Journey of Flowers and Undiscovered
21 – 27 เม.ย. 67 (7 วัน 5 คืน) โดยสายการบินไทย (TG) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
DAY 1
อา. 21 เม.ย. 67
กรุงเทพฯ – โตเกียว
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพรส์ รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียวโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY 2
จ. 22 เม.ย. 67
โตเกียว – ไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ – เมตซา มุมิน แวลเลย์ พาร์ค – จิจิบุ

เช้า

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่จังหวัด ไซตามะ

แล้วนำท่านชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบัน พ่อค้าแม่ค้าจึงมีความร่ำรวยและได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ ตึกรามบ้านช่องต่างๆ รวมถึงโกดังเก็บของหลายแห่งมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมเช่นในอดีตมาได้จนถึงปัจจุบัน

ถนนหลักของคาวาโกเอะเป็นเส้นที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ทำให้ย่านนี้มีฉายา Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง ปัจจุบันสองข้างทางได้ดัดแปลงเป็นร้านค้าต่างๆ คาเฟ่น่ารักๆ และร้านขายขนมโบราณที่ทรงเสน่ห์รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกาล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี นำท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี ให้ท่านได้เก็บสตรอว์เบอร์รีสดๆจากต้น พร้อมรับประทานสตรอว์เบอร์รีหวานฉ่ำได้แบบไม่อั้นภายในเวลาที่กำหนด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมตซา มุมิน แวลเลย์ พาร์ค (Metsa Moomin Valley Park) สนามเด็กเล่นธีมมุมิน ที่มีสีสันสดใส เสริมสร้างความสนุก และความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าเด็กๆให้ได้โลดแล่นไปตามจินตนาการอันกว้างไกล นอกจากเด็กๆจะได้ปีนป่ายเครื่องเล่นต่างๆเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดต่างๆแล้ว ยังได้ชมโชว์ที่สนุกสนานตื่นตาตื่นใจ พร้อมกับช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์มุมินที่น่ารักน่าสะสมอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พักบริเวณ จิจิบุ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kyu-Okumusashi หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
อ. 23 เม.ย. 67
จิจิบุ – สวนฮิสึจิยามะ – อะชิคากะ – สวนดอกไม้อะชิคากะ – คินุกาวะออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ สวนฮิสึจิยามะ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองจิจิบุ ซึ่งมีชื่อเสียงจาก ทุ่งดอกชิบะซากุระที่จะบานเต็มเนินเขาในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงต้นเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 

เนื่องจากมี ดอกชิบะซากุระ หรือพิงค์มอส หลายสายพันธ์บานสะพรั่งกว่า 4 แสนต้น จัดวางเรียงกันอย่างสวยงาม จนมีอีกชื่อเรียกอีกชื่อว่า ชิบะซากุระโนโอกะ หรือแปลว่า เนินแห่งชิบะซากุระ นั่นเอง (การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อาชิคากะ แล้วนำท่านชม สวนดอกไม้อาชิคากะ เพื่อชม ดอกวิสเทอเรีย หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ดอกฟูจิ ซึ่งออกดอกซ้อนกันเป็นช่อ ณ สวนแห่งนี้ได้ปลูกต้นวิสเทอเรียไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ออกดอกสวยงามมากในเวลาเดียวกัน โดยมีทั้งสีม่วง สีเหลือง และสีขาว

นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดอกไม้ดอกวิสเทอเรียสีขาวและสีเหลือง ที่ยาวถึง 80 เมตร อีกด้วย (การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

จากนั้น นำท่านสู่ คินุกาว่าออนเซ็น แหล่งน้ำพุร้อนที่มีน้ำแร่คุณภาพสูง กลางเมืองมีแม่น้ำคินุกาว่าไหลผ่าน ทำให้เกิดการกัดเซาะสองฝั่งโขดผาจนเกิดเป็นหินรูปร่างซับซ้อนดูประหลาด เป็นวิวที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kinugawa Onsen หรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
พ. 24 เม.ย. 67
คินุกาวะออนเซ็น – พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์โอยะ – ฮิบารากิ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ไคฮิน – มิโตะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์โอยะ ซึ่งในสมัยอดีตนั้นเป็นเหมืองหินชนิดพิเศษของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า หินโอยะ เหมืองหินแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยมีลักษณะโถงใต้ดินที่เหมือนกับอยู่ในโถงพีรามิดหรือสมัยโรมันโบราณ ขนาดใหญ่ถึง 2 หมื่นตารางเมตร ใหญ่พอๆกับสนามฟุตบอล 5 สนาม 

หินโอยะ นั้นมีชื่อเสียงอย่างมากในการใช้เพื่อก่อสร้าง และเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจาก Frank Llyod Wright สถาปนิกชื่อดังของโลก เลือกเอาไปใช้ในการสร้างโรงแรม Imperial Hotel หลังเก่า ซึ่งหินชนิดนี้สามารถพบได้เฉพาะในบริเวณรัศมี 4 – 6 กิโลเมตรรอบ ๆ ย่านนี้

ปัจจุบันโถงแห่งนี้นอกจากเปิดให้เข้าชมแล้ว ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ รวมทั้งลานแสดงคอนเสิร์ตด้วย ซึ่งภายโถงใต้ดินนี้จะมีอุณภูมิเท่า ๆ กันตลอดทั้งปีที่ประมาณ 8 องศาเซลเซียส 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่จังหวัด อิบารากิ แล้วนำท่านสู่ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ไคฮิน ชม 
ทุ่งดอกนีโมฟิล่าสีฟ้า ที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ภายในยังมีสวนดอกไม้พันธ์อื่นๆ และสีสันต่างๆ สลับกันไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมและของที่ระลึกต่างๆ

อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในสวนตามอัธยาศัย (การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

จากนั้น นำท่านเดินสู่ มิโตะ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Terrace the Garden Mito หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
พฤ. 25 เม.ย. 67
มิโตะ – สวนไคราคุเอ็น – ตลาดปลานากะมินาโตะ – อามิ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – โตเกียว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม สวนไคราคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น รวมกับสวนเค็นโรคุเอ็นแห่งคานาซาว่าและสวนโคราคุเอ็นแห่งโอคา สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1842  แบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนหลักที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และส่วนต่อขยายมีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานากะมินาโตะ หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอิบารากิ ที่จำหน่ายอาหารทะเลซึ่งจับมาสดๆ จากท่าเรือนากะมินาโตะที่อยู่ใกล้กัน ความสดใหม่ของอาหารทะเลช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าหนึ่งล้านคนต่อปีให้มาลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ ในตลาดแห่งนี้

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปและชิม อาหารทะเลสดใหม่ ณ ตลาดแห่งนี้จนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ  ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อามิ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 160 ร้านรอให้ท่านเลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินเข้าสู่ โตเกียว

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shibuya Excel Tokyu หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
ศ. 26 เม.ย. 67
โตเกียว – teamLab Borderless – ย่านกินซ่า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ teamLab Borderless นิทรรศการศิลปะแบบอิมเมอร์ซีฟชื่อดังที่ย้ายจากโอไดบะมาสู่แหล่งที่ตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อจัดแสดงเดิมว่า ‘MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless’

นำผลงานศิลปะแบบดิจิตอลที่เคยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามกลับมาแสดงอีกครั้ง และจะมีการจัดแสดงอื่นๆ เพิ่มขึ้นใหม่อีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกินซ่า เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่เปรียบเสมือนย่านทองหล่อของชาวโตเกียว ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม และร้านทอยส์ปาร์ค ที่ขายของเล่นและเกมส์ ร้านขายของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกที่หาได้เกือบทุกยี่ห้อที่จัดและตกแต่งร้านอย่างสวยงามเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานช้อปปิ้งแบรนด์มากมาก อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Dolce & Gabbana, Burburry, Prada และอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shibuya Excel Tokyu หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7
ส. 27 เม.ย. 67
โตเกียว – ชิบุย่าสกาย – ย่านชิบุย่า – ท่าอากาศยานนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ชิบุย่าสกาย เพื่อชมทิวทัศน์มุมสูงของกรุงโตเกียวแบบ 360 องศา บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร Shibuya Scramble Square สูงจากพื้นดิน 230 เมตร 

บริเวณ ‘Sky Edge’ ท่านสามารถมองลงไปยังเมืองด้านล่างได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นจุดถ่ายภาพแบบพาโนรามาของโตเกียว อันเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ยังมี เปลตาข่ายสำหรับนอนชมก้อนเมฆ และเข็มทิศเพื่อช่วยในการระบุสถานที่สำคัญในระยะไกล เช่น โตเกียวทาวเวอร์ สนามกีฬาโตเกียว และ ท่านอาจได้เห็นภูเขาไฟฟูจิในวันที่อากาศแจ่มใสอีกด้วย 

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชิบุย่า ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน นาริตะ

17.25 น. โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม 

21.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Journey of Flowers and Undiscovered Surprise!

 7 Days 5 Nights โดยสายการบินไทย

21 – 27 เมษายน 2567

จำนวนผู้เดินทาง
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
117,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
26,000 บาท
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)