1
อา. 12 พ.ย. 66
กรุงเทพฯ
20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.59 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครโอซาก้า

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.21 ชม.)

พักค้างแรมบนเครื่องบิน
2
จ. 13 พ.ย. 66
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานโอซาก้า – มิเอะ – พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ – มิตซุย เอาท์เล็ทพาร์ค แจ๊สดรีม
นากาชิมะ – สวนนาบานะโนะซาโตะ – Winter Illumination Show – มิเอะ

เช้า

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.20 น. ถึงท่าอากาศยานโอซาก้า นครโอซาก้า 

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ มิเอะ แล้วนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ ซึ่งในช่วงศตวรรษที่ 15 เมืองนี้เคยเป็นสถานที่สอนวิชานินจามาก่อน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดนินจาแห่งญี่ปุ่น 

สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ภายในบอกเล่าเรื่องราวและประวัติของนินจาในตระกูลอิงะ จัดแสดงของสะสมของนินจาของแท้ รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคารอาหาร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูเซ็ตสุกี้ยากี้เนื้อมัตสึซากะแบบฉบับญี่ปุ่น ซึ่งเนื้อมัตสึซากะจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อวากิวที่ได้รับการยอมรับเป็น 1 ใน 3 นับเป็นเนื้อวัวคุณภาพสูงของญี่ปุ่น ที่มาจากวัวญี่ปุ่นสายพันธุ์ขนสีดำเพศเมียที่ไม่เคยผสมพันธุ์ และเลี้ยงอยู่ในฟาร์มของเมืองมัตสึซากะหรือใกล้เคียงเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 30 สัปดาห์ และสำหรับท่านที่ไม่รับประทานเนื้อ เราจะบริการท่านด้วย ชุดหมูหรือซีฟู้ดแทน

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ทพาร์ค แจ๊สดรีม นากาชิมะ เป็นเอาท์เล็ทมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในละแวกเมืองนาโกย่า ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่งมีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ร้านเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด 

อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบไคเซกิ ที่คัดสรรวัตถุท้องถิ่นตามฤดูกาลมาปรุงอาหารบริการทุกท่าน

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

จากนั้น นำท่านสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ แล้วนำท่านชม Winter Illumination Show เป็นการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น เทศกาลนี้ยาวนานถึง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน มีนาคม ของทุกปี

ไฮไลท์ของงานนี้คืออุโมงค์ไฟประดับ ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแสงสีและการแสดงโชว์ไฟแบบอนิเมชั่นในยามค่ำคืนกันเป็นจำนวนมาก

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Miyako Yokkaichi หรือในระดับเดียวกัน

3
อ. 14 พ.ย. 66
มิเอะ – อุทยานแห่งชาติโกไซโช – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโช – โกคัตซึราอิเคะ ฟุราซาโตะ วิลเลจ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนช้อปปิ้งโอะฮะไร – ชิมะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโกไซโช เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่อุดมไปด้วย ขุนเขา ป่าไม้และน้ำตกตามธรรมชาติมากมาย  

นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโช ที่สูงถึง 1,212 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านประทับใจในความงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้น

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มารุเซ็น ซุยซัง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูหอยนางรม ตัวใหญ่ๆ สดๆ จากทะเลได้ไม่อั้น ไปพร้อมๆ กับรับลมชมวิวที่สวยงาม

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โกคัตซึราอิเคะ ฟุราซาโตะ วิลเลจ 

แล้วนำท่าน เก็บผลไม้ตามฤดูกาล (ส้ม หรือพลับ)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายร้อยปี และศาลเจ้านี้ถือเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง

ภายในประดิษฐาน เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เชื่อกันว่าสืบเชื้อสายราชวงศ์ญี่ปุ่นมาโดยตรง และในทุกๆ 20 ปี จะมีการบูรณะศาลเจ้าให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอ

จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก ณ ถนนช้อปปิ้งโอะฮะไร ที่ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้า ซึ่งมีการออกร้านจำหน่ายทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากมาย ให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Daiwa Ise-Shima หรือในระดับเดียวกัน

4
พ. 15 พ.ย. 66
ชิมะ – ล่องเรือคาชิโกจิมะ เอสพานา – จุดชมวิวโยโกยามะ – กระท่อมอามะจัง ซาโตะมิอัน – ฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยมุก
สัมผัสประสบการณ์การเก็บหอยมุกและ ทำเครื่องประดับจากหอยมุก – ชิมะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือคาชิโกจิมะ แล้วนำท่าน ล่องเรือคาชิโกจิมะ เอสพานา 
ชม อ่าวอาโกะในเกาะคะชิโคะจิมะ แสนสดชื่นสบายคลื่นลมสงบนิ่งไปกับ “เอสเปรันซา” เรือสำราญที่สร้างเลียนแบบเรือคาร์แร็ค เรือในยุคแห่งการสำรวจทางทะเลของสเปน

โดยจะมีการแวะจอดที่โรงงานผลิตไข่มุกให้ได้เข้าชมกระบวนการผลิตมุกเลี้ยงที่หาชมได้ยาก และยังมีร้านจำหน่ายโดยตรงของโรงงานที่เต็มไปด้วยมุกคุณภาพสูงมากมาย รวมถึงเครื่องประดับมุกต่างๆ ให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย รับรองว่าจะได้ผ่อนคลายไปกับท้องทะเลแสนงามอย่างแน่นอน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวโยโกยามะ จุดชมวิวโยโกยามะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอิเสะชิมะ 

จากจุดชมวิวนี้เราสามารถชมทัศนียภาพของ อ่าวอาโกะ ได้รอบทิศ ซึ่งอ่าวอาโกะเป็นอ่าวที่มีชื่อเสียงในด้านการเพาะหอยมุก คุณจะได้เห็นแพลอยอยู่ในอ่าว เห็นแนวชายฝั่งซึ่งประกอบด้วยเกาะและแหลมนับ 60 จุด

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินสู่ กระท่อมอามะจัง ซาโตะมิอัน เรียนรู้วิถีชีวิตของเหล่า อามะจัง หรือ หญิงสาวแห่งท้องทะเล ผู้ประกอบอาชีพประมงแบบโบราณของญี่ปุ่นมีมากว่าเป็นพันปี ผ่านพิพิธภัณฑ์กระท่อมอามะจัง ซาโตะมิอัน พร้อมทานอาหารทะเลสดๆ ที่จับโดยเหล่าอามะจัง แห่งเมืองชิมะ ในจังหวัดมิเอะ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยมุก แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ วิถีชีวิตชาวประมง การเพาะเลี้ยงหอยมุก

*พิเศษ ไม่พลาดที่จะนำท่าน สัมผัสประสบการณ์การเก็บหอยมุก และให้ท่านได้ทำเครื่องประดับจากหอยมุก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Daiwa Ise-Shima หรือในระดับเดียวกัน
5
พฤ. 16 พ.ย. 66
ชิมะ – โอซาก้า – ตลาดเช้าคุโรมง อิชิบะ – ย่านชินไซบาชิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า แล้วนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าคุโรมง อิชิบะ ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ

โดยพ่อครัวร้านอาหารญี่ปุ่นนิยมมาซื้อวัสดุจากที่นี่ไปประกอบอาหารเป็นประจำ ทำให้ที่ตลาดแห่งนี้มีร้านขายปลาปักเป้า (Fugu)  และตะพาบน้ำ (Suppon) ซึ่งเป็นอาหารมีชื่อสองอย่างของโอซาก้าเรียงรายอยู่มากมาย

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ที่ท่านชื่นชอบได้ภายในตลาดเช้าคุโรมง อิชิบะ 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท

ทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร และอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู ต้นตำรับญี่ปุ่น รสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร ให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารค่ำ

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sheraton Miyako Osaka หรือในระดับเดียวกัน

6
ศ. 17 พ.ย. 66

โอซาก้า – ท่าอากาศยานโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคันไซ

11.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623 นำท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศไทย

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.45 ชม.)

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

15.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Mie Illumination & WondersSurprise!

12 – 17 พ.ย. 66 (6 วัน 4 คืน)

จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ
20 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
59,900 บาท
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ
17,900 บาท
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 500,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)