• DAY 1-2
  • DAY 3
  • DAY 4
  • DAY 5
  • DAY 6
  • DAY 7
  • เงื่อนไขและค่าบริการ
1
ศ. 13 ต.ค. 66
กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ
20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2

เคาน์เตอร์เช็คอินการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C

เจ้าหน้าที่เวิลด์เซอร์ไพร้ส คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.45 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG670 นำท่านเหินฟ้าสู่ ชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด
2
ส. 14 ต.ค. 66
ชิโตเสะ – ทะเลสาบชิโคสึ – ฟุกิดาชิพาร์ค – บึงชินเซ็นนุมะ – นิเซโกะ

เช้า

08.30 น. ถึงท่าอากาศยานชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิโคสึ ทะเลสาบที่ได้รับการยกย่องในเรื่องของความใส สะอาดเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในนามทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

ทะเลสาบนี้จะไม่เกาะตัวเป็นน้ำแข็ง และถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาอันสวยงาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานต่างๆ ตลอดฤดูกาล อาทิเช่น เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี (Shikotsu Koyo Matsuri) และเทศกาลตะเกียงหิมะ (Shikottsu Ice Festival)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟุกิดาชิพาร์ค (Fukidashi Park) สวนสาธารณะที่สวยงามและเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับการผ่อนคลาย ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ริมภูเขาโยเท 

สิ่งที่ทำให้อุทยานแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว รวมถึงคนในท้องถิ่นก็คือ ที่นี่จะมีน้ำที่บริสุทธิ์ซึ่งไหลไปตามลำธารสายน้ำเย็นที่ไหลลงมาจากภูเขาโยเท สามารถนำภาชนะเก็บน้ำสะอาดนี้ไปใช้ในการดื่มหรือนำกลับบ้าน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ บึงชินเซ็นนุมะ บึงแห่งนี้ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า 750 เมตร มีภาพสะท้อนผิวน้ำ และยังเห็นความสวยงามของพืชที่ลอยสูงเหนือน้ำ และต้นสนเนื้อแดง 

ช่วงฤดูร้อน นักท่องเที่ยวจะนิยมมาเดินป่า พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะมีใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนกับผิวน้ำทะเลสาบให้เยี่ยมชม โดยใช้ เส้นทางนิเซโกะพาโนราม่า ที่ท่านจะได้พบกับวิวใบไม้เปลี่ยนสีแต่งแต้มเต็มทั้งตลอด 2 ข้างทาง

จากนั้น นำท่านเดินท่านเดินสู่ นิเซโกะ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Niseko หรือในระดับเดียวกัน

3
อา. 15 ต.ค. 66
นิเซโกะ – ฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ป้อมโงเรียวคาคุ – ย่านโกดัง อิฐแดง – สวนโคเซ็ตสึเอ็น – ยอดเขาฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ แล้วนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ อุทยานแห่งนี้นับเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาความงดงามของธรรมชาติมาไว้ในที่เดียวกัน เพราะมีทั้งทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ 

แต่สิ่งที่ถือเป็น ไฮไลต์ของการท่องเที่ยวของที่นี่จะเป็น “จุดระหว่างทะเลสาบโอนุมะ และทะเลสาบโคนุมะ เนื่องจากจะมีเส้นทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆที่เชื่อมต่อด้วยสะพานเล็กๆ แล้วไม่พลาดที่จะนำท่านสัมผัสประสบการณ์  ล่องเรือชมธรรมชาติของ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูไคเซ็นด้ง ข้าวหน้าต่างๆ อาธิเช่น ไข่ปลาแซลม่อน ปลาทูน่า หอยโฮตาเตะ และอื่นๆ จัดเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ ให้ท่านได้รับประทาน

ฮาโกดาเตะ ขึ้นชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์อาหารทะเลของฮอกไกโด ดังนั้น ปลาดิบของที่นี่จึงขึ้นชื่อเรื่องความสดอร่อย  

หลังอาหาร นำท่านสู่ ป้อมโงเรียวคาคุ หรือมีชื่อเรียกเล่นๆว่า ป้อมดาว 5 แฉก เนื่องจากมีพื้นที่เป็นรูปดาวขนาดใหญ่ ตามลักษณะป้อมปราการแบบยุโรป สร้างขึ้นเมื่อ 150  ปีก่อน 
ในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะ ใช้เพื่อป้องกันการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตก  

ต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานบัญชาการรบในสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และกองกำลังของรัฐบาลเมจิ 

นำท่าน ขึ้นชมจุดชมวิวบนหอยคอยสูง 107 เมตร ท่านจะสามารถมองเห็นรูปร่างของป้อมปราการได้อย่างชัดเจน 

ภายในป้อมปราการ มีฐานบัญชาการของซามูไรในสมัยอดีต ตั้งอยู่ ณ ใจกลางของฐานทัพรูปดวงดาว ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านชมสภาพของฐานบัญชาการการรบในสมัยนั้น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านโกดังอิฐแดง ตั้งอยู่บริเวณอ่าวฮาโกดาเตะ ตลอดบริเวณอ่าวจะมีอาคารทำจากอิฐสีแดงตั้งอยู่เรียงรายริมน้ำ อาคารเหล่านี้เคยใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว 

บริเวณโดยรอบนั้นรายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ พร้อมด้วยทัศนียภาพอันโดดเด่น เช่น คลองที่เคยใช้ในการขนส่งสินค้า และสะพานหินอันมีชื่อเสียง 

ปัจจุบันอาคารอิฐสีแดงเหล่านี้กลายเป็นร้านค้า 40 ร้าน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกัน จำหน่ายของที่ระลึกและเครื่องประดับต่างๆ อีกทั้งยังสามารถแวะผ่อนคลายอิริยาบถ โดย การนั่งดื่มชา ณ ร้านชีสเค้ก และร้านเบเกอรี่เลื่องชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ สวนโคเซ็ตสึเอ็น หรือมีอีกชื่อว่า สวนสาธารณะมิฮะระชิ  ภายในสวนขนาดใหญ่ที่ตกแต่งเป็นสไตล์แบบสวนญี่ปุ่นอย่างงดงามด้วยต้นไม้นานาพรรณรวมกว่า 150 ชนิด

เป็นสวนแห่งเดียวในฮอกไกโดที่รัฐบาลประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นสวนยอดนิยมสำหรับการชมใบไม้เปลี่ยนสีด้วยทัศนียภาพอันงดงาม
น่าประทับใจของต้นไม้ชนิดต่างๆ ทั้ง เมเปิ้ลและโดดันทสึทสึจิ แต่งแต้มสีสันสวยสดทั้งแดงและเหลือง

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

บริการท่านด้วย เมนูไคเซกิอาหารญี่ปุ่น ที่ได้รับมิชลิน 2 ดาว เมื่อปี ค.ศ. 2012 ผ่านการปรุงอาหารโดยเชฟชื่อดังที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ใช้วิธีการปรุงอาหารแบบละเมียดละไม ด้วยวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูกาล โดยคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นเลิศของฮอกไกโด จัดเสิร์ฟด้วยความพิถีพิถัน ปราณีต สวยงาม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศยามพลบค่ำอันสุดแสนโรแมนติก และสวยงาม บน ยอดเขาฮาโกดาเตะ บางท่านกล่าวไว้ว่าที่นี่เป็นวิวที่สวยงาม และมีค่ามาก จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “Million Dollar View” นอกจากนี้ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของฮาโกดาเตะ ได้รับการยกย่องว่าเป็น ทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงามหนึ่งในสามของโลกร่วมกับเมืองเนเปิลส์ และเมืองฮ่องกง

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

จากนั้น อิสระให้ท่านได้ อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก 

พักค้างแรม ณ โรงแรม La Vista Hakodate Bay หรือในระดับเดียวกัน

4
จ. 16 ต.ค. 66
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – สถานีรถไฟโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ – ขึ้นกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสุ – โนโบริเบะสึ จิโกคุดานิ – โนโบริเบทสึ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ ภายในส่วนใหญ่ขายสินค้าประเภท ผักสด อาหารทะเลสดๆ ซึ่ง บางร้านมีบริการซื้ออาหารทะเลแล้วนำไปย่างบนเตาร้อนๆ พร้อมรับประทาน 

อิสระให้ท่านได้เดินชมตลาด และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮาโกดาเตะ แล้วให้ท่าน นั่งรถไฟด่วนพิเศษสายโฮคุโตะ ลิมิตเต็ดเอ็กซ์เพลส ใช้เวลาโดยประมาณ 1.53 ชั่วโมง เดินทางสู่สถานีรถไฟโทยะ

เดินทางถึง สถานีรถไฟโทยะ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟท้องถิ่น สู่ภัตตาคารอาหาร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูอาหารฝรั่งเศส ที่ปรุงขึ้นมาจากวัตถุดิบสดใหม่จากเกาะฮอกไกโดเอง เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับการวิวของทะเลสาบโทยะ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสุ ภูเขาไฟที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 729 เมตร และเคยปะทุขึ้นมาถึง 4 ครั้ง เมื่อ 100  ปีก่อน 

นำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะ 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงามของทิวทัศน์ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: หากในวันที่ทัศนวิสัยไม่ดี หรือมีลมแรง กระเช้าอาจไม่เปิดให้ใช้บริการ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ สถานที่ตากอากาศอันมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น รายล้อมด้วยภูเขาไฟ จึงทำให้น้ำแร่ในบริเวณนี้อุดมด้วยคุณค่าของแร่ธาตุอัน ทรงคุณค่ามากมาย 

แล้วนำท่านสู่ โนโบริเบะสึ จิโกคุดานิ ซึ่งได้ถูกขนานว่า หุบเขานรกโนโบริเบะสึ ปากกล่องภูเขาไฟเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วทำให้เกิด ไอน้ำ และก๊าซภูเขาไฟที่ถูกปล่อยออกมาจากชั้นใต้ดินทำให้มีบ่อน้ำพุร้อนเกิดขึ้น จำนวนมากและมีชื่อเสียงมากที่สุดที่หนึ่งในฮอกไกโด

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วย เมนูไคเซกิ หรือ เซตอาหารญี่ปุ่นตามฤดูกาล ซึ่งจะรวบรวมวัตถุดิบรสชาติเยี่ยม สดใหม่ นำมาปรุงเป็นอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลอง อย่างหลากหลาย

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้แช่น้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Dai-ichi Takimotokan, Noboribetsu หรือในระดับเดียวกัน

5
อ. 17 ต.ค. 66
โนโบริเบทสึ – เขื่อนโฮเฮเคียว – สวนผลไม้ – สะพานแขวนฟุตะมิ –  ซัปโปโร

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนโฮเฮเคียว แล้วนำท่านโดยสารรถบัสไฟฟ้าไฮบริด เพื่อเดินทางเข้าสู่บริเวณเขื่อนโฮเฮเคียว ซึ่งเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ

เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำจากแม่น้ำโทโยฮิระ เปรียบเสมือนหม้อเก็บน้ำของซัปโปโรเลยที่เดียว นอกจากนี้ยังใช้ผลิตไฟฟ้าอีกด้วย ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับนักเดินป่าผู้รักธรรมชาติ

อิสระให้ท่านเดินชมทิวทัศน์ที่สวยงามตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร แล้วนำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านได้ชม และชิมผลไม้ตามฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางฟุตะมิ โจซัง (Futami Jozan Road) เส้นทางเดินริมแม่น้ำโทโยฮิระ (Toyohira River) ซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือ สะพานแขวนฟุตะมิ (Futamii Suspension Bridge) ที่ข้ามแม่น้ำโทโยฮิระ (Toyohira River) พื้นที่โดยรอบนั้นประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์กว่า 800 ชนิด 

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีตำนานของสิ่งมีชีวิตอย่าง คัปปะ (Kappa) ซึ่งเล่าขานกันเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณ จึงจะเห็นรูปปั้นคัปปะได้ตามรอบบริเวณแห่งนี้อีกด้วย

แล้ว นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด มีสภาพบ้านเรือนสวยงาม เป็นระเบียบ และภายในตัวเมือง
ซัปโปโรมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

บริการท่านด้วย เมนูปูชื่อดัง ของซัปโปโร ที่นำปูอันขึ้นชื่อมาปรุงรสเป็นอาหารแสนอร่อยให้ท่านได้ลิ้มลอง

พักค้างแรม ณ โรงแรม ANA Crown Plaza Sapporo หรือในระดับเดียวกัน

6
พ. 18 ต.ค. 66
ซัปโปโร – สวนสาธารณะนากาจิมา – ตลาดนิโจ – ช้อปปิ้ง สถานีเจอาร์ซัปโปโร – ซัปโปโร

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะนากาจิมา ซึ่งเป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ในเมืองซัปโปโร สิ่งที่ทำให้สวนแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงก็คือ สวนแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ทั่วทั้งสวน ทั้งความสวยงามก็แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู โดยเฉพาะฤดูหนาว และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งที่นี่ยังเป็นสถานที่ในการจัดงานเทศกาลโคมไฟหิมะ ที่จัดเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดนิโจ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ตี 5 จนถึงเที่ยงของทุกวัน ยกเว้นในฤดูหนาวที่ตลาดจะเริ่มเปิดให้บริการตอน 6 โมงเช้า 

อิสระให้ท่านเดินชมอาหารทะเลสดๆ นานาชนิด อาทิเช่น ปูทาราบะ, ปูขน, ปูซูไว, ไข่ปลาแซลมอน เป็นต้น ซึ่งบางร้านค้าก็จะมีให้ชิมอาหารทะเลบางชนิดด้วย อีกทั้งให้ท่านเดินเลือกซื้อผลไม้สด หรือ อาหารทะเลสดตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน อิสระรับประทานอาหาร ในตลาดนิโจ

อิสระให้ท่านเลือกรับประทาน อาหารทะเลสดใหม่ระดับพรีเมียม เปรียบเสมือนห้องครัวของชาวเมืองซัปโปโรมาตั้งแต่สมัยก่อน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวด้วย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาโมอิวะ ภูเขาแห่งนี้ขึ้นชื่อมากกับการเป็นจุดชมวิวของเมืองซัปโปโร นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปที่ระดับความสูง 3 ใน 4 ของภูเขา จากนั้นเปลี่ยนมานั่ง มินิเคเบิ้ลคาร์ เพื่อขึ้นไปยังสถานีด้านบนยอดเขา 

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ ซัปโปโร อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านสถานีเจอาร์ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้งไดมารู 
เซย์บุ เอสต้า หรือแม้แต่ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำอย่าง บิ๊กคาเมร่า และโยโดบาชิคาเมร่า 


หากท่านที่ ชื่นชอบหนังสือก็มีร้านคิโนะคุนิยะ ร้านใหญ่อยู่ในบริเวณนี้เช่นกัน อิสระให้ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พิเศษ! บริการท่านด้วยเทปปันยากิ เนื้อคุณภาพดี ปรุงอย่างพิถีพิถันในอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อ จึงทำให้มีความสุกพอดี นุ่มลิ้น จัดเสิร์ฟด้วยเครื่องเคียงต่างๆ

ให้ท่านได้ลิ้มรสเทปปันยากิ แสนอร่อยและเพลินเพลินกับการรับประทานอาหารในบรรยากาศสุดโรแมนติกในเมืองซัปโปโร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo GrandHotel หรือในระดับเดียวกัน

7
พฤ. 19 ต.ค. 66
ซัปโปโร – ชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
06.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซิโตเสะ

เช้า อาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน

10.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

15.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพร้อมด้วยความประทับใจ
Romantic Southern Hokkaido Autumn Surprise!

7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

13 – 19 ตุลาคม 2566

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
99,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
18,900 บาท
หมายเหตุ

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

–  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)