One day trip @ Shirakawago & Ainokura

             โปรแกรม Day Trip เที่ยวหมู่บ้าน Shirakawago และหมู่บ้าน Ainokura หมู่บ้านสุดคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เที่ยวได้ทั้งฤดูหนาวที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน บรรยากาศสุดฟิน และฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้เปลี่ยนสี แดงและส้ม ตัดกับท้องฟ้า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด พร้อมบริการรถบัสรับ- ส่งจากสถานีรถ Takayama Nohi Bus / English-Speaking Guide และมื้อกลางวัน

Itinerary

08:15 น.

→ แลกตั๋ว ณ Takayama Nohi Bus Center Ticket Office

08:30 น.

→ ออกเดินทาง

→ อิสระเดินชมหมู่บ้าน  Ainokura หนึ่งในหมู่บ้านอันเงียบสงบที่ได้รับรางวัลมรดกโลกจาก Unesco

→ รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณจุดชมวิว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อระหว่างการชมวิวหมู่บ้านจากมุมสูงแบบพาโนราม่า (อาหารจะต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

→ อิสระเดินชม Gasshozukuri Minkaen Outdoor Museum พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดแสดงบ้านดั้งเดิมของชุมชุนย่านนี้ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับ Shirakawago ชมหมู่บ้านสุดคลาสสิกท่ามกลางหิมะขาวโพลน เป็นอีกหนึ่งวิวที่ไม่ควรพลาด

15:10 น.

→ เดินทางกลับไปยัง Takayama Nohi Bus Center Ticket Office

Day tour

ราคา : 6,690 เยน/ท่าน

ระยะเวลาเดินทาง : ตลอดทั้งปี

 (รถบัส ไป – กลับ จาก Takayama + บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Gassho-zukuri Minkaen Outdoor Museum + มื้อกลางวัน + ไกด์ภาษาอังกฤษบนรถ)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ อาทิ เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่ง, ค่ารถไฟ, ค่าเข้าชม และอื่นๆที่นอกเหนืกจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่าเครื่องดื่ม, ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงื่อนไข

 • สำรอง ที่นั่งที่ World Surprise Travel! ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง กรุณาโทรเข้ามาสอบถามสถานะ ที่นั่งว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง
 • ขอความกรุณาในการตรงต่อเวลา และไปล่วงหน้าประมาณ 10 นาทีก่อนเวลานัดหมาย เนื่องจากไม่ใช่ทริปแบบ private
 • ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เดินทาง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 • ตารางการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีความล่าช้าได้ ณ วันเดินทาง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ สภาพถนนระหว่างการเดินทาง และปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือการควบคุม (ไม่มีการชดเชย)
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือวาระพิเศษต่างๆ
 • การขอยกเลิกรายการโปรแกรมต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันทำการ
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวนั้นๆ
 • ราคาบริการโปรแกรม จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

 

Comments

comments