• DAY 1-2
  • DAY 3
  • DAY 4
  • DAY 5
  • DAY 6-7
  • เงื่อนไขและค่าบริการ
1
พฤ. 23 พ.ย. 66
กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 7

เคาน์เตอร์เช็คอินการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว P

เจ้าหน้าที่เวิลด์เซอร์ไพร้ส คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
2
ศ. 24 พ.ย. 66
กรุงเทพฯ – โอซาก้า – วาคายาม่า – รถไฟแมวเหมียว – จุดชมวิวชิราซากิ – ลานหินเซนโจจิกิ – ชิราฮาม่า

เช้า

00.55 น. โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL728 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครโอซาก้า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วาคายาม่า จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูมิภาคคันไซบนเกาะฮอนชู ทางเหนือจรดใต้เป็นแนวชายฝั่งทะเล ยาวลงมาสุดที่คาบสมุทรคิอิ หันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิคจึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟวาคายาม่า เพื่อให้ท่านได้นั่ง รถไฟแมวเหมียว หรือ ทามะเด็นฉะ รถไฟน่ารักที่ตกแต่งในสไตล์แมวเหมียวตลอดทั้งคัน ตั้งแต่ลวดลายรถไฟรูปแมวเหมียวภายนอก ภายใน ทั้งเบาะนั่ง วอลล์เปเปอร์ติดผนัง มือจับ เบาะรองนั่ง และมุมจัดวางหนังสืออ่านเล่นบนขบวนรถไฟอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ลาดคุโรชโอ ตลาดขายปลาและอาหารทะเลต่างๆ ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในวาคายาม่า ซึ่งในช่วงเช้ามืดจะมีเรือประมงลำเลียงปลามาที่นี่ และจะมีพ่อค้าจากร้านต่างๆ มาทำการประมูลปลากันเป็นจำนวนมาก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ภายในตลาดคุโรชิโอะ และเดินชมร้านค้าภายในตลาดได้ตามอัธยาศัย ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ ให้ชมโชว์การแล่ปลาทูน่าโดยพ่อค้าปลาผู้ชำนาญ

 

 *หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวชิราซากิ ชายหาดหินปูน ที่เต็มไปด้วยหินปูนสีขาวขนาดใหญ่ พร้อมด้วยวิวทะเลสวยๆ โดยเราสามารถล่องเรือ หรือเดินตามทางเดินเพื่อชมวิว เพื่อเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ชิราฮาม่า เมืองตากอากาศชื่อดังของเมืองคุมาโนะ หนึ่งในเมืองออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น แล้วนำท่านเดินทางสู่ ลานหินเซนโจจิกิ  เกิดจากในช่วงระยะเวลา 1,000 ปีที่ผ่านมา คลื่นจากมหาสมุทรแปซิฟิกได้ซัดกระหน่ำเข้าใส่เส้นแนวชายฝั่งของวากายะมะอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็นกลุ่มก้อนโขดหินรูปทรงเหลี่ยมแหลมที่โดดเด่นน่าประทับใจ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านแช่บ่อน้ำแร่รวม หรือออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าตามอัธยาศัย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nanki-Shirahama Marriott หรือในระดับเดียวกัน

3
ส. 25 พ.ย. 66
ชิราฮาม่า – ศาลเจ้าฮิโร – น้ำตกนาจิ – ศาลเจ้าคุมะโนะ-นาชิ – จุดชมหินฮะชิกุอิ – หน้าผาหินซันดันเบกิ – ชิราฮาม่า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮิโร สร้างขึ้นและถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักจากอนุสาวรีย์ของวีรบุรุษในท้องถิ่น ผู้ซึ่งช่วยชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่นจากสึนามิในช่วงแผ่นดินไหว Ansei-Nankai ในปี ค.ศ. 1854

จากนั้น นำท่านชม น้ำตกนาจิ สัญลักษณ์ของเมืองคัตซึอุระ มีความสูง 133 เมตร เป็นน้ำตกที่ไหลต่อเนื่องชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ละอองน้ำตกที่ล่องลอยอยู่ทั่วบริเวณ ทำให้รู้สึกเย็นสบายแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน และน้ำที่ไหลตกลงมานี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นยาอายุวัฒนะ” ซึ่งสามารถดื่มได้

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมะโนะนาชิ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีความสำคัญและโดดเด่นมากที่สุดของเมืองคุมาโนะ โดยเฉพาะทำเลนี่บอกได้เลยว่าเฉียบมากมายเพราะอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำพุร้อนที่เรียกได้ว่าแช่น้าพุร้อนเสร็จปุ๊บยังสามารถเดินชิลล์มาเที่ยวศาลเจ้าได้อีกต่อหนึ่ง

