เที่ยวโทโฮคุและเซนได ท่ามกลางบรรยากาศหิมะ ในทริปส่วนตัวสุด private ที่คุณปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ตามความต้องการ

บริการในรูปแบบของ World Surprise Travel Concierge

บินตรงสู่เซนได ชมปราสาทอาโอบะ ยือนถิ่นจิ้งจองหิมะขนฟู และกองทัพปิศาจน้ำแข็ง บนยอดเขาซาโอะ

เที่ยวชมที่พำนักสุดท้ายของเหล่าซามุไร

แช่ออนเซน คินุกาว่า ตามรอยเส้นทางหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะเมืองเก่าคาวาโกเอะ และช้อปปิ้งโตเกียว