Japan Shuttle Bus / Mini Van / Jumbo Taxi

Airport Transfer : บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบิน (ชนิดแชร์ที่นั่ง) 

รถบริการรับ-ส่ง จากสนามบินตลอดเวลา  (ราคาเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 29/01/15)

-ชนิดรถตู้สำหรับ 8 ท่าน/คัน และสัมภาระอนุญาต 1 ใบใหญ่/ท่าน * ในการจองรถ ชนิดรถตู้ต้องจองอย่างน้อย เป็นราคาผู้ใหญ่ 4ท่าน (JOIN)

หมายเหตุ:-
-โรงแรมภายในเมืองโตเกียว ใช้รหัสโทรศัพท์ 03 เท่านั้น
-โรงแรมภายในเมืองโอซาก้า ใช้รหัสโทรศัพท์ 06 เท่านั้น
-โรงแรมภายในเมืองซัปโปโร ใช้รหัสโทรศัพท์ 011 เท่านั้น

สถานที่ รับ – ส่ง(โรงแรม) ราคา: ผู้ใหญ่/ท่าน/เที่ยว ราคา:เด็ก/ท่าน/เที่ยว
สนามบินนาริตะ    – โตเกียว 4,800 เยน 2,400 เยน
สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว 2,600 เยน 1,300 เยน
สนามบินคันไซ    –  โอซาก้า 4,800 เยน 2,400 เยน
สนามบินชิโตเสะ –  ซัปโปโร 4,000 เยน 2,000 เยน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments