Hidden Treasure of Kansai & Sakura
27 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 (6 วัน 4 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
DAY 1
พ. 27 มี.ค. 67
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2

เคาน์เตอร์เช็คอิน การบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.59 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครโอซาก้า

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY 2
พฤ. 28 มี.ค. 67
โอซาก้า – นารา – วัดสึโบซากะ – ภูเขาโยชิโนะ

เช้า

อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ นครโอซาก้า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นารา ดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองหลวงแรกของญี่ปุ่น ถึงแม้ปัจจุบันจะเหลือปราสาทหรือวัดเก่าแก่อยู่ไม่มาก แต่ ณ ที่นี้คือจุดเริ่มต้นของจักรพรรดิองค์แรกและจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาในญี่ปุ่น 

นำท่านชม วัดสึโบซากะ ที่ถูกสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 717 โดยผสมผสานสไตล์พุทธศิลปะญี่ปุ่นและอินเดียเข้าด้วยกัน เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัดที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในญี่ปุ่น ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปแบบอินเดียหลายองค์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบทัชมาฮาล และงานแกะสลักนูนต่ำทั้งหมดซึ่งทำด้วยหินสีขาว 

ในฤดูใบไม้ผลิต้นซากุระที่ปลูกอยู่รอบๆ และกลีบซากุระที่หลุดร่วงลงมาปกคลุมพระพุทธรูปนับว่าเป็นทิวทัศน์ที่หาได้ยากยิ่ง

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านสู่ ภูเขาโยชิโนะ หนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีและจุดชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น 

ในฤดูใบไม้ผลิจึงแน่นขนัดไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรั่งสวยงามและฤดูใบไม้ร่วงก็เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดใบสีสันสวยงามสลับกันส้ม เหลือง และแดง ไปทั่วทั้งภูเขา 

นอกจากนี้ ภูเขาโยชิโนะยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะ “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญในเทือกเขาคิอิ” สามารถเที่ยวชมศาลเจ้าและวัดมรดกโลกพร้อมชมธรรมชาติอันงดงามได้ทั้ง 4 ฤดูกาล

นำท่านขึ้นโรปเวย์สู่จุดชมวิว และอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมวิวซากุระ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง นารา

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Satre Naramachi หรือในระดับเดียวกัน


DAY 3
ศ. 29 มี.ค. 67
นารา – อุจิ – วัดเบียวโดอิน – ถนนเบียวโดอิน โอโมเตะซันโดะ – เกียวโต – ทางลาดเคอาเกะ – บ้านพักมุรินอัน – ยูโนะฮานะ ออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุจิ เมืองที่ทั้งอยู่ทางใต้ของเกียวโต

จากนั้น นำท่านเข้าชม วัดเบียวโดอิน มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเปรียบดั่งดินแดนที่บริสุทธิ์ในพุทธศาสนา (โจโด) และบริเวณสวนของวัดที่เปรียบเสมือนดินแดนสรวงสวรรค์อันบริสุทธิ์ เดิมทีวัดเบียวโดอินถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 998 เพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศของนักการเมืองผู้มีอิทธิพลฟูจิวาระ โนะ มิชินากะ 

ต่อมาลูกชายของมิชินากะ ได้เปลี่ยนที่นี่ให้เป็นวัด และสั่งการให้สร้างอาคารที่สวยงามที่สุดของที่นี่คือ ฟีนิกซ์ฮอลล์พราะรูปทรงและรูปปั้นนกฟีนิกซ์ทั้งสองบนหลังคา ฟีนิกซ์ฮอลล์นี้ยังเป็นภาพที่อยู่ด้านหลังของเหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่นอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศมาเดิน ถนนเบียวโดอิน โอโมเตะซันโด ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหน้าของวัดเบียวโดอิน ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านขนม ร้านอาหาร คาเฟ่น่ารักๆ รวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ของขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวที่มาถึงที่นี่ต้องตามหาคือขนมที่ทำจาก
อุจิมัทฉะ ที่เป็นแหล่งปลูกชาชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีชุดอุปกรณ์ทำชา ให้เลือกซื้อไปเป็นของฝากอีกด้วย

อิสระให้ท่านเดินตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเซต เมนูอาหารญี่ปุ่นที่ใช้ชาเป็นวัตถุดิบหลัก เนื่องจากใบชาเป็นของขึ้นชื่อของเมืองอุจิและจังหวัดเกียวโต

(ร้านอาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการ ทำจอง)

หลังอาหาร นำท่านสู่ ทางลาดเคอาเกะ ไม่ไกลจากวัดนันเซ็นจิ เป็นสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว 582 เมตร ถูกใช้ในการขนส่งเรือที่ใช้ขนส่งเสบียงจากคลองที่ไหลมาจากทะเลสาบบิวะขึ้นไปตามทางลาด 

ปัจจุบันเป็นสถานที่ชมซากุระอันเป็นที่นิยมแห่งหนึ่ง ด้วยทิวทัศน์ต้นซากุระที่บานสะพรั่ง เรียงรายไปตามรางรถไฟ คล้ายอุโมงค์สีชมพูอ่อนที่สามารถเดินลอดผ่านไปได้

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านชม บ้านพักมุรินอัน บ้านพักในสวนของยามากาตะ อาริโตโมะ หนึ่งในรัฐบุรุษชั้นนำของญี่ปุ่นในช่วงสมัยเมจิและไทโช สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1894-1896 ประกอบด้วยสวนและอาคาร 3 หลัง ได้แก่ บ้านหลังใหญ่ บ้านสไตล์ตะวันตก และห้องน้ำชา เป็นผลงานสวนญี่ปุ่นสมัยใหม่ชิ้นเอกที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ โอกาวะ จิเฮอิที่ 7 

มูรินอันถูกสร้างขึ้นด้วยมุมมองของหมู่บ้านในหุบเขาและลำธารเพื่อสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหว แตกต่างจากสวนญี่ปุ่นที่มักเปรียบเทียบมหาสมุทรและเกาะต่างๆ

พิเศษ บริการชาเขียวและขนม ภายในคาเฟ่ที่เป็นจุดซึ่งยามากาตะ อาริโตโมะนั่งมองออกไปที่สวนของเขาเมื่อ 120 ปีที่แล้ว

หมายเหตุ : บ้านพักมุรินอันรับผู้เข้าชมเป็นจำนวนจำกัดในแต่ละวัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวหากจำนวนผู้เข้าชมเกินที่กำหนดในวันทำการจอง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พักบริเวณ ยูโนะฮานะ ออนเซ็น

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Syoenso Hozukawatei หรือในระดับเดียวกัน


DAY 4
ส. 30 มี.ค. 67
ยูโนะฮานะออนเซ็น – ทัมบะ-ซาซายามะ – ย่านเมืองเก่าทัมบะ-ซาซายามะ
– โรงกลั่นสาเกโฮเม – ทัมบะ – หมู่บ้านหัตถกรรมทาจิคุอิ – โกเบ – โอซาก้า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทัมบะซาซายามะ เมืองเล็กๆ ในจังหวัดเฮียวโก ในอดีตเป็นจุดพักแรมที่คึกคักไปด้วยนักเดินทาง ปัจจุบันยังคงหลงเหลือไว้ซึ่งอาคารบ้านเรือนยุคเอโดะ

นำท่านเดินเที่ยวชม ย่านเมืองเก่า ทัมบะซาซายามะ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจ เช่น บ้านซามุไรอันมะ ที่พักของซามูไรในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปีแรกของยุคเทนโป (ประมาณค.ศ. 1830) ปัจจุบันเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในฐานะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

พระราชวังโอโชอิน ศูนย์กลางทางการเมืองซึ่งมีเพียงผู้ปกครองอาณาจักรเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อาคารหลักขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยไม้แห่งนี้ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เปรียบเทียบได้กับพระราชวังนิโนะมารุแห่งปราสาทนิโจในเกียวโต รวมถึง ไทโชโรมันคัง ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1923 เป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดในซาซายามะขณะนั้น ออกแบบด้วยสไตล์ตะวันตกตามแบบฉบับของยุคเมจิและไทโช ปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LE UN

บริการท่านด้วยเมนูอาหารฝรั่งเศสที่ผสมผสานอาหารฝรั่งเศสให้เข้ากับวัตถุดิบของคันไซจนเกิดอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

(ร้านอาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการ ทำจอง)

หลังอาหาร นำท่านชม โรงกลั่นสาเกโฮเม ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารที่อายุมากกว่า 200 ปีซึ่งได้รับการรักษาไว้อย่างดี โดยมีประวัติศาสตรืการกลั่นสาเกมาตั้งแต่สมัยเอโดะ โดยอาศัยหลักการที่เชื่อว่า สาเกคือวัฒนธรรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทัมบะ เพื่อเที่ยวชม หมู่บ้านหัตถกรรมทาจิคุอิ ฐานการผลิตของเครื่องปั้นดินเผาทัมบะ-ทาจิคุอิ ซึ่งมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยเฮอัน ยาวนานกว่า 800 ปี จนได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในหกเครื่องปั้นดินเผาโบราณของญี่ปุ่น นำท่านเดินชมหมู่บ้านโบราณที่ยังคงเก็บรักษาเตาเผาอันเก่าแก่เอาไว้ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมจากผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญี่ปุ่น ที่ทำการค้าขายกับประเทศจีนและเกาหลีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ตอนเปิดประเทศกับตะวันตกเมื่อปี ค.ศ. 1868

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนู เทปปันยากิ หรือ กระทะร้อน ที่สร้างสรรค์เมนูโดยใช้เนื้อวากิวคุณภาพเยี่ยมซึ่งผ่านการคัดเกรดมาอย่างดี

(ร้านอาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการ ทำจอง)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ โอซาก้า

พักค้างแรม ณ โรงแรม voco Osaka Central หรือในระดับเดียวกัน


DAY 5
อา 31 มี.ค. 67
โอซาก้า – มิโนะ – วัดคัตสึโอจิ – โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิโนะ นำท่านเข้าชม วัดคัตสึโอจิ หรือรู้จักกันในนาม “วัดแห่งชัยชนะ” ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่องค์จักรพรรดิเคยเดินทางมาสักการะแล้วหายจากอาการประชวร วันแห่งนี้จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะวัดที่นำพาโชคลาภ ช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ทั้งการงาน การสอบแข่งขัน หรือความรัก

ภายในวัดจึงมีตุ๊กตาดารุมะวางอยู่ทั่วบริเวณวัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทางวัดแห่งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมดอกซากุระชื่อดังแห่งหนึ่งด้วย

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บริการท่านด้วยซูชิ ที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โอซาก้าเท่านั้น และยังเป็นร้านที่ที่ได้เป็น Bib Gourmand ในปี 2019 อีกด้วย

(ร้านอาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการ ทำจอง)

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้
ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร และอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ
จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู ต้นตำรับญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร ให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารค่ำ

(ร้านอาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการ ทำจอง)

พักค้างแรม ณ โรงแรม voco Osaka Central หรือในระดับเดียวกัน


DAY 6
จ. 1 เม.ย. 67
โอซาก้า – ริงกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ริกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้านรอให้ท่านเลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ  ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ

17.35 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ อาหารค่ำบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.25 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Hidden Treasure of Kansai & Sakura 

27 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567
(6 วัน 4 คืน)

จำนวนผู้เดินทาง
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
99,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
22,000 บาท
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

– กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

– ค่าประกันภัยการเดินทาง สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 75 ปี วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 75 ปี วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

– พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย
ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศ (บินไป-กลับ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)