Switzerland Scenic Trains & Italy
16 – 24 เมษายน 2567
โดยสายการบินไทย (TG) สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
DAY 1
อ. 16 เม.ย. 67
กรุงเทพฯ – นครซูริค
21.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ H, J เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย

เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

DAY 2
พ. 17 เม.ย. 67
นครซูริค – ซาฟฮาวเซ่น – ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไรน์ – เซนต์กาแลง – วิหารเซนต์กาแลง – วาดุซ – บาด รากัซ

เช้า

01.05 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พักค้างแรมบนเครื่องบิน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 11.45 ชม.)

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม 

07.50 น. ถึงท่าอากาศยาน นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถสู่เมือง ซาฟฮาวเซ่น 

แล้วนำท่าน ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไรน์ ที่ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ให้ท่านชมความสวยงาม และต้นกำเนิดของแม่น้ำไรน์ หนึ่งในแม่น้ำสายหลักของทวีปยุโรป

อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง ซาฟฮาวเซ่น

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางโดยรถสู่เมือง เซนต์กาแลง เมืองเล็ก ๆ อันเก่าแก่ที่มีอายุราวกว่า
5 ศตวรรษ แต่เปี่ยมล้นไปด้วยมนต์เสน่ห์ และปราศจากความวุ่นวายของมลภาวะแวดล้อมต่าง ๆ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่ไกลจากนครซูริค

จากนั้น นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์กาแลง สถานที่อันเก่าแก่ที่อยู่ในเขตเมืองเก่า โดยท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของศิลปะทางสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค จากภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องราวของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลบนฝาผนังของวิหาร

ชม ห้องสมุดแห่งเซนต์กาแลง ซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์โดยในปี 1983 บริเวณทั้งหมดของวิหารแห่งนี้ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถสู่ วาดุซ เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีประชากรทั้งหมดเพียง 20,000 คน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 160 ตารางกิโลเมตร ให้ได้เก็บภาพ ปราสาทวาดุซ ที่มีชื่อเสียง เมืองนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปยุโรปเลยทีเดียว

แล้วนำท่านเดินทางสู่ บาด รากัซ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำร้อนและสปาเพื่อสุขภาพมายาวนาน ปัจจุบันเป็นเมืองรีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่มีโรงแรมระดับชั้นนำ บ่อน้ำร้อน และสนามกอล์ฟ เมืองนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเทือกเขาแอลป์ของสวิส มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน

ค่ำ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sorell Hotel Tamina – Garni หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
พฤ. 18 เม.ย. 67
บาด รากัซ – คูร์ – นั่งรถไฟกูร์มิโน่ – เซนต์มอริทส์ – ทะเลสาบเซนต์มอริทส์
ดิอาโวเลซซ่า – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาดิอาโวเลซซ่า – เซนต์มอริทส์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คูร์ (Chur) สัมผัสเสน่ห์ของหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แล้วนำท่านขึ้น รถไฟกูร์มิโน่ (Gourmino) จุดหมายปลายทางสำหรับนักชิม ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดการเดินทาง บนเส้นทาง Albula Line จากคูร์สู่เซนต์มอริตซ์ พร้อมเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นบนเทือกเขาแอลป์ ในรถไฟที่ตกแต่งสไตล์ภัตตาคารย้อนยุค ซึ่งแต่ละโบกี้มีที่นั่ง 34 ที่นั่ง

บริการชั้นยอดและอาหารที่โดดเด่นปรุงสดใหม่ เพลิดเพลินในบรรยากาศสบายๆ ในรถเสบียงโบราณจากทศวรรษที่ 1930 ที่จะสร้างความประทับใจให้กับการเดินทางของท่าน

กลางวัน

อาหารกลางวันบนรถไฟกูร์มิโน่

หลังอาหาร รถไฟนำท่านเดินทางถึง เซนต์มอริทส์ เมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาเอนกาดีน และ เมืองที่มีบรรยากาศริมทะเลสาบอันน่าทึ่ง มีเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะซึ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเล่นสกี เดินป่า ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ และเล่นกอล์ฟท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

แล้วนำท่านเดินชมวิว ทะเลสาบเซนต์มอริทส์ ทะเลสาบที่ตั้งอยุ่ในหุบเขาเอนกาดีน ที่นี่เป็นเมืองที่มีน้ำแร่ธรรมชาติที่เชื่อว่าสามารถบำบัดรักษาโรคได้สารพัดจึงกลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียงในด้านสปาและบำบัดโรค อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ ดิอาโวเลซซ่า (Diavolezza) 

แล้วนำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขดิอาโวเลซซ่า สู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร และจากที่นี่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาและธารน้ำแข็งดิอาโวเลซซ่า 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เซนต์มอริทส์

