”  

พักค้างแรม ณ โรงแรม ที่พัก Novotel Budapest Danube หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ศุกร์ที่ 13 ต.ค. 2566
บูดาเปสต์ – แอสเตอร์กอม – วิหารเอสเตอร์คอม – วิแชการ์ด – ปราสาทวิเชร์การ์ด – แซนแตนแดร – บูดาเปสต์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ แอสเตอร์กอม เมืองหลวงเก่าของประเทศฮังการี ในช่วงศตวรรษที่ 10 จนถึงกลางศตวรรษที่ 13 และเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคมากกว่า 1,000 ปี

แล้วนำท่านชม วิหารเอสเตอร์คอม ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฮังการี ภายในมีแท่นบูชาที่เป็นภาพวาดของพระแม่มารี ผลงานของ Michelangelo Grigoletti ซึ่งเป็นภาพวาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทำการวาดบนผืนผ้าใบเพียงผืนเดียว

จากนั้น นำท่านสู่ วิแชการ์ด เมืองที่ได้ชื่อว่า ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีที่สุดของประเทศ คือ อยู่ในช่วงโค้งของแม่น้ำดานูบ  เป็นจุดชมวิว แม่น้ำดานูบได้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง มีภูเขาเรียงรายอย่างสวยงาม

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านอาหารเก่าแก่ในเมืองวิแชการ์ด ราวกับว่าได้พาทุกท่านย้อนกลับไปก่อนหน้าราว 500 ปี อาหารปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบในท้องถิ่น เสิร์ฟท่านด้วยอาหาร 3 คอร์สเมนู เริ่มต้นด้วยเมนูซุปร้อนๆ และสลัดผักสดๆ ตามด้วยเมนคอร์ส อย่างหมูกรอบสูตรเฉพาะของทางร้าน ตบท้ายด้วยขนมหวานอย่างชีสเค้กหรือไอศครีม 
(เมนูในแต่ละช่วงฤดูกาลอาจะมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับร้านเป็นผู้กำหนด)

หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาทวิเชร์การ์ด ปราสาทในยุคกลางที่อยู่บนยอดเขาที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 300 เมตร ในอดีตใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของเหล่าอัศวินที่เดินทางไปรบในสงครามครูเสด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และได้รับการยกย่องให้เป็น “ปราสาทในม่านเมฆ”

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและเก็บภาพแห่งความประทับใจกับความงดงามของแม่น้ำดานูบในมุมที่หลายๆคนกล่าวกันว่า สวยที่สุดในฮังการี

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ แซนแตนแดร เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มีเสน่ห์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ อดีตชุมชนที่ตั้งของพวกอพยพชาวเซอร์เบีย ที่นำเอาสถาปัตยกรรมโอธอร์ดอกซ์มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค นำท่านเดินชมเมืองบริเวณจัตุรัสเมือง


ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกต่าง ๆ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ บูดาเปสต์ 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม ที่พัก Novotel Budapest Danube หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เสาร์ที่ 14 ต.ค. 2566
บูดาเปสต์ – McArthurglen Parndorf Designer Outlet – เวียนนา – เวียนนา – ช้อปปิ้งย่านกราเบน – เวียนนา

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ McArthurglen Parndorf Designer Outlet 
แหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นเสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าภายในเอาท์เล็ตที่มีร้านค้ากว่า 150 ร้าน

ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Escada, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Bally, Aigner, Strenesse, René Lezard ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายใน McArthurglen Parndorf Designer Outlet

หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เวียนนา มหานครโบราณอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮับส์เบิร์กที่เคยรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดเมื่อสมัยยุคกลาง ปัจจุบันคือเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นศูนย์รวมทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น เวียนนายังเป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 20 จนได้รับสมญานามว่าเป็น “City of music” และยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกอีกด้วย

แล้วนำท่าน ช้อปปิ้งย่านกราเบน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางกรุงเวียนนา
จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

ร้านอาหารสไตล์บาร์บีคิว บรรยากาศแบบคลาสสิคที่มีความเชี่ยวชาญในการทำซี่โครง ให้ท่านได้ลิ้มลอง เมนูไฮไลท์หมูบาร์บีคิวชิ้นยักษ์ขนาดความยาว 1  เมตรเสิร์ฟคู่กับ ซอสมาโยกระเทียม ซอสมะเขือเทศและกะหล่ำปลีดอง ตัวเนื้อซี่โครงหมูย่างได้หอมนุ่ม เสริฟ์พร้อมสลัด (เมนูในแต่ละช่วงฤดูกาลอาจะมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับร้านเป็นผู้กำหนด)

พักค้างแรม ณ โรงแรม Novotel Wien Hauptbanhnhof หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก อาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 2566
เวียนนา – มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน – ช้อปปิ้งย่านกราเบน – ท่าอากาศยานเวียนนา

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน นำท่านชมมหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งมีสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาเนสก์ ต่อมาใน ปี ค.ศ. 1258 ได้เกิดเพลิงไหม้มหาวิหารแห่งนี้ จึงได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่

โดยสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนมาเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิค ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองเวียนนา ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด โดยจุดเด่นของ มหาวิหารนี้คือหลังคากระเบื้องหลากสี ที่มีลวดลายโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใคร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารไทยในกรุงเวียนนา ที่คงรสชาติความเป็นไทยไว้อย่างดี 
(เมนูในแต่ละช่วงฤดูกาลอาจะมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับร้านเป็นผู้กำหนด)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเวียนนา

16.25 น. โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR184 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด กรุงโดฮา

วันที่เจ็ด จันทร์ที่ 16 ต.ค. 2566
กรุงเทพฯ
01.10 น. โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR834 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ

12.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

Hidden Jewel of Hungary Surprise 7 Days 4 Nights

โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส (QR)

ออกเดินทางวันที่
10-16 ต.ค. 2566
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
110,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
23,500 บาท
หมายเหตุ

– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าบริการรวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ชั้นประหยัด สายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์ ไป-กลับ 

– ค่ารถรับส่งตามรายการ คนขับสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้บริการตามรายการที่ระบุไว้

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุไว้

– ค่าเข้าชมสถานที่ ตามรายการที่ระบุไว้

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ***ยกเว้นคนต่างด้าว

– หัวหน้าทัวร์ จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถ

– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)