Best of Kyushu Onsen Surprise! 5 Days

ประเทศ : ญี่ปุ่น / ภูมิภาค Kyushu

โดยสายการบินไทย (TG)
25 - 29 มี.ค. 2563 (5 วัน)

นำท่านเดินทางสู่เกาะคิวชู ดินแดนแห่งออนเซ็นทางใต้ของญี่ปุ่น

ย้อนเวลาสู่อดีต ณ ย่านเมืองเก่าฮิตะ ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ ชื่นชมความงามทางธรรมชาติอันวิจิตร ในช่องเขาอันเขียวชอุ่ม

เพลิดเพลิน กับการนั่งรถไฟ อันเป็นเอกลักษณ์ของคิวชู พร้อมพักผ่อนอย่างจุใจ ณ โรงแรมในออนเซ็นชื่อดัง พร้อมบ่อน้ำร้อนส่วนตัวภายในห้องพัก ถึง 2 คืน


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก พ. 25 มี.ค. 63  
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ

22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.50 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง พฤ. 26 มี.ค. 63 
ฟุกุโอกะ – ฮิตะ – ย่านเมืองเก่ามาเมะดะ – ยาเมะ – พิพิธภัณฑ์ชา – คุโรคาวะ ออนเซ็น

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ฮิตะ เมืองเล็กๆ ทางตะวันตกของจังหวัดโออิตะ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการทำรองเท้าเกี๊ยะไม้แบบญี่ปุ่น และภาชนะเครื่องปั้นดินเผา

แล้วนำท่านชม ย่านเมืองเก่ามาเมดะ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยเอโดะ และได้ชื่อว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโตแห่งคิวชู

เมืองนี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นอย่างดีให้คงเสน่ห์ของเมืองเก่าที่น่ามาเยือน เดินชมถนนคามิมาจิ และถนนมิยูกิ สองข้างทางของย่านนี้จะมีอาคารเก่าแก่ที่เป็นร้านค้าของขึ้นชื่อ และของสะสมของฮิตะ เช่น ขนม ภาพวาด แผนที่ รองเท้าเกี๊ยะไม้ และงานฝีมือจากไม้ อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

 

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย ข้าวหน้าปลาไหลร้อนๆ หอมกรุ่น จัดมาเป็นเซ็ตพร้อมเครื่องเคียงต่างๆ

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยาเมะ เมืองที่ได้ชื่อว่ามีประวัติในการปลูกชาเก่าแก่ที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่าได้รับพันธุ์ชามาจากประเทศจีนเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน และเป็นชาที่ได้รับยความนิยมเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่น จากนั้น นำท่านเดินทางเข้า พิพิธภัณฑ์ชา ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ การผลิต และอุปกรณ์การชงชาต่าง ตั้งแต่สมัยอดีตให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา

 

พิเศษ ให้ท่านได้ทดลองบดผมชาเขียวด้วยวีธีการใช้เครื่องบดแบบโบราณ รวมถึงลิ้มลองรสชาติของชาเขียวพร้อมขนมหวานแบบญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเข้าสู่วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คุโรคาวะออนเซ็น หนึ่งในเมืองน้ำพุร้อนที่น่าไปเยือนที่สุดของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในช่วงกลางของเกาะคิวชู ชาวเมืองคุโรคาวะออนเซ็นมีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะอนุรักษ์บรรยากาศแบบดั้งเดิมของเมืองเอาไว้ ทำให้ที่นี่ไม่มีอาคาร หรือโรงแรมขนาดใหญ่ ไม่มีป้ายโฆษณาไฟนีออนและสีฉูดฉาด แต่ได้อนุรักษ์สีสันต์ของธรรมชาติ อาคารไม้ ผนังดิน บันไดหิน และมีแม่น้ำไหลผ่าน

เมืองตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาป่าที่มีขนาดเล็ก ถนนในเมืองเรียงรายไปด้วยเรียวกัง และโรงอาบน้ำสาธารณะ ร้านค้าที่น่าสนใจ ร้านกาแฟ ศาลเจ้าขนาดเล็ก และสะพานข้ามแม่น้ำ เหมาะอย่างยิ่งในการเดินชมเมืองเก่าในชุดยูกาตะ

 

 

แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นสไตล์ไคเซกิ

ให้ท่านได้สัมผัสอาหารต้นตำรับญี่ปุ่นแบบไคเซกิ อาหารสำหรับต้อนรับผู้มาเยือน ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ หลากหลายประเภท ทั้งอาหารปิ้งย่างปลาดิบ หม้อไฟ สลัดญี่ปุ่น หรือเทมปุระ เสิร์ฟมาในขนาดพอรับประทาน ให้ท่านได้อิ่มเอม ทั้งอาหารตาและอาหารคาว

 

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนส่วนตัวแบบญี่ปุ่น หรือ
ออนเซ็นภายในห้องพัก ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมาก

 

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Miyama Sansou หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม ศ. 27 มี.ค. 63  

คุโรคาวะ ออนเซ็น ทาคาชิโฮะ ช่องเขาทาคาชิโฮะ สถานีรถไฟอาโสะ รถไฟอาโสะบอยเบปปุ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทาคาชิโฮะ แล้วนำท่านชม ช่องเขาทาคาชิโฮะ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ อยู่ไม่ไกลกับภูเขาไฟอะโซะ ซึ่งเกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ำโกคาเซะตัดผ่าน

2 ข้างจะเป็นหินสูงชันเหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ำตกมินาอิโนทาคิ ที่สูงถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี้ ให้วิวที่สวยงามที่ตัดกับน้ำตกที่ไหลเอื่อยๆ ลงมาที่ธารน้ำสีน้ำเงินอมเขียว กับความเขียวขจีของแมกไม้และหินสีเทา

พิเศษ ให้ท่านนั่งเรือชมความงามของธรรมชาติ ผ่านเส้นทางช่องเขาทาคาชิโฮะ

 

 

กลางวัน หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอะโส เพื่อนำท่านเดินทางสู่อะโสะโดย รถไฟ
อะโสะบอย ซึ่งเป็นรถไฟพิเศษน่ารักๆ โดยขบวนพิเศษนี้จะวิ่งไม่ประจำ และแต่ละวันจะมีเพียง
2 ขบวนเท่านั้น ภายในขบวนรถไฟยังตกแต่งไปด้วยตัวการ์ตูนคุโระเอม่อน

 

 

นำท่านผ่านชมภูเขาไฟอะโสะ เป็นหนึ่งในภูเขาไฟญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม

 

เดินทางถึง สถานีเบปปุ แล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Seikai Uminoto Beppu หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ ส. 28 มี.ค. 63  

เบปปุ จิโกกุเมกุริ เบบปุโรปเวย์ ฟุกุโอกะ ย่านเทนจิน

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินชม จิโกกุเมกุริ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ บ่อน้ำนรกซึ่งมีสีสันของแต่ละบ่อแตกต่างกันออกไป บางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนถึง 98 องศา อิสระให้ท่านเดินชมบ่อน้ำแต่ละบ่อพร้อมกับถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

 

จากนั้น นำท่านโดยสาร เบปปุโรปเวย์ ขึ้นสู่ยอดเขาซุรุมิ ซึ่งมีจุดสูงสุดบนยอดเขาที่สูงกว่า 1,300 เมตร โดยโรปเวย์จะนำท่านสู่สวนและจุดชมวิวที่ระดับความสูง 800 เมตร ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเบบปุทั้งเมือง รวมถึงอ่าวเบบปุที่กว้างใหญ่จากมุมสูง นอกจากนี้ ด้านบนยังมีสวนสาธารณะและศาลเจ้าเล็ก ๆ มากมาย อิสระให้ท่านได้รับลมทะเลและชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่น ภายในภัตตาคารที่ได้รับการรันตีระดับมิชลินไกด์

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ฟุกุโอกะ

จากนั้น นำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น อิเซตัน
มิตสึโคชิ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ให้ได้ท่านลิ้มลองความนุ่ม หอมหวานของเนื้อมิยาซากิ สไตล์ เทปันยากิในบรรยากาศของร้านที่สวยงามแห่งนี้

 

 

เนื้อวัวจากเมืองมิยาซากิ ถือว่าเป็นเนื้อวัวคุณภาพชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เพราะมีรสชาติอร่อย เนื้อนุ่มสุดยอด ละลายในปาก มีไขมันแทรกเหมือนลายหินอ่อนสวยงาม เป็นเนื้อที่หาทานยากในญี่ปุ่น

 

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hakata Miyako หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า อา. 29 มี.ค. 63 
ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

 

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

11.40. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.40 . ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รวมค่าตั๋วเครื่อง (สายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 25 – 29 มี.ค. 63
ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 93,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 89,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 84,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 75,500 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 22,000 บาท

หมายเหตุ         

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ 

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าบริการตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 40,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