ทัวร์ฮ่องกง พร้อมไกด์ ที่เราคัดสรร

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม คุ้มราคา ชนิดซื้อทัวร์ร่วมกัน (Join Coach-Trip)

Lei Yue Mun ตำนานทัวร์ชิมอาหารซีฟู๊ดมื้อค่ำอันเลิศรส

• สำหรับ 2 – 3 ท่าน  / ราคาพิเศษท่านละ HK$850

• สำหรับ 4 – 5 ท่าน  / ราคาพิเศษท่านละ HK$750

360 Lantau Land & Sea Guided Tour

• สำหรับ 2 – 3 ท่าน  / ราคาพิเศษท่านละ HK$700

• สำหรับ 4 – 5 ท่าน  / ราคาพิเศษท่านละ HK$500

ทัวร์ฮ่องกง 1 วัน

• สำหรับ 2 – 3 ท่าน  / ราคาพิเศษท่านละ HK$250
จุดนัดรับลูกค้า ณ โรงแรม ภายในเกาะฮ่องกง และเกาลูน (กรุณาสอบถาม)

หมายเหตุ :

  • อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากธนาคาร ตรวจสอบโปรดคลิ๊ก: Selling Rate ช่อง Notes
  • ผู้ใหญ่ (Adult) อายุ 12-64 ปี, เด็ก (Child) อายุ  3-11 ปี และ ผู้สูงอายุ (Senior) อายุ 65 ปี หรือมากกว่า
  • กรณียกเลิก ล่วงหน้าเพียง 3 วัน ก่อนวันเดินทาง จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากทางฮ่องกง และ
  • กรณียกเลิก ล่วงหน้า 1 วัน หรือไม่ปรากฎ ทางฮ่องกง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน 100%
  • ราคาขายข้างต้นนี้ ไม่สามารถใช้ได้สำหรับช่วงปฏิทิน high season & holiday ของทางประเทศฮ่องกง (กรุณาสอบถาม)
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments