Romantic Kansai Surprise!

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) เกียวโต => โอซาก้า
27 Mar 2019 - 01 Apr 2019

สัมผัสบรรยากาศของสุดโรแมนติกในภูมิภาคคันไซ

ท่ามกลางต้นซากุระที่ผลิบานพร้อมกันทั้งเมือง

เดินทางย้อนเวลาสู่อดีตผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ฮิกาชิยามะ

สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติราวกับสวรรค์ ณ อามาโนะฮาชิดาเตะ 

พักผ่อนอย่างเต็มที่ในโรงแรมพร้อมออนเซ็นถึง 3 คืน รวมถึงแหล่งออนเซ็นชื่อดัง

ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ เอาท์เล็ตและย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในโอซาก้า

วันแรก 27 มีนาคม 2562
กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.30 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครโอซาก้า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 28 มีนาคม 2562
โอซาก้า – พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป – โกเบ – ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ – อะริมะออนเซ็น

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.00 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูป ที่ท่านสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งได้ความรู้อีกด้วย

เรียนรู้ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูปยี่ห้อดัง “นิชชิน” (NISSIN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 ชมขั้นตอนการผลิต และทดลองทำบะหมี่ถ้วยสำเร็จรูปในแบบของท่านเอง แล้วนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โกเบ เมืองหลักของจังหวัดเฮียวโง โกเบเป็นหนึ่งในสิบเมืองใหญ่ ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญ

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารเก่าแก่ ซึ่งก่อตั้งมากว่า 130 ปี ที่สร้างสรรค์เมนูเนื้อโกเบแบบเทปันยากิ โดยใช้เนื้อโกเบคุณภาพชั้นยอด

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านบ้านพักชาวต่างชาติคิตะโนะ เป็นย่านที่มีการตกแต่งอาคารบ้านเรือน

เป็นแบบสไตล์ตะวันตก และภายในบ้านแต่ละหลังมีการจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงอุปกรณ์

ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแต่ละหลัง (ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)

แล้วนำท่านเดินทางสู่ อะริมะ ออนเซ็น ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำแร่ที่หายากมากที่สุดในโลก

เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลัก 9 ชนิดทั้งธาตุเหล็ก กำมะถัน ไฮโดรคาร์บอนเนต คลอไรด์ ซัลเฟด เป็นต้น จึงมีชื่อเสียงในเรื่องการรักษาโรค ทั้งยังมีออนเซนสาธารณะให้ท่านได้

ผ่อนคลายร่างกายจากความเมื่อยล้า และความหนาวเย็น จากน้ำแร่ในบริเวณนี้

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูไคเซกิ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Arima Grand หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม 29 มีนาคม 2562
อะริมะออนเซ็น – อามาโนะฮาชิดาเตะ – สวนคะซะมะซึ – อิเนะ –ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมง

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อะมาโนะฮาชิดาเตะ (สะพานทางเดินสู่สรวงสวรรค์) ความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ปกคลุมไปด้วยต้นสน หาดทราย ตัดผ่านอ่าวมิยาสึ บนคาบสมุทรทังโกะ ทางตอนเหนือของเกียวโต พาท่านชมสุดยอดแห่งความสวยงาม ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยคนนักจะพบเห็นถึงความละเมียดละไมของธรรมชาติดั่งภาพวาดสีน้ำมัน ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของสายลม และแสงแดด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านล่องเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปยังจุดชมวิว สวนคะสะมะสึ นำท่าน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า เพื่อไปยังจุดชมวิวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง โดยที่จุดชมวิวแห่งนี้ว่ากันว่า ให้ก้มแล้วมองลอดหว่างขาตัวเอง และภาพที่ปรากฏต่อหน้าของท่านจะเห็นวิวที่เหมือนทางเดินสู่สรวงสวรรค์จริง ๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านคนมายืนก้มมองลอดใต้หว่างขาตัวเอง เพื่อชมสะพานสู่สวรรค์

นับว่าเป็นความงามที่ชาวไทยน้อยคนนักจะมีโอกาสได้สัมผัสความงามของธรรมชาติอันโดดเด่นแห่งนี้

ขากลับสู่ชายฝั่งท่านสามารถปั่นจักรยานชมความงามของอามาโนะฮาชิดาเตะได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่น และหมู่บ้านแห่งนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นหมูบ้านชาวประมง

ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น มีจุดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากที่อื่นๆ คือจะมีการทำบ้านยื่นออกไปในน้ำแล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน เหมือนๆกับที่เราเห็นตามเมืองในยุโรปเช่น เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมอ่าวอิเนะ ซึ่งจะสร้างเรียงติดกันเป็นแนวยาวตลอดชายฝั่ง เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ไหนในญี่ปุ่น

หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับเชิ่งวัฒนธรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สำผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตั้งแต่การตกปลา การปลูกข้าว และอื่นๆ รวมทั้งยังขึ้นชื่อด้านอาหารทะเล

