Hokkaido Summer Lavender
20 – 26 ก.ค. 2567 (7 วัน 5 คืน) โดยสายการบินไทย (TG) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
DAY 1
ส. 20 ก.ค. 67
กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่เวิลด์เซอร์ไพร้ส คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.45 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฮอกไกโด พักแรมบนเครื่องบิน

DAY 2
อา. 21 ก.ค. 67
ฮอกไกโด – ชิโตเสะ – ฟุราโนะ – โรงงานชีสฟุราโนะ – ฟาร์มโทมิตะ – อาซาฮิคาว่า

เช้า

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.30 น. ถึง ท่าอากาศยานชิโตเสะ ฮอกไกโด 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ ราโนะ หรือเมืองฟูรานูอิ ที่มีความหมายว่า เปลวไฟที่มีกลิ่นหอม ตามรากศัพท์ของชาวไอนุ พื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด

เมืองฟุราโนะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวท้องถิ่นว่าเป็นเมืองแห่งชุมชนกสิกรรม เนื่องมาจากพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำกสิกรรม ทำให้เมืองนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้นานาชนิด อาทิเช่น องุ่น แตงโม เมล่อน และ มันฝรั่ง เป็นต้น

อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลาเวนเดอร์   ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาชมความงดงามกันเป็นประจำทุกปี

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แล้วนำท่านเข้าชม โรงงานชีส ท่านจะได้เห็นขั้นตอนที่พิถีพิถันในการทำชีสท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท ก่อนจะออกมาเป็นขนมหวานน่าตาน่าอร่อย และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีดำ ที่ทำจากหมึกของปลาหมึก นอกจากโรงงานผลิตชีสแล้ว ยังมีโรงงานไอศครีม โรงงานพิซซ่า ซึ่งสามารถเข้าร่วมทำเวิร์คช้อปในการผลิตเนย ไอศครีม ขนมปัง และชีสได้อีกด้วย (ค่าบริการทำกิจกรรมเวิร์คช้อปไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

หลังอาหาร นำท่านสู่ ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ ฟาร์มโทมิตะ ที่เริ่มปลูกดอกลาเวนเดอร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ทำการปลูกดอกลาเวนเดอร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมประเภทน้ำหอมจนกระทั่งปี ค.ศ. 1975 การรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่น ได้จัดโปรแกรมนำเที่ยวทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ในช่วงที่ทุ่งดอกไม้บานเต็มที่ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้ มีแปลงดอกไม้อยู่มากมาย ผลัดกันออกดอกตามฤดูกาลตั้งแต่กลางเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้กันมากที่สุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดอกลาเวนเดอร์ ดอกป๊อปปี้ และดอกไม้นานาพันธุ์ พากันออกดอกบานสะพรั่ง ให้ท่านเดินชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา และดอกไม้นานาพันธุ์ ที่แสนประทับใจไม่รู้ลืม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับสองของเกาะฮอกไกโด ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังเป็นดั่งภาพพื้นหลังของเมืองและมีแม่น้ำกว่า 100 สายไหลผ่านเมืองนี้อีกด้วย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Amanek หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
จ. 22 ก.ค. 67
อาซาฮิคาว่า – บิเอ – สวนชิคิไซ โนะ โอกะ – ย่านราเมน – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บิเอ เมืองที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนเป็นทิวแถว ทำให้เกิดภาพวิวที่มีลักษณะสวยงาม ซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมใช้เมืองนี้เป็นฉากหลังสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ และ โฆษณาต่าง ๆ 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนชิคิไซ โนะ โอกะ ให้ท่านเดินชมสวนชมดอกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม ซึ่งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนนี้จะได้เห็นความงามของดอกไม้นานาชนิดในสวนแห่งนี้ อีกทั้งภายในสวนยังมีจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของที่ระลึก และร้านอาหารไว้คอยบริการ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านราเมน ชื่อดังในเมืองอะซาฮิคาว่า ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า ราเมนมีรสชาติอร่อยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด 

กลางวัน

อิสระให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับรสชาติหลากหลาย ซึ่งเป็นอาหารที่มีขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของฮอกไกโด มีความแตกต่างกับราเมนของจังหวัดอื่นๆในฮอกไกโด คือ น้ำซุปโชยุ (ซอสถั่วเหลือง) ที่ซัปโปโรจะเป็นราเมนน้ำซุปมิโซะ และที่ฮาโกดาเตะเป็นซุปเกลือ น้ำซุปของราเมน อะซาฮิกาว่า จะค่อนข้างมัน มีชั้นของน้ำมันลอยอยู่ด้านบน และเส้นราเมนก็จะบาง และเป็นคลื่น โรยหน้าด้วยเนื้อหมู หน่อไม้ ไข่ และต้นหอม

ท่านสามารถเลือกทานราเมนจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า อิสระให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิต และลิ้มลองสาเกรสชาติกลมกล่อมตามอัธยาศัย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ 

ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน  และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาป่า และสัตว์อื่นๆ จากทั่วทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็ก ๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซัง เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และ ทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ  

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Taisetsu Onsen and Canyon Resort  หรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
อ. 23 ก.ค. 67
โซอุนเคียว – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ – โอบิฮิโระ – Ryugetsu Sweetpia – โทคาจิกาวะออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในพื้นที่ตอนกลางของเกาะฮอกไกโด อุดมไปด้วย ขุนเขา แมกไม้และน้ำตกตามธรรมชาติมากมาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2,309 ตารางกิโลเมตร 

เมื่อเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง แล้วนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ ที่ระดับความสูง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านจะประทับใจในความงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้น

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอบิฮิโระ เมืองแห่งฟาร์ม และสวนดอกไม้ ประตูสู่ฮอกไกโดตะวันออก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

นำท่านสู้ Ryugetsu Sweetpia โรงงานและร้านขายขนมของ Ryugetsu ซึ่งมีชื่อเสียงจาก ขนมบามคูเฮนที่เรียกว่า Sanporoku ซึ่งดูเหมือนไม้ของต้นเบิร์ช 

อิสระให้ท่านเลือกซื้อขนมหวานหลากลายชนิด ซึ่ง ณ ที่นี่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ริวเก็ตสึแทบทุกประเภท

จากนั้น นำท่านสู่ โทคาจิกาวะออนเซ็น ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจากน้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและตะกอนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ รวมถึงการบำรุงผิวให้เรียบเนียน และแก้อาการปวดเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Takachigawa Onsen Daiichi  หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
พ. 24 ก.ค. 67
โทคาจิกาวะออนเซ็น – โทคาจิ มิลเลนเนียม ฟอร์เรส – ซัปโปโร – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ซัปโปโร

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โทคาจิ มิลเลนเนียม ฟอร์เรส หรือ ป่าพันปีโทคาจิ สวนขนาด 
4 ล้านตร.ม. หรือ 2,500 ไร่ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยโซนต่างๆที่จัดสรรได้อย่างลงตัว ทั้งสวนป่าธรรมชาติ ฟาร์มทางการเกษตร ดอกไม้ ฟาร์มเลี้ยงม้า ฟาร์มแพะและแกะ ร้านอาหาร และอาร์ตแกลเลอรี่ ซึ่งมีโซนที่น่าสนใจ เช่น โซนสวนป่าสน และลำธารที่ไหลมาจากเชิงเขา ซึ่งมีดอกไม้ป่าออกดอกตามฤดูกาลให้ได้ชม

สวน Meadow Garden ซึ่งเป็นสวนดอกไม้แบบเปิดเต็มไปด้วยผีเสื้อที่บินไปมา (สวนแห่งนี้ได้รับรางวัล Grand Award in the Garden Designer Awards 2012 จาก Society of Garden Designer) และ Earth Garden ทุ่งหญ้ากว้าง ซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาฮิดากะพร้อมทัศนียภาพอันงดงาม 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด มีสภาพบ้านเรือนสวยงาม เป็นระเบียบ และภายในตัวเมือง
ซัปโปโรมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

นำท่านสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ซัปโปโร เอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่นและจากต่างประเทศมากมาย แฟชั่นเก๋ๆ สำหรับบุรุษและสตรี เสื้อผ้าเด็ก รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ที่มีร้านค้ากว่า 130 ร้านให้ท่านได้เลือกสรร อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก ของใช้ต่างๆ กันตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo Stream หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
พฤ. 25 ก.ค. 67
ซัปโปโร – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว – ย่านร้านเบเกอรี่ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งสถานีเจอาร์ซัปโปโร

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ซึ่งตึกราม บ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซีย หลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่น 

ในสมัยก่อน แล้วอิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงาม น่าประทับใจ 

แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรี เครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย

แล้วนำท่านสู่ ย่านร้านเบเกอรี่ ซึ่งในบริเวณเมืองโอตารุนี้จะมีร้านเบเกอรี่เรียงรายให้ท่านได้เลือกชิม

อิสระให้ท่านได้ชิมขนมเค้ก และขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้ก เค้กช็อกโกแลต แยมโรล และอื่นๆ อีกมากมาย

อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ ซับโปโร 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านสถานีเจอาร์ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้งไดมารู เซย์บุ เอสต้า หรือแม้แต่ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำอย่าง บิ๊กคาเมร่า และโยโดบาชิคาเมร่า 

หากท่านที่ชื่นชอบหนังสือก็มีร้านคิโนะคุนิยะ ร้านใหญ่อยู่ในบริเวณนี้เช่นกัน 

อิสระให้ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo Stream หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7
ศ. 26 ก.ค. 67
ซัปโปโร – ท่าอากาศยานชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเสะ

10.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

15.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Hokkaido Summer Lavender Surprise! 

 7 Days 5 Nights โดยสายการบินไทย

20 – 26 กรกฎาคม 2567
จำนวนผู้เดินทาง
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
103,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
24,000 บาท
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทาง สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 75 ปี วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 75 ปี วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย
ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)