Wonderous Winter Aomori
13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 (7 วัน 4 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
สัมผัสธรรมชาติแห่งขุนเขา ในบรรยากาศลมหนาว ณ ภูมิภาคโทโฮคุ
ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันโอชะ ทั้งในโรงแรม ภัตตาคาร
ชมสถานที่ขึ้นชื่อระดับโลกทั้งในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม

ดื่มด่ำกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และโบราณสถานอันเก่าแก่งดงาม
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นอย่างจุใจถึง 3 คืน

DAY 1
อ. 13 ก.พ. 67
กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 7

เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว P

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

DAY 2
พ. 14 ก.พ. 67
โอซาก้า อาโอโมริ
เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

00.55 น. โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL728  นำท่านเหินฟ้าสู่ โอซาก้า

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

08.10 น. ถึงท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิตามิ 

13.55 น. โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL2155  นำท่านเหินฟ้าสู่ อาโอโมริ

15.25 น. ถึงท่าอากาศยาน อาโอโมริ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Minamida Onsen Apple Land หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
พฤ. 15 ก.พ. 67
ฮิราคาวะ – ศาลเจ้าทาคายามะอินาริ – บ้านพักซามูไรนาคามาจิ
Hirosaki Castle Snow Lantern Festival

เช้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าทาคายามะอินาริ ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกของอาโอโมริ ที่มีจุดเด่นคือ เสาโทริอิสีแดง จำนวนกว่า 1,000 ต้น ที่เรียงรายต่อกันเป็นทางยาว มีฉากหลังเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้เขียวชอุ่มในฤดูร้อน หรือหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว 

ว่ากันว่าเทพเจ้าในศาลเจ้าแห่งนี้ จะประทานพรให้กับคนที่เดินลอดเสาโทริอิ นอกจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง “การขอพรให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง” ให้ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ คุ้มครองชาวประมงให้ เดินเรืออย่างปลอดภัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ บ้านพักซามูไรนาคามาจิ ชมหมู่บ้านโบราณย้อนยุคสมัยเอโดะ ในบริเวณนี้ มีบ้านที่โด่งดังอยู่หลายหลัง ซึ่งล้วนเป็นตระกูลซามูไรเก่าแก่ อาทิ บ้านอิโต บ้านอิวาตะ

ซึ่งภายในบ้านเหล่านี้ ท่านจะได้ชม บ้านแบบชนชั้นซามูไร และสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่อนุรักษ์ไว้ อย่างดั้งเดิม

จากนั้น นำท่านชม Hirosaki Castle Snow Lantern Festival การแสดงโชว์ไฟในยาม
ค่ำคืนที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง เทศกาลนี้มักจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

ไฮไลท์ของงานนี้คือ ต้นไม้ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะประดับด้วยไฟสีชมพู ทำให้งดงามราวกับต้นซากุระเบ่งบานในฤดูหนาว สร้างบรรยากาศอันงดงามน่าประทับใจ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Minamida Onsen Apple Land หรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
ศ. 16 ก.พ. 67
ฮิราคาวะ – ภูเขาฮักโกดะ – ช่องแคบโออิราเซะ – โทวาดะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮักโกดะ เขาที่มีความสูงถึง 1,585 เมตรจากระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดอาโอโมริ ในเขตเทือกเขาแอลป์ที่ในอดีตเป็นภูเขาไฟ แต่ปัจจุบันได้สงบนิ่งไปแล้ว

ให้ท่านได้ชมความงามของตัวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่ตกทับถมกันบนต้นไม้เกิดเป็นความสวยงามที่เรียกว่า “ปีศาจหิมะ” หรือ “สโนว์มอนสเตอร์” ซึ่งท่านสามารถชมปีศาจหิมะนี้ขณะขึ้นโรปเวย์ไปสู่ยอดขาฮักโกดะ พร้อมทั้งชมวิวทิวทัศน์รอบๆ ที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาว

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ช่องแคบโออิราเซะ ลำธารที่มีแหล่งต้นน้ำมาจากทะเลสาบโทวาดะซึ่งอยู่ติดพรมแดนระหว่างอาโอโมริและจังหวัดอาคิตะ มีความยาวถึง 14 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเทียวยอดนิยมในอาโอโมริ สามารถมาเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดู 

ในฤดูหนาวโออิราเซะจะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งด้วยอุณหภูมิที่เย็นจัด ท่านจะได้ชมความงดงามของ น้ำตกในหุบเขาที่เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hoshino Resorts Oirase Keiryu Hotel หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
ส. 17 ก.พ. 67
โทวาดะ – อาโอโมริ – Snow Sport Park Aomori – พิพิธภัณฑ์เนบุตะ วะ รัซเซ – โอซาก้า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Snow Sport Park Aoimori ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่ม ภายในบริเวณมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้ง ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

ช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในการเล่นกิจกรรรม นิยมมาเล่นกิจกรรมหิมะกันที่นี่ เพราะเป็นลานสกีที่มีหิมะคุณภาพดีแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

พิเศษ ท่านสามารถเลือกเล่น กิจกรรมฤดูหนาว ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในเวลา 1 ชั่วโมง จากตัวเลือกเหล่านี้>
Option 1: สโนว์บานานาโบ๊ต

สนุกสนานตื่นเต้นไปกับการนั่งสโนว์บานานาโบ๊ต ชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาสนุกพร้อมกัน

(ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 5 นาที)
Option 2: สโนว์ราฟติ้ง

ใช้เวลาที่สนุกสนานไปกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว

ของท่าน ตื่นเต้นไปกับการตะลุยหิมะ โดยการนั่งบนเรือยาง

ที่ลากด้วยรถสโนว์โมบิล สนุกสนานกันได้ทุกเพศทุกวัย 

(ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 5 นาที)
Option 3: สโนว์โมบิลครุยส์

สนุกสนานไปกับการนั่งสโนว์โมบิลครุยส์

ชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาสนุกพร้อมกัน 2 ท่าน แล้วตะลุยหิมะไปด้วยกัน

(ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 15 นาที)

บางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสำหรับบางท่านขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานผู้ให้บริการกิจกรรมนั้นๆ

*สตรีมีครรภ์

*ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

*ผู้ที่สวมรองเท้าไม่เหมาะสม เช่น รองเท้าส้นสูง รองเท้าบูทเล่นสกี

*ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นอันตรายในขณะทำกิจกรรม

*กิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่อำนวยกิจกรรมอาจมีการยกเลิก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เนบุตะ วะ รัซเซ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดขึ้นเพื่อแสดงประวัติศาสตร์และประเพณีสำคัญของเทศกาลเนบุตะที่มีชื่อเสียงในอาโอโมริ

ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบุตะ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ประดับประดาด้วยโคมไฟรูปปลาทองสีแดง (สัญลักษณ์ประจำเทศกาล) พร้อมกับฟังเสียงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสียงเพลงไปตลอดการเดินชม

จนถึงห้องโถงใหญ่มีจัดแสดงเกี้ยว 5 แบบที่เคยใช้ในขบวนงานเทศกาลที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภาพศิลปะอันสวยงามและความประณีตของโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน อาโอโมริ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในท่าอากาศยาน

18.35 น. โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL2158  นำท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอิตามิ

20.20 น. ถึง ท่าอากาศยานอิตามิ  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nikko Osaka Osaka  หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
อา. 18 ก.พ. 67
โอซาก้า – โกเบ-ซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โกเบซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 180 ร้าน อาทิเช่น Addidas, M.A.C, Chanel, Gucci เป็นต้น ให้ท่านเลือกซื้อ

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ  ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึง ย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์ของเมืองโอซาก้า ที่ตั้งอยู่สองข้างแม่น้ำโดตอม โบริกาว่า

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากได้อย่างเต็มอิ่มจุใจ และยังมีร้านทาโกะยากิ ที่เลื่องชื่อของเมืองโอซาก้า ได้ท่านได้เพลิดเพลินจนถึงเวลานัดหมาย 

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า

DAY 7
จ. 19 ก.พ. 67
โอซาก้า – กรุงเทพ

00.45 น. โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
05.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Wonderous WinterAomori

13 – 19 ก.พ. 2567
(7 วัน 4 คืน)

จำนวนผู้เดินทาง
10 – 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
90,900 บาท
83,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
72,900 บาท
67,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
16,000 บาท
16,000 บาท
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศ (บินไป-กลับ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– หัก ณ ที่จ่าย3% 

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)