The Discovery of Africa Surprise
โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
7 – 15 สิงหาคม 2563  (9 วัน)

แอฟริกาท้าให้ลอง! ท่องซาฟารีสุดมันส์ กับทริป 9 วัน ณ ทวีปแอฟริกา
หากคุณเกิดมาเพื่อเที่ยวแบบ adventure แล้วละก็…
นี่อาจเป็นทริปในฝันของคุณก็เป็นได้
มาดูกันว่า ทริป 9 วัน ณ ทวีปแอฟริกาจะพาคุณไปที่ใดบ้าง

ดาวน์โหลด โปรแกรมเดินทางฉบับเต็ม

TOUR PROGRAM

DAY 1

กรุงเทพฯสิงคโปร์

08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 5 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว K

เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

21.10 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ981 นำท่านเหินฟ้าสู่ สิงคโปร์

DAY 2

สิงคโปร์ – โยฮันเนสเบิร์ก – วิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบับเว – ลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย – โดยสารรถไฟโบราณหัวจักรไอน้ำ The Royal Livingstone Express

00.25 น. ถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

01.30 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ478 นำท่านเหินฟ้าสู่ โยฮันเนสเบิร์ก

เช้า  อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

06.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ โยฮันเนสเบิร์ก ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

07.25 น. โดยสายการบินเซาท์แอฟริกันแอร์เวย์เที่วบิน SA40 นำท่านเดินทางสู่ ซิมบับเว

07.25 น. ถึงท่าอากาศยานวิคตอเรียฟอลล์ (Victoria Falls Airport) ประเทศซิมบับเว


กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและผ่านพรมแดน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) แล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ได้เวลานัดหมาย นำท่าน โดยสารรถไฟโบราณหัวจักรไอน้ำ The Royal Livingstone Express จากสถานี Bushtracks บริการท่านด้วยเครื่องดื่มและของว่าง รถไฟจะนำท่านสู่สะพานวิคตอเรียฟอลส์ ระหว่างทางท่านอาจได้เห็นฝูงสัตว์ฝูงใหญ่ อย่างช้างแอฟริกา หรือตัวอิมพาลา พร้อมกับทิวทัศน์อันงดงามยามอาทิตย์อัสดง


ค่ำ อาหารค่ำบนรถไฟ The Royal Livingstone Express ดื่มด่ำกับอาหารรสเลิศและบรรยากาศยามเย็นของอุทยานวิคตอเรียฟอลส์

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Royal Livingstone by Anantara หรือในระดับเดียวกัน

 

DAY 3

ลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย – น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศแซมเบีย – ท่องซาฟารี หรือ Game Drive

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม น้ำตกวิคตอเรีย หรือเรียกกันอีกชื่อว่า “โมซิ-โอมา-ทุนยา” น้ำตกที่มีความหมายว่า “ควันที่ส่งเสียงกึกก้อง” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World)

น้ำตกวิคตอเรีย ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน  ในปีค.ศ.1855 ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อน้ำตกนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย

น้ำตกวิคตอเรีย เกิดจากแม่น้ำแซมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนของทั้งสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึกโดยน้ำตกมีขนาดกว้างกว่า 1,690 เมตร สูงราว 60 – 100 เมตร ไอน้ำจากน้ำตกวิคตอเรียสามารถมองเห็นได้จากระยะ 20 กิโลเมตร น้ำตกวิคตอเรียแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989

ปัจจุบันนี้ น้ำตกวิคตอเรีย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว จึงมีการสร้างโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ

ชมน้ำตกฝั่งประเทศแซมเบีย ชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ

การเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำและฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี ฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องถ่ายรูปด้วย


กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลานัดหมาย ให้ท่านตื่นเต้นกับการท่องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ที่จะพาไปชมสัตว์ป่า เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้าง รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถ และไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ

จุดเด่นของอุทยาน Mosi-Oa-Tunya แห่งนี้คือเป็นหนึ่งในสถานที่ชมสัตว์ป่าที่ดีที่สุดของแอฟริกา ท่านอาจได้เห็นแรดขาวที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงช้าง ยีราฟ ม้าลาย ควายป่า ละมั่งหลายพันธุ์ หมูป่า และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย

ในอุทยานที่อุดมสมบูรณ์นี้ซึ่งมีนกมากกว่า 400 สายพันธุ์ ทำให้เป็นทริปที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและชอบถ่ายภาพ ด้วยไกด์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์มากมาย ทำให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมซาฟารีที่น่าอัศจรรย์ของลิฟวิงสโตน


