Mie Gourmet Surprise! 6 Days

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : มิเอะ, นาโกย่า, นางาชิม่า

โดยสายการบินไทย (TG)
3-8 มี.ค. 2563 (6 วัน)

นำท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของ “มิเอะ”
เมืองชายทะเลอันโด่งดัง สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง
พร้อมชมการสาธิตดำน้ำงมหอยไข่มุก

 • เพลิดเพลินกับเทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
 • สนุกสนานกับการเก็บสตรอเบอรี่ พร้อมทานสดๆ จากไร่
 • สักการะขอพรศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าพันปี
 • ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ และภัตตาคารระดับมิชลิน
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น พร้อมช้อปปิ้งส่งท้ายอย่างจุใจ

 


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก อ. 3 มี.ค. 63  
กรุงเทพฯ – นาโกย่า

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง พ. 4 มี.ค. 63  
นาโกย่า – มิเอะ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ชมการสาธิตดำน้ำเก็บไข่มุก – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโทบะ – หาดฟุตามิงาร่า

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

08.00 น. ถึงท่าอากาศยาน ชูบุ เซ็นแทรร์ ท่าอากาศยานในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านสู่

มิเอะ เมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเล แล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน  อาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูกุ้งอิเสะ อาหารท้องถิ่นชื่อดัง เมื่อท่านได้มาเยือนที่เกาะไข่มุก หรือทะเลญี่ปุ่นแถบโทบะ อะมะฮัท หรือ ซีฟู้ดย่างบนเตาร้อนๆ ถือเป็นอาหารอันโอชะที่ไม่ควรพลาด

(ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระยะเวลาการจอง)

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดี และเป็นไข่มุกธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการควบคุมการผลิต ทำให้ไข่มุกของที่นี่โด่งดังไปทั่วโลก

ท่านจะได้รับชม การสาธิตดำน้ำเก็บไข่มุก เป็นการแสดงของหญิงชาวอะมะ (หญิงสาวชาวทะเลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมทะเล) สาธิตวิธีการดำน้ำหาไข่มุกและของทะเล ในสมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนเดินเรือ และให้ผู้หญิงลงไปดำน้ำ เพราะผู้หญิงสามารถดำน้ำได้นานกว่าผู้ชาย

 

 

แล้วนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโทบะ ตั้งอยู่ริมอ่าวโทบะ ถัดจากเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมมากๆ ของเมือง

ไฮไลท์ของที่นี่ คือ ตู้ปลาหลักที่จัดแสดงด้านใน เนื่องจากทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีตู้ปลาใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น โดยภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 12 โซน ตามที่มาของสัตว์น้ำจากมหาสมุทรที่ห่างไกล ทะเล และแม่น้ำ

สิ่งมีชีวิตที่นำมาจัดแสดงได้แก่ ปลาหลากหลายสายพันธุ์ แมงกระพรุน ปู สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สิงโตทะเล แมวน้ำ นกทะเล นาก และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

จากนั้น นำท่านชม หาดฟุตามิงาร่า ชายหาดที่มีชื่อเสียง และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์คือ เมโอโตะ อิวะ หรือ หินคู่สมรส ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ และเล็ก สองก้อนถูกโยงเข้าด้วยกันด้วยเชือกชิเมะนะวะ

หินขนาดใหญ่นั้นหมายถึงผู้ชาย ส่วนหินขนาดเล็กหมายถึงผู้หญิง เชือกที่คล้องนั้นบอกถึงการเชื่อมโยงให้เกิดโลกขึ้นมาซึ่งเป็นความเชื่อในท้องถิ่น ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศบริเวณชายหาด

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Toba Grand หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม พฤ. 5 มี.ค. 63  

มิเอะ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอะฮาไร – นางาชิม่า – 
สวนนาบานะโนะซาโตะ Winter Illumination Show

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายร้อยปี และศาลเจ้านี้ถือเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เชื่อกันว่าสืบเชื่อสายราชวงศ์ญี่ปุ่นมาโดยตรง

และในทุกๆ 20 ปี จะมีการบูรณะศาลเจ้าให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอ จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก ณ ถนนช้อปปิ้งโอะฮะไร ที่ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้า ซึ่งมีการออกร้านจำหน่ายทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูสุกี้ยากี้เนื้อมัตสึซากะ หนึ่งในวัตถุดิบชั้นเลิศของเมืองมัตสึซากะ ที่ได้รับการยกย่องจากนักชิมทั่วทุกมุมโลกว่าเป็นเนื้อวัวที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น จัดเสิร์ฟเนื้อมัตสึซากะ
จิ้มกับไข่ไก่เพื่อชูรสชาติความหวานของเนื้อ ทานพร้อมผักสดและเครื่องเคียงต่างๆ

(ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระยะเวลาการจอง)

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นางาชิม่า แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ นำท่านชม Winter Illumination Show เป็นการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น ไฮไลค์ของงานี้คืออุโมงค์ไฟ ซึ่งเมือเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแสงสีและการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชั่นในยามค่ำคืนกันเป็นจำนวนมาก

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nagashima หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ศ. 6 มี.ค. 63  

นางาชิม่า – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซดรีม – นาโกย่า-สวนผลไม้ – ย่านเมืองเก่าอินุยาม่า

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซดรีม ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายมากถึง 240 ร้าน ในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Tommy Hilfiger, Fossil, Diesel, Nike, Gap, Adidas, Quicksilver, Clarks, Harrods ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี่ และรับประทานสดๆ จากไร่ ให้ท่านได้ลิ้มรสสตรอว์เบอร์รี่อันหวานฉ่ำ กรอบ อร่อย ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อินุยามะ จากนั้น นำท่านชม ปราสาทอินุยามะ เป็นปราสาทเก่าแก่สมัยเอโดะ สร้างโดย โอดะ โนบุยาสุ ซึ่งเป็นปู่ของจอมทัพโอดะ โนบุนางะ ในปี ค.ศ. 1537 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทขาว ตัวปราสาทมีความสูงประมาณ 40 เมตร แบ่งเป็น 4 ชั้น ซึ่งชั้นบนสุดสามารถชมทัศนียภาพของแม่น้ำคิโซะได้โดยรอบ

อิสระให้ท่านชมปราสาทและเก็บภาพเป็นที่ระลึก หรือเดินเล่นใน ตรอกโชวะ ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางหน้าปราสาท ทั้งร้านอาหาร ร้านขนมญี่ปุ่น ร้านน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก และงานฝีมือแสนน่ารักมากมาย

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยอาหารฝรั่งเศส ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ปรุงโดยเชฟอาหารฝรั่งเศสมืออาชีพ พร้อมจัดเสิร์ฟให้ท่านได้ลิ้มรสภายในภัตตาคารที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นโอบล้อมไปด้วย
สวนสวย

(ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระยะเวลาการจอง)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nagoya Prince Sky Tower หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ส. 7 มี.ค. 63  
นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟ – ย่านซาคาเอะ – ท่าอากาศยาน ชูบุ เซ็นแทรร์

 

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์รถไฟ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและรวบรวมรถไฟต่างๆ ตั้งแต่สมัยรถจักรไอน้ำในอดีต มาจนถึงสมัยรถไฟระบบแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีระบบจำลองการขนส่งและคมนาคมทางรถไฟที่เสมือนจริงและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมื่อมาเยือนนาโกย่า หนึ่งในอาหารขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดคือ ข้าวหน้าปลาไหล นาโกย่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมการกินปลาไหลมากว่าร้อยปี โดยเฉพาะ Hitsumabushi หรือข้าวหน้าปลาไหลที่จัดเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง ทานพร้อมน้ำซุปตับปลาไหลชั้นยอดหอมกรุ่นนั้น ถือเป็นเมนูยอดนิยมอีกด้วย

(ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระยะเวลาการจอง)

 

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองนาโกย่า มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้ามือสอง ในย่านซาคาเอะนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ Oasis 21 และ Nagoya TV Tower อีกด้วย อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูปูยักษ์ จัดเสิร์ฟหลากหลายเมนู ณ ภัตตาคารชื่อดังที่มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ของญี่ปุ่น

ภัตตาคารอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำการจอง

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทร์

วันที่หก อา. 8 มี.ค. 63  
นาโกย่า – กรุงเทพฯ

00.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

04.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รวมค่าตั๋วเครื่อง (สายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 3 – 8 มี.ค. 63
ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 86,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 78,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 69,500 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,900 บาท

หมายเหตุ         

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ 

 

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ1,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 • ของพรีเมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋า Travel kit, universal adapter,
  Shopping bag, ปกพาสปอร์ต, ปากกาไฟฉาย, ร่ม, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และยาดม)
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยาน
 • พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / 2 ท่าน

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 45,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