สดใหม่ด้วย แล้วนำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมง และ บรรยากาศโดยรอบ ท่านสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kyoto Miyazu หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 30 มีนาคม 2562
อามาโนะฮาชิดาเตะ – คาเมะโอกะ – นั่งรถไฟสุดโรแมนติก – สถานีอาราชิยาม่า – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตทสึเคียว – โอซาก้า

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีคาเมะโอกะ แล้วนำท่านขึ้น รถไฟสุดโรแมนติก เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันสวยงาม ผ่านมุมมองเปิดโล่งของรถไฟ จากคาเมะโอกะ

มุ่งหน้าสู่ อาราชิยาม่า เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกียวโต ในอดีตเคยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีความสำคัญต่อกรุงเกียวโต ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของหมู่บ้านใกล้เคียงกัน 17 หมู่บ้าน

จนกลายเป็นเมืองอาราชิยาม่า พาท่านลัดเลาะเทือกเขาให้ท่านได้เห็นความงดงามของขุนเขา และแม่น้ำโฮะซึ ที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน

แล้วนำท่านชม ป่าไผ่ อันมีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่งมีแนวต้นซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆทำให้เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง จากตัวเมืองเมื่อข้ามสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำ ภายในเกาะเป็นร้านขายอาหาร ขายสินค้า มีผู้คนนิยมมาเดินเล่นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลชมซากุระ

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองอาราชิยาม่า ซึ่งมีอาคารบ้านเรือนแบบญี่ปุ่นโบราณเรียงรายอยู่ และมีร้านค้าขายของที่ระลึก งานศิลปะ งานฝีมือ และขนมญี่ปุ่นหลากหลายแบบให้เลือกซื้อหาไปเป็นของฝากจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า ศูนย์รวมย่านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความบันเทิงของภูมิภาคคันไซ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูชาบูสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเนื้อหรือหมูอย่างดี พร้อมไก่สับปรุงรส เสิร์ฟพร้อมผักสด มาให้ท่านได้เลือกสรร ภายในร้านที่ตกแต่ง

อย่างทันสมัย

 

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Holiday Inn Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 31 มีนาคม 2562 
คิโนะซากิออนเซน – โกเบซันดะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – โรงกลั่นสาเกฮาคุซึรุ – ย่านซันโนะมิยะ – โอซาก้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ มิโนะ แล้วนำท่านชม วัดคัตสึโอจิ หรือคนญี่ปุ่นเรียกว่าวัดแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้มีประวัติมายาวนาน โดยชื่อคัตสึโอจิเป็นชื่อที่พระจักรพรรดิในสมัยนั้นตั้งให้ในปี ค.ศ. 880 วัดแห่งนี้มีผู้คนแห่กันมาเคารพสักการะจากทั่วประเทศ เพื่อขอโชคลาภ ในเรื่องต่างๆ เช่น การสอบ ธุรกิจ การงาน ความรัก และอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ที่วัดแห่งนี้ยังมีตุ๊กตาดารุมะ ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระโพธิธรรม เป็นจุดเด่นอีกอย่าง โดยตุ๊กตาดารุมะของวัดนี้มีชื่อเรียกว่า คาจิดารุมะ หรือ ดารุมะแห่งชัยชนะ ซึ่งตุ๊กตาดารุมะจะไม่มีดวงตาในตอนแรก เจ้าของต้องวาดตาลงไปข้างหนึ่งเมื่อพวกเขาขอพร และวาดอีกข้างหนึ่งเมื่อพรเหล่านั้นกลายเป็นจริง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาฉิ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารและอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย เมนูยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น บริการท่านด้วยเนื้ออย่างดี พร้อมเครื่องเคียงให้ท่านได้รับประทานภายในภัตตาคารชื่อดังของโอซาก้า

พักค้างแรม ณ โรงแรม Holiday Inn Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 1 เมษายน 2562 
โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ท่าอากาศนานนานาชาติคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดกลางเมืองโอซาก้าที่รวมรวบร้านค้าไว้หลากหลายประเภท เช่น ร้านขายอาหารสด ร้านขายยา ร้านขายขนม ร้านเสื้อผ้า ร้านสินค้า 100 เยน และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ รวมกันมากกว่า 150 ร้าน จนได้สมญาว่าเป็น ครัวแห่งโอซาก้า ให้ท่านได้เลือกชิมบรรดาอาหารทะเล เช่น ปลา กุ้ง หอย ที่ยังสดใหม่ และเลือกซื้อสินค้านานาประเภทได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 2,000 เยน

14.00 น.  ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

17.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Romantic Kansai Surprise!
ผู้ใหญ่ ท่านละ 99,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 93,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 90,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 80,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 22,900 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 60,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

5. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

Comments

comments