The Legendary of Portugal

ประเทศ : โปรตุเกส

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
22 - 30 ตุลาคม 2562 (9วัน)

ชมมหาวิทยาลัยโคอิมบรา มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส
ลิ้มลอง ovos moles ขนมท้องถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดในเมืองอะเวโร่ หนึ่งในเอกลักษณ์ประจำเมือง

ชมร้านหนังสือเลลโล่ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนพล็อตเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ ให้กับ เจ เค โรลลิ่ง
ดื่มด่ำบรรยากาศบริสุทธิ์ ที่แหลมโรก้า แหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป
ชมปราสาทพีน่า หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกส
ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่ตลาด ไทม์เอาท์ดาริเบร่า ศูนย์อาหารในร่มชื่อดังของกรุงลิสบอน
ส่งท้ายด้วยการช้อปปิ้งที่ “ชองป์เซลิเซ่แห่งลิสบอน” ถนนลิเบอร์ดาเด้

ออกเดินทางวันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2562

ราคาท่านละ 129,900 บาท (รวมตั๋วเครื่องบินเอมิเรตส์)

 

โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  12 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ
22.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว T ประตู 9
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
01.15 น.โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK385 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่สอง  23 ต.ค. 62 ดูไบ – ลิสบอน – โคอิมบรา – มหาวิทยาลัยโคอิมบรา
เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
04.45 น. ถึงท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.25 น. โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK191 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
12.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โคอิมบรา เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศโปรตุเกส รองจากลิสบอนและปอร์โต้ อีกหนึ่งเมืองที่สำคัญของโปรตุเกส และถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำมอนเดโก

ในอดีตถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน ได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ. 711 และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1064 กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งลีออนได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโคอิมบรา

นำท่านชม มหาวิทยาลัยโคอิมบรา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1290 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส และยังเก่าแก่ที่สุดในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในวงการมหาวิทยาลัยโลก เมื่อปี ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยโคอิมบราได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากทาง UNESCO

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Quinta das Lagrimas หรือในระดับเดียวกัน
วันที่สาม 24 ต.ค. 62 โคอิมบรา – อะเวโร่ – ล่องเรือ – ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles – ปอร์โต้ – สถานีรถไฟ เซา เบนโต – ร้านหนังสือเลลโล่ – Cais da Ribeira – Ponte de D.Luis

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อะเวโร่ เมืองท่าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโปรตุเกส ที่ได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งโปรตุเกส” เนื่องจากระบบคลองและเรือที่คล้ายกับเวนิสของอิตาลี นำท่าน ล่องเรือ ชมเมืองแห่งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศของบ้านเรือนสีสันสดใสสวยงาม

พิเศษ นำท่าน ลิ้มลองขนมท้องถิ่น ovos moles ที่มีถิ่นกำเนิดในเมืองอะเวโร่ ที่มีส่วนผสมของไข่แดงและน้ำตาลเป็นหลัก มีความเนียนและนุ่มนวล ละมุนลิ้น ห่อด้วยเปลือกบางๆที่ทำมาจากข้าวสาลี และถูกปั้นเป็นรูปทรงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคอะเวโร่ เช่น หอย ปู ปลา

(ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น)

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง ปอร์โต้ หรือที่เป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่า “โอปอร์โต้” เมืองใหญ่ลำดับ 2 รองจากลิสบอน อีกทั้งชื่อเมืองนี้ ยังเป็นที่มาของชื่อประเทศโปรตุเกส โดยมาจากคำว่า Portus และ Cale ซึ่งในอดีตใช้เรียกชื่อเมืองทั้งสองฝั่งที่มีแม่น้ำดูโร่คั่นกลาง แล้วแผลงมาเป็น Portugal
ในปัจจุบัน ปอร์โต้ ตั้งอยู่บนริมปากอ่าวแม่น้ำโดรู ปอร์โต้เป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของทวีปยุโรป และบริเวณย่านเมืองเก่าในเมืองปอร์โต้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1996

นำท่านชม สถานีรถไฟเซา เบนโต สถานีรถไฟเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1916 ภายในตัวสถานีตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ำเงินกว่า 20,000 ชิ้น โดยผลงานของ จอร์จ คาลาโช่ จิตรกรเลื่องชื่อในสมัยนั้น ที่ถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ ของชาวโปรตุเกส

แล้วนำท่านชม ร้านหนังสือเลลโล่ ร้านหนังสือเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1906 โดย Lonely Planet ได้บรรจุให้เป็นอันดับสามของร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลก ภายในร้านตกแต่งแบบนีโอ กอธิค และลวดลาย แกะสลักอันสวยงาม ซึ่งที่แห่งนี้ เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนพล็อตเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ ให้กับ เจ เค โรลลิ่ง ในช่วงที่เธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ปอร์โต้ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990

จากนั้น พาท่านชมย่าน Cais da Ribeira สัมผัสบรรยากาศริมน้ำและวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำดูโร่ และผ่านชม Ponte de D.Luis สะพานเหล็ก 2 ชั้น ที่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง สร้างและออกแบบโดย กุสตาฟ ไอเฟล ก่อนที่จะสร้างหอไอเฟลที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Pestana Palácio do Freixo Porto หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ 24ต.ค. 62 ปอร์โต้ – กิมาไรส์ – ย่านจัตุรัสโอลิเวียร่า – บราก้า – Bom Jesus do Monte – ปอร์โต้

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กิมาไรส์ เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ที่เมืองนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติของพระเจ้าอัลฟองโซ่ ที่ 1 พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศโปรตุเกส
พาท่านสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเก่าแห่งนี้ โดยนำท่านชม ปราสาทกิมาไรส์ หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติ ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 เพื่อปกป้องการรุกรานและโจมตีจากแขกมัวร์ และกลุ่มชาวนอร์ส

แล้วนำท่านชม ย่านจัตุรัสโอลิเวียร่า สัมผัสกับบรรยากาศที่จะพาท่านย้อนกลับไปสู่ยุคกลาง รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บราก้า หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และเป็นเมืองหลวงทางด้านศาสนาของประเทศโปรตุเกสในอดีต โดยในคริสต์ศตวรรษที่ 12 บราก้าได้เป็นที่นั่งของ archbishops แห่งโปรตุเกส นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่มีโบสถ์และวิหารอยู่หลายแห่งจนได้รับการขนานนามว่า เป็น “โรมแห่งโปรตุเกส”
นำท่านชม Bom Jesus do Monte โบสถ์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาของเมือง หนึ่งในสัญลักษณ์ แห่งบราก้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ทางศาสนาที่สวยและน่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส ตัวโบสถ์มีความเก่าแก่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยสร้างบนรากฐานเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13

แล้วนำท่านชมย่านเมืองเก่าที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมในอดีต ที่ภายในเมืองจะเต็มไปด้วยอาคารสำคัญๆทางศาสนามากมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ปอร์โต้

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Pestana Palácio do Freixo Porto หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า 26 ต.ค. 62 ปอร์โต้ – โอบิดอส – แหลมโรก้า – คาสไลส์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอบิดอส อีกหนึ่งเมืองในสมัยยุคกลางที่ยังคงได้รับอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศโปรตุเกส

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมเสน่ห์ของเมืองโอบิดอส ที่มีกำแพงเมืองที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 โอบล้อมปราสาทและบ้านเรือนสีขาวขลิบสีเหลืองและสีฟ้า อิสระให้ท่านเดินชมความงดงามภายในเมืองจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ แหลมโรก้า แหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ซึ่งถัดมาจะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ คาสไคส์ เมืองชายฝั่งทะเลของประเทศโปรตุเกส

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Grande real Villa Italia หรือในระดับเดียวกัน
วันที่หก 27 ต.ค. 62 คาสไคส์ – ซินตรา – ปราสาทพีน่า – Freeport Outlet Alcochete – ลิสบอน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ซินตรา เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของกษัตริย์โปรตุเกสตั้งแต่ในศตวรรษที่ 19
นำท่านชม ปราสาทพีน่า ปราสาทที่ตั้งตระหง่านอย่างเด่นสง่าบนหน้าผา เหนือตัวเมืองซินตรา ตัวอาคารใช้ศิลปะการตกแต่งแบบ Romanticism ที่ได้รับความนิยมในช่วงยุคศตวรรษที่ 19

โดยในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ที่ด้านบนยังสามารถมองไปเห็นลิสบอนไกล ๆ อีกด้วย ปราสาทนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1995 และติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกสอีกด้วย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Freeport Outlet Alcochete ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ในยุโรป ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี อาทิ Burberry, Hugo Boss, Armani, Lacoste และ CK เป็นต้น

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวง และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส และยังเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดในทวีปยุโรปเป็นอันดับ 9 โดยประชากรร้อยละ 27 ของทั้งประเทศอาศัยอยู่ในเขตย่านใจกลางเมืองนี้

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sofitel Lisbon Liberdade หรือในระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด 28 ต.ค. 62 ลิสบอน – อัลฟาม่า – ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า – ถนนลิเบอร์ดาเด้ – มิราดูโร

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม อัลฟาม่า ย่านเมืองเก่าใจกลางกรุงลิสบอน สองข้างทางเป็นถนนแคบๆ รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง เต็มไปมนต์เสน่ห์ที่น่าดึงดูด ผสมผสานกันระหว่างอิทธิพลที่ได้รับจากโรมัน และอาหรับ หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในประเทศโปรตุเกสปี ค.ศ. 1755 เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง ที่ย่านนี้ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ทำให้ทุกๆ อย่างยังคงสภาพเดิมให้เห็นจนถึงทุกวันนี้

จากนั้น นำท่านลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่ ตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า ศูนย์อาหารในร่มชื่อดังของกรุงลิสบอน ที่มีอาหารมากกว่า 30 ร้านค้าให้ท่านได้เลือก โดยแต่ละร้านจะมีเชฟมาบริการและทำอาหารนานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรร รวมทั้ง สินค้าอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในตลาด ไทม์ เอาท์ ดา ริเบร่า
โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนลิเบอร์ดาเด้ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ชองป์เซลิเซ่ของลิสบอน ที่มีร้านค้าชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น Luis Vuitton, Prada และ Gucci อิสระให้ท่านได้
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

แล้วพาท่านสู่จุดชมวิว มิราดูโร โดยให้ท่านโดยสารขึ้น กลอเรี่ยเฟอร์นิคูล่า รถรางดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยปีค.ศ. 1855 เมื่อถึงด้านบนอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวของกรุงลิสบอนที่แสนจะงดงาม เมื่อมองออกไปท่านสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทเซนต์จอร์จ จัตุรัสกราซ่า ยาวไปถึงย่านเมืองเก่า และเมืองใหม่อีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sofitel Lisbon Liberdade หรือในระดับเดียวกัน
วันที่แปด 29 ต.ค. 62 ลิสบอน – อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ – ป้อมปราการเบเลม – ท่าอากาศยานกรุงลิสบอน
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงความสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองครบรอบ 500 ปี การสิ้นพระชมน์ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์การเดินเรือของชาวโปรตุเกสในการออกเดินทางไปค้นพบดินแดนใหม่

แล้วนำท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจที่ ป้อมปราการเบเลม อดีตป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นเป็นด่านหน้าในการระวังศัตรูและป้องกันภัยทางทะเลก่อนเข้าตัวเมืองชั้นใน เริ่มสร้างขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่ 16 นับเป็นตัวอย่างงานศิลปะแบบโปรตุกีสให้ชนรุ่นหลังศึกษาได้เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 1983

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลิสบอน

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
14.15 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK192 นำท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด 30 ต.ค. 62 ดูไบ – กรุงเทพฯ
เช้า
01.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
03.00 น.โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
12.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สายการบินเอมิเรตส์)
ออกเดินทางวันที่ 22-30 ต.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 129,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม 121,500
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 105,900
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 101,500
พักห้องเดี่ยว (เตียงคู่) เพิ่มท่านละ 36,500

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 80,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 789-2-28636-6
ชื่อบัญชี : บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 065-2-38759-9
ชื่อบัญชี :
บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 789-2-28636-6
ชื่อบัญชี : บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 065-2-38759-9
ชื่อบัญชี :
บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย