Kansai Sakura Gourmet Surprise 6Days by TG

Locations :
ประเทศญี่ปุ่น
04 Apr 2018 - 09 Apr 2018

Download Details

ชมความงดงามของซากุระ ณ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
ลิ้มรสปูหิมะ ที่ขึ้นชื่อความอร่อยที่สุดในแดนซามูไร และสวมชุดยูกาตะแบบคนท้องถิ่น ณ คิโนะซากิออนเซน
หนึ่งในเมืองแห่งการแช่น้ำแร่ออนเซนธรรมชาติที่ดีที่สุดของคันไซ
ชมปราสาทฮิเมจิ 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิม ที่มีความเก่าแก่ และได้รับยกย่องว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น
นั่งกระเช้าชมวิวทะเล ที่อะมาโนะฮาชิดาเตะ สะพานแห่งสรวงสวรรค์
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดน้ำใส และศาลเจ้าแห่งสายน้ำ
สัมผัสประสบการณ์ Gourmet กับร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ และร้านอาหารชื่อดังแดนซามูไร
อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
20.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.30 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่โอซาก้า
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY
วันที่สอง
โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าคิฟุเนะ – วัดคิโยมิสึ – ถนนฮิงาชิยาม่า – โกเบ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน
07.00 น.

ถึงท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและน่าหลงไหล จึงทำให้เกียวโตเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และต่างชาติ นิยมเดินทางมาเยือนมากที่สุด

นำท่านชม ศาลเจ้าคิฟุเนะ เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตคุบุเนะ และเป็นจุดชมวิวธรมมชาติที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าน้ำและฝนและเชื่อกันว่าจะช่วยดูแลพิทักษ์รักษาผู้ที่ออกทะเล และที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะมีการทำนายดวงชะตาที่ไม่เหมือนกับที่อื่น โดยจะให้สุ่มเลือกกระดาษคำทำนาย ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษ โดยจะยังมองไม่เห็นข้อความบนกระดาษ จากนั้นเมื่อนำกระดาษจุ่มลงในน้ำ ข้อความคำทำนายก็จะปรากฏขึ้นมา

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย เมนู เทมปุระ ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ ปี ค.ศ. 2016 จัดเสิร์ฟเทมปุระอย่างพิถีพิถัน ตกแต่งจานอย่างปราณีตสวยงามสไตล์เกียวโตร่วมสมัย
(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กร Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 1994 เมื่อถึงบริเวณวัดคิโยมิสึ จุดที่น่าสนใจ คือ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ที่ดื่มเพื่อสุขภาพดี สติปัญญาเป็นเลิศ และทรัพย์สินมั่งคั่ง โดยทางวัดได้จัดเตรียมกระบวยไว้ให้รองน้ำดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วอิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของดอกซากุระจากมุมมองที่สุดแสนจะสวยงามตามอัธยาศัย
(การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)ระหว่างทางเดินลงจากวัด ท่านจะได้พบกับ ถนนฮิงาชิยาม่า หรือที่เรียกว่า ถนนสายกาน้ำชา เนื่องจากในอดีตจะมีร้านรวงสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายเครื่องถ้วยชาเซรามิกของ คิโยมิสึ แม้ในปัจจุบันจะมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักมากมายให้ท่านเลือกซื้อ แต่ยังหลงเหลือร้านเหล่านี้อยู่บ้าง ให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามและบรรยากาศเก่าแก่ที่หาชมได้ยากตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โกเบ เป็นเมืองท่าการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ ไม่เหมือนที่อื่นๆ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้น หมูและเนื้อญี่ปุ่นคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร
(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)
พักค้างแรม ณ โรงแรม Oriental Kobe หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สาม
โกเบ – อาราชิยามะ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – สะพานโทเก็ทสึเคียว – สวนมารุยามะ – โกเบ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยามะ (ภูเขาแห่งพายุหมุน) สถานที่พักผ่อนของชนชั้นสูงในสมัยเฮอัน อีกทั้งในปัจจุบันยังถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเกียวโต

นำท่านเดินลัดเลาะสู่ สวนป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของอาราชิยามะ ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น ท่านสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านชม วัดเทนริวจิ (วัดมังกรสวรรค์) 1 ใน 5 วัดนิกายเซนที่มีชื่อเสียง กสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1339 เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยตัววัดสร้างด้วยไม้ และยังมีสวนแบบเซน ที่ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆ ของธรรมชาติรอบๆ ตัว

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศของอาราชิยามะพร้อมกับลิ้มรสเต้าหู้ซากะโนะ เต้าหู้นุ่มลิ้นที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ดีที่สุดในละแวกนั้น ตัวอาคารของภัตตาคารแห่งนี้สร้างมากว่า 120 ปี ซึ่งได้มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น
(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)
หลังอาหาร นำท่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว (สะพานข้ามดวงจันทร์) ที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต เนื่องจากมีแม่น้ำที่ใสสะอาด มีแนวภูเขา ต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณเป็นฉากหลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามโดยรอบ ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
(การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

จากนั้น นำท่านสู่ สวนมารุยามะ สถานที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงของเกียวโต ทุกๆปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาชมดอกซากุระทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีการประดับไฟอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย เมนู ข้าวหน้าปลาไหล เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ณ ร้านอาหาร
(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ โกเบพักค้างแรม ณ โรงแรม Oriental Kobe หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สี่
โกเบ – เฮียวโกะ – ปราสาทฮิเมจิ – คิโนะซากิ ออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เฮียวโกะ นำท่านชม ปราสาทฮิเมจิ หรือ “ปราสาทนกกระสาขาว” โดยชื่อนี้มาจากพื้นผิวภายนอกของตัวปราสาทที่เป็นสีขาว ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงคราม และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1990 ซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดหนึ่งในสามของญี่ปุ่นอีกด้วย ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย (การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนู ซูชิเซ็ต ณ ภัตตาคารที่ได้รับการแนะนำโดยมิชลินไกด์ ร้านซูชิเก่าแก่ของเมืองฮิเมจิที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก ทางร้านได้คัดสรรวัตุดิบที่สดใหม่ นำมาทำซูชิแบบคำต่อคำ และบรรจงจัดแต่งจานอย่างสวยงาม เพื่อทุกคำที่ให้ท่านได้ลิ้มลองนั้น ได้สัมผัสถึงรสชาติแสนอร่อยและวัฒนธรรมการรับประทานซูชิที่มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

จากนั้น นำท่านสู่ คิโนะซากิออนเซน เป็นเมืองออนเซนดั้งเดิมของภูมิภาคคันไซที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมในทุกฤดูกาล นอกจากการแช่ออนเซ็นแล้ว คิโนะซากิยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรืองการกินปู โดยเฉพาะปูมัตสึบะ จะสามารถพบได้เฉพาะคาบสมุทรทางทิศตะวันตกของญี่ปุ่นได้เท่านั้น นอกจากนี้ คิโนะซากิยังมีจุดชมวิวซากุระที่งดงาม เนื่องจากมีต้นซากุระเรียงรายสองข้างแม่น้ำ ท่านสามารถ สวมชุดยูกาตะที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมไว้ให้ สวมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือ เดินเล่นชมวิวเมือง และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมได้ตามอัธยาศัย (การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ
อาหารค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวภายในโรงแรม
บริการท่านด้วยเมนู ปูหิมะ ที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น
(อาหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการนำเสนอเท่านั้น เนื่องจากอาหารประเภทไคเซกิ เป็นอาหารตามฤดูกาล อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nishimuraya Togetsutei หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่ห้า
เฮียวโกะ – อามาโนะฮาชิดาเตะ – ซันดะ – โกเบ ซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – โกเบ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อะมาโนะฮาชิดาเตะ (สะพานทางเดินสู่สรวงสวรรค์) ความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ปกคลุมไปด้วยต้นสน หาดทราย ตัดผ่านอ่าวมิยาสึ บนคาบสมุทรทังโกะ ทางตอนเหนือของเกียวโต นำท่าน ขึ้นโมโนเรล เพื่อไปยัง จุดชมวิวฝั่ง สวนคะสะมะสึ ซึ่งเป็นจุดชมวิวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง โดยที่จุดชมวิวแห่งนี้ว่ากันว่า ให้ก้มแล้วมองลอดหว่างขาตัวเอง และภาพที่ปรากฏต่อหน้าของท่านจะเห็นวิวที่เหมือนทางเดินสู่สรวงสวรรค์จริง ๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านคนมายืนก้มมองลอดใต้หว่างขาตัวเอง เพื่อชมสะพานสู่สวรรค์ นับว่าเป็นความงามที่ชาวไทยน้อยคนนักจะมีโอกาสได้สัมผัสความงามของธรรมชาติอันโดดเด่นแห่งนี้

จากนั้น นำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามอ่าว ไปยังฝั่ง วิวแลนด์ แล้วนำท่าน นั่งแชร์ลิฟต์ สู่จุดชมวิวฝั่งวิวแลนด์ พาท่านชมสุดยอดแห่งความสวยงามที่นักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยคนนักจะพบเห็นถึงความละเมียดละไมของธรรมชาติดั่งภาพวาดสีน้ำมัน ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของสายลม แสงแดด อันเป็นพิเศษสุดสำหรับท่าน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูโซบะ ณ ภัตตาคารชื่อดังของอามาโนะฮะชิดาเตะ
(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมือง ซันดะ แล้วนำท่านสู่ ซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 180 ร้าน อาทิเช่น Addidas, M.A.C, Chanel, Gucci เป็นต้น ให้ท่านเลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านสู่ โกเบ เป็นเมืองท่าการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็นอีก
เมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ ไม่เหมือนที่อื่นๆ

 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารเก่าแก่ ซึ่งก่อตั้งมากว่า 130 ปี ที่สร้างสรรค์เมนูเนื้อชั้นดีแบบเทปปันยากิ โดยใช้เนื้อคุณภาพชั้นยอด
(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Oriental Hotel Kobe หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่หก
โกเบ – โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – กรุงเทพฯ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า แล้วให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาฉิ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารและอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า

กลางวัน

อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย
โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

17.35 น.

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

*ราคาแพคเกจทัวร์ด้านล่าง รวมค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เริ่มต้น 21,500 บาท

Kansai Sakura Gourmet Surprise 6Days by TG
ผู้ใหญ่ ท่านละ 97,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 92,200 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 87,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 78,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 21,500 บาท
หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 •  บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 •  ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 •  บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 • ของพรีเมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋า Travel kit, universal adepter,
  ปกพาร์สปอร์ตหนังแท้, ปากกาไฟฉาย, ร่ม, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และ ยาดม)
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / 2 ท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ  โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร  โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 065-238830-9

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
Download Details

Comments

comments