Discover The Nature of Yakushima

Locations :
(ประเทศญี่ปุ่น) Kyushu
24 Nov 2018 - 30 Nov 2018

เปิดโลกยากุชิม่ามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของญี่ปุ่น

ท่องป่าดึกดำบรรพ์อายุนับพันปี เสน่ห์ลึกลับอันน่าค้นหา

สัมผัสประสบการณ์อบทรายร้อนแบบดั้งเดิมของอิบุสุกิ

กิจกรรมเดินป่าชมความงามธรรมชาติ สนุกสนานกับการปั่นจักรยานชมสัตว์ป่า

ชมสวนญี่ปุ่นอายุกว่า 300 ปี และ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งส่งท้ายในฟุกุโอกะ

วันแรก ส. 24 พ.ย. 61 
กรุงเทพฯ – นาโกย่า

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้นที่ 4 ประตูที่ 1 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว A เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

01.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ฟุกุโอกะ

พักค้างแรมบนเครื่องบิน (ราคาตั๋วเครื่องบินไม่รวมในอัตราค่าบริการทัวร์)

วันที่สอง อา. 25 พ.ย. 61 
ฟุกุโอกะ – สถานีฮากาตะ – สถานีคาโกชิม่าชูโอ – อิบุสุกิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ซัทสึมะ เดนโชคัง 

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ สถานีรถไฟขนาดใหญ่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ เป็นทั้งศูนย์รวมความเจริญ ด้านธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

10.19 น. นำท่านเดินทางสู่ คาโกชิม่า โดยรถไฟ ชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางจากฟุกุโอกะ ถึง คาโกชิม่า ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

11.37 น. รถไฟเข้าสู่ สถานีคาโกชิม่าชูโอ แล้วนำท่านเดินทางสู่ อิบุสุกิ โดยรถโค้ช

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยนางาชิโซเมน หรือ โซเมนน้ำไหล หนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของอิบุสุกิ เป็นต้นตำหรับของโซเมนที่ได้รับความนิยม และโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่น ทางร้านใช้น้ำแร่ที่สะอาดบริสุทธิ์
อีกทั้งยังรักษามาตราฐานเรื่องความสะอาด และรสชาติที่อร่อยถูกปากจนต้องติดใจ

หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ซัทสึมะ เด็นโชคัง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตัวอย่างเครื่องแก้ว​ที่ผลิตโดยการเป่าด้วยไฟแล้วตัดด้วยมืออย่างประณีต ซึ่งเครื่องแก้วเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยอดีตกาลที่ชาวญี่ปุ่นนั้นทำเครื่องแก้วขึ้นเพื่อถวายแด่จักรพรรดิ และใช้กันแต่ภายในราชวงศ์เท่านั้น แต่ภายหลังได้นำมาสู่งานศิลปะ​อันทรงคุณค่าของคาโกชิม่าที่ราคาสูงถึงหลักล้านเยน

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ หรือเลือก
อบทรายร้อน หนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่อิบุสุกิ เนื่องจากทรายบริเวณหาดของอิบุสุกิมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ มีแร่ธาตุที่จำเป็นและมีประโยชน์ ในการช่วยบำรุงการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้ผ่อนคลาย อีกทั้งการอบทรายร้อนของอิบุสุกิเป็นถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมการอบทรายร้อน จนได้รับความนิยมและแพร่หลายไปในเขตเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่น

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยเมนูชาบูชาบู หมูดำคุโรบุตะ เนื้อหมูที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่ม อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น คาโกชิม่าเป็นแหล่งผลิตหมูดำที่ได้มาตราฐาน และส่งออกไปยังทั่วทุกภูมิภาคในญี่ปุ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hakusuikan หรือในระดับเดียวกัน

โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองอิบุสุกิ และเป็นที่พำนักประจำในการมาเยือนอิบุสุกิของมหาจักรพรรดิและราชวงศ์ญี่ปุ่น

วันที่สาม จ. 26 พ.ย. 61 
อิบุสุกิ – ล่องเรือเจ็ทเฟอรี่ – ยากุชิม่า – เส้นทางศึกษาธรรมชาติยากุสุกิแลนด์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออิบุสุกิ แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทางโดยเรือเจ็ทเฟอรี่ สู่เกาะยากุชิม่า เกาะที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1993 มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดโดยเฉพาะต้นยากุสุกิอายุหลายพันปี และต้นโจมงสึกิ ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาลึก อายุกว่า 7,000 ปี เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อายุยืนสุดในญี่ปุ่น อีกทั้งสภาพอากาศบนเกาะเย็นสบายตลอดทั้งปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ยากุสุกิแลนด์ เส้นทางเดินป่าอันสวยงาม

ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ท่านจะได้ซึมซับอากาศบริสุทธิ์และสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ตลอดสองข้างทาง โดยมีหลากหลายเส้นทางให้เราได้ศึกษาเริ่มตั้งแต่ ระยะทางประมาณ 800 เมตร จนไปถึง 10 กิโลเมตร (เส้นทางที่เราจะได้ทำการสำรวจนั้น มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นำท่านรับประทานอาหารมื้อพิเศษ ณ ห้องอาหารพิเศษ ของโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารสไตล์อินโนเวทีฟ ที่มีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารอันโอชะ พร้อมสัมผัสประสบการณ์พิเศษ ชมการปรุงอาหารโดยเชฟชื่อดังของโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sankara หรือในระดับเดียวกัน

โรงแรมที่ดีที่สุดบนเกาะยากุชิม่า ผสมผสานดีไซน์สองประเทศระหว่างไทย และบาหลี แต่ยังคงกลิ่นอายโรงแรมที่มีการบริการระดับดีเยี่ยมของญี่ปุ่น วิลล่าแต่ละหลังถูกออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลงตัว เพื่อให้ท่านได้ซึมซับธรรมชาติอันน่าภิรมณ์ และได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

วันที่สี่ อ. 27  พ.ย. 61 
ยากุชิม่า–น้ำตกโอโคะโนะ–กิจกรรมปั่นจักรยานศึกษาธรรมชาติ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกโอโคะโนะ น้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะยากุชิม่า ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสูง 88 เมตร และน้ำตกแห่งนี้ยังติดหนึ่งใน 100 อันดับน้ำตกที่สวยและสูงที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ปั่นจักรยานบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ท่ามกลางขุนเขาในสายหมอก นอกจากนี้ท่านยังสามารถพบเหล่าบรรดาสัตว์ป่า โดยเฉพาะลิง และ กวางจำนวนมาก ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติตลอดสองข้างทางอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่น ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารที่คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดบนเกาะ
ยากุชิม่า รังสรรค์สู่เมนูอันหลากหลาย สำหรับลูกค้าคนพิเศษ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sankara หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า พ. 28 พ.ย. 61 
ยากุชิม่า–เส้นทางศึกษาธรรมชาติชิราทานิอุซุยเคียว–ล่องเรือเจ็ทเฟอรี่– คาโกชิม่า – ถนนเทนมงคัง

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชิราทานิ อุซุยเคียว เส้นทางเดินป่าอันสวยงาม ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด โดยเฉพาะต้นสนซีด้า ที่มีอายุหลายร้อยปี และต้นยากุสุกิอายุหลายพันปี ชมลำธารที่เกิดตามธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยเดินลัดเลาะไปตามหุบเขา ชมธรรมชาติอันแสนวิเศษของพื้ชตระกูลมอส ให้ท่านได้ซึมซับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่หาได้ยากในโลกปัจุบันนี้ (เส้นทางที่เราจะได้ทำการสำรวจนั้น มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร)

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมิยาโนะอุระ แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทางโดยเรือเจ็ทเฟอรี่ กลับสู่คาโกชิม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนเทนมงคัง แหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์แฟชั่นมากมายรวมถึงโรงภาพยนต์ และร้านอาหารหลากหลายประเภท รวมไปถึงร้านของฝากพื้นเมืองให้เลือกซื้อหาอย่างมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากได้อย่างเต็มอิ่มจุใจจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรทำท่านสู่ที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยเมนูไคเซกิ คัดสรร วัตถุดิบที่ดีที่สุดตามฤดูกาล จัดเสิร์ฟแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมให้ท่านได้รับประทาน

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shiroyama Kanko หรือในระดับเดียวกัน

โรงแรมวิวสวยที่สุดของจังหวัดคาโกชิม่า เนื่องจากตั้งอยู่บนเขา อีกทั้งยังสามารถชมวิว
ภูเขาไฟซากุระจิม่าจากห้องพัก ห้องออนเซ็น ไวน์เซล่า และล็อบบี้ของโรงแรม อีกทั้งยังได้รับรางวัลการันตีมากมายจากทางองค์กรญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ทั้งมาตราฐานการบริการ ภัตตาคารอาหาร และได้รับความนิยมมากที่สุดจากทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติที่มาเยือนคาโกชิม่า

วันที่หก พฤ. 29 พ.ย. 61 
ยากุชิม่า–สวนเซ็นกันเอ็น–สถานีคาโกชิม่าชูโอ–สถานีฮากาตะ–ฟุกุโอกะ– ย่านเท็นจิน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนเซ็นกันเอ็น อดีตเรือนพำนักของขุนนางสมัยเอโดะ มีอายุกว่า 360 ปี ซึ่งได้รับการบูรณะใหม่แต่ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ภายในเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณขนาดใหญ่ สวนแห่งนี้ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นสวนที่มีความสวยงามในทุกฤดูกาล นอกจากนี้ภายใน ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร​ ร้านขายของที่ระลึก​ โรงน้ำชา​ และจุดชมวิวซากุระจิม่า​ ที่ควรค่าแก่การเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

พิเศษ ให้ท่านได้จิบชาร้อนๆ ทานขนมญี่ปุ่น พร้อมกับชมวิวซากุระจิม่าอันน่าประทับใจ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีคาโกชิม่าชูโอ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ฟุกุโอกะ

13.48 น. นำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ โดยรถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางจากคาโกชิม่า ถึง ฟุกุโอกะ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

15.13 น. รถไฟเข้าสู่ สถานีฮากาตะ แล้วนำท่านสู่ย่านเทนจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น อิเซตัน มิตสึโคชิ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ให้ได้ท่านลิ้มลองความนุ่ม หอมหวานของเนื้อมิยาซากิ สไตล์ เทปันยากิในบรรยากาศของร้านที่สวยงามแห่งนี้

ร้านนี้ได้รับความนิยมแป็นอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ดังจะเห็นได้จากคำนิยมในเว็บไซส์ของ Japan Travel Center UK

เนื้อวัวจากเมืองมิยาซากิ ถือว่าเป็นเนื้อวัวคุณภาพชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เพราะมีรสชาติอร่อย เนื้อนุ่มสุดยอด ละลายในปาก มีไขมันแทรกเหมือนลายหินอ่อนสวยงาม เป็นเนื้อที่หาทานยากในญี่ปุ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Okura หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ศ. 30 พ.ย. 61 
ฟุกุโอกะ – กรุงเทพ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร พาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

11.40 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Discover The Nature of Yakushima
ผู้ใหญ่ ท่านละ 136,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 136,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 122,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 108,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 40,900 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบิน (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินการบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่ารถไฟชินคันเซ็น
 • ค่าเรือเฟอรี่ข้ามฟาก
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 • ของพรีเมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋า Travel kit, universal adepter,
  ปกพาร์สปอร์ตหนังแท้, ปากกาไฟฉาย, ร่ม, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และ ยาดม)
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยาน
 • พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / 2 ท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นธุรกิจ (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
 • ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 70,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

 

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 065-238830-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments