สิงคโปร์ Getaway Surprise เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท*

Getaway Surprise โปรโมชั่นบัตรโดยสาร สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก ราคาพิเศษเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์
 • ชั้นประหยัดเริ่มเพียง 3,500 บาท* Q class
 • ชั้นธุรกิจเริ่มเพียง 9,500 บาท*

ช่วงเวลาการจองและออกตั๋วภายใน: 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2560

ช่วงเวลาการออกเดินทาง: 15 มีนาคม ถึง 28 ธันวาคม 2560

ช่วงเวลายกเว้นการเดินทาง : 6 – 7 เม.ษ. 60 / 13-14 เม.ษ. 60 / 27-29 เม.ษ. 60

*ราคาบัตรโดยสารยังไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
-ข้อมูลราคาภาษีและค่าธรรมเนียมของสายการบินโดยประมาณ เริ่มต้นที่ 2,250 บาท (โดยราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย และอัตราค่าภาษีน้ำมันสากล ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน)

เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ใช้เวลาเดินทาง (duration-hour) เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ใช้เวลาเดินทาง (duration-hour)
กรุงเทพฯ สิงคโปร์ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ
CX713 11:50 15:20 2.30  ชั่วโมง CX712 13:35 15:00  2.25  ชั่วโมง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
 1. ระยะเวลาการขาย : 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2560
 2. ระยะเวลาการเดินทาง : 15 มีนาคม – 28 ธันวาคม 2560
 3. ช่วงเวลายกเว้นการเดินทาง : 6 – 7 เม.ษ. 60 / 13-14 เม.ษ. 60 / 27-29 เม.ษ. 60
 4. ราคาบัตรโดยสารยังไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 5. ราคาสำหรับเด็ก 75% ของราคาผู้ใหญ่ และ ราคาสำหรับทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 30% ของราคาผู้ใหญ่ ต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่
 6. สำหรับชั้นประหยัด สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้ มีค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อครั้งต่อท่าน / ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเที่ยวบินโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า (No Show charge) 3,000 บาท
 7. สำหรับชั้นธุรกิจ สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้ มีค่าธรรมเนียม 3,500 บาทต่อครั้งต่อท่าน / ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเที่ยวบินโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า (No Show charge) 5,000 บาท
 8. ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง 4,000 บาท สำหรับบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางไปแล้วบางส่วนไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. สำหรับชั้นประหยัด Booking class (Q/N/S) สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้เมื่อทำ online check-in ภายใน 48 ชม. ก่อนเวลาเที่ยวบิน
 10. บัตรโดยสารทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้
 11. สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. โปรโมชั่นนี้เป็นราคาพิเศษ ไม่ร่วมรายการกับกิจกรรมการตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments