เยือนหมู่บ้านชิราคาว่าท่ามกลางหิมะ อลังการงานประดับไฟนาบานะโนะซาโตะ
เที่ยวนาโกย่าฤดูหนาวว้าวกว่าที่คิด เหินฟ้าใกล้ชิดเทือกเขาแจแปนแอลป์

บริการในรูปแบบของ World Surprise Travel Concierge