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Hotel Kronenhof Pontresina หรือในระดับเดียวกัน
DAY 4
ศ. 19 เม.ย. 67
เซนต์มอริทส์ – ปอนเตรซินา – ขึ้นรถไฟเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส – ทิราโน
เซนต์มอริทส์ – อิสระเดินเล่นในเซนต์มอริทส์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปอนเตรซินา (Pontresina)

10.25 น. นำท่านโดยสาร รถไฟเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1910 จวบจนถึงปัจจุบัน มีจุดหมายปลายทางที่ ทิราโน ประเทศอิตาลี 

รถไฟจะนำท่านเดินทางไปบน เส้นทางมรดกโลกยูเนสโก Albula/Bernina ผลงานชิ้นเอกทางวิศวกรรมโยธาและการกำหนดเส้นทาง ภูมิประเทศและทางรถไฟ ที่ผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียว ตัดผ่านหุบเขาที่คดเคี้ยว และไฮไลท์ของเส้นทางรถไฟนี้คือ สะพานวงกลมบรูซิโอ (Brusio Circular Viaduct) ที่สร้างขึ้นเป็นเกลียวโค้ง 360 องศา

12.39 น. ถึง สถานีรถไฟทิราโน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านกลับสู่ เซนต์มอริทส์ (โดยรถโค้ช) แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง เซนต์มอริทส์ ตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Hotel Kronenhof Pontresina หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
ส. 20 เม.ย. 67
เซนต์มอริทส์ – เมืองริมทะเลสาบโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่
ขึ้นรถรางสู่จุดชมวิวบนเนินเขาบรูนันเต้ – ลูกาโน่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชายแดนอิตาลี เมืองริมทะเลสาบโคโม่ อันทรงเสน่ห์ ได้รับการขนานนามว่า บิวตี้ควีน หรือราชินีผู้สง่างาม เป็นทะเลสาบสีเทอควอยซ์ตัดกับเทือกเขาแอล์ปอันเป็นฉากหลัง 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพอันสวยงาม ในบรรยากาศที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม สำหรับทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) นั้นได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี มีความยาวถึง 46 กิโลเมตร กว้างตั้งแต่ 3-4 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง 410 เมตร

ทะเลสาบโคโมถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้

เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันไม่ขาดสาย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่าน ขึ้นรถรางสู่จุดชมวิวบนเนินเขาบรูนันเต้ (Como-Brunate funicular) อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโดยรอบจากมุมสูง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศํย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Hotel Villa Castagnola หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
อา. 21 เม.ย. 67
ลูกาโน่ – หุบเขาเวอร์ซัสก้า – หมู่บ้านลาเวอร์เทซโซ – กระเช้าไฟฟ้ามาดอนนา เดล ซัสโซ
ขึ้นรถรางสู่จุดชมวิวบนเนินเขาบรูนันเต้ – ลูกาโน่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเวอร์ซัสก้า (Vezasca Valley) หุบเขาที่มีลําธารสีเขียวดั่งสีของมรกต และมีความใสมากจนสามารถมองเห็นพื้นด้านล่าง

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านลาเวอร์เทซโซ (Lavertezzo) เป็นหมู่บ้านหลักในการเที่ยวชมหุบเขาลำธารแห่งนี้ ให้ท่านเดินชมลำธารและถ่ายรูปกับ สะพานหินเก่าแก่ (Ponte dei Salti) ซึ่งถูกสร้างขึ้นศตวรรษที่ 17

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าไฟฟ้ามาดอนนา เดล ซัสโซ กระเช้าไฟฟ้าเก่าแก่แห่งโลคาโน่ ที่ท่านจะได้ชมวิวทิวทศน์ตลอดทางขึ้นสู่ โบสถ์มาดอนนา เดล ซัสโซ ซึ่งสถานที่แสวงบุญที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดในส่วนของอิตาลีในสวิตเซอร์แลนด์ 

จากจุดที่ตั้งของโบสถ์แห่งนี้เมื่อมองลงมาด้านล่างจะพบกับพื้นน้ำแห่งท้องทะเลสาบสีฟ้าเขียวลงตัวเป็นอย่างยิ่งกับท้องฟ้าสีฟ้า

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ลูกาโน่ แล้วนำท่านเที่ยวชม มอร์คอเท่อ (Morcote) หมู่บ้านที่ชาวสวิสเซอร์แลนด์ยกให้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดอันดับต้นในประเทศ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่อนุรักษ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือ Inventory of Swiss Heritage Sites

และสถานที่สำคัญหลายแห่งในเมืองก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็น Swiss heritage site of national significance เช่น โบสถ์ The Chapel of S. Antonio Abate ที่มีบันไดลาดยาวอันขึ้นชื่อ มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากศตวรรษที่ 16 และ 17

จากนั้น นำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองลูกาโน่ ชมมนต์เสน่ห์เมืองริมทะเลสาบ หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ มีเทือกเขาแอลป์ตั้งอยู่เป็นฉากหลัง

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Hotel Villa Castagnola หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7
จ. 22 เม.ย. 67
ลูกาโน่ – มิลาน – ย่านคลองนาวิกลิโอแกรนด์ – มหาวิหารดูโอโมแห่งเมืองมิลาน – ขึ้นลิฟต์สู่ชั้นดาดฟ้าของมหาวิหารดูโอโม
จตุรัสกลางเมืองเปียสซ่าเดลดูโอโม่ – ช้อปปิ้งที่ห้างแกลลอเลีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – มิลาน

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิลาน นครที่มีชื่อทางด้านอุตสาหกรรม และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอิตาลี นอกจากนี้ มิลานยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญอีกด้วย

แล้วนำท่านเดินชม ย่านคลองนาวิกลิโอแกรนด์ ชมโบสถ์ San Cristoforo ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองและเป็นโบสถ์ยอดนิยมสำหรับการจัดงานแต่งงานอีกด้วย ผ่านชมอาคาร Vicolo dei Lavandai ซึ่งเป็นอัญมณีทางสถาปัตยกรรม อาคารนี้เคยเป็นสถานที่ซักผ้าลินินของครอบครัวที่ร่ำรวยในช่วงศตวรรษที่ 18 

เมื่อข้ามสะพาน Scodellino จะพบกับย่าน Darsena ซึ่งเป็นย่านความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจริมน้ำ ศูนย์กลางของสถานบันเทิงยามค่ำคืนของชาวมิลาน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม มหาวิหารดูโอโมแห่งเมืองมิลาน ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้ และไม่ถูกทำลายลงในช่วงสงคราม ด้านหน้า คือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 ขณะทรงม้าด้านในดูโอโมมีกระจกสีที่สวยงาม กล่าวกันว่าสถานที่นี้ คือ สถานที่ใช้เก็บตะปูซึ่งใช้ตรึงพระเยซู ตะปูนี้จะนำลงมาให้ประชาชนเข้าชมปีละครั้งในเดือนกันยายน

พิเศษ! นำท่าน ขึ้นลิฟต์สู่ชั้นดาดฟ้าของมหาวิหารดูโอโม ที่ทำจากหินอ่อนจากเมือง Candoglia ชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของมิลาน และยังเป็น จุดชมทัศนียภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในมิลาน (การลงจากชั้นดาดฟ้าทำได้โดยใช้บันไดเท่านั้น)

จากนั้น นำท่านเดินเล่นชมเมืองในบริเวณ จตุรัสกลางเมือง เปียสซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza del Duomo) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับบ้านเรือนสไตล์อิตาลี พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆตามร้านรวงที่เรียงรายอยู่ในบริเวณนี้เรื่อยไปจนถึงถนนสายแฟชั่นที่ทุกท่านไม่ควรพลาดVia Montenapoleone แหล่งรวมแบรนด์ดังของอิตาลีไม่ว่าจะเป็น เฟอร์รากาโม่ วาเลนติโน่ จิออจิโอ อาร์มาร์นี่ เรื่อยไปจนถึง พราด้า หรือกุชชี่ เป็นต้น

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังรุ่นใหม่ๆ ตามอัธยาศัย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Chateau Monfort หรือในระดับเดียวกัน

DAY 8
อ. 23 เม.ย. 67
มิลาน – ท่าอากาศยานมิลานมาลเพนซ่า – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานมาลเพนซ่า 

14.35 น. โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH253 นำท่านเหินฟ้าสู่ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

15.55 น. ถึงท่าอากาศยาน แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 

แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลารอเปลี่ยนเครื่องโดยประมาณ 5 ชั่วโมง)

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในท่าอากาศยาน

20.40 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ 

พักค้างแรมบนเครื่องบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.50 ชม.)

DAY 9
พ. 24 เม.ย. 67
แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

12.30 น. ถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Dolomites Italian Alps Surprise 9 Days 6 Nights

โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)

วันที่ 05 – 13 กันยายน 2567

อัตราค่าบริการทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

จำนวนผู้เดินทาง
10 – 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
189,900 บาท
169,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
62,500 บาท
62,500 บาท
– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
ค่าบริการรวม
ค่ารถรับส่งตามรายการ

ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

ค่าอาหาร ตามรายการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าทิปคนขับรถ

Internet Sim Card สำหรับใช้ในประเทศยุโรป 1 ซิมต่อท่าน

ขนม และของว่างบริการระหว่างเดินทาง

ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag)

ค่าบริการไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)