ไฮไลท์ของที่นี่ บอกได้เลยว่าพีคมากนั่นก็เป็นบริเวณ ศาลเจ้าสีแดงหลายชั้นที่เบื้องหลังมีน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 133 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศาลเจ้าคุมาโนะที่แขกไปใครมาต้องแวะมากันทุกวัน 

ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้นั้นเป็นส่วนผสมการสร้างที่ลงตัวอย่างมากระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาชินโต เรียกได้ว่าจับแต่ข้อดีข้อเด่นมามิกซ์กันแบบดีงามสุดๆ ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เป็นแลนด์มาร์กอันดับต้นๆ ของเมืองคุมาโนะทีเดียว

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จุดชมหินฮะชิกุอิ พาชมวิวโขดหิน ที่มีรูปร่างแปลกตา เรียงรายอยู่ในทะเล กว่า 40 ก้อน ที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวยาว เป็นแถวหน้ากระดานตลอดริมชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเมืองคุจิโมโตะ ซึ่งเป็นระยะทางกว่า 850 เมตร หินฮะชิกุอิ

มีตำนานเล่าขาน เกี่ยวกับนักบวชคูไค หรือท่านโคโบไดชิ ผู้นำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่นว่า ท่านพยายามที่จะสร้างสะพานข้ามเกาะโอชิมะภายในคืนเดียวแต่โดนปีศาจขัดขวางสุดท้ายจึงมีเพียงก้อนหินเรียงรายอยู่กลางทะเล ชื่อของหินฮะชิกุอิ มาจากรูปทรงของหินที่ดูคล้ายสะพานนั้นเอง คำว่า “ฮะชิ” หมายถึง สะพาน

แล้วนำท่านเดินทางสู่ หน้าผาหินซันดันเบกิ ตั้งอยู่ภายในบริเวณจุดชมวิว พื้นที่เขตชิระฮะมะ  จุดชมวิวที่สวยงามมากจุดหนึ่งของญี่ปุ่น มีความสูงกว่า 50 เมตร ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ในอดีตหน้าผาแห่งนี้เป็นที่ชาวประมง ใช้เป็นที่มองหาฝูงปลา

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nanki-Shirahama Marriott หรือในระดับเดียวกัน
4
อา. 26 พ.ย. 66
ชิราฮาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – สวนโมมิจิดานิ – โอซาก้า – ย่านเทนจินบาชิซูจิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทโบราณคู่บ้านคู่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1585 โดย ทโยโทมิ ฮิเดโยชิ  นักรบไดเมียว ผู้ที่พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก 

นำท่านเดินชม สวนโมมิจิดานิ ข้างปราสาทวาคายาม่า เป็นสวนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสงบแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์จากยอดเขาสูงๆต่ำๆของภูเขาโทระฟุซุและคูภายใน ซึ่งขุดขึ้นในยุคศักดินาของเจ้าอะซะโนะ เอนเกียวคางุ ศาลาที่สร้างเหมือนลอยอยู่กลางคู

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส บริการท่านด้วยคอร์สเมนูพิเศษสำหรับมื้อกลางวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการทานอาหารที่เซฟตั้งใจปรุงเพื่อนำมาเสิร์ฟท่าน

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านสู่ โอซาก้า แล้วนำท่านสู่ ย่านเทนจินบาฉิซูจิ ซอยละลายทรัพย์ของถูกแห่งโอซาก้า อาเขตการค้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง ขนม อาหารราคาถูกมากมายได้ท่านได้เลือกสรร

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู ต้นตำรับญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร ให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารค่ำ

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Royal Park Iconic Osaka Midosuji หรือในระดับเดียวกัน

5
จ. 27 พ.ย. 66
โอซาก้า – คาเมะโอกะ – ล่องเรือไม้ชมวิวไปใบไม้เปลี่ยนสี – อาราชิยามะ – เกียวโต วัดคิโยมิสึ – เส้นทางประวัติศาสตร์ฮิกาชิยามะ – โอซาก้า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาเมะโอกะ แล้วนำท่าน ล่องเรือไม้ชมวิวไปใบไม้เปลี่ยนสี  สองข้างทางของแม่น้ำโฮสุ จากคาเมะโอกะมุ่งหน้าสู่ อาราชิยามะ (ภูเขาแห่งพายุหมุน) สถานที่พักผ่อนของชนชั้นสูงในสมัยเฮอัน อีกทั้งในปัจจุบันยังถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเกียวโต

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านอาหารญี่ปุ่นเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนอาราชิยาม่า เสิร์ฟท่านด้วยเมนูอาหารแบบไคเซกิ และพลาดไม่ได้กับการลิ้มลองเต้าหู้ซากะชื่อดังแห่งเกียวโต

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและน่าหลงไหล จึงทำให้เกียวโตเป็นหนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และต่างชาติ นิยมเดินทางมาเยือนมากที่สุด

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ โดยเส้นทางเดินสู่วัดเรียกกันว่า “เส้นทางสายกาน้ำชา” เนื่องจากในอดีตจะมีร้านรวงสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายเครื่องถ้วยชามเซรามิกของ คิโยมิสึ

แม้ในปัจจุบันจะมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักมากมายให้ท่านเลือกซื้อ แต่ยังหลงเหลือร้านเหล่านี้อยู่บ้าง ให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามและบรรยากาศเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก อีกทั้งยัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กร Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 1994

เมื่อถึงบริเวณวัดคิโยมิสึ จุดที่น่าสนใจ คือ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ที่ดื่มเพื่อสุขภาพดี สติปัญญาเป็นเลิศ และทรัพย์สินมั่งคั่ง โดยทางวัดได้จัดเตรียมกระบวยไว้ให้รองน้ำดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคล

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางประวัติศาสตร์ฮิกาชิยามะ ที่ทอดยาวจากวัดคิโยมิสึไปจนถึงศาลเจ้ายาซากะ ตลอดสองข้างทางเป็นอาคารไม้ที่รักษาไว้จากสมัยอดีต ให้ความรู้สึกราวกับได้ย้อนยุคกลับไปสู่อดีต ปัจจุบันได้ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นร้านขายขนม ร้านอาหาร หรือร้านขายของที่ระลึก

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า

ค่ำ

อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ร้านเนื้อย่างเกรดพรีเมี่ยม ที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเยือนถึงโอซาก้า บริการท่านด้วยเซ็ตปิ้งย่างที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเนื้อคุณภาพเยี่ยมแทรกด้วยมัน ที่แทบจะละลายในปากกันเลยทีเดียว และสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อ ยังมีเมนูซีฟู้ดให้บริการท่านด้วย

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Royal Park Iconic Osaka Midosuji หรือในระดับเดียวกัน
6
อ. 28 พ.ย. 66
โอซาก้า – มิโนะ – วัดคัตสึโอจิ – โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิโนะ แล้วนำท่านชม วัดคัตสึโอจิ หรือคนญี่ปุ่นเรียกว่าวัดแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้มีประวัติมายาวนาน โดยชื่อคัตสึโอจิเป็นชื่อที่พระจักรพรรดิในสมัยนั้นตั้งให้ในปี ค.ศ. 880 

วัดแห่งนี้มีผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศเดินทางมาเคารพสักการะจากทั่วประเทศ เพื่อขอโชคลาภ ในเรื่องต่างๆ เช่น การสอบ ธุรกิจ การงาน ความรัก และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ที่วัดแห่งนี้ยังมี ตุ๊กตาดารุมะ ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระโพธิธรรม เป็นจุดเด่นอีกอย่าง โดยตุ๊กตาดารุมะของวัดนี้มีชื่อเรียกว่า คาจิดารุมะ หรือ ดารุมะแห่งชัยชนะ ซึ่งตุ๊กตาดารุมะจะไม่มีดวงตาในตอนแรก เจ้าของต้องวาดตาลงไปข้างหนึ่งเมื่อพวกเขาขอพร และวาดอีกข้างหนึ่งเมื่อพรเหล่านั้นกลายเป็นจริง 

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านอาหารที่มีจุดเด่นเป็นรูปปั้นปูสีแดงสดอยู่หน้าร้าน ร้านอาหารที่เป็นสวรรค์ของคนรักปู

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้าขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร และอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ภัตตาคารซูชิชื่อดัง บริการท่านด้วยเมนูซูชิ อาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งสงครามโลกคร้ังที่ 2 และได้รับการสืบทอดวัฒนธรรมการกิน และรังสรรค์หน้าตาออกมาอย่างงดงาม มีให้เลือกหลากหลายหน้าอาทิเช่น ปลาแซลมอนดิบ, กุ้ง, ปลาไหล, ไข่หวาน, ไข่กุ้ง ฯลฯ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
7
พ. 29 พ.ย. 66
โอซาก้า – กรุงเทพฯ

ค่ำ

00.45 น. โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Scenic Autumn Wakayama & Osaka Surprise!

7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (JL)

23 – 29 พฤศจิกายน 2566 

จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
96,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
57,900 บาท
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ
19,900 บาท

หมายเหตุ

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

–  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)