World Surprise Travel Concierge
Simply Pack Your Bag, We Do The Rest

บริการสุดพิเศษที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ของท่านกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ด้วยบริการที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ตามความต้องการ เพื่อให้การเดินทางนั้นกลายเป็นการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง


Small Private Group กรุ๊ปท่องเที่ยวส่วนตัวขนาดเล็ก

ทริปท่องเที่ยวที่ลูกค้าสามารถ “ออกแบบได้เอง” แบ่งออกเป็น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (ไม่มีแสดงอัตราค่าบริการเริ่มต้น) และเส้นทางแนะนำ (แสดงอัตราค่าบริการเริ่มต้น)
– แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อการวางแผนการเดินทางสำหรับทริปส่วนตัวในอนาคตของท่าน
– เส้นทางแนะนำ หรือ Day Tour นำเสนอเส้นทางตัวอย่างที่ท่านสามารถนำมาจัดโปรแกรมท่องเที่ยวได้ง่ายมากขึ้น พร้อมกับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หรือกิจกรรมเสริมอันเป็นที่นิยม ส่วนอัตราค่าบริการเริ่มต้น คำนวณได้จากเส้นทางที่ต้องการ รวมกับบริการต่างๆ หรือไม่รวมบริการอะไรบ้าง ราคาเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ เท่านั้น