พักค้างแรม ณ โรงแรม The Royal Livingstone by Anantara หรือในระดับเดียวกัน

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

DAY 4

ลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย – อุทยานแห่งชาติโชเบประเทศบอทสวานา – Game Drive ท่องซาฟารี

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าไปยัง สาธารณรัฐบอทสวานา โดยทางเรือ ข้ามแม่นํ้าโชเบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นำคณะเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุด ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในบอทสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด อาทิ ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก ฝูงควายป่า ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต เสือดาว เสือชีต้า ไฮยีน่าลายจุด สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิดกว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ

 


กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร ให้ท่านตื่นเต้นกับการท่องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ที่จะพาไปชมสัตว์ป่า เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้าง รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถ และไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ จุดเด่นของอุทยานแห่งนี้คือท่านจะเห็นฝูงช้างป่าแอฟริกาออกหากินตามลำน้ำ เป็นภาพธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง

นอกจากนี้ท่านอาจเห็นฝูงฮิปโปโปเตมัสนับสิบตัวอาศัยอยู่ตามริมฝั่ง และยังสามารถพบเห็นสัตว์จำพวกกวางป่าหายาก อย่างตัว เซเบล เซลเซบี้ เรด รีชเว กวางโชเบ ฯลฯ ได้อีกด้วย

 


ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Chobe Game Lodge หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5

อุทยานแห่งชาติโชเบ – Game Drive ท่องซาฟารี

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบับเว โดยทางเรือตามแนวพรมแดนแม่น้ำแซมเบซี

จากนั้น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและผ่านพรมแดน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) แล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก The Elephant Camp

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร ให้ท่านตื่นเต้นกับการท่องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ที่จะพาไปชมสัตว์ป่า เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้าง รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถ และไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ

อุทยานแห่งชาติโชเบ เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีฝูงช้างขนาดใหญ่ที่มักหากินอยู่ริมแม่น้ำโชเบ ทุกวันในช่วงฤดูแล้งช้างประมาณ 85,000 ตัวจะแยกย้ายกันไปหากินภายในอุทยาน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถพบได้ตามริมฝั่งแม่น้ำ นอกจากฝูงช้างแล้ว ยังมีข้อสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น สิงโต เสือดาว ควายป่า และละมั่ง (antelope) หลายพันธุ์ เป็นจำนวนมาก

ท่านอาจจะได้เห็นแม่น้ำที่เต็มไปด้วยฝูงฮิปโปโปเตมัส และจระเข้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในแอฟริกา


ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Elephant Camp หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6

อุทยานแห่งชาติโชเบ – สะพานน้ำตกวิคตอเรีย – น้ำตกวิคตอเรียฝั่งประเทศซิมบับเว – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย – ล่องเรือท่องซาฟารี

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ สะพานน้ำตกวิคตอเรีย เป็นสะพานมิตรภาพที่เชื่อมต่อ ระหว่างซิมบับเว และแซมเบีย ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำแซมเบซี ระหว่างช่องแคบที่สองของน้ำตก สร้างจากเหล็กล้วนๆ มีความยาว 198 เมตร สูง 128 เมตร สามารถข้ามได้ทั้งรถไฟ รถยนต์ และเดินเท้า ถือเป็นสถานที่ยอดนิยมอันดับสองรองจากน้ำตกวิกตอเรีย

ความพิเศษของสะพาน เส้นนี้นั้น นอกจากจะเป็นสะพานที่ท่านจะได้สัมผัสละอองน้ำจากน้ำตกวิกตอเรีย และได้ชื่นชม กับปรากฏการณ์ Moonbow อย่างใกล้ชิด สะพานแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับกระโดดบันจี้จัมพ์ของผู้ที่รักความตื่นเต้น เพราะที่นี่นับเป็นจุดกระโดดที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

นำท่านชม น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว ประเทศซิมบับเว เดิมเรียกว่า โรดิเซีย (Rhodesia) โดยในปี ค.ศ.1923 จักรวรรดิอังกฤษยึดเอาดินแดนส่วนที่ชื่อว่า โรดิเซียใต้  มาจากประเทศแอฟริกาใต้ แล้วผนวกเข้าเป็นอาณานิคม

โดยมีรัฐบาลผิวขาวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นผู้ปกครอง จึงทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิชอบธรรมจากชนพื้นเมืองซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกัน จนกระทั่งได้รับเอกราชจากอังกฤษในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1980 แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น ซิมบับเว

น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศซิมบับเว มีจุดชมน้ำตกที่ไม่ควรพลาดคือ Devil’s Cataract, Main Falls, Horse Shoe Falls และ Rainbow Falls ซึ่งท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกได้อย่างใกล้ชิด ในการเดินชมน้ำตกท่านอาจจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกเกือบตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด และร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืม ถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆ ไปด้วย


กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมน้ำตกวิคตอเรีย จากมุมสูง (Helicopter tour 13 นาที) 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังมีเวลาให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพน้ำตกวิคตอเรียแบบใกล้ชิด

 

จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พัก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านล่องเรือ Sunset cruise ชมแม่น้ำโชเบ ในยามเย็น แม่น้ำโชเบ เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ไหลมาจากน้ำตกวิคตอเรีย ซึ่งเป็นสายน้ำขนาดใหญ่ และให้ท่านได้ชมความกว้างใหญ่ของแม่น้ำและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ในยามเย็น ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่นกลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่าจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย พร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชะอุ่ม

ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวิตสัตว์ป่าอาทิ โขลงช้างป่าที่พากันมาเล่นน้ำยามเย็น ฝูงม้าลาย ยีราฟ หรือท่านอาจจะได้เห็นเสือกระทั่งชีตาร์หรือแม้แต่ไฮยีน่า และนกนานาชนิด ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่าช่วงเวลาผ่านไปไวเหมือนสายลมพัดจนไม่ทันรู้สึกตัว


ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ The Elephant Camp หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7

อุทยานแห่งชาติโชเบ – ท่าอากาศยานวิคตอเรียฟอลล์ – โยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร เดินทางสู่ ท่าอากาศยานวิคตอเรียฟอลล์ (Victoria Falls Airport)

13.30 น. โดยสายการบินเซาต์แอฟริกันแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ SA41 นำท่านเหินฟ้าสู่ โยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

15.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ หรือที่ชาวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้นๆ ว่า โยเบิร์ก เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ ได้รับฉายาว่า “THE GOLD CITY” เนื่องจากในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสีผิว ทำให้เกิดชุมชนต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเป็นเมืองคนขาว คือ Sandton และเมืองคนดำคือ Soweto ปัจจุบัน

โยฮันเนสเบิร์กเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของแอฟริกาใต้ เมืองแห่งความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะโยฮันเนสเบิร์กเป็นเมืองซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร แสงสียามค่ำคืน ผับ บาร์ซิการ์บาร์ แหล่งช้อปปิ้ง สปาเพื่อสุขภาพและความงาม


ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Atholplace หรือในระดับเดียวกัน

DAY 8

โยฮันเนสเบิร์ก – โรสแบงค์มอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติ โยฮันเนสเบิร์ก – สิงคโปร์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ภัตตาคาร

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ร้าน The Butcher Shop & Grill

 

หลังอาหาร นำท่านสู่ โรสแบงค์มอลล์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลากหลาย ทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้า และร้านค้าภายนอกที่จะเป็นสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าพันคอ และ เครื่องประดับ เป็นต้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานโยฮันเนสเบิร์ก

ค่ำ อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน

22.30 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ481 นำท่านเหินฟ้าสู่ สิงคโปร์

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY 9

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

14.55 น. ถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

16.00 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ976 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

17.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
 • มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วภายในประเทศระหว่าง โยฮันเนสเบิร์ก – วิคตอเรียฟอลล์ / วิคตอเรียฟอลล์ – โยฮันเนสเบิร์ก
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. สำหรับสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. สำหรับสายการบินภายในประเทศ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ากิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive)
 • ค่ารถบริการตามระบุในรายการ
 • ค่าห้องพักตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศซิมบับเว บอทสวานา และแซมเบีย

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจรระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – โยฮันเนสเบิร์ก และ โยฮันเนสเบิร์ก – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องสำหรับสายการบินภายใน

 • สัมภาระที่โหลดใต้เครื่องบิน (Checked Luggage) น้ำหนักไม่เกินใบละ 20 กิโลกรัม
 • สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องบิน (Hand Luggage) น้ำหนักไม่เกินใบละ 7 กิโลกรัม

ระเบียบการ และเงื่อนไข:

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (10 ท่านขึ้นไป)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ  ทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 75 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของ ราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งหมด

   อัตราค่าบริการ   
เดินทางในช่วง 7 – 15 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่พักคู่ ท่านละ 349,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 314,900 บาท
พักห้องเดี่ยว ท่านละ 75,000 บาท
   ